Gofalu am orsaf gyfanswm

DSC06608

Yr ydym bron yn barod i ddechrau'r cyfnod codi, yr ydym eisoes wedi rhoi'r hyfforddiant cyntaf i'r gweithredwyr am nawr, rydym yn sicrhau bod gan y tîm fywyd iach. Ar ddiwedd y broses, bydd y tîm yn cael ei roi i endid y byddwn yn ei greu, a fydd yn darparu gwasanaethau i nifer o fwrdeistrefi ar y cyd, felly nid yw'r ymarfer yn canolbwyntio ar yr arolwg ond ar systematization y broses. Rwy'n cymryd y swydd hon i siarad am y gofal sylfaenol sy'n meddu ar orsaf gyfanswm.

Amdanom Defnydd

 • Peidiwch â defnyddio'r offeryn mewn ardaloedd sy'n agored i lawer iawn o lwch a lludw.
 • Er mwyn atal y batri rhag prynu, tra'i fod yn cael ei storio, rhowch dâp inswleiddio neu rywbeth tebyg ar y terfynellau.
 • Cyn cau'r gwiriad achos bod ei tu mewn yn sych fel yr un offeryn, fel arall gallai fod yn rhydlyd.
 • Peidiwch byth â gosod yr SET yn uniongyrchol ar y llawr. Gallai tywod neu lwch ddifrodi'r tyllau sgriwio neu sgriw canolog y sylfaen.
 • Peidiwch â phennu'r telesgop tuag at yr haul, gall niweidio tu mewn i'r offeryn.
 • Wrth beidio â defnyddio'r offeryn dylai fod wedi'i orchuddio â gorchudd finyl.
 • Peidiwch byth â chludo'r SET ar y tripod.
 • Diffoddwch yr offeryn cyn dileu'r batri.
 • Wrth roi'r SET yn eich cês i'w storio am fwy nag un diwrnod, tynnwch y batri yn gyntaf.

Am gynnal a chadw arferol:

 • Gwiriwch yn rheolaidd nad oes unrhyw ronynnau o leithder na llwch yn dod i gysylltiad â tu mewn i'r clawr batri, y terfynellau neu'r cysylltwyr.
 • Glanhewch yr offeryn bob amser cyn ei storio yn yr achos. Brwsiwch y lens gyntaf â'ch brwsh i gael gwared â llwch, yna achosi cywwysedd bychan trwy smotio'r lens, ei sychu gyda brethyn meddal.
 • Peidiwch â defnyddio toddyddion organig i lanhau'r sgrîn, y bysellfwrdd neu'r achos.
 • Os yw'r offeryn yn treulio llawer o amser segur, yn perfformio cynhaliaeth bob mis o 3 o leiaf.
 • Dylai'r cacen gael ei gau bob amser, hyd yn oed os yw'n wag er mwyn osgoi'r lleithder.

Am ddiogelwch

 • Sicrhau yswiriant sy'n amddiffyn eich buddsoddiad, yn ddelfrydol, mae'n cynnwys lladrad ac niwed damweiniau.
 • Peidiwch â gadael yr offer yn unig, yn ddelfrydol llogi technegydd sy'n gweithredu fel gwyliwr ac, os yn bosibl, prynu gwasanaethau diogelwch.
 • Peidiwch â symud yr offer trwy gludiant cyhoeddus.
 • Peidiwch â storio offer ac ategolion mewn gwestai neu safleoedd nad ydynt yn gwarantu eich cyfrifoldeb chi.
 • Nid cyffyrddiad da gyda'r briddiau yw'r pridd

Yr oeddwn yn poeni am yr yswiriant, ond rwyf wedi cyflawni un sydd am ddim ond $ 130 yn cwmpasu dwyn i mi, damweiniau cerbydau, trychinebau naturiol ac eraill.

Ymatebion 9 i "Gofalu am orsaf gyfanswm"

 1. Yn ddelfrydol, dylech ddefnyddio diluent diwydiannol arbennig, y maent yn ei ddefnyddio i lanhau offer electromecanyddol; ni fydd hynny'n dileu'ch rhifau nac yn niweidio'ch paent.

 2. helo prynhawn da, sut alla i dynnu'r paent o fy ngorsaf leica i gyd, gollyngodd ychydig o chwistrell ac nid wyf yn gwybod beth i'w ddefnyddio i gael gwared â'r staen hwnnw.

  diolch yn fawr iawn

 3. Yn ddamweiniol, tynnais y batri allan o fy ngorsaf gyfan pan oedd ar ... nawr nid yw'n troi ymlaen ... a allai fod wedi digwydd ... rhyw gylched fer

 4. nid yw fy holl orsaf FX-103 yn troi ymlaen .. mae'n gadael sawl awr heb fatri nawr nid yw'n troi ymlaen

 5. DA AR ÔL RHAID I MI BROBLEM A WAITH YN GWEITHIO MEWN MINE YN NID OES CYFLWYNO DWR NI ALLWCH ATAL FOD Y GORSAF YN WYTHNOS LITTLE PAN YN PERFFORMIO'R AROLWG AC NAWR NID YN DYSGU

 6. Meu equipamento fica dazendo barulho sydd bob amser yn medindo, ai bateria não dura muito, tenho sut i ffurfweddu pra não acontecer isso ??

 7. sut y gellir atal lleithder rhag effeithio ar y paent neu sut i atal datgysylltiad y paent rhag symud ar y carcas os gwelwch yn dda a allwch fy arwain

 8. Roeddwn yn edrych am y mater penodol hwn trwy ofyn i ofyn pan ddaeth ar draws eich tudalen. Mae gennych lawer iawn o bwnc rhyfeddol yma. Yn bendant, un o'm ffefrynnau.

 9. Hoffwn wybod sut i gael gwared â'r ffwng sy'n ffurfio ar y lens o'r tu mewn. yn ystod y misoedd diwethaf maent yn eu rhentu i fola o assholes ac fe'u rhoddwyd i mi fel hyn. Dymunaf y gallech chi fy helpu i ... xalapa, veracruz mexico

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.