Mae achos Honduras, gadewch i'r stori siarad

IMG_0606 Mae achos Honduras, yn sefyllfa sy'n llawn llawer o ddryslyd, ac nid wyf yn bwriadu gwneud eglurhad oherwydd oherwydd bod yna bobl sydd â'r rôl honno. Y peth mwyaf cymhleth yw bod y frwydr nid yn unig yn weinyddol ar gyfer democratiaeth ond mae ganddi gysylltiadau ideolegol, ac hyd at y pwynt hwn mae'n well gennyf beidio â glynu fy nhrws.

 • Nid wyf yn cydymdeimlo â'r hawl, oherwydd mae hanner fy mywyd wedi dangos i mi fod pawb (gyda rhai eithriadau) yn gyfartal, â diddordeb yn eu materion eu hunain, yn cael eu lletya i ddiddordebau.
 • Ac nid wyf yn cydymdeimlo â y chwith oherwydd er bod sawl un o'i postulates yn ddiddorol, mae llawer o conquests cymdeithasol wedi bod yn diolch i'w gyfraniad, yr hyn sy'n digwydd yw bod canran uchel o fy nheulu wedi marw ymladd am delfrydau hyn ac ar ôl cael bron i hanner fy mywyd Yn breuddwydio ei addewidion, treuliais yr hanner arall yn ceisio eu hatgoffa.
 • Ac mae'r cymysgeddau rhwng y ddau yn gallu bod mor anghyffredin â'r un eithaf, bron fel chwarae gyda band o fandiau delwedd lloeren ... ond gyda'r bwystfil.

Felly, gyda dau o blant yn yr ysgol, mae fy morgais amorteiddio dros wres isel, alergedd eithafion ideolegol, yn agor am ffyrdd o fyw na fyddwn yn ei wneud, ond rwyf wedi bod yn iawn, yn y pen draw i'r casgliad bod heb fy adrenalin misol Mae gen i freuddwydion oherwydd gall y byd fod yn lle gwell ... i bawb.

Felly, pwy fydd yn dweud stori Honduras, mae amser yn ei wybod ond rydw i eisiau cau pennod ddoe na allaf ei rhyngweithio trwy ei ffôn symudol oherwydd bod y cysylltiad rhyngrwyd yn ddrwg. A oedd mor awyddus i lenwi swydd ar ddefnyddioldeb cadw tir mapiau budr am ei werth hanesyddol a chyfreithiol ond ysbrydoliaeth cael ei dorri pan fyddwch yn meddwl am ddiogelwch eich chiquilines y syniad yn cael y risg sy'n bodoli i maes 'na cyn belled â'u bod Cable Teledu

1 Rwy'n mynnu mater y llygredd

Mae'r bobl hyn wedi blino o gamddefnyddio pŵer, defnyddio adnoddau cyhoeddus (ohonom ni) at ddibenion preifat neu eu gwario'n anghyfrifol. Gwelir yr uchaf yn y rheiny sy'n ei wneud â chymaint o anfodlonrwydd ei fod hyd yn oed yn cael ei gyfeirio fel canmoliaeth a ganmoliaeth, ac mae pawb yn ei wybod. Rwy'n hyderus i debyg y gallant hwy eu hunain hefyd ei wybod.

Cyn belled â bod hyn yn parhau, fe fydd ansefydlogrwydd democrataidd bob amser yn America Ladin.

2 Blow neu ddim chwythu, sy'n rhoi mwy

Mae newyddion rhyngwladol wedi canolbwyntio ar yr hyn sy'n gystadleuaeth filwrol, mae eraill sydd wedi siarad â Hondurans yn ei alw'n gynllwyniaeth oligarchig, mae eraill yn ei alw'n olyniaeth gyfansoddiadol.

Beth yw hyn, nid wyf yn disgwyl ei wneud yn swyddogol, mae'n rhaid ichi fod yma am y blynyddoedd diwethaf i wybod beth ydyw. Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i'r llywodraeth newydd gyfiawnhau ei gyfreithlondeb yn rhyngwladol, ac mae'r un blaenorol yn dod o hyd i ddigon o heddluoedd â ALBA, OAS, Mercosur ac achosion eraill i ymladd eu hawl.

A Dydw i ddim gofal, poblogaeth heddwch torrodd y ddau gan y byrbwylltra o llywydd arfer dweud "gwrywaidd hwn yw fy mul," a bod gyda bwriadau da cweryla gyda ei blaid, gydag eglwysi, pŵer barnwrol, y pŵer deddfwriaethol, y weinidogaeth gyhoeddus, ac yn olaf gyda'r lluoedd arfog. Mae llawer o'i weithredoedd yn ein gadael ni mewn amheuaeth fawr ynghylch pwy ddylai roi gweithredoedd mympwyol llywydd ar waith. Mae'r ochr arall hefyd wedi torri ein heddwch, am ei fod yn gadael iddo fynd yn bell iawn gyda'i flinion a rhagrith y rhai sy'n well gan adael i rywun orffen suddo er mwyn dod â dŵr i'w felin.

Ond yn olaf, mae etifeddiaeth Zelaya yn parhau yn y boblogaeth, a oedd yn deffro gyda gobaith i gael ei glywed, a bydd yn hawlio nawr. Yn anffodus, gwnaed hynny trwy ffordd rhy ddadleuol cyn sefydlu'r wlad yn gyfreithlon ac o dan anifail gyda'r chwith eithafol nad oes ganddo gydymdeimlad dros ganslo llawer o ryddid yn y gwledydd lle y caiff ei sefydlu mewn modd totalitarol.

3 Cenhadaeth anodd, peidiwch â'i daro eto

Nawr yn cael prawf tân, dim ond chwe mis sydd gan yr olynydd cyfansoddiadol i ddangos nad yw'n mynd i ddŵr gymaint ag yr ydym wedi'i gael. Ym mis Tachwedd, fe ddylai fod etholiadau arlywyddol eto, fel y bwriedir a dylai'r stori ddirgel hon ddod i ben cyn belled â bod cyfle i ddewis y "lleiaf gwaethaf"

Ond gan eu bod yn treulio y chwe mis, rydym i gyd yn gobeithio y bydd y bennod ar gau sectyddiaeth ben, a deialog cenedlaethol lle mae cyfleoedd i siarad am nifer o newidiadau sydd eu hangen o hyd maith yn ôl yn agor cuddfan. Mae gan y wlad llawer o vices i ddelio â, megis nawdd gwleidyddol, diffyg cynllunio tymor hir, yr ad-drefnu cyfreithiol, datganoli barddonol, etifeddiaeth o rym gwleidyddol ar lefel cyfenwau, y bipartisanship afiach, beth bynnag ...

Os ydych am wneud newidiadau sylweddol, gwaith tymor hir yn y cwestiwn, ac mae hynny'n golygu agor y drws i gyfranogiad y boblogaeth sydd â gwell dewisiadau nag apagafuegos gymerwyd yn gyfreithiol gan y rheolau o refferendwm a bleidlais presennol.

Os mai un peth y gofynnwn i'r olynydd yw hynny, mewn dim ond chwe mis, PEIDIWCH â CHIWCH, oherwydd nid oes digon o amser ar gyfer ystyfnigrwydd sydd wedi dangos rhai o'u barn sectarol. Mae gan y wlad gyfle diddorol i siarad â didwylledd, gall yr eiliadau hyn, yn ogystal â Chorwynt Mitch gael eu gwastraffu gan fuddiannau bach.

Cyn i chi ddangos i'r byd sy'n cydnabod ef fel llywydd cyfansoddiadol, rhaid iddo brofi nad xgará fel llawer o bobl eraill mewn amser mor fyr y gallaf prin ysgrifennu ar ôl 180, weld ffilmiau 6 yn y sinema ac yn mynd i'r eglwys amseroedd 24 yn y gobaith y Mae gan fy bechgyn rywbeth i gredu ynddi.

4 Bod symudiad newydd yn codi

Yr wyf yn argyhoeddedig bod pleidiau gwleidyddol yn angenrheidiol ar gyfer ymarfer democratiaeth, ond mae'n rhaid bod gwell dewis yn ymddangos cyn arferion dinistriol sy'n digwydd ledled America Ladin ac sy'n arwain at atchweliad sefydliadol bob pedair blynedd fel:

 • Prynu cyfryngau wasg, naill ai gan y llywodraeth i gwmpasu camgymeriadau neu ddylanwad pobl eraill i gynnal eu diddordebau penodol.
 • Y cynnydd araf mewn deddfau megis gyrfa sifil swyddogion cyhoeddus a dinesig, a all agor y drws i ffordd o fynd i'r afael â nawdd gwleidyddol y mae llawer o wledydd eisoes wedi ei hyrwyddo.
 • Mae'r diffiniad o gynllun hirdymor, a aned o gonsensws cymdeithasol a gwleidyddol, fel bod pob llywodraeth sy'n dod, yn gwybod beth yw'r cyfraniad i'r dangosyddion beirniadol y mae'n rhaid iddo gyrraedd.
 • Datganoli gweinyddiaeth datblygiad economaidd y llywodraeth ganolog tuag at y bwrdeistrefi ac ailffurfiad endidau rhanbarthol sy'n rhoi gwerth i'r llywodraeth adrannol, yn fwy na dolen wleidyddol.
 • Yr adolygiad o bolisïau cyhoeddus sy'n ystyried y ddyled gymdeithasol bresennol, a dyna yw achos yr holl ddychymyg hwn.

Os gall y partļon presennol wneud hyn a newidiadau 235 eraill, croeso, mae ganddynt yr holl adnoddau dynol a deallusol i wneud hynny; Ddim felly yr amser.

Os nad ydynt, yna bydd mudiad newydd a fydd yn cymryd eich dewis yn y pentref, hyd yn oed os yw hynny'n golygu cymryd enw mor afresymol fel yr wyf yn clywed y diwrnod arall yno: "Movimiento Cymdeithasol hawlio Lempira Vive", hehe, ewch enw .

Yn fyr, ar ben hyn oll, mae ennill a chryfhau achosion lles y cyhoedd, fel y dywedodd yma

16 Ymatebion i "Achos Honduras, gadewch i hanes siarad"

 1. YN ENW EIN ARGLWYDD IESU CRIST I DWEUD Y BOBL HONDURAN NAD OES UNRHYW BARN O UNRHYW BETH SY'N GWYBOD BOD Y RHAI SY'N CARU DUW POB PETH SY'N HELPU NI MAE'R MAN YN DWEUD UN BETH OND Y MEDDWL DUW YN UWCH NA HEAVENS MAE'R DUW DDAEAR ​​WEDI RHEOLI POB PETH RYDYM YN YMDDIRIEDOLAETH EI HUN A BYDD YN EI WNEUD Y DIODDEF YN DDIOGEL OS YDYM YN YMDDIRIEDOLAETH Y CANLYNOL BOB AMSER YN CHWILIO AM EI HUN NAD YW DIM YN DIGWYDD POPETH YN GWYBOD A PHOB POPETH YN GALLU DUW CHI.

 2. yr hyn sy'n weladwy PEIDIWCH ANGEN sbectol CASE HONDUREÑOES Mae GOLPEDE Wladwriaeth law yn llaw â'r oligarchy Honduras guddio democrat, LLYWODRAETH achos cavemen BLWYDDYN nodweddiadol GORILATTE yn LASDICTADURA S gwaedlyd OF AMERICA throbbed fel Somoza yn Nicaragua, unbenaethau BOD YN Powerto gwaed gorseddu a thân a CHEFNOGAETH coup milwrol FEL Y DOME GAN Y pYPED JEFEADA ROMEO Vasquez.

 3. Gentlemen, sut mae'n bosibl bod barn ryngwladol, yr OAS, ac eraill
  llywodraethau America Ladin, mor ddifrifol a Mr. Zelaya,
  yn ôl y rhain, maent wedi rhoi cystadleuaeth iddo, gan fod yn Llywydd
  a ddewiswyd gan yr arolygon; sut nad ydych chi hefyd wedi synnu bod Mr. Chá-
  Unwaith, mae Evo Moralez, Daniel Ortega a Correa, yn anghofio yn gyson
  bod llawer o'i wrthwynebwyr hefyd yn etholiadau pleidleisio, ac
  maent yn gyson yn aflonyddu arno, yn ei erlid ac yn gyson yn ei barchu
  yn taro'r cyfansoddiad a'r precepts a sefydlwyd yn y
  Rwy'n credu y dylai'r hyn sy'n dda i'r twrci fod yn dda hefyd i'r
  twrci, neu os yw hyn yn effeithio ar y twrci sydd ar gau
  y llygaid; mae'n rhaid i'r polisi fod yn gêm ar gyfer y byd i gyd.

 4. Yn amlwg, bydd achos Honduras yn astudiaeth achos, ers i heddwch a democratiaeth gael eu gorfodi ar ormodedd, llygredd ac unbennaeth yn y dyfodol y cyn-Arlywydd Zelaya, gyda chefnogaeth Hugo Cháves. Mae'n gyfle euraidd sydd gan Honduras, na all fforddio gwastraffu i ddechrau cymryd drosodd lle mae grym y gyfraith, y frwydr yn erbyn llygredd a datblygu Cynllun Gwlad i wleidyddion yn drech Peidiwch â gwastraffu adnoddau, amser ac ymdrech a gwneud Honduras yn wlad â llai o anghydraddoldeb.

 5. Mae'n anffodus yr hyn y maent yn ei wneud gyda democratiaeth yn Honduras a'r bobl Honduras yma yn Venezuela rydym yn glir bod hwn yn chwip ergyd mwy am cyfranogol, cynrychioliadol a democratiaeth gweithredol yn hollol yn erbyn autocracy ac ar gyfer y democratiaeth!

 6. Sut mae'n bosibl, wrth geisio achub Cristnogaeth ceisio lladd y rhai sy'n gwrthod credu yn hyn; ac yr wyf yn dweud hyn oherwydd yn achos Honduras, y fath beth yn beth sydd wedi digwydd; arglwyddi Mr Zelaya y gymuned ryngwladol, aelodau o'r OAs oedd yn gyfrifol am hynny ddigwydd, byddai'n torri y dyluniadau y pwerau a gyfansoddwyd, yn erbyn y mandad dyfarnwr ei lywodraeth, Mr Zelaya, fel Chavez Correa, Ortega a Morales yn awyddus i weithredu coup cyfansoddiadol; ond sut i ddeall y pethau hyn Mr. Jose Miguel Insulza, sydd yn ôl pob golwg mae gan gysyniad cul iawn o ddemocratiaeth; yn fater nad yw'n esboniadwy yn rhywun sydd â gyrfa diplomyddol cydnabyddedig; bod y awydd o Mr Insulza i ennill y bleidlais i gael eu hailethol yn y Ysgrifenyddiaeth y OAs, wedi ei wneud yn cau ei lygaid ac yn gweld nad yw democratiaeth yn unig eu bod yn dewis yn y polau, ond un nad yw'n groes i'r egwyddorion gysegredig democratiaeth mewn unrhyw un o'i synhwyrau; Yn ôl pob tebyg Mr Insulza meddwl Chavez, Morales, Ortega a Morales yn ddemocrataidd, tarfu ar y cyfansoddiad a hawliau dynol yn eu gwledydd, pan fydd yn cydnabod nad yw Fidel Castro yn unben, ac i aros am hanner can mlynedd yn rheoli gwlad heb unrhyw opsiwn arall nag ef; mae'n weithred oruchaf o ddemocratiaeth; O ryddid faint o droseddau sydd wedi ymrwymo yn eich enw chi

 7. llongyfarchiadau Honduras, wedi dangos bod y cyfansoddiad yn cael ei barchu, gobeithio un dydd rydym Venezuelans yn cael y dewrder a'r udtedes gwerth wedi dangos, a bod ganddynt y pants fyddin Venezuela unwaith gogoneddus i wynebu Venezuela yn defnyddio corrupcionque.
  Bydd Chavez yn parhau i wario miliynau o ddoleri sy'n troi llywodraethau America Ladin gyda'i brosiect personoliaethol, gan fynd yn ddifrifol yn ceisio efelychu gogoniant Simon Bolivar.
  Barvo Hondurans, ni allwn deimlo'n fwy nag eiddigedd am eu dewrder.

 8. BETH SY'N GLIR YN HONDURAS A OEDD YN STATWS HIT FEL Y BYDDAF YN VENEZUELA, SYLWADAU UNRHYW BETH RYDYM YN BYW MEWN REALITI BETH YW'R LLYWYDDION EISIAU LADDAU GWIRFODDOL CHWYLDROADOL BOD POB UN YDYM NI'N HOFFI HYNNY HWN YW BETH YDYNT AM EI LLAWER O GORCHYMYN A PHAN RYDYM YN GWERTHUSO YN ACHOS EU BOD YN GOFYN SUT Y BYDD DUW YN DERBYN GYDA BETH WEDI EI WELD OS OES YN EISIAU ANGHYWIR I FY PROSIECT. STATWS HUB BEAT Iawn ………………………………….

 9. Rydych chi'n gwybod, nid ydym oll yn gwybod i TOOOOODO gwmpas yr hyn sydd wedi digwydd yn ein gwlad, yr hyn yr ydym wedi'i wneud HOLL HONDURAN.
  Mae'r hyn y mae Mrs. Margarita Montes yn ei ddweud yn wirioneddol wir, nid yw'r sefydliadau rhyngwladol YN ERBYN BETH I'W WNEUD GYDA HWN.
  Mae llywodraethwyr gwledydd ALBA yn ofni y bydd eu pobl yn cymryd "ENGHRAIFFT EVIL" Honduras ac mae hynny'n eu hysgwyd, ond hei ...

  Yr hyn rydw i wir eisiau ei ddweud wrthych yw ein bod yn gwybod bod Duw eisoes wedi cymryd rheolaeth o'n cenedl.

  Gwyddom fod Duw yn mynd i godi baner drosom ni, gwyddom fod Duw yn defnyddio gwilyn y byd i ddal y doeth a'r gwan o'r byd i warthu cryf.

  Rydych chi'n gwybod? mae'r byd yn troi ei gefn arnom, ond mae'n fwy ei fod gyda ni nag ydyw yn y byd.

  Y BYDD Y BYD SY'N EI WNEUD I ADMIRE, YN EIN YDYM YN NI'N GWNEUD I ADDASU BETH DYLAW YN EI WNEUD I WNEUD.

  Y rhai sydd heddiw yn troi eu cefnau arnom ni, y buom ni'n ffyddlon, yfory yn meddwl beth ddigwyddodd? Sut y gallwn ni gael yr hyn sydd gennych chi? Beth wnaethon nhw i fod yr hyn maen nhw heddiw?

  A byddwn yn gallu rhannu gyda nhw a dweud wrthyn nhw DDU GYDA'R US, RYDYM YN MAWRTH.

 10. Roedd y digwyddiadau pwysig yn Honduras yn agor y wlad llygaid a bod y genedl wedi gwneud GRANDEEE! A LLYWYDD NI ALL ERIOED ALZARCE X AR CYFANSODDIAD Y WERINIAETH, XQ BYDDAI YN HOFFI PLENTYN IRRESPETARA EICH MAM ... XQ FAM YDYCH AM a'u parchu UCHOD HOLL PETHAU A CHYFANSODDIAD FEL OS YW'R FAM POB SAFLEDWYR. I LOVE ... HEDDWCH VOLVERA Honduras! Calm, ffydd yn ein Harglwydd Iesu Grist a Ei FAM SANCTAIDD RHODDODD EI MAB I ACHUB Y BYD ...

 11. Rwy'n rhannu'r sylw hwn gyda chi

  BARN HONDURAS PARADIGM YN AMERICA LATIN
  http://lahondurasposible.blogspot.com/

  Margarita M. Montes

  Mae cael gwared ar Arlywydd José Manuel Zelaya Rosales gan y lluoedd arfog yn ystod oriau mân dydd Sul Mehefin 28 torri patrymau o hanes gwleidyddol cyfoes America Ladin. Am y tro cyntaf yn y cyfnod o Rhyfel Oer post (o 1989 hyd yma), byddin deposes lywydd cyfansoddiadol a etholwyd yn ddemocrataidd, i adfer rheolaeth y gyfraith, nid i dorri rheolaeth y gyfraith mewn gwlad, fel yr oedd nodweddiadol o'r milwrol mewn cyfnodau blaenorol.

  Ni ellir dosbarthu'r achos hwn fel “coup d'etat”, gan nad yw'n cydymffurfio â dwy nodwedd sylfaenol y ffenomen wleidyddol hon: atafaelu pŵer gan y fyddin a thorri rheolaeth y gyfraith. Roedd y camau a gymerwyd gan Lluoedd Arfog Honduras yn seiliedig ar orchymyn llys a'i bwrpas oedd ailsefydlu rheolaeth y gyfraith, a oedd yn cael ei thorri'n gyson gan Lywydd y Pwer Gweithredol ei hun, trwy anwybyddu darpariaethau'r Pwer Barnwriaeth a Deddfwriaethol (gwiriadau a balansau). Ar ôl ymyrraeth y Lluoedd Arfog, mae'r Cyfansoddiad Gwleidyddol yn dal i fod mewn grym ers i olyniaeth pŵer a sefydlwyd gan y Magna Carta gael ei barchu'n llawn, y penodir Llywydd Cyfansoddiadol newydd ag ef.

  Ac o safbwynt gwyddoniaeth wleidyddol, daeth Honduras gynsail ddoe, a fydd yn sicr yn dod yn astudiaeth achos o brifysgolion, diplomyddion a gwleidyddion ledled y byd. Am y tro cyntaf yn America Ladin, mae'r bobl yn gwrthryfelwyr , heb waed a heb drais, yn erbyn Llywydd a etholwyd yn gyfansoddiadol a democrataidd, am wahardd darpariaethau cyfreithiol a'r fframwaith sefydliadol presennol yn y wlad.

  Dyna pam nad yw'r wasg ryngwladol, sefydliadau rhyngwladol a llywodraethau ledled y byd, wedi deall cyd-destun a hanfod yr achos hwn eto, ac maent yn condemnio'r hyn sydd wedi digwydd yn Honduras, gan eu bod yn ei ddadansoddi ar sail cysyniadau o'r Hen batrwm coups yn ystod oes y Rhyfel Oer. Nid yw’r gymuned ryngwladol, gyhoeddus a phreifat, wedi cael yr amser, na’r elfennau, eto i sylweddoli bod model yn Honduras wedi’i dorri ddoe a’i fod yn achos cwbl sui generis.

  Mae'r wers a roddodd Honduras i'r byd ddoe yn glir: hyd yn oed os yw Llywydd wedi'i ethol yn ddemocrataidd ac yn gyfreithlon, nid oes ganddo hawl i wrthsefyll y Cyfansoddiad a chyfreithiau'r Weriniaeth. Nid yw'r bobl bellach yn barod i oddef y math hwn o gam-drin pŵer y Llywyddion cyfansoddiadol, sy'n aml yn cael eu hystyried yn annymunol, gan y ffaith ei fod wedi cael eu hethol gan y bobl. Mae'r neges gan Honduras yn syml: nid yw'r bleidlais boblogaidd yn cynnwys trwydded i gyflawni trosedd, ac mae'n rhaid i unrhyw ymdrech i lywodraethu ar gyfer y daith gyffredin fod o fewn fframwaith y gyfraith.

  Mae'n debyg nad Hondurans wedi sylweddoli maint yr hyn a wnaethant ddoe. Dros y dyddiau, misoedd a'r blynyddoedd fynd heibio gymathu a deall y dimensiwn y patrwm newydd wedi eistedd gyda neges ysgubol i ffrindiau a dieithriaid am yr hyn yn wir ar gyfer unbeniaid cyfansoddiadol a'u prentisiaid trofannol. Ef sydd â chlustiau, gadewch iddo glywed.

 12. Wel y bai yn gorwedd gyda'r mel a'i cronies gysylltiedig â'r diafol oligarchs Honduras fwy sofran CHAVEZ Ferrari, Canahuati, Facussé, Nasser fel pob Indiaid nad sydd wedi ein gweld mewn tlodi DDUW WE atafaelu unconfessed

 13. Dim ond Duw â rheolaeth ar yr holl sefyllfa yn y wlad o Honduras, ac rydym yn sicr ei fod yn gwybod y gwir, a pha mor bell y bydd yn rhaid i adael i fynd pethau, ac yn sicr, i gymryd gyfiawnder, Duw yn gwrthsefyll y balch, a rhoddwch anrhegion i'r umildes,

 14. Amigo Alvarez:

  Ni chredaf ei fod yn gwrtais i ddweud beth ddylech chi ei wneud yn eich gwlad. Nid fy mwriad yw gwneud hynny.
  Yr wyf am rannu rhai pethau yr wyf yn eu dysgu o fod wedi byw trwy unbennaeth (o'r nifer a ddioddefodd fy ngwlad, yr Ariannin).
  Cymerodd yr unbennaeth honno (1976-1982) rym ar goll 9 mis i Lywodraeth Isabel Martínez ddod i ben. Roedd yn lywodraeth wael, ond yr hyn a ddaeth oedd adeg 10.000 yn waeth. Roedd yn esgus. Mae'r llywodraethau gwael, yn unig, yn pasio ac nid ydynt yn dychwelyd. Os bydd llywodraeth wael neu reoleiddiwr gwael, yn cyflawni troseddau, am fod y gyfraith a'i holl adnoddau.
  Yn yr 2001 yr Ariannin fu'n byw yn un o'r argyfwng economaidd a chymdeithasol waethaf yn ei hanes. Gyda dweud wrthych fod yn 10, roedd 7 (os wyf yn cofio'n gywir) yn wahanol Lywyddion. Roedd gormes yr heddlu a hyd yn oed pobl farw. Nid oedd y Llywydd yn gorffen ei dymor. Ymddiswyddodd. Ond ni ystyriwyd cystadleuaeth ar unrhyw adeg. Ni chymerwyd neb o'r wlad. Cymerwyd sawl cam i weld sut y cynhaliwyd y sefydliadaeth. Nid oes unrhyw Arlywydd sy'n ymddangos gyda phlaid y tu allan i'r gyfraith yn wydn. Gall Llywydd-ethol fod yn ddrwg, gwneud camgymeriadau, ond mae'n rhaid iddo weithredu o fewn y gyfraith, ac os bydd yn dod allan ohoni, bydd yr un gyfraith yn disgyn arno. Heddiw, mae'r cyn-Arlywydd Carlos Menem yn parhau i fynd trwy'r llysoedd mewn amryw achosion llys. Yr un peth â De La Rúa (nad oedd wedi gorffen ei dymor yn yr 2001). Nid oes neb yn gofalu eu bod yn llywyddion. Yn union, gyda mwy o reswm, dylent esbonio popeth sydd ei angen yn y Llysoedd.
  Yr hyn sydd angen i chi ei gael yw Amynedd. Mae cyfiawnder bob amser yn cyrraedd. Peidiwch byth mor gyflym ag y dymunwn, ond mae gennym ffydd.
  Yn ddrwg â llywodraeth a etholir gan y bobl, ni fydd byth mor ddrwg ag unbennaeth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.