Mae'r don Geo ym Mrasil

Mae digwyddiadau diweddar yn y maes geo-ofodol wedi ein diddanu gyda chymuned Brasil, fel pe bai am eiliad yn ganolbwynt i America Ladin. Nid am lai, mae damcaniaethau fel y Grŵp Goldman Sachs maent yn ei daflunio fel un o'r pedwar uwch-bŵer sy'n dod i'r amlwg, gyda goruchafiaeth fyd-eang erbyn y flwyddyn 2050; ynghyd â Rwsia, China ac India, o ble mae'r term BRIC yn dod. Mae'r mathau hyn o ragamcanion yn deillio o astudiaethau sylfaen dda, ynghyd â rhywfaint o ragddywediad cyfalafol sydd eisiau neu nad yw'n symud budd economaidd cwmnïau ac yn bywiogi mentrau buddsoddi.

Mae'n anodd rhagweld beth fydd yn digwydd mewn 40 mlynedd, gyda'r ffordd y mae bodau dynol yn dinistrio adnoddau naturiol, gan gynnwys Brasil fel enghraifft ofnadwy. Ond mae'n ddiddorol sut mae Banc y Byd ar hyn o bryd yn ystyried Brasil fel yr economi fwyaf yn America Ladin, yr ail yn America a'r seithfed yn y byd.  

Gyda hynodrwydd bach yr iaith nad yw'n ei rhannu â gweddill America Ladin, mae Brasil yn obaith o atyniad economaidd i'r côn deheuol ac yn gyffredinol i'r cyfandir. Mewn Amaethyddiaeth, mae'n parhau i fod y cynhyrchydd coffi mwyaf, mewn Da Byw mae ganddo fuches fuchol gyntaf y byd ac mae 80% o'r olew a ddefnyddir gan ei 190 miliwn o drigolion yn cael ei gynhyrchu'n lleol. Mae safle safle Bancos do Brasil ac Italú ar lefel America Ladin, safle Petrobras dros Pemex a PDVSA neu faint Rede Globo yn ddim ond enghreifftiau o dwf economaidd Brasil.

Ac wrth fynd yn ôl i’n maes, siawns nad yw Brasil eisoes wedi tyfu ei flynyddoedd yn y mater economaidd, ond mae gwelededd rhyngwladol yn agwedd eithaf diweddar. Ar wahân i Ail Gyfarfod Defnyddwyr Esri a fydd yn cael ei gynnal ym mis Awst, mae tair agwedd bwysig wedi fy niddanu yn amgylchedd Carioca:

 

byd geo-ofodol1. Mae'r Fforwm America Ladin Geospatial, sy'n cael ei ddatblygu'n union yn y dyddiau hyn o Awst, yn gwella'r mater, gan ganolbwyntio buddiannau cwmnïau mawr ym Mrasil. Er y gellir ystyried y digwyddiad hwn fel digwyddiad ynysig, mae oherwydd ymyrraeth allanol i leoli'r sector hwn gan GIS Development, sy'n cynnal o leiaf 8 digwyddiad o'r lefel hon yn Asia, y Dwyrain Canol ac Affrica ac, sydd hefyd yn olygydd o gylchgronau Geospatial World a Geo Intelligence.

 

 

byd geo2. Grŵp MundoGeo a'i gwmpas cynhwysol.  Mae hwn yn gwmni sydd, yn y mater geo-ofodol, wedi cyflawni sefyllfa ragorol o ran cydlifo ymdrechion, gan gynnwys cyhoeddi cylchgronau, fforymau, cynghreiriau gyda chwmnïau cynrychioliadol a lansiad GeoConnectPeople, y bydd y gymuned Sbaeneg ei hiaith yn siŵr o amsugno. Mae'r cylchgronau InfoGEO, InfoGPS ac InfoGNSS yn enghreifftiau o'r avant-garde y mae'r mater wedi'i gymryd yn yr ardal.

Mae gweld beth sy'n digwydd gyda GeoConnectPeople mewn ychydig ddyddiau (mwy nag aelodau 700) yn gwneud i ni feddwl y bydd yn rhaid i ni ddysgu Portiwgaleg cyn Mandarin.

 

 

byd geo3. The Be Insipred of 2011.  Mae'r diddordeb gormodol a welwn yn Bentley Systems ym Mrasil yn ganlyniad i'r ymdrech hon i wneud y sector yn weladwy. Fodd bynnag, mae'n gwmni â llai o gyfranogiad o'i gymharu ag AutoDesk, mae'n digwydd ei bod yn werth dilyn y trac fel Apple oherwydd rywsut maent yn adlewyrchu ymddygiad y farchnad arloesol ym maes geo-beirianneg.

Yn fy nghyfraniadau diweddar yn y Be Inspired, roeddwn wedi gweld cyfranogiad Brasil ar ei phen ei hun, gan gynnwys ennill themâu fel y dangosir yn y tabl canlynol (Ar wahân i Sabesp SA ac LENC) er bod bob amser yn aros yn y maes ynni.

Y cwmni GGA, yn 2007, enillodd y lle cyntaf yn y categori adnoddau ynni gyda Petrobrás. byd geo

Yn 2009 Engevix Engenharia enillodd y lle cyntaf gyda Thyrbin Trydan Dŵr Coqueiros.

byd-geo3
Yn 2010 Matec Engenharia Enillodd wobr yn ardal modelu BIM. byd geo

Ond ar gyfer y flwyddyn hon, mae 2011 o leiaf, prosiectau 14 ym Mrasil eisoes wedi cadarnhau eu bod yn cymryd rhan yn Be Inspired a fydd yn digwydd yn Ewrop o 8 i 9 ym mis Tachwedd, fel y dangosir yn y tabl canlynol, ac yn awr mewn seilwaith, mwyngloddio a systemau hydrosanyddol.

cwmni

Prosiect

Categori

SEI Consulting

Prosiect Cristalino

Arloesi mewn Mwyngloddio a Metelau

SEI Consulting

Ehangu Salobo

Arloesi mewn Mwyngloddio a Metelau

Promon

Cangen Rheilffordd yr Asiantaeth Cynnal Plant

Arloesi mewn Rheilffyrdd a Thrafnidiaeth

AMEC Minproc

Gwaith Mwyngloddio gyda Modelu 3D

Arloesi mewn Amlgyfrwng

Sabesp - Un. Neg. Leste

Astudiaeth Optimeiddio Cyflenwad Dŵr a Chwpan y Byd 2014

Arloesi mewn Dŵr a Dŵr Gwastraff

Sabesp - Un. Neg. Gogledd

Optimeiddio Vos Santista Booster

Arloesi mewn Dŵr a Dŵr Gwastraff

Matec Engenharia

Plannig Arloesi Canolfan Feddygol

Arloesi mewn Adeiladu

Volkswagen do Brasil

Cyfleuster Adeiladu Peintio Newydd

Cysylltu Timau Prosiect

LENC

Traphont Santos Dumont

Arloesedd mewn Ffyrdd

LENC

Ehangu'r Ffordd SP 067 / 360

Arloesedd mewn Ffyrdd

Engevix

Priffyrdd Santa Catarina 108

Arloesedd mewn Ffyrdd

EPC

Mothodoleg Gweithredu Technoleg Newydd 3D

Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Proses

SNC Lavalin Minerconsult

Prosiect Simandou

Arloesi mewn Mwyngloddio a Metelau

Magna Engenharia

Cynllun Diagnosis Gweithredol a Gwrthdaro

Arloesi mewn Dŵr a Dŵr Gwastraff

I gloi, mae'r don Geo yn ennill cryfder gyda chyfraniad Brasil, mae gan y Ffynhonnell Agored ffyniant sylweddol hefyd, yn GeoConnectPeople mae bron i grŵp wedi'i greu ar gyfer y gwahanol atebion OSGeo presennol. Cynhaliwyd Dyddiau Cyntaf America Ladin gvSIG ym Mrasil, a bydd Trydydd eleni yn digwydd eto, pwnc yr wyf yn gobeithio siarad amdano mewn erthygl benodol.

Mewn da bryd i Brasil, a'r posibilrwydd y bydd ei ddatblygiad yn dod â manteision i ni i'r cyfandir.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.