Mae'r don Geo ym Mrasil

Mae digwyddiadau diweddar yn y maes geo-ofodol wedi ein diddanu â chymuned Brasil, fel pe bai'n ganolbwynt i America Ladin am eiliad. Nid damcaniaethau llai yw hynny, fel damcaniaethau Grŵp Goldman Sachs maent yn ei brofi fel un o'r pedwar uwch-bŵer sy'n dod i'r amlwg, gyda pharth byd-eang ar gyfer y flwyddyn 2050; ynghyd â Rwsia, Tsieina ac India, o ble y daw'r term BRIC. Mae'r math hwn o ragamcanion yn seiliedig ar astudiaethau sefydledig, yn ogystal â rhagdybiaeth gyfalafol sydd eisiau neu nad yw'n symud diddordeb economaidd cwmnïau ac yn hybu mentrau ar gyfer buddsoddi.

Mae'n anodd rhagweld beth fydd yn digwydd o fewn blynyddoedd 40, gyda'r ffordd y mae bodau dynol yn dinistrio adnoddau naturiol, gan gynnwys Brasil fel enghraifft ofnadwy. Ond mae'n ddiddorol sut y mae Banc y Byd ar hyn o bryd yn ystyried Brasil fel yr economi fwyaf yn America Ladin, yr ail yn America a'r seithfed yn y byd.

Gydag ychydig o fanylder yr iaith nad yw'n rhannu â gweddill America Ladin, mae Brasil yn gyfystyr â gobaith o atyniad economaidd i'r côn ddeheuol ac yn gyffredinol ar gyfer y cyfandir. Mewn Amaethyddiaeth, dyma'r cynhyrchydd coffi mwyaf o hyd. Yn y Da Byw mae ganddo'r cwt gwartheg byd-eang cyntaf a chynhyrchir 80% o'r olew a ddefnyddir gan ei 190 o drigolion yn lleol. Mae safle Banciau Brasil ac Italú yn dotio ar lefel America Ladin, safle Petrobras ar Pemex a PDVSA neu faint Rede Globo yn enghreifftiau o dwf economaidd Brasil yn unig.

A dychwelyd i'n maes, mae yswiriant Brasil eisoes yn tyfu yn y mater economaidd, ond mae'r gwelededd rhyngwladol yn agwedd braidd yn ddiweddar. Ar wahân i Ail Gyfweliad Defnyddwyr Esri a fydd yn digwydd ym mis Awst, mae tair agwedd bwysig wedi diddanu yn amgylchedd Carioca:

byd geo-ofodol1. Y Fforwm America Ladin Geospatial, sy'n datblygu yn iawn yn ystod y dyddiau hyn o fis Awst, yn gwella'r mater, gan ganolbwyntio buddiannau cwmnïau mawr ym Mrasil. Er y gellir ystyried y digwyddiad hwn yn ddigwyddiad unigol, mae'n ganlyniad i ymyrraeth allanol i osod y sector hwn gan GIS Development, sy'n cyflawni o leiaf 8 o ddigwyddiadau o'r lefel honno yn Asia, y Dwyrain Canol ac Affrica ac, yn ogystal, mae'n olygydd cylchgronau Geo-ofodol y Byd a Geo-Cudd-wybodaeth.

byd geo2. Grŵp MundoGeo a'i gwmpas integreiddio. Mae hwn yn gwmni sydd, yn y mater geo-ofodol, wedi cyflawni sefyllfa ragorol o ran cydlifo ymdrechion, gan gynnwys cyhoeddi cylchgronau, fforymau, cynghreiriau gyda chwmnïau cynrychioliadol a lansiad GeoConnectPeople, a fydd yn sicr yn amsugno'r gymuned Sbaeneg ei hiaith. Mae'r cylchgronau InfoGEO, InfoGPS a InfoGNSS yn enghreifftiau o'r avant-garde y mae'r pwnc wedi'i gymryd yn yr ardal.

Mae gweld beth sy'n digwydd gyda GeoConnectPeople mewn ychydig ddyddiau (mwy nag aelodau 700) yn gwneud i ni feddwl y bydd yn rhaid i ni ddysgu Portiwgaleg cyn Mandarin.

byd geo3. The Be Insipred o 2011. Mae'r diddordeb gormodol a welwn yn Bentley Systems ym Mrasil oherwydd yr ymdrech hon i wneud y sector yn fwy gweladwy. Fodd bynnag, mae'n gwmni sydd â llai o gyfranogiad o'i gymharu â AutoDesk, mae'n digwydd fel Apple mae'n talu i gadw golwg am eu bod yn adlewyrchu ymddygiad y farchnad arloesol ym maes geo-peirianneg.

Yn fy nghyfraniadau diweddar yn y Be Inspired, roeddwn wedi gweld cyfranogiad Brasil ar ei phen ei hun, gan gynnwys ennill themâu fel y dangosir yn y tabl canlynol (Ar wahân i Sabesp SA ac LENC) er bod bob amser yn aros yn y maes ynni.

Y cwmni GGA, yn 2007, enillodd y lle cyntaf yn y categori adnoddau ynni gyda Petrobrás. byd geo

Yn 2009 Engevix Engenharia enillodd y lle cyntaf gyda Thyrbin Trydan Dŵr Coqueiros.

byd-geo3
Yn 2010 Matec Engenharia Enillodd wobr yn ardal modelu BIM. byd geo

Ond ar gyfer y flwyddyn hon, mae 2011 o leiaf, prosiectau 14 ym Mrasil eisoes wedi cadarnhau eu bod yn cymryd rhan yn Be Inspired a fydd yn digwydd yn Ewrop o 8 i 9 ym mis Tachwedd, fel y dangosir yn y tabl canlynol, ac yn awr mewn seilwaith, mwyngloddio a systemau hydrosanyddol.

cwmni

Prosiect

Categori

SEI Consulting

Prosiect Cristalino

Arloesi mewn Mwyngloddio a Metelau

SEI Consulting

Ehangu Salobo

Arloesi mewn Mwyngloddio a Metelau

Promon

Cangen Rheilffordd yr Asiantaeth Cynnal Plant

Arloesi mewn Rheilffyrdd a Thrafnidiaeth

AMEC Minproc

Gwaith Mwyngloddio gyda Modelu 3D

Arloesi mewn Amlgyfrwng

Sabesp - Un. Neg. Leste

Astudiaeth Optimeiddio Cyflenwad Dŵr ac Astudiaeth 2014 Cwpan y Byd

Arloesi mewn Dŵr a Dŵr Gwastraff

Sabesp - Un. Neg. Gogledd

Optimeiddio Vos Santista Booster

Arloesi mewn Dŵr a Dŵr Gwastraff

Matec Engenharia

Plannig Arloesi Canolfan Feddygol

Arloesi mewn Adeiladu

Volkswagen do Brasil

Cyfleuster Adeiladu Peintio Newydd

Cysylltu Timau Prosiect

LENC

Traphont Santos Dumont

Arloesedd mewn Ffyrdd

LENC

Ehangu'r Ffordd SP 067 / 360

Arloesedd mewn Ffyrdd

Engevix

Priffyrdd Santa Catarina 108

Arloesedd mewn Ffyrdd

EPC

Mothodoleg Gweithredu Technoleg Newydd 3D

Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Proses

SNC Lavalin Minerconsult

Prosiect Simandou

Arloesi mewn Mwyngloddio a Metelau

Magna Engenharia

Cynllun Diagnosis Gweithredol a Gwrthdaro

Arloesi mewn Dŵr a Dŵr Gwastraff

I gloi, mae'r Geo tonnau yn cryfhau gyda chyfraniad Brasil, mae gan Open Source ffyniant sylweddol hefyd, yn GeoConnectPeople mae bron gr ˆwp wedi'i greu ar gyfer y gwahanol atebion OSGeo presennol. Cynhaliwyd y Dyddiau GvSIG Lladin Americanaidd cyntaf ym Mrasil, a bydd y drydedd flwyddyn eleni yno eto, pwnc yr wyf yn gobeithio siarad amdano mewn erthygl benodol.

Mewn da bryd i Brasil, a'r posibilrwydd y bydd ei ddatblygiad yn dod â manteision i ni i'r cyfandir.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.