Archifau ar gyfer

Wordpress

Problemau gyda chyhoeddi Ysgrifennwr Byw gyda WordPress

Yn ddiweddar dechreuodd Ysgrifennwr Byw achosi problemau, mewn o leiaf dau achos: 1. Pan fydd erthygl newydd yn cael ei chreu, wrth ei huwchlwytho mae'n anfon neges gwall er bod yr erthygl yn cael ei huwchlwytho. Yna, wrth geisio eto, crëwch erthygl newydd fel bod sawl erthygl eisoes wedi'u cyhoeddi ar hyn o bryd o sylwi ar yr achos ...

Cybernetics, gwasanaeth cynnal gwych

Heddiw mae yna lawer o wasanaethau cynnal am ddim, fel Wordpress.com a Google Blogger o'r enw Google Blogs bellach. Ond dros amser, mae angen gwasanaeth ar wefannau sy'n aeddfedu a chwmnïau sy'n gwarantu diogelwch ar gyfer y gwerth economaidd a chorfforaethol y mae'r presenoldeb ar y Rhyngrwyd yn ei gynrychioli. Hefyd yn hyn mae yna wahanol ddewisiadau eraill; yn…

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.3 Sonny

Mae'r fersiwn newydd o Wordpress sydd wedi cyrraedd pan fydd blwyddyn 2011 yn dod i ben, yn dod â rhywfaint o newyddion, dim llawer ond yn bwysig: Yn y meysydd lle bu newidiadau, codir balŵn rhybuddio y tro cyntaf iddo gael ei ddefnyddio, gan nodi'r newid. Yna'r panel chwith nawr yn lle datblygu i'r affwys ...

Problem gyda gwall gwahardd 403

Fwy nag unwaith mae rhywbeth fel hyn wedi digwydd i ni, ac wrth fynd i mewn i'n gwefan ein hunain mae'r neges ganlynol yn ymddangos: Wedi'i Wahardd Nid oes gennych ganiatâd i gyrchu /index.php ar y gweinydd hwn. Yn ogystal, daethpwyd ar draws gwall 403 Forbidden wrth geisio defnyddio ErrorDocument i drin y cais. Apache mod_fcgid / 2.3.5 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bwlimited / 1.4 Gweinydd FrontPage / 5.0.2.2635 ...

Offeryn i gymharu codau neu ffolderau

Yn aml mae gennym ddwy ddogfen yr ydym am eu cymharu. Mae fel arfer yn digwydd pan fyddwn yn cymhwyso newidiadau thema yn Wordpress, lle mae pob ffeil php yn cynrychioli rhan o'r templed ac yna nid ydym yn gwybod beth wnaethom. Yr un peth wrth gyffwrdd â Cpanel rydym yn dileu ffeil, neu ni wnaeth ffolder orffen ei lanlwytho trwy ftp. Munud arall, yw ...

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.1

Mae diweddariad WordPress newydd wedi cyrraedd. Mae llawer o bethau wedi newid yn y platfform rheoli cynnwys hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nawr mae diweddariadau fersiynau newydd yn botwm syml. I'r rhai ohonom sy'n dioddef hyn trwy ei wneud trwy ftp, ar adegau rydym hyd yn oed wedi dod i feddwl bod symlrwydd yn gwneud i'r cod golli ei ras. ...

Zagg, y cyflenwad gorau i'r Ipad

Un o'r prif broblemau gydag addasu i iPad yw'r bysellfwrdd. Bydd yna rai sy'n dod i arfer ag ef, ond ar ôl mis deuaf i'r casgliad bod y rhesymau hyn yn fy atal rhag gwneud hynny: Ar y naill law, mae fy mysedd yn rhy dew, ac mae'n anodd i mi weithredu'r bysellfwrdd. 25 mlynedd yn ddiweddarach rwy'n gwerthfawrogi fy nghwrs teipio ...

3.0 Geoffiseg: Penderfyniadau SEO

Mae 2011 yn golygu cam pwysig yn Geofumadas, ar ôl 3 blynedd o weithio fel is-barth Cartesaidd. Rydym wedi trafod hyn gyda Tomás, yr wyf yn diolch iddo am y cyfle ac yr wyf yn gobeithio cadw cyswllt pwysig ag ef ar y pwyntiau hyn ac eraill yr ydym wedi dod ar eu traws. Cartesiaid, er gwaethaf y difrod a ddioddefodd ar y pryd ...

Ipad, fy hoff geisiadau 43

  Chwarae, chwarae gyda'r dabled hon, cynigiaf roi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd a fydd hyn yn bosibl mewn gwirionedd wedi fy arwain i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud - ac yn rhoi'r gorau i'w wneud - yn fy nhrefn. Mae model gweithredu Apple yn ddiddorol gyda ...

10 llinell o ddiwrnod cyffredin

Sut y des i ddim i feddwl amdano o'r blaen! ... na, nid wyf wedi marw. Dim ond un newid subdomain ffycin. Amhersonol? Ni wnaethoch chi ddarllen i mi gwpl o ddyddiau yn ôl. Ailgyfeirio syml. Mae Wordpress MU yn drychineb. Ah, rhaid cael pleca ar y diwedd. Hefyd adnewyddwch API Google Maps, ac Ysgrifennwr Byw. Hei! Mae Google yn fendigedig.…

Nawr ie, i osod WordPress

Yn y swydd flaenorol, gwelsom sut i lawrlwytho a llwytho Wordpress i'n gwesteiwr. Nawr, gadewch i ni weld sut i'w osod. 1. Creu’r gronfa ddata Ar gyfer hyn, yn Cpanel, rydym yn dewis Cronfeydd Data MySQL. Yma, rydyn ni'n nodi enw'r gronfa ddata, yn yr achos hwn rydw i'n mynd i ddefnyddio mwg a phwyso'r botwm creu. Gweld sut mae'n dangos ...