Ble i ddod o hyd i fapiau o Honduras

Yn aml mae pobl yn chwilio am gartograffeg eu gwlad, fel rheol mae gan y sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r weinyddiaeth diriogaethol, p'un ai ar y lefel hysbysebu, storfa neu adeiladol, fannau lle maen nhw'n rhannu eu data. Yn yr achos hwn, byddaf yn siarad am Honduras, oherwydd dywed Google Analytics fod Hondurans yn pori'r wefan hon am resymau fel hyn, ac oherwydd eu bod yn cysylltu'r Alvarezhn â Honduras, hehe.

Er bod llawer o ddata mewn sefydliadau'r llywodraeth, y lle y gallwch ddod o hyd ... a gallwch chi os ydynt yn parhau i dyfu yw:

Y System Genedlaethol Gwybodaeth Tiriogaethol (SWYDDI)

honduras sinit Mae gan yr achos hwn, er ei fod wedi'i greu yn ddiweddar, lawer i'w gynnig ar gyfer y dyfodol, gan mai hwn yw'r sefydliad sydd wedi'i awdurdodi gan y gyfraith defnydd tir i roi cyhoeddusrwydd i wybodaeth gartograffig o ddiddordeb cyffredinol, yn ogystal ag arwain rhai comisiynau, gan gynnwys y Comisiwn Data Rhyngasiantaethol. Gofod (CIDES). Gyda chyllideb ddigonol ac arweinyddiaeth ddigonol ymhlith sefydliadau partner, gallai ddod yn gangen dde at ddibenion cyhoeddi'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol, lle mae llawer o adnoddau technegol a rheoliadol rhagorol ar y lefel ranbarthol.

Nid yw SINIT yn esgus bod yn enghraifft i greu cartograffeg, ond yn hytrach i reoleiddio gweithred "partneriaid gweithredol" y sefydliadau sy'n creu ac yn diweddaru data gofodol. Mae'r prif ddelfryd yr un peth â sawl gwlad yn America Ladin: osgoi dyblygu buddsoddiadau cyhoeddus neu breifat wrth gasglu gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli, a all, o'i defnyddio'n iawn, arwain y wlad at reolaeth diriogaethol wedi'i hintegreiddio'n dda.

Y catalog

catalog sinitEr bod SINIT wedi'i anelu at Fewnrwyd ar gyfer aelodau gweithredol, gellir cyrchu peth o'r datblygiad sydd wedi'i wneud ar gyfer y we trwy'r Rhyngrwyd. Ymhlith eraill, mae'r catalog yn storio'r wybodaeth yn y categorïau canlynol:

Cartograffeg sylfaenol.

Ffisegraffeg ac Adnoddau Naturiol.

Seilwaith ac Offer Cymdeithasol.

Agweddau Cymdeithasol ac Economaidd.

Mae wedi'i ddylunio ychydig yn wael (o ran estheteg) ac oherwydd ei fod yn llywodraethol mae'n tueddu i fod i lawr o bryd i'w gilydd neu mae ei gysylltiadau yn ein hatgoffa nad yw rhywun wedi uwchlwytho rhai gwasanaethau, ond hei, rwy'n gobeithio y byddant yn parhau. Wrth ddewis yr haen, (mae i fod) i arddangos y map fel delwedd, gyda chapsiynau a ffrâm.

Y gwyliwr yn IMS

Yn hyn o beth, maen nhw wedi stopio, nid oherwydd na allant ddechrau'r hyn a welwn, ni chymerodd hwy ddim ychydig ddyddiau mwy ... ac er nad ydynt wedi gwneud llawer mwy o leiaf mae'n caniatáu pethau sylfaenol y gwasanaeth ... ac yn enwedig y lawrlwythiad o haenau. yn gyflym.

Trwy ddewis yr haen, a lefel y sylw a all fod yn genedlaethol, adrannol, basn ac ati. gweithredir dolen ar y dde sy'n dweud «Gwyliwr HTML Agored«, Yr un sy'n defnyddio'r haen ar ffurf gwasanaeth map, a weithredwyd yn ArcIMS a thrwy arferion javascript.

map y goedwig honduras

Mae ganddo offer sylfaenol o ddatblygiad gydag ArcIMS, gyda'r templed lleiaf ond mae ei swyddogaeth yn caniatáu llwytho mwy o haenau gyda'r botwm diwethaf, ac i arddangos gwybodaeth sylfaenol (er ei bod yn ddrwg i'w ddefnyddio) ... ond peidiwch â cholli sylw at y eicon lawrlwytho, oherwydd gyda'r swyddogaeth hon rydych chi'n lawrlwytho'r haen weladwy wedi'i chywasgu ar ffurf zip. Mae gan y ffeiliau cywasgedig y .dbf, .shp a .shx; mae'r cartograffeg hon i gyd ym Mharth UTM 16N WGS84 rhag ofn na allwch ddod o hyd i gyfeirnod yn y metadata.

Felly os ydych chi eisiau data gan Honduras ar ffurf .shp, dyma'r lle. Gydag ymgynghoriaeth o tua thri mis, creadigol gyda chwaeth dda a chwpl o ddatblygwyr, gellir integreiddio'r haenau eraill (cadastral, raster ac archebu tiriogaethol) ... a siawns na fydd yn gallu dod yn borth daearyddol da y mae dirfawr angen amdano ein gwledydd Sbaenaidd.

Felly codi calon, bois ... pe bai'r holl wledydd yn gwneud yr ymdrech hon, byddem yn cael gwell cyfleoedd i ddod allan o danddatblygiad. Dwi hefyd yn cyfaddef ei bod wedi bod yn dda mwynhau ei dirweddau, bod wedi gwneud ffrindiau da a thynnu llawer o luniau yn fy nheithiau trwy ei bwrdeistrefi hardd.

Gadawyd rhai o'r ymdrechion hyn, yn 2010 maent yn cael eu hailgylchu o fewn fframwaith yr Ysgrifenyddiaeth Cynllunio, ac yna mae'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Rheoli Tir yn parhau.

Hefyd yn y porth Cenrut gallwch ddod o hyd iddo mapiau ar gyfer GPS o Honduras a Chanol America.

Zacapa Santa Barbara

8 Yn ymateb i "Ble i ddod o hyd i fapiau o Honduras"

 1. Helo, a allech chi roi rhif i mi ofyn am fap neu beth yw'r weithdrefn i'w dilyn

 2. Cyfarchion, ceisiwch fynd i mewn i'r dudalen we ac mae'n cael ei atgyweirio, gallech fy helpu trwy ddarparu gwybodaeth am fapiau topograffig Honduras. Diolch ichi

 3. Mae'n wir beth mae'n ei ddweud OLVINA oherwydd bod fy nhro i addysgu daearyddiaeth yn leihad ac mae'n anffodus bod hyd yn oed ar fapiau sydd ar y we gyda gwallau embaras a llyfrau dis newydd sy'n rhoi i'r Ysgrifennydd Addysg ymddengys hefyd assassinating daearyddiaeth adrannol, cenedlaethol, rhanbarthol a byd-eang, ac mae hyn yn y ffaith bod yn lle cyflogi cartograffwyr yn cyflogi mapiau gartwnyddion, nid ei bod yn ofynnol milwyr, ond mae angen cefnogaeth economaidd a phroffesiynol os oes rhai yn y wlad, ond gan nad ydynt yn wleidyddion, nid eu llogi, ac ar y llaw ffenomen cartograffig ymwybodol arall, am ei fod yn DIOGELWCH Cenedlaethol ac nid MAPS SYML: ES geowleidyddiaeth.

 4. YN HONDURAS, nid oes unrhyw gARTOGRAFFIAETH SWYDDOGOL, Y POLISYDDWYR SY'N SY'N YMWNEUD Â'R UNIGOL YN UNIG YN ERBYN Â'R BUDDIANT.

  YR HEN IGN NAD YSTYRIAETHAU HYD YN HYN, CYNNYRCH CYNHYRCHION DAEARYDDOL YN DYLID CYNHYRCHU HYN.

  Y GWYBODAETH SY'N DIGWYDDWYR YN YCHWANEGOL O DDYMRYD, RHAID ANGEN I BRIODI'R CYNHYRCHU CARTOGRAFFI-

  BYDD GORAU'R HAN SEFYDLIAD HWN WEDI WEDI'I GYFRIFIADU GAN OJALA MILITOL, BYDD FYDD YN ATEB I DIRIJIRLA.

  YR UWCH YR UCHWYDD YN RHYBUDD AR GYFER Y SEFYDLIAD HWN, MEWN GOFAL CYSYLLTWCH.

  DIM YR ADRAN CYFLOG Y IGN, YN UNIG YN UNIG.

  AMSER CYNHYRCHU A LEAF CARTOGRAFICA, yw tair blynedd AC AMSER YN MIS 6 GYWIR, sy'n dangos sy'n digwydd LEAF DIM OND pan fydd yn gadael y cyhoedd ac yn hen ffasiwn.

 5. Helo, sut wyt ti? Roeddwn i'n byw yno gyda fy rhieni, dwi'n dy garu yn fawr iawn Mariana

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.