Y data yn y stondin

Mae'r maen prawf lluosi yn y gwastad yn amheus iawn, nid y rheswm yw ei ddefnyddioldeb ond hefyd yn gynaliadwyedd y data. Pe baem yn gwneud ymarfer eithafol (yn ogystal â'r clostog capon :)), gallai fod y data "i gyd" yn ddefnyddiol yn hwyrach neu'n hwyrach, ond at ddibenion ymarferol, mae llawer o'r data hynny yn bwysau i gynaladwyedd, yn y tymor canolig byddai'n cael ei ddileu i'w gipio neu ei ddiweddaru. Pan fydd rhywun eisiau gwneud gwastad "amlbwrpas", Dylech ofyn i chi'ch hun bethau fel:

Pwy fydd yn ymgynghori â'r data?
Pa lefel o gywirdeb a ddisgwylir?
Pwy fydd yn diweddaru'r data?
Pa mor aml y caiff ei ddiweddaru?

Nid yw'n bosibl i adnabod yr holl ddata record stentaidd yn "angenrheidiol" yn y unwaith, ond gallai rhai diben cyffredinol "arall" (nid y tir) gwirio, ond byth yn diweddaru. Gellid Gelwir y data multifinalitarios a ddefnyddir yn gyffredin. Mae tystiolaeth hefyd na allai'r tir uwchraddio, nid am eu bod yn gallu, ond oherwydd eu bod yn dod yn anghynaladwy neu a oes sefydliad arall sydd â chyflyrau well (neu log), er bod angen y data hyn o'r adeg eich diweddariad yn dibynnu ar y tir, dylai ystyrir defnydd eilaidd neu benodol. I'r graddau bod "Nid yw yn angenrheidiol" data yn cael ei leihau, ac nid un o'r egwyddorion y mae'r fenter INSPIRE wedi gwella, sy'n datgan y dylai'r wybodaeth gael ei gofnodi unwaith yn unig yn y maes, bydd rheoli data yn fwy cynaliadwy.

Mae ffordd ddiddorol o wahanu'r data yn seiliedig ar ei berthynas â'r sefydliadau dan sylw, megis yr Adran Gadwraeth Dinesig, y Castell Genedlaethol, y Gofrestrfa Tir, Swyddfeydd Cynllunio, ac ati. Mae llawer o'r newidiadau hyn yn ôl deddfwriaeth pob gwlad, ond mae'n bwysig cofio bod y gwartheg yn cofrestri "y ffeithiau" ac unrhyw agwedd nad yw'n "ddigwydd" yn gyfrifoldeb achos arall, hefyd i wahanu'r data a gesglir yn maes, a'r rhai a fydd o broses ddiweddarach.

Mae Lemmen yn gwahanu gwybodaeth, o dri phrif ffigur y Castell: Pwnc, Pwnc a Chyfraith. At ddibenion addysgol rydym wedi galw Effeithiau a Thrafodion i ffigurau perthynas, (fel arfer yn cynnwys data a gafwyd trwy ddadansoddiad ôl-gipio) fel bod yr ymarfer yn hawdd i'w gofio hefyd:

Derecho (Y berthynas rhwng y pwnc a'r gwrthrych)
Afectations (Cysylltiadau rhwng gwrthrych a chyfraith)
Transactions (Cysylltiadau rhwng pwnc a chyfraith)
Objeto (Yr eiddo)
S(unigolion, naturiol neu gyfreithiol)

gwrthrych gwrthrych gwrthrychol cat2

Pwnc pwnc yn gywir cadastre Gwrthwynebu, dyma gynrychiolaeth y realiti gofiadwy ar lefel y mapiau neu'r dogfennau. Yma maent yn ymddangos:

  • Mae'r plot, a allai fod yn is-plot, plot lawn, plot cofrestredig a llain gwasanaeth (a rennir yn condominium) ond sydd fel rheol â geometreg sy'n gysylltiedig â data. Mae cywirdeb yn gwestiwn o berthnasedd y dreth a'r weledigaeth hirdymor.
  • Yr adeilad, a all gynnwys adeiladu, gosodiadau sefydlog, gwelliannau a hyd yn oed asedau heb geo-gyfeiriadau. Yn yr achos gwledig, bydd hefyd yn welliannau parhaol fel cnydau.
  • Hefyd ar y lefel hon gall y nwyddau fod mewn statws dogfen nad yw'n cael ei georeferenced (fel datganiad swist), fel pwynt (fel y gwastad prydlon neu destun y plot), fel spaghetti (megis mapiau CAD heb integreiddio daear-ddata).

Pwnc pwnc yn gywir cadastre Pwnc, dyma gynrychiolaeth pobl, a gall fod yn bobl naturiol, nid yn naturiol (fel cyfreithiol) a gall hefyd gael grwpiau.

hawl, dyma'r berthynas rhwng pobl (pynciau) a nwyddau (gwrthrychau). Efallai y bydd y rhain yn cael eu cynnwys, nid yn unig yr hawliau go iawn cofrestredig yn gyfreithiol ond hefyd y rhai hynny mewn gwirionedd, ond sy'n adlewyrchu cyswllt o feddiant, meddiant neu hawl trosglwyddo.

Pwnc pwnc yn gywir cadastrePryderon, yn weithredoedd sy'n effeithio ar yr hawl i ddefnyddio, parthau, preswylio, usufruct neu drosglwyddo'r gwrthrych i briodoli neu gyfyngu ar yr hawl i ddefnyddio. Mae'n eithaf tebyg i'r gyfraith, ond estyniad o hyn yw bod y systemau cofrestru yn dal i roi llawer o enwau (fel nodyn ymylol) oherwydd nad ydynt yn gymwys, nac o leiaf ei gywirdeb. Gall hyn fod yn gyfeiriad dogfen, ond yn gyffredinol maent yn dechrau o gyd-ddigwyddiad gofodol sy'n effeithio ar y llain, naill ai trwy gyfraith gyhoeddus neu breifat; fel er enghraifft:

  • Mae llinell foltedd uchel, sy'n cyfyngu ar y defnydd neu'r ystafell, ond nid y parth
  • Mae trên o dan y ddaear, sy'n pasio o dan lawer o adeiladau, hefyd yn gymwys i wastad 3D, pan fo eiddo ar briffordd gyhoeddus.
  • System rheoli ffos, sy'n cyfyngu ar y defnydd o dan y ddaear at ddibenion cloddio dŵr.
  • Ardal sy'n destun llifogydd, ardal warchodedig, hawddfraint trenau ac ati.

Yn gyffredinol, mae effeithiau'n ddarostyngedig neu'n gallu newid dros amser yn effeithiol; er enghraifft:

Efallai y bydd parc o fewn natur gyfreithiol ejidal; At ddibenion teitl, mae'r ejido yn diffinio pwy sy'n codi'r dystysgrif perchnogaeth, ond unwaith y gellir cofrestru fel preifat, er gwaethaf ei fod o fewn natur ejidal. Nid oedd yn newid rhanbarth yr effaith ond yr effaith.

Hefyd nid oes rhaid i effeithiau wneud rhaniadau ex officio, os nad yw'n angenrheidiol; er enghraifft:

Gall ffin drefol gael ei effeithio'n rhannol ar y parsel, sy'n cyfyngu ar ei ddefnydd rhannol, ond nid oes angen ei wahanu; oni bai bod y ffin trefol yn effeithio ar bwy ddylai ei deitl y tu mewn neu'r tu allan.

Ac hefyd mae "effeithiau" yn effeithio ar yr amod nad ydynt o fewn cyfundrefn orfodol arbennig; er enghraifft:

Pecyn sy'n rhannol o fewn hawddfraint ffordd neu ardal a ddiogelir. Mae'r gwastad yn dweud "mae hyn fel hyn", ond mae'n berthnasol i sefydliad arall benderfynu ar y camau gweithredu at ddibenion reoleiddio.

Pwnc pwnc yn gywir cadastreTrafodion, yn weithredoedd a gyflawnir ar yr hawl caffael. Gall hyn fod yn: mesur, adeiladu, diweddaru, trosglwyddo neu werthuso.

Mae'n rhaid i'r trafodion gael eu dal a'u diweddaru gan yr endidau cyfatebol yn ōl y gyfraith. I roi a
enghraifft:

Y prisiad Nid yw'n ffaith, ond trafodiad ar eiddo, a wneir ar amser penodol, gyda dull a fydd yn ddilys hyd nes y bydd y wybodaeth ddiweddaraf am yr arfarniad hwnnw. Ond nid yw'n berthnasol i'r stondin (fel ffaith gyffredinol) yr arfarniad, ond trafodiad at ddibenion masnachol neu dreth. Mae'n golygu, ei fod yn ddata, o ddefnydd cyllidol neu ar gyfer astudiaethau o werth dros ben; y dylai ei hadroddiad fod yn gyfrifoldeb i adran arall, hyd yn oed gyda chyflwyniad i'r stondin.

__________________________________________

Pwnc pwnc yn gywir cadastre I gloi rhannol y pwnc ar ba bryd hynny, gallwn ddiffinio'r data "multifinalitarios pwrpas cyffredinol" gael ei lleihau o dan awdurdodaeth y tir, a rhaid gofyn am gael eu gwahanu oddi wrth y "defnydd penodol multifinalitarios." Cyhyd â bod y gofynion sylfaenol i lenwi'r ymagweddau sylfaenol o'r dreth: Defnydd cyllidol, cymdeithasol-economaidd, cyfreithiol a thir.

Atebion 2 i "Y data yn y stentiau"

  1. Erthygl ddiddorol, yn ystod y cyfnod agor hwn i gyd, dylai'r holl wybodaeth fod ar gael i bawb ac wedi'i hintegreiddio'n dda, bod cystadleurwydd y data yn diflannu, mae peth amser yn dal i fod ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.