Ble i ddod o hyd i fapiau o Honduras

Yn aml mae pobl yn chwilio am cartograffeg o'u gwlad, fel rheol mae gan y sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r weinyddiaeth tiriogaethol naill ai ar lefel hysbysebu, adneuo neu adeiladol leoedd lle maent yn rhannu eu data. Yn yr achos hwn, byddaf yn sôn am Honduras, oherwydd mae Google Analytics yn dweud bod Hondurans yn hwylio ar y wefan hon am resymau fel hyn, ac oherwydd eu bod yn cysylltu Alvarezhn gyda Honduras, hehe.

Er bod llawer o ddata mewn sefydliadau'r llywodraeth, y lle y gallwch ddod o hyd ... a gallwch chi os ydynt yn parhau i dyfu yw:

Y System Genedlaethol Gwybodaeth Tiriogaethol (SWYDDI)

honduras sinit Mae'r achos hwn, er bod ei greu yn ddiweddar, yn cynnig llawer i'w gynnig yn y dyfodol, gan mai dyma'r sefydliad a awdurdodwyd gan y gyfraith gorchmynion tiriogaethol i roi cyhoeddusrwydd i'r wybodaeth cartograffig o ddiddordeb cyffredinol, yn ogystal ag arwain rhai comisiynau ymhlith y rhain yw'r Comisiwn Data Rhyngasiantaethol. Gofod (CIDES). Gyda chyllideb ddigonol ac arweinyddiaeth ddigonol ymhlith y sefydliadau partner, gallai fod yn y fraich gywir ar gyfer dibenion cyhoeddi'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol, lle mae llawer o adnoddau technegol a rheoleiddiol rhyfeddol ar y lefel ranbarthol.

Ni fwriedir i'r SINIT fod yn enghraifft o greu cartograffeg, ond yn hytrach i reoleiddio gweithredu "partneriaid gweithredol" sefydliadau ac sy'n creu a diweddaru data gofodol. Mae'r prif ddelfryd yr un fath ag un o wledydd Sbaen-Americanaidd: osgoi dyblygu buddsoddiadau cyhoeddus neu breifat wrth gasglu gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli, a all, pan y'i defnyddir yn dda, arwain y wlad at reolaeth tiriogaethol integredig dda.

Y catalog

catalog sinitEr bod SINIT yn canolbwyntio ar Fewnrwyd ar gyfer partneriaid gweithredol, gellir gweld rhywfaint o'r datblygiad sydd wedi'i wneud ar y we drwy'r Rhyngrwyd. Ymhlith eraill, mae'r catalog yn cadw'r wybodaeth yn y categorïau canlynol:

Cartograffeg sylfaenol.

Ffisegraffeg ac Adnoddau Naturiol.

Seilwaith ac Offer Cymdeithasol.

Agweddau Cymdeithasol ac Economaidd.

Mae ychydig yn ddyluniad gwael (o ran estheteg) ac fel llywodraeth fe'i gollyngir fel arfer o bryd i'w gilydd neu mae ei gysylltiadau yn ein atgoffa nad yw rhywun wedi llwytho i fyny rai gwasanaethau, ond hoffa, rwy'n gobeithio eu bod yn parhau i fynd. Wrth ddewis yr haen, (mae'n debyg) y dylai'r map ddangos ar ffurf delwedd, gyda chwedlau a ffrâm.

Y gwyliwr yn IMS

Yn hyn y maent wedi rhoi'r gorau i, nid am eu bod yn gallu nid felly neidio-cychwyn yr hyn rydym yn ei weld yn mynd â nhw ychydig ddyddiau dim byd ... ac er nad ydynt wedi gwneud llawer o leiaf yn caniatáu elfennau sylfaenol o wasanaeth ... ac yn enwedig haenau lawrlwytho .shp yn gyflym.

Trwy ddewis yr haen, a lefel y sylw a all fod yn genedlaethol, adrannol, basn ac ati. gweithredir dolen ar y dde sy'n dweud «Gwyliwr HTML Agored«, Yr un sy'n defnyddio'r haen ar ffurf gwasanaeth map, a weithredwyd yn ArcIMS a thrwy arferion javascript.

map y goedwig honduras

Mae ganddo'r offer sylfaenol o ddatblygiad gyda ArcIMS, gydag ychydig iawn o staff ond mae ei nodweddion yn eich galluogi i lwytho mwy o haenau gyda'r botwm diwethaf, a defnyddio gwybodaeth sylfaenol (er defnydd ddi-flas) ... ond nid ydynt yn colli sylw at eicon lawrlwytho, oherwydd gyda'r swyddogaeth hon byddwch yn lawrlwytho'r haen weladwy cywasgedig mewn fformat zip. Y ffeiliau cywasgedig sydd â'r .dbf, .shp a .shx; mae'r holl gograffeg hwnnw yn UTM Zone 16N WGS84 rhag ofn nad ydych yn dod o hyd i gyfeiriad yn y metadata.

Felly, os ydych chi eisiau data Honduras yn y fformat .shp, dyma'r lle. Gydag ymgynghoriaeth o tua thri mis, gall creadigol gyda blas da a chwpl o ddatblygwyr integreiddio'r haenau eraill (gorchymyn cestog, raster a thiriogaethol) ... ac mae'n sicr y gallant ddod yn borth daearyddol da y mae angen ei wneud yn ddifrifol ein gwledydd Sbaenaidd.

Felly, rwy'n annog catrachos ... pe bai'r holl wledydd yn gwneud yr ymdrech hon, byddem yn cael gwell cyfleoedd i fynd allan o dan ddatblygu. Rwyf hefyd yn cyfaddef ei fod wedi bod yn dda i fwynhau eu tirluniau, wedi gwneud ffrindiau da a chymryd llawer o luniau yn fy myithiau trwy eu trefi hardd.

Gadawyd rhai o'r ymdrechion hyn, yn 2010 maent yn cael eu hailgylchu o fewn fframwaith yr Ysgrifenyddiaeth Cynllunio, ac yna mae'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Rheoli Tir yn parhau.

Hefyd yn y porth Cenrut gallwch ddod o hyd iddo mapiau ar gyfer GPS o Honduras a Chanol America.

Zacapa Santa Barbara

Ymatebion 8 i "Ble i ddod o hyd i fapiau o Honduras"

 1. Cyfarchion, ceisiwch fynd i mewn i'r dudalen we ac mae'n cael ei atgyweirio, gallech fy helpu trwy ddarparu gwybodaeth am fapiau topograffig Honduras. Diolch ichi

 2. Mae'n wir beth mae'n ei ddweud OLVINA oherwydd bod fy nhro i addysgu daearyddiaeth yn leihad ac mae'n anffodus bod hyd yn oed ar fapiau sydd ar y we gyda gwallau embaras a llyfrau dis newydd sy'n rhoi i'r Ysgrifennydd Addysg ymddengys hefyd assassinating daearyddiaeth adrannol, cenedlaethol, rhanbarthol a byd-eang, ac mae hyn yn y ffaith bod yn lle cyflogi cartograffwyr yn cyflogi mapiau gartwnyddion, nid ei bod yn ofynnol milwyr, ond mae angen cefnogaeth economaidd a phroffesiynol os oes rhai yn y wlad, ond gan nad ydynt yn wleidyddion, nid eu llogi, ac ar y llaw ffenomen cartograffig ymwybodol arall, am ei fod yn DIOGELWCH Cenedlaethol ac nid MAPS SYML: ES geowleidyddiaeth.

 3. YN HONDURAS, nid oes unrhyw gARTOGRAFFIAETH SWYDDOGOL, Y POLISYDDWYR SY'N SY'N YMWNEUD Â'R UNIGOL YN UNIG YN ERBYN Â'R BUDDIANT.

  YR HEN IGN NAD YSTYRIAETHAU HYD YN HYN, CYNNYRCH CYNHYRCHION DAEARYDDOL YN DYLID CYNHYRCHU HYN.

  Y GWYBODAETH SY'N DIGWYDDWYR YN YCHWANEGOL O DDYMRYD, RHAID ANGEN I BRIODI'R CYNHYRCHU CARTOGRAFFI-

  BYDD GORAU'R HAN SEFYDLIAD HWN WEDI WEDI'I GYFRIFIADU GAN OJALA MILITOL, BYDD FYDD YN ATEB I DIRIJIRLA.

  YR UWCH YR UCHWYDD YN RHYBUDD AR GYFER Y SEFYDLIAD HWN, MEWN GOFAL CYSYLLTWCH.

  DIM YR ADRAN CYFLOG Y IGN, YN UNIG YN UNIG.

  AMSER CYNHYRCHU A LEAF CARTOGRAFICA, yw tair blynedd AC AMSER YN MIS 6 GYWIR, sy'n dangos sy'n digwydd LEAF DIM OND pan fydd yn gadael y cyhoedd ac yn hen ffasiwn.

 4. Helo, sut wyt ti? Roeddwn i'n byw yno gyda fy rhieni, dwi'n dy garu yn fawr iawn Mariana

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.