Global Mapper, yn gweithio gyda dgn

Mae darllen y fformat dgn yn norm yn y rhan fwyaf o raglenni GIS / CAD, ond mae nifer o'r rhain (gan gynnwys Manifold GIS a gvSIG) wedi bod yn darllen y fformat V7. Mae AutoCAD ac ArcGIS eisoes wedi ei gyflawni.

Gadewch i ni weld sut mae'n ei wneud Mapper Byd-eang:

1 Lee dgn V8

mapiwr byd-eang Yn ddiddorol, gall y ffeiliau fod mewn estyniad .tar, .zip, neu .tgz.

Ar ôl ei ddewis, mae'r rhaglen yn gofyn pa ragamcaniad fydd yn cael ei neilltuo iddynt. Gellir dewis y rhain o restr eang, neu o ffeil .prg, neu .txt sy'n ei gynnwys. (Nid yw'n cydnabod yr amcanestyniad mewnol a neilltuwyd gan Microstation Geographics)

Yna gallwch chi ddiffinio eich bod yn aseinio'r un rhagamcaniad i'r holl ffeiliau a ddewiswyd. Gallwch hefyd greu rhagamcaniad i flasu ac arbed fel .prj i'w alw ar unrhyw adeg. Mae hefyd yn ddiddorol wrth ail-agor ffeil heb amcanestyniad, mae'n storio yr un olaf a neilltuwyd ... ohhh ie Manifold Edrychwch ar y nodweddion syml hyn!

mapiwr byd-eangYn y fersiynau diweddar, mae'n darllen V8, yn rhagori ar raglenni fel Manifold GIS a gvSIG, gyda'r galw sy'n bodoli ar gyfer y fformat hwn a dim ond y ddau hyn sydd ymysg y rhai a gynhyrchir gan Microstation.

Daw testunau fel gwrthrychau pwynt, felly mae ganddynt y pwynt hwnnw yn y nod isaf chwith. Ni allwch olygu'r gwrthrychau, gallwch gyffwrdd a dileu neu olygu vertigau, ond dim ond ar lefel y golygfa.

Agwedd blino ar y mewnforio yw, os yw'r gwrthrychau yn wyn ac mae'r cefndir yr un lliw, bydd yn ymddangos nad ydynt yn bodoli. I wneud hyn, mae'n rhaid ichi roi cefndir o liw anarferol, gwneir hyn gyda "view> backgroud color ..."

2. Allforio i dgn

mapiwr byd-eang Nid yw'r allforio yn ddrwg, bydd yn anfon yr hyn sy'n weladwy yn y catalog o'r "ganolfan reoli", sy'n ffordd o alw'r sefydliad o safbwyntiau. Bydd popeth yn mynd yn yr un amcanestyniad.

Ymhlith y mwyaf blino, maint y testunau. I wneud hyn, gofynnwch i ddewis maint a rhaid ichi geisio. Yn achos labeli siapiau, maent yn dod yn destunau i'r maint gweladwy.

Yn cynhyrchu dgn 3D os oes gan y map ddata edrychiad; ac yna adael yr opsiwn fel bod y gwrthrychau gwyn yn cael eu gweld yn ddu neu i'r gwrthwyneb yn ôl y cefndir.

Mae hefyd yn caniatáu allforio ar fatrics, yn dda iawn ar gyfer ffeiliau rhy fawr. Mae hyn yn golygu bod ffeiliau ar wahân yn mynd, ac ymhlith y gorau, yn eich galluogi i anfon y grid cyfeirio, a allai fod mewn cyfesurynnau daearyddol (lledred / hydred) neu UTM.

Bydd yr allforio yn cael problemau gyda gwrthrychau cymhleth, fel yn achos siapiau sydd â thyllau, gan fod Microstation hyd at y fersiynau V8.5 yn dal i reoli'r elfennau hyn fel siwgr neu gelloedd cymhleth.

mapiwr byd-eang 3. Opsiynau Ychwanegol

Mae'n werth nodi bod ymhlith y ffurfweddiadau ychwanegol y gallwch chi eu diffinio wrth fewnforio celloedd (celloedd neu flociau) i mewn i bwyntiau; os nad ydyn nhw, eu hecsbloetio fel fectorau.

Mae hefyd yn bosibl diffinio y gellir neilltuo'r rhif lliw fel priodoldeb yn y tabl, a fyddai'n caniatáu thematization y maen prawf hwn.

I gloi, cymedrol dderbyniol. Er Mapper Byd-eang yn gwneud llawer o bethau mwy.

Ymatebion 5 i "Global Mapper, gweithio gyda dgn"

 1. Helo,

  Mae gen i geoserver nad yw pan fydd yn dangos yr haen yn ei wneud yn dda, rwy'n rhoi arddull llinell ond mae'n dangos fel mannau. Y peth rhyfedd yw ei fod yn dangos yn iawn yn y golwg rhagolwg. Mae'r geoserver sydd gennyf mewn tomcat a phan mae'n dangos bod yr haen yng nghysol y tomcat yn gadael:
  Defnydd posib o'r amcanestyniad «Tranverse_Mercator» y tu allan i'w faes dilysrwydd.
  Mae'r lledred y tu allan i'r terfynau a ganiateir.

  Mae unrhyw un yn gwybod beth all fod?

  Diolch yn fawr iawn.

  A cyfarch.

 2. Fe wnaethom gysylltu â'r Gynghrair Dylunio Agored, ond nid yw'n gweithio gyda phrosiectau ffynhonnell agored. Dewch ymlaen, nid yw rhyddhau gwybodaeth yn mynd yn bell.
  Ac o ran Bentley, rydym wedi gwneud y cais am y manylebau hynny sawl gwaith ... ac rydym yn dal i aros am rywbeth i ddod atom ni.

 3. Diolch am egluro Alvaro.
  A pha opsiynau sydd gyda Cynghrair Dylunio Agored ?

  Yn ôl y dudalen Bentley hon, mae'n bosibl cael rhywfaint o fynediad at ddogfennau ynglŷn â fformat dgn v8.

  http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/OpenDGN/

  «Rydym wedi creu dogfen sy'n disgrifio'r fformat ffeil DGN brodorol a ddefnyddir gan y genhedlaeth V8 o gynhyrchion. Weithiau cyfeirir at y fformat ffeil hwn fel fformat «V8 DGN». Mae cynnwys dogfen Manyleb V8 DGN yn ddigonol i ganiatáu i raglennydd medrus ddehongli'r data yn y ffeil V8 DGN y mae MicroStation yn ei greu a'i brosesu. »

 4. Nid yw darllen DGN neu fformat perchnogol arall, fel DWG, yn ymwneud â’i gael ai peidio. Maent yn fformatau caeedig, heb fanylebau agored, ac felly'r unig ffordd i gael meddalwedd berchnogol i'w darllen (a / neu ysgrifennu) yw dod i gytundeb (economaidd) gyda'r tŷ masnachol ar ddyletswydd. O feddalwedd am ddim, yr unig beth y gellir ei wneud yw peirianneg gwrthdroi, yn ddrud iawn ac nid yw hynny'n gwarantu unrhyw ganlyniadau da. Yn gvSIG rydym yn darllen, er enghraifft, DWG 2004, rhywbeth nad yw unrhyw feddalwedd rhad ac am ddim arall wedi'i gyflawni, ond mae'r ymdrech a fuddsoddwyd yn fawr iawn.
  Yr hyn y dylid ei hyrwyddo o bob maes yw'r defnydd o fformatau agored, megis GML, ac yn raddol yn gwahardd y defnydd o fformatau caeëdig, sy'n newid o flwyddyn i flwyddyn, ac y mae eu unig amcan yw cynnal rheolaeth y farchnad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.