Y diwylliant dysgu newydd

Rwy'n aml yn darllen y cymdogion hyn sy'n ysgrifennu gyda llawer o angerdd, ac mae'r pwnc hwn wedi bod yn un o'm ffefrynnau yr wythnos hon. Hoffwn ychwanegu, ond yn bendant, byddai'n tynnu sylw at y trywyddrwydd y mae wedi'i ysgrifennu gyda hi, er mwyn ein galluogi i feddwl am bwnc y mae eu potensialau wedi codi yn sgil esblygiad technolegol.

30 mlynedd yn ôl, hyrwyddwyd addysg o bell trwy hysbysebion mewn cylchgronau, lle gellid derbyn cyrsiau technegol trwy bost post, yn y rhan fwyaf o gasetiau neu gofnodion. Nawr gellir derbyn y rhith hyfforddiant o breifatrwydd y ffôn symudol, gan fanteisio ar eiliadau marw fel y daith yn ôl adref yng nghanol y traffig neu yn yr isffordd. ac er bod yr esblygiad hwn wedi ein galluogi i gyrraedd lefelau a oedd yn flaenorol mewn ffuglen wyddonol, mae'r her ar gyfer hyfforddiant a disgyblaeth hunan-gyfeiriol yn gryf yn wyneb nifer yr achosion sy'n tynnu sylw at faint o wybodaeth sydd ddim yn darllen penawdau.

Dim ond yr wythnos diwethaf, fe wnaethom gymryd rhan fel arddangoswyr yn y Symposiwm Cadastral Rhithwir, gyda'r gwylwyr yn y bar ochr, hyd nes yr amser sy'n mynd heb ofyn am ganiatâd a sylwadau yn y ffrâm is. O hanner desg o gyfandir i ffwrdd, roeddem yn gallu amlygu'r siaradwyr gyda chyflwyniadau PowerPoint animeiddiedig gydag awgrymiadau, ffurflenni auto-fyw a fideos. Yn bendant, mae gan ddysgu botensial cudd i'w ddefnyddio.

Heb ymhellach, rwy'n gadael rhan o'r erthygl i chi.

Mae'r diwylliant dysgu newydd yn addasu i newid a dod o hyd i ffyrdd newydd o ddysgu trwy arloesi, tyfu dychymyg a dysgu trwy wneud. Yn ôl yr Athro Douglas Thomas, ei brif amcan yw darganfod cydbwysedd rhwng strwythur sefydliadol a rhyddid unigol. Ar hyn o bryd, mae cynigion newydd a phrosiectau dysgu yn dod i'r amlwg sy'n defnyddio offer technolegol mewn amgylcheddau anhraddodiadol.

tedxufm-new-culture

Yr athro Douglas Thomas, wedi graddio o Brifysgol Minnesota mewn Cyfathrebu a chyd-awdur y llyfr "Diwylliant newydd o ddysgu: meithrin y dychymyg ar gyfer byd o newid cyson" yn diffinio'r diwylliant dysgu newydd fel:

Dod o hyd i ffyrdd newydd o ddal a manteisio ar y dychymyg mewn byd o newidiadau cyson.

Mae Rachel Smith, Uwch Ymgynghorydd a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Hwyluso Digidol ar gyfer The Grove Consultants International, cwmni sy'n ymroddedig i arferion gweledol a datblygu grwpiau yn diffinio'r diwylliant dysgu newydd o weithredu gemau ac offer gweledol:

Fe'i rhoddir pan fydd myfyrwyr o bob oedran yn gallu manteisio ar gemau, offer gweledol a phrofiadau ymarferol i gryfhau dealltwriaeth.

Athrawon sy'n defnyddio technoleg fel i ddatblygu eich cyrsiau Cael cyfle i ddal dychymyg eu myfyrwyr. O fewn y diwylliant newydd hwn a welwn dynameg dysgu yn gysylltiedig â'r defnydd o'r Rhyngrwyd, dyfeisiau symudol, offer ac adnoddau amlgyfrwng sy'n cynnig model agored a chyflenwol o ddefnydd gwybodaeth.

PROSIECTAU ADDYSG VIRTUAL

Khan Academi yn ystorfa o ddeunydd didctigig thematig mewn fideo. Y datblygwr David Hu, oedd yr un a gynigiodd ac a weithredwyd yn y prosiect "Y Model Dysgu Peiriant ar gyfer Model Hyfedredd Newydd" i werthuso dysgu'r myfyrwyr a'u bod hwythau eu hunain yn gallu dadansoddi eu cynnydd a / neu anawsterau yn eu proses ddysgu eu hunain. Dywed David fod y diwylliant dysgu newydd yn digwydd:

Pan fo myfyrwyr yn annibynnol ac yn hunan-gymhelliant i geisio ateb eu cwestiynau eu hunain, lle mae'r myfyriwr yn deall nid yn unig sut, ond hefyd pam.

Mae Mejorando.la yn gynnig arall ar gyfer dysgu am dechnolegau datblygu'r we. Christian Van der Henst a Freddy Vega, sylfaenwyr y prosiect, cyrsiau ac maent yn trefnu cynadleddau mewn sawl gwlad yn America Ladin fel rhan o'u hathroniaeth o rannu gwybodaeth yn bersonol a thrwy ffrydio agored. Yn ôl Van Der Henst sy'n gweithio ar gynnig addysgol newydd ar hyn o bryd:

Gyda'n profiad o gyrsiau addysgu yn America Ladin, rydym wedi penderfynu datblygu llwyfan sy'n ein galluogi i gyrraedd mwy o bobl.

Mae Christian Van Der Henst yn dweud bod yna lawer o opsiynau yn y farchnad ar gyfer addysg ar-lein, ond mae yna ychydig o gynigion sy'n cynnig nid yn unig cynnwys ond hefyd yn brofiad dysgu rhyfeddol a chyfeillgar.

DEFNYDDIO TECHNOLEG MEWN PROSIECTAU

Mae Pedro Ramírez ac Alicia Sully yn rhan o Beth a Gymerodd Chi Sylfaen Hir, prosiect sy'n gwneud fideos ar ganolfannau cyrff anllywodraethol, straeon heb eu datgelu ac arwyr dienw ym mheneli mwyaf anghysbell y byd.

Heb sianeli megis Youtube, Vimeo a'r defnydd o'r Cyfryngau Cymdeithasol, ni fyddai gennym y gynulleidfa sydd gennym heddiw. Yn ogystal, mae'n ein galluogi i gysylltu â phobl o bob cwr o'r byd a rhannu profiadau.

Maent yn cadarnhau bod y Cyfryngau Cymdeithasol a Fideo Rhyngrwyd yn caniatáu i chi ryngweithio mewn ffordd sydd mewn cyfryngau teledu neu brint yn annisgwyl.

A all technoleg adfywio hanes?

I'w darllen yn drylwyr, rwy'n eich argymell i chi weld yr erthygl yn Meistr y We.

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-la-nueva-cultura-del-aprendizaje/

Ymatebion 2 i "Y diwylliant dysgu newydd"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.