Yr hyn nad ydyn nhw wedi'i ddweud am y meteor Rwsia

Ar ôl bron i ddau ddiwrnod o gysylltiad â dadansoddwr cudd-wybodaeth ar gyfer y tîm Swyddfa Reconnaissance Gwladol (NRO) o arbenigwyr yn cadarnhau darganfyddiad diddorol o'r hyn y maent wedi eu cymryd o ddyfnderoedd y llyn lle mae wedi gostwng meteoryn Rwsia, sydd wedi datganiadau wedi awgrymu ei fod yn daflen ffeil America; a bod technoleg gwrth-gamelwyth y Rwsiaid wedi'i ymyrryd â hi. Gan ddefnyddio System Arsylwi Ddaear newydd (SOT) NASA -sy'n cynnwys casgliad o loerennau sy'n monitro'r blaned yn gyson i ganfod newidiadau yn yr hinsawdd, gan ddefnyddio technegau synhwyro pell iawn cyffredin nawr- wedi canfod rhan fawr o'r meteorit o dan wyneb rhew llyn Llyn Shebarkul, mewn ardal o ddyfnder cymharol.

I dynnu sylw wedi cynhyrchu syniadau gwahanol, ac mae hynny wedi ffrwydro yn yr awyr, ac wedi dangos craterau bach yn cam-gymharu â màs y pelen dân. Ond mae'r tîm ymchwil wedi llwyddo i ganfod bod y meteoryn yn cynnwys ffosilau o bryfed yn debyg iawn i'r rhai ar y Ddaear. Cyn pryd ei fod yn datgan ei fod yn fywyd allfydol, ond darganfod yn rhywbeth y mae NASA ac asiantaethau eraill taer angen, oherwydd bod eu hygrededd yn cael ei holi gan bersonoliaethau syniadau blaenllaw datgymalu rhai adrannau NASA .

Mae pedwar gwyddonydd sifil hefyd wedi eu hanfon i gadarnhau ac astudio'r darganfyddiad, cyn i'r darganfyddiad gael ei gyhoeddi. Ar hyn o bryd, mae un o'r gwyddonwyr wedi sylwi ar rywbeth y mae wedi'i weld yn y dŵr wedi'i rewi o'r twll y tynnwyd y meteoriad ohoni, a chyn rhybuddio'r gwyddonwyr eraill, mae heddluoedd arbennig wedi ei rwystro. Mae'r tri gwyddonydd arall ynghyd â Rachell Sexton yn cael eu hanfon y tu allan i'r ganolfan i wirio bod y twll wedi'i selio i ddileu'r syniad.

Os ydych chi eisiau darllen y gweddill, yna does dim byd i brynu'r llyfr oherwydd ei fod yn dda iawn am daith ddiflas fel yr un sydd gennyf nawr.

Gelwir y llyfr The Conspiracy, a'i awdur yw Dan Brown ac fe'i prynir mewn e-lyfr gan 7 Euros yn unig.

... Gyda ymddiheuriadau i'r rhai a oedd yn darllen gyda llawer o emosiwn, dyma rai atebion sylfaenol at ffrind sydd wedi fy anfon cwestiynau i fod yn ein thema ac wrth gwrs dorri'r edau a awgrymwyd gan y pwnc yr erthygl.

crater meteor

Pa mor agos oedd yr asteroid a faint o berygl a achosodd ni i ni?

Mae'r ddau ffenomen wedi cynrychioli risg drawiadol ar gyfer ein planed, dim byd newydd ond gyda'r rôl a chwaraeir gan y cyfryngau mae'n dod yn fwy hysterig.

  • Yn achos yr asteroid 2012 DA14 gyda'r ffaith syml o wybod ei fod wedi digwydd ar bellter 13 yn agosach na orbit y lleuad (cilometr 27,700), mae bron y pellter y mae cynsail lloerennau y mae ein GPS yn gweithredu gydag ef yn dweud wrthym ein bod yn gymharol agos . Ac o ystyried bod gen i fetrau diamedr 45 ... yn ddiangen i ddweud.

Ond yn dda, rydym yn ymwybodol bod gan wyddonwyr lefel allu diddorol i ragfynegi dull un o'r cyfeillion hyn yn y dyfodol; yn deall, wrth gwrs, unwaith y canfyddir ei fod yn dod yn uniongyrchol i'r ddaear, ychydig neu os oes rhaid gwneud dim yn hytrach na chael ei ymddiried i'r uchaf.

Pa mor beryglus oedd y meteorit Rwsia?

  • Mae'r achos arall yn rhywbeth sy'n fwy straenus, gan ei fod yn bêl dân o tua metr 17 yn ei rhan fwyaf hir, ac mae hynny'n ein tywys yn syndod. Dywedir bod llawer o'r rhain yn digwydd yn aml, y gwahaniaeth yw os ydynt yn dod yn agos at leoedd poblog ac wrth gwrs mae'r dechnoleg sydd ar gael i bawb i recordio fideo, cymryd ffotograffau neu gipio delweddau lloeren yn chwarae rhan wych nawr.

Pa mor debygol yw y byddwn yn gweld hyn yn amlach?

Ni ddylem gymryd hysteria'r conspiradwyr, mae'r ffenomenau hyn yn gyffredin iawn.

Y rheswm pam nad oedd y meteorit hwn yn cael ei ganfod fel yr asteroid, oherwydd bod systemau fel arfer yn cael eu gwneud i adnabod cyrff yn fwy na chilometr mewn diamedr. Wrth weld wyneb y lleuad, rydym yn cael ein rhwystro gan y casgliad bod rhaid i'r ddaear fod yn darged o lawer o effeithiau hefyd.

Ond mae gan y ddaear atmosffer sy'n ein hamddiffyniad gorau, fel y gwelir yn y ddelwedd eerie honno, ni wnaeth y ffrwydrad hwnnw ar yr uchder hwnnw gyrraedd yr ehangiad tonnau sain a dyna'r un a dorrodd gwydr y ddinas Chelyabinsk sy'n nid oedd yn hysbys i'r byd i gyd; er ei bod yn ansicr os oedd y ffrwydrad hon neu effaith yr effaith hon; gyda'r hyn y byddai'n rhaid iddynt ddangos i ni grater enfawr. Ond dychmygwch y ffrwydrad effaith wedi gwneud yr wyneb ... 9 Hiroshimas gyda'i gilydd yn dweud stori arall wrthym, o leiaf yn yr ardal yr Urals.

Y rheswm arall pam y ceir llai o effeithiau a gofnodir yw bod y rhan fwyaf o'r tir yn cael ei orchuddio â dŵr, lle mae llawer o'r meteorynnau'n disgyn yn sicr; ac eraill mewn mannau anghysbell.

Gwelir llwybr gwrthrych sy'n cwympo uwchben dinas Urals, Chelyabinsk Chwefror 15, 2013, yn y llun hwn a ddarperir gan www.chelyabinsk.ru. Cafodd tua 400 eu hanafu pan saethodd gwibfaen ar draws yr awyr yng nghanol Rwsia ddydd Gwener yn anfon peli tân yn chwilfriwio i'r Ddaear, yn malu ffenestri ac yn cynnau larymau ceir. REUTERS / www.chelyabinsk.ru / Taflen (RWSIA - Tagiau: AMGYLCHEDD trychinebus DELWEDDAU TPX Y DIWRNOD) GOLYGYDDION SYLW - DARPARWYD Y LLUN HON GAN DRYDEDD RHAN. MAE REUTERS YN ANABLEDD I DDERBYN DIDDORDEB, CYNNWYS, LLEOLIAD NEU DYDDIAD Y DELWEDD HON. PEIDIWCH Â SALT. PEIDIWCH Â FFEIL. AM DDEFNYDD GOLYGYDDOL YN UNIG. NID AM WERTHU AR GYFER MARCHNATA NEU HYSBYSEBU YMGYRCH. CREDYD GORFODOL. DOSBARTHIR Y LLUN HON YN UNIG FEL Y DERBYNIWYD GAN REUTERS, FEL GWASANAETH I GLEIENTIAID

Fel gwers a ddysgwyd, bu'n rhaid inni ddarllen ychydig yn fwy, a bod yn ymwybodol ein bod mor agored â ni mor ddiogel.

Rydym yn agored i gymaint o beryglon o amgylch y gornel wrth iddynt redeg dros ni beic modur sy'n assail ni tra ein bod yn aros yn y goleuadau traffig gwleidyddion dinistrio ein diogelwch ... pe bai'n digwydd ar ddiwedd y bydd meteoryn ddisgyn i ni'n uniongyrchol yn yr penglog ... does dim byd arall i boeni am anymore.

Ddim yn hyd yn oed yn y dyledion cerdyn credyd, neu yn gorffen gradd meistr, neu a fydd yn rhoi ar y sandalau yr ydym wedi gofalu amdanynt ers amser maith.

Atebion 3 i "Beth nad ydyn nhw wedi'i ddweud am y meteoryn Rwsia"

  1. Bellach mae gan y Rwsiaid gyfle i fynd allan a dweud y gwir. Ni allant ddal i guddio a chuddio'r gwirioneddau y mae angen i'r bobl eu gwybod; os oes gennych gywilydd o'ch anabledd, yna peidiwch ag atal unrhyw un a all ei wneud

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.