Wattio: Yfed trydan yn y cartref yn ddeallus

vatio1

Mae Microsiervos wedi cyhoeddi erthygl yn ddiweddar, lle mae'n cyfeirio at brosiect i arbed ynni ac arian ar gyfer cartref.
Er gwaethaf ei fod yn brosiect newydd, mae'n ddiddorol iawn; ac os yw'r hyn maen nhw'n ei godi yn wir ... fe allai newid y ffordd rydyn ni'n gweld egni.

Roedd y pwnc hwn bob amser yn dal fy sylw. Rwy'n cofio i ni wneud prosiect ffair wyddoniaeth yn y bumed radd gyda fy mab. Roedd yn dŷ bach, gydag amgylcheddau go iawn y tu mewn. Roedd ei adeiladwaith yn ostyngedig, blwch argraffydd Kodak a oedd gyda llaw yn ddiffygiol, y to oedd y blwch o pizza dydd Sul, ac y tu mewn i deganau Lego yn cael eu gwasanaethu fel dodrefn. Gyda blas da, gwnaeth paent acrylig a'r awydd i ennill iddo edrych yn ysblennydd.

Roedd bywyd yr arbrawf yn y goleuadau a'r cyfleusterau. Gyda gwifrau fe wnaethon ni arwain at linell o switshis ar y nenfwd lle gwnaethon ni ddangos:

Faint y gellid ei arbed; pe byddem yn defnyddio'r haearn unwaith yr wythnos, pe byddem yn defnyddio gwresogydd yn lle gwresogi dŵr yn y gawod, pe byddem yn dileu goleuadau gyda ffan nenfwd ... a bod pob switsh yn diffodd gwahanol oleuadau'r tŷ.

Yn olaf, enillodd y prosiect y lle cyntaf, ac roedd yn boen i'w ddinistrio oherwydd nad oedd lle i'w storio.

Wel, mae Wattio yn dal i godi arian o dan y model microfinans, ond unwaith y bydd yn barod maent yn cynnig:

 • Arbed ynni, 10%, 25%, 50%, mae'n ni i ni!
 • Diweddwch y gwrthod, sy'n cynrychioli yn agos at y 10% o drydan.
 • Cymharwch ddefnydd ein cartref gyda chartrefi eraill.
 • Derbyn yn yr adroddiadau post am ein defnydd o ynni.
 • Rheoli'ch thermostat a dyfeisiau eraill o'n ffôn symudol.
 • Gosod calendrau ar gyfer ein teclynnau.
 • Rhestrwch gamau gweithredu a rhybuddion yn ein teclynnau.
 • Gosodwch nodau a thrac.
 • Derbyn adborth ac awgrymiadau i arbed ynni.
 • Efelychu presenoldeb gartref pan fyddwn i ffwrdd, yn union fel yn y ffilm "Home Alone"!

Ac mae hyn oll yn bosibl diolch i'r dyfeisiau hyn sy'n gysylltiedig â'i gilydd ac y gallwn ni gael mynediad atynt drwy'r Rhyngrwyd:

Ystlumod

 • Monitro trydan
 • Wedi'i osod yn y panel trydanol, mae'n mesur y defnydd mewn tri amser o amser mewn tri cylched.
 • Mae'n gwasanaethu i gymharu defnydd eich tŷ gyda thai eraill.
 • Gallwch chi anfon larymau os bydd ymddygiad anarferol yn digwydd.
 • Nid oes angen offer ar gyfer ei osod.

Gate

 • Cyffwrdd switsfwrdd rheoli i'w osod mewn unrhyw le rydych chi ei eisiau y tu mewn i'r tŷ: ar y wal, ar fwrdd ...
 • Mae'n minicomputer sy'n gweithio gyda Linux.
 • Dyma'r drws mynediad sy'n cysylltu dyfeisiau'r system Wattio gyda'r gwasanaethau yn y cwmwl.
 • Mae ganddi borthladdoedd USB ar gyfer gwahanol swyddogaethau.

Pod

 • Pecyn smart sy'n mesur yr egni trydanol yn y plygiau.
 • Tynnwch y gwrthod.
 • Gellir ei ddefnyddio i efelychu presenoldeb yn y cartref pan nad ydych yno.
 • Gallwch chi anfon larymau os bydd ymddygiad anarferol yn digwydd.
 • Yn amddiffyn yn erbyn gorlwythiadau.

Thermig

 • Thermostat deallus
 • Cynllunydd wythnosol gyda phenderfyniad o funudau 15.
 • Yn hawdd ei ddefnyddio, mae ganddi olwyn ar gyfer detholiad tymheredd.
 • Gallwch ei reoli o'ch ffôn smart lle bynnag yr ydych.

 

I weld mwy o fanylion am Wattio; dilynwch y ddolen:

http://kcy.me/hjuo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.