Wattio: Yfed trydan yn y cartref yn ddeallus

vatio1

Mae Microsiervos wedi cyhoeddi erthygl yn ddiweddar, lle mae'n cyfeirio at brosiect i arbed ynni ac arian ar gyfer cartref.
Er gwaethaf bod yn brosiect newydd, mae'n wirioneddol ddiddorol; Ac os yw'r hyn a ddywedant yn wir ... gallai newid ein ffordd o weld ynni.

Mae'r pwnc hwn bob amser wedi dal fy sylw. Rwy'n cofio hynny, gyda'm mab, gwnaethom brosiect teg gwyddonol yn y pumed radd. Roedd yn dŷ bach, gydag amgylcheddau go iawn y tu mewn. Mae ei gwaith adeiladu yn ostyngedig, mae'r bocs o argraffydd Kodak sy'n gan y ffordd es ddiffygiol, y blwch to pizza ar ddydd Sul, ac o fewn teganau lego gwasanaethu fel dodrefn. Gyda blas da, paent acrylig a'r awydd i ennill yn ei gwneud hi'n edrych yn ysblennydd.

Roedd bywyd yr arbrawf yn y goleuadau a'r gosodiadau. Gyda gwifrau roedd gennym linell o switshis ar y nenfwd lle'r oeddem yn dangos:

Faint y gellid ei achub; pe baem ni'n defnyddio'r haearn unwaith yr wythnos, pe bai gwresogi dŵr yn y cawod, roeddem yn defnyddio gwresogydd, pe bai ni'n dileu goleuadau gyda rhai fentrau yn y nenfwd ... a bod pob switsh yn mynd oddi ar wahanol oleuadau'r tŷ.

Yn olaf, enillodd y prosiect y lle cyntaf, ac roedd yn boen i'w ddinistrio oherwydd nad oedd lle i'w storio.

Wel, mae Wattio yn dal i godi arian o dan y model microfinans, ond unwaith y bydd yn barod maent yn cynnig:

 • Arbed ynni, 10%, 25%, 50%, mae'n ni i ni!
 • Diweddwch y gwrthod, sy'n cynrychioli yn agos at y 10% o drydan.
 • Cymharwch ddefnydd ein cartref gyda chartrefi eraill.
 • Derbyn yn yr adroddiadau post am ein defnydd o ynni.
 • Rheoli'ch thermostat a dyfeisiau eraill o'n ffôn symudol.
 • Gosod calendrau ar gyfer ein teclynnau.
 • Rhestrwch gamau gweithredu a rhybuddion yn ein teclynnau.
 • Gosodwch nodau a thrac.
 • Derbyn adborth ac awgrymiadau i arbed ynni.
 • Efelychu presenoldeb gartref pan fyddwn i ffwrdd, yn union fel yn y ffilm "Home Alone"!

Ac mae hyn oll yn bosibl diolch i'r dyfeisiau hyn sy'n gysylltiedig â'i gilydd ac y gallwn ni gael mynediad atynt drwy'r Rhyngrwyd:

Ystlumod

 • Monitro trydan
 • Wedi'i osod yn y panel trydanol, mae'n mesur y defnydd mewn tri amser o amser mewn tri cylched.
 • Mae'n gwasanaethu i gymharu defnydd eich tŷ gyda thai eraill.
 • Gallwch chi anfon larymau os bydd ymddygiad anarferol yn digwydd.
 • Nid oes angen offer ar gyfer ei osod.

Gate

 • Uned rheoli cyffwrdd i'w osod yn y lle rydych chi eisiau y tu mewn i'r tŷ: ar y wal, ar fwrdd ...
 • Mae'n minicomputer sy'n gweithio gyda Linux.
 • Dyma'r drws mynediad sy'n cysylltu dyfeisiau'r system Wattio gyda'r gwasanaethau yn y cwmwl.
 • Mae ganddi borthladdoedd USB ar gyfer gwahanol swyddogaethau.

Pod

 • Pecyn smart sy'n mesur yr egni trydanol yn y plygiau.
 • Tynnwch y gwrthod.
 • Gellir ei ddefnyddio i efelychu presenoldeb yn y cartref pan nad ydych yno.
 • Gallwch chi anfon larymau os bydd ymddygiad anarferol yn digwydd.
 • Yn amddiffyn yn erbyn gorlwythiadau.

Thermig

 • Thermostat deallus
 • Cynllunydd wythnosol gyda phenderfyniad o funudau 15.
 • Yn hawdd ei ddefnyddio, mae ganddi olwyn ar gyfer detholiad tymheredd.
 • Gallwch ei reoli o'ch ffôn smart lle bynnag yr ydych.

I weld mwy o fanylion am Wattio; dilynwch y ddolen:

http://kcy.me/hjuo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.