Webinars, a fydd Bentley yn gweithio?

Heddiw mynychais y cynadleddau ar-lein cyntaf a gyflwynodd Bentley, fel fformat newydd i'r cynadleddau blynyddol; yr hyn y mae wedi'i alw'n BeConnected.

Swyddogaeth: Cymeradwywyd

chyfryngau chwaraewr

Ar ôl fy nghysur y tro diwethaf y ceisiais cofrestru, fe ddychwelais y hiwmor da i weld bod Media Player wedi gwneud i'r fideos neu gynadleddau byw weithio'n dda. Gyda'r problemau cyffredin i'w gwneud printscreen, oherwydd nid yw hynny'n bosibl.

chyfryngau chwaraewr Hefyd, mae'r ffordd o gyfathrebu a chyflwyno'r cyflwyniadau'n mynd yn dda, mae fideo o ferch gain yn gwneud y trawsnewidiadau ac nid wyf yn gweld unrhyw broblem. Yna, mewn panel, caiff y credydau a gafwyd drwy fynychu'r cyrsiau eu storio, er eu bod yn weladwy ar ôl oriau 24.

O'r gorau, gellir gweld y cyflwyniadau ar gais, ar ôl eu cofrestru ac ar ôl y dyddiad rhyddhau gymaint o weithiau ag y dymunir. Mae'r sain yn glir iawn, nid yw'n defnyddio gormod o led band ac mae hyd yn oed yn bosibl pwyso'r botwm cyflymu fel ei fod yn pasio sgriniau pob 20 eiliad o'r hyn fyddai'n fyw, os yw'n ymarferol i weld y PowerPoint ac nid y sain neu'r cymer nodiadau Gallwch hefyd ddewis y man cychwyn ar y bar cynnydd. Yn gyffredinol, mae'r swyddogaeth yn dda ac rwy'n dychmygu y byddant ar gael am amser da.

Yn achos y rhai sy'n fyw, gallwch adael y chwarae wedi'i actifadu, bydd yn dechrau pan fydd yn barod.

Thema: Cymeradwywyd

Yn hyn o beth, maent yn mynd yn dda, mae digon o gynnwys ar gyfer Ffyrdd, geo-ofodol, strwythurau, planhigion, mwyngloddio, hydrinol a rhwydweithiau o wasanaethau.

Mae'n ymddangos bod y pwnc o leiaf yn eithaf cyflawn ar gyfer yr ardaloedd lle mae gan Bentley arbenigedd, sydd wedi dod ag ef yn ddefnyddwyr ffyddlon iawn a ddechreuodd gyda Microstation ond sydd bellach yn manteisio ar gymwysiadau gronynnol.

Cynulleidfa: Mae gen i fy amheuon

Mae rhywbeth sy'n mynd ar goll ar hyd y ffordd, y teimlad hwnnw o fynd drwy goridor yn y ganolfan gonfensiwn, gyda a Starbuck mewn llaw a gweld i mewn i ystafell lle mae maint y gynulleidfa a PowerPoint yn y cefndir yn eich gwahodd i edrych.

Mae'n debyg y dylai'r ochr arall lifo gwybodaeth am faint sydd wedi'u cysylltu gan weld dilyn y ffrydio, ond yn fy marn i, nid yw'r byd yn barod am hyn, o leiaf yn y cynadleddau byw. A chyda hyn nid wyf am wrth-ddweud fy damcaniaethau, gwn mai dyma'r ffordd y mae'r byd yn cerdded yn yr ardal hyfforddi, ond mae gennyf amheuon difrifol am yr hyn yr wyf wedi'i weld mewn cynhadledd fyw, lle mae'n aml yn anodd denu diddordeb 25 ( nid oes ganddynt unrhyw beth brys i'w wneud), cynnal eu diddordeb (sydd i fod i fodoli o'r eiliad y maent yno) a'u gorfodi i wneud sylwadau (pan fyddant ar frys i fynd allan o'r fan honno a dod i ofyn am y cerdyn busnes). Nawr, gadewch i ni drawsnewid hwn i'r fformat newydd, lle mae'r 25 sydd â diddordeb o bosibl yn fwy oherwydd nad oes angen iddynt fod yn yr Unol Daleithiau mwyach, ond mae ganddynt amserlen brysur, nid oes gan lawer ohonynt gysylltedd gweddus ac unwaith y bydd y cyflwyniad wedi dechrau gallant glicio mewn ochr arall.

Nid y gynulleidfa o Bentley yw cynulleidfa ESRI neu AutoDesk, lle bu'n rhaid i mi ymladd a bargeinio am le mewn cynhadledd lle mae hyd at 200 o bobl. A dylai Bentley feddwl am hyn, oherwydd mae hyfforddiant ar-lein yn ateb da ond mae profiad yn dweud bod rhaid i ymrwymiad cryf iawn fod iddo weithio.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, gwnaeth Bentley arolwg ymhlith y rhai a fynychodd y cynadleddau blynyddol a dywedodd y 95% ei fod yn fodlon; Wrth basio'r ymarfer hwn, mae'n debyg y byddant yn ei wneud eto a gallaf sicrhau y bydd llawer yn colli'r Starbuck.

Cynnwys: byddai'n rhaid ei weld

Cymerais ran yn y gynhadledd a gyflwynwyd gan Pat Filoteo, o Microsoft. Yn bersonol, yn siomedig o ran tlodi cyflwyniad, byddai'r dyn hwn wedi gadael yr olaf ac nid yn agoriad y llinell geo-ofodol lle mae wedi dod i ddweud bod y dŵr cynnes ... yn llwm.

Roedd y thema yn ddiddorol o'r dechrau (nid yw'r gofod yn arbennig) na sut yr oedd yn Saesneg "Nid yw gofodol yn arbennig", Gallai'r ffrind hwn ddefnyddio cwrs PowerPoint oherwydd bod ei broblem ar ffurf, nid cymaint yn y cefndir.

Yn syml, hanfod y thema, bod y gofod hwnnw bellach yn ffaith arall, yn bennaf yn amgylchedd y we lle mae safoni wedi bod yn waith sydd wedi cael ei gomisiynu ar gyfer ceisiadau hybrid bach a elwir mashups. Ond ar gyfer y pwnc, mae wedi aros yn wael, yna fe wnes i aros i weld pwy wnaeth ofyn neu ymgynghori; neu nid oeddwn yn deall yn dda, y byddai barnau byw yn cael eu clywed gan bawb, neu fod y distawrwydd yn rhy hir.

Mae'r gymhariaeth rhwng y ffordd gonfensiynol o weld yr amgylchedd gofod, lle roedd:

  • Cipio a normaleiddio cyfesurynnau
  • Creu haenau ar fap
  • Cael y data
  • Creu haenau yn troshaenu
  • Cyhoeddi

Er bod y dyfodol wedi'i symleiddio i ddata tablau, oherwydd mai dim ond priodoledd yw'r ochr ofodol ... mae'r defnydd yn fater o we confensiynol.

Ni fyddai wedi bod yn ddrwg, i ddangos rhywbeth mwy na sgriniau printiau o rai gwefannau sydd wedi integreiddio Virtual Earth. Graffeg hyd yn oed pe bai gyda autoforms (yn hytrach na vignettes syml), lle dangosir bod y data yr un fath, bod yr hyn sydd gennym yn awr yn rhai tablau sy'n cyfeirio at yr amgylchedd gofodol, wedi'u trosi'n arddangosfa, sef y newydd-deb ac mae hynny'n golygu ein bod yn gweld yn ofodol er ein bod bob amser yn meddwl amdano. Ond yn y diwedd, gallaf ddeall nad oes dim byd arbennig ar gyfer Microsoft beth i'w ddangos yn amgylchedd y gofod ... mae Google eisoes wedi eu bwyta'n fyw.

Mater a wastraffwyd yn fawr ... hawdd ei ddweud i ni, mai ni oedd y gynulleidfa 😀

Beth sy'n dod

Nawr mae'n rhaid i mi aros am y thema geo-ofodol a datblygiad tiriogaethol sy'n dechrau o'r 1 o Orffennaf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.