Archifau ar gyfer

Wordpress

Problemau gydag Awdur Byw gyda WordPress

Yn ddiweddar, dechreuodd Awdur Byw achosi problemau, mewn o leiaf ddau achos: 1. Pan gaiff erthygl newydd ei chreu, mae ei lwytho i fyny yn anfon neges gwall hyd yn oed os yw'r erthygl wedi'i llwytho i fyny. Yna, pan fyddwch chi'n ceisio eto, crewch erthygl newydd o'r fath, ar adeg nodi'r achos, mae nifer o erthyglau eisoes wedi eu cyhoeddi ...

Cybernetics, gwasanaeth cynnal gwych

Heddiw mae yna lawer o wasanaethau cynnal am ddim, fel Wordpress.com a Google Blogger nawr yn cael eu galw'n Google Blogs. Ond dros amser mae'r safleoedd sy'n aeddfed a chwmnïau angen gwasanaeth sy'n gwarantu diogelwch i'r gwerth economaidd a chorfforaethol sy'n cynrychioli'r presenoldeb ar y Rhyngrwyd. Mae yna wahanol ddewisiadau eraill yn hyn o beth; yn ...

Dyfynbrisiau cywir trwy ddyfynbrisiau syth yn Microsoft Word

Mae hyn fel arfer yn broblem wrth olygu testun HTML yn Microsoft Word neu Writter Live. Mae'r broblem yn cael ei godio fel <a href="/preguntas-extranas-sobre-tecnologias-cad/"> gwestiynau rhyfedd am dechnoleg CAD yn rhoi </a> broblem i ni, gan ein bod yn byw yn rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn syth, fel a ganlyn ffordd: <a href="/preguntas-extranas-sobre-tecnologias-cad/"> gwestiynau rhyfedd am dechnolegau CAD </a> Pan fyddwn yn cymryd lle ...

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.3 Sonny

Mae'r fersiwn newydd o Wordpress wedi cyrraedd dim ond pan fydd y flwyddyn 2011 i ben, yn dod â rhai nodweddion newydd, nid yw llawer ond pwysig: Mewn meysydd lle'r oedd newidiadau, balŵn rhybuddio y tro cyntaf y caiff ei ddefnyddio, gan ddangos y newid yn codi. Yna y paen chwith yn awr yn lle hynny hanfon i'r affwys ...

Problem gyda gwall gwahardd 403

Yn fwy nag unwaith mae rhywbeth fel hyn wedi digwydd i ni, ac wrth fynd i mewn i'n safle ni, mae'r neges ganlynol yn ymddangos: Gwahardd Nid oes gennych ganiatâd i gael mynediad i /index.php ar y gweinydd hwn. Yn ogystal, cafodd gwall gwaharddedig 403 ei wynebu wrth geisio defnyddio ErrorDocument i ymdrin â'r cais. Apache mod_fcgid / 2.3.5 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bwlimited / 1.4 FrontPage / Gweinyddwr 5.0.2.2635 ...

Offeryn i gymharu codau neu ffolderi

Yn aml, mae gennym ddau ddogfen yr ydym am eu cymharu. Fel arfer mae'n digwydd pan fyddwn yn cymhwyso'r newidiadau thema yn Wordpress, lle mae pob ffeil php yn rhan o'r templed ac yna nid ydym yn gwybod beth wnaethom ni. Yn gyfartal wrth gyffwrdd Cpanel, rydym yn dileu rhywfaint o ffeil, neu ni pheidiodd rhywfaint o ffolder i lanlwytho trwy ftp. Foment arall, mae'n ...

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.1

Mae diweddariad newydd o WordPress wedi cyrraedd. Mae llawer o bethau wedi newid yn y llwyfan rheoli cynnwys hwn yn y blynyddoedd diwethaf, nawr mae'r diweddariadau o fersiynau newydd yn botwm syml. I'r rhai sy'n dioddef hyn trwy ei wneud trwy FTP, mewn rhai munudau rydym hyd yn oed yn dod i feddwl bod symlrwydd yn ein gwneud yn colli gras y cod. ...

Zagg, y cyflenwad gorau i'r Ipad

Un o'r prif broblemau o addasu i Ipad yw'r bysellfwrdd. Bydd y rhai sy'n gyfarwydd, ond ar ôl mis dwi'n dod i'r casgliad bod y rhesymau hyn yn fy atal rhag mi: Ar y naill law mae fy mysedd yn rhy fraster, ac mae gweithredu'r bysellfwrdd yn fy nghymhlethu. 25 mlynedd yn ddiweddarach rwy'n gwerthfawrogi fy nghyrsiau teipio ...

3.0 Geoffiseg: Penderfyniadau SEO

Mae 2011 yn golygu cam pwysig yn Geofumadas, ar ôl blynyddoedd 3 o ddod yn gweithio fel is-adran Cartesiaid. Yr ydym wedi siarad â Tomás, yr wyf yn diolch iddo am y cyfle, ac rwy'n gobeithio cynnal cyswllt pwysig yn y sefyllfa hon a sefyllfaoedd eraill yr ydym wedi'u canfod. Cartesiaid, er gwaethaf y difrod a gafodd ar y pryd ...

Ipad, fy hoff geisiadau 43

Chwarae, gan chwarae gyda'r tabl hwn rwy'n bwriadu rhoi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ar ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd os bydd yn wirioneddol bosibl, mae hyn wedi fy ngalluogi i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud - ac rwy'n rhoi'r gorau iddi - yn fy marn i. Mae'n ddiddorol y model o weithredu Apple gyda ...

Llinellau dydd cyffredin 10

Gan nad oedd yn digwydd i mi o'r blaen! ... na, nid wyf wedi marw. Dim ond cliciwch ar newid is-ddaear. Anghersonol? Nid oeddech wedi darllen fi ychydig ddyddiau yn ôl. Ailgyfeirio syml. Mae Wordpress MU yn ddrwg. O, mae'n rhaid bod pleg ar y diwedd. Hefyd adnewyddu API Google Maps, a Live Writer. Epa! Google yn wych ...

Nawr, gosod WordPress

Yn y swydd flaenorol, gwelsom sut i ddadlwytho a llwytho Wordpress i'n gwefan. Nawr gadewch i ni weld sut i'w osod. 1 Creu'r gronfa ddata Ar gyfer hyn, yn Cpanel, rydym yn dewis Cronfeydd Data MySQL. Yma, rydym yn nodi enw'r gronfa ddata, yn yr achos hwn, byddaf yn defnyddio smygu a phwyso'r botwm creu. Gweler sut mae'n dangos ...