Global Mapper, yn gweithio gyda dgn

Mae darllen y fformat dgn yn safon yn y mwyafrif o raglenni GIS / CAD, ond mae nifer o'r rhain (gan gynnwys Manifold GIS a gvSIG) wedi'u gadael yn darllen y fformat V7. Mae AutoCAD ac ArcGIS eisoes wedi'i wneud.

Gadewch i ni weld sut mae'n ei wneud Mapper Byd-eang:

1.Read dgn V8

mapiwr byd-eang Yn ddiddorol, gall y ffeiliau fod mewn estyniad .tar, .zip, neu .tgz.

Ar ôl eu dewis, mae'r rhaglen yn gofyn pa dafluniad y byddant yn cael ei aseinio. Gellir dewis y rhain o restr eang, neu o ffeil .prg, neu ffeil .txt sy'n ei chynnwys. (Nid yw'n cydnabod yr amcanestyniad mewnol a neilltuwyd gan Microstation Geographics)

Yna gallwch chi ddiffinio i aseinio'r un tafluniad i'r holl ffeiliau a ddewiswyd. Gallwch hefyd gynhyrchu tafluniad i flasu ac arbed fel .prj i'w alw ar unrhyw adeg. Mae'n ddiddorol hefyd, wrth ailagor ffeil heb dafluniad, ei fod yn storio'r un olaf a neilltuwyd ... ohhh ie Manifold Edrychwch ar y nodweddion syml hyn!

mapiwr byd-eangYn y fersiynau diweddar, mae'n darllen V8, yn rhagori ar raglenni fel Manifold GIS a gvSIG, gyda'r galw sy'n bodoli ar gyfer y fformat hwn a dim ond y ddau hyn sydd ymysg y rhai a gynhyrchir gan Microstation.

Daw'r testunau fel gwrthrychau pwynt, a dyna pam mae ganddyn nhw'r pwynt hwnnw yn y nod chwith isaf. Ni allwch olygu'r gwrthrychau, gallwch gyffwrdd a dileu neu olygu fertigau, ond dim ond ar lefel yr olygfa y mae.

Agwedd annifyr ar fewnforio yw, os yw'r gwrthrychau yn wyn a'r cefndir yr un lliw, bydd yn ymddangos nad ydyn nhw'n bodoli. I wneud hyn, mae'n rhaid i chi osod cefndir o liw anarferol, mae hyn yn cael ei wneud gyda "gweld> lliw backgroud ..."

2. Allforio i dgn

mapiwr byd-eang Nid yw'r allforio yn ddrwg, bydd yn anfon yr hyn sy'n weladwy yng nghatalog y "ganolfan reoli", sy'n ffordd o alw trefniadaeth y safbwyntiau. Bydd popeth yn mynd yn yr un tafluniad.

Ymhlith y rhai mwyaf annifyr, maint y testunau. I wneud hyn, gofynnwch am ddewis maint ac mae'n rhaid i chi geisio. Yn achos labeli siâp, fe'u trosir yn destunau ar y maint gweladwy.

Yn cynhyrchu dgn 3D os oes gan y map ddata edrychiad; ac yna adael yr opsiwn fel bod y gwrthrychau gwyn yn cael eu gweld yn ddu neu i'r gwrthwyneb yn ôl y cefndir.

Mae hefyd yn caniatáu allforio mewn matrics, yn dda iawn ar gyfer ffeiliau sy'n rhy fawr. Mae hyn yn gwneud i ffeiliau ar wahân fynd, ac ymhlith y gorau, mae'n caniatáu anfon y grid cyfeirio, a allai fod mewn cyfesurynnau daearyddol (lledred / hydred) neu UTM.

Bydd yr allforio yn cael problemau gyda gwrthrychau cymhleth, fel yn achos siapiau sydd â thyllau, gan fod Microstation hyd at y fersiynau V8.5 yn dal i reoli'r elfennau hyn fel siwgr neu gelloedd cymhleth.

mapiwr byd-eang 3. Opsiynau Ychwanegol

Mae'n werth nodi bod ymhlith y ffurfweddiadau ychwanegol y gallwch chi eu diffinio wrth fewnforio celloedd (celloedd neu flociau) i mewn i bwyntiau; os nad ydyn nhw, eu hecsbloetio fel fectorau.

Mae hefyd yn bosibl diffinio y gellir neilltuo'r rhif lliw fel priodoldeb yn y tabl, a fyddai'n caniatáu thematization y maen prawf hwn.

I gloi, yn weddol dderbyniol. Er hynny Mapper Byd-eang yn gwneud llawer o bethau mwy.

5 Ymatebion i "Global Mapper, gweithio gyda dgn"

 1. Helo,

  Mae gen i geoserver nad yw pan fydd yn dangos yr haen yn ei wneud yn dda, rwy'n rhoi arddull llinell ond mae'n dangos fel mannau. Y peth rhyfedd yw ei fod yn dangos yn iawn yn y golwg rhagolwg. Mae'r geoserver sydd gennyf mewn tomcat a phan mae'n dangos bod yr haen yng nghysol y tomcat yn gadael:
  Defnydd posib o'r amcanestyniad «Tranverse_Mercator» y tu allan i'w faes dilysrwydd.
  Mae'r lledred y tu allan i'r terfynau a ganiateir.

  Mae unrhyw un yn gwybod beth all fod?

  Diolch yn fawr iawn.

  A cyfarch.

 2. Fe wnaethom gysylltu â'r Gynghrair Dylunio Agored, ond nid yw'n gweithio gyda phrosiectau ffynhonnell agored. Dewch ymlaen, nid yw rhyddhau gwybodaeth yn mynd yn bell.
  Ac o ran y peth Bentley, rydyn ni wedi gofyn i'r specs hynny sawl gwaith ... ac rydyn ni'n dal i aros i rywbeth ddod drwyddo.

 3. Diolch am egluro Alvaro.
  A pha opsiynau sydd gyda Cynghrair Dylunio Agored ?

  Yn ôl y dudalen Bentley hon, mae'n bosibl cael rhywfaint o fynediad at ddogfennau ynglŷn â fformat dgn v8.

  http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/OpenDGN/

  «Rydym wedi creu dogfen sy'n disgrifio'r fformat ffeil DGN brodorol a ddefnyddir gan y genhedlaeth V8 o gynhyrchion. Weithiau cyfeirir at y fformat ffeil hwn fel fformat «V8 DGN». Mae cynnwys dogfen Manyleb V8 DGN yn ddigonol i ganiatáu i raglennydd medrus ddehongli'r data yn y ffeil V8 DGN y mae MicroStation yn ei greu a'i brosesu. »

 4. Nid yw darllen DGN neu fformat perchnogol arall, fel DWG, yn ymwneud â’i gael ai peidio. Maent yn fformatau caeedig, heb fanylebau agored, ac felly'r unig ffordd i gael meddalwedd berchnogol i'w darllen (a / neu ysgrifennu) yw dod i gytundeb (economaidd) gyda'r tŷ masnachol ar ddyletswydd. O feddalwedd am ddim, yr unig beth y gellir ei wneud yw peirianneg gwrthdroi, yn ddrud iawn ac nid yw hynny'n gwarantu unrhyw ganlyniadau da. Yn gvSIG rydym yn darllen, er enghraifft, DWG 2004, rhywbeth nad yw unrhyw feddalwedd rhad ac am ddim arall wedi'i gyflawni, ond mae'r ymdrech a fuddsoddwyd yn fawr iawn.
  Yr hyn y dylid ei hyrwyddo o bob maes yw'r defnydd o fformatau agored, megis GML, ac yn raddol yn gwahardd y defnydd o fformatau caeëdig, sy'n newid o flwyddyn i flwyddyn, ac y mae eu unig amcan yw cynnal rheolaeth y farchnad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.