Microstation VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio

Ychydig ddyddiau yn ôl fe ddangosais sut i gynhyrchu cynlluniau ar gyfer argraffu defnyddio Microstation. Cyn yr opsiwn hwn o drin taflenni a modelau, roedd yn rhaid ei wneud yn hen-ffasiwn trwy greu blociau (celloedd) a gwneud cynnwys torri.

Yn ôl o'm munud sabothol, yr esiampl yr wyf yn ei ddangos i chi y tro hwn yw cais a ddatblygwyd ar Visual Basic o Microstation, lle mae map wedi'i ffinio yn cael ei gynhyrchu, neu fel y mae tystysgrif cadastral yn ei alw. Yn ddelfrydol ar gyfer adrannau gwastad, a ddylai gynhyrchu map ar gais, ar raddfa, y gwasanaeth y maent yn ei godi ond, os na chaiff ei awtomeiddio, gymryd llawer o amser.

Roedd Ante wedi cael fideo yr wyf yn ei symud dros dro, ond at ddibenion addysgol yma rwy'n gadael y ffordd y cafodd ei ddatblygu a'i addasu.

Y mewnbynnau.

  • A dgn, wedi'i gysylltu ar lefel fferm
  • Cronfa ddata Mynediad, a oedd yn cynnwys y golofn ardal, y cydymdeimladau perimedr ac ystod. Yna, ymunwch â chronfa ddata arall a gafodd enwau'r trethdalwyr (pobl), o'r allwedd cadastral.
  • Ffeil .cel sy'n cynnwys y celloedd ffrâm (bloc), gyda graddfa 1: 100, symbol y gogledd a nodau i ychwanegu data o'r gronfa ddata. Dylid rhoi hyn yn y man lle mae'r llyfrgelloedd cofrestredig yn cael eu storio (man gwaith / cyfluniad / cell)

Yn y VBA gwnaed ffurf dal gyda fformat mwgwd yn unol â chod cadastral y fwrdeistref a oedd yn mynd i'w ddefnyddio. Mae ganddo le i ychwanegu sylwadau ac opsiynau fel y gellir eu mewnosod fel anotiadau enwau'r perchnogion, yr allweddi cadastral neu rif yr eiddo yn unig.

Sut mae'n cael ei weithredu

Unwaith y bydd y nodweddion wedi'u dynodi, mae'r botwm "cynhyrchu tystysgrif" yn cael ei wasgu ac mae'r system yn perfformio gweithrediadau arferol a fyddai'n cael eu gwneud â llaw os nad yw'r cais ar gael.

map wedi'i ffinio

Gan ei fod yn rhedeg ar ffeil (gwaith) newydd, mae'r system yn gwneud y canlynol:

  • Cyfeiriwch fflamwch y map cysylltiedig sy'n cynnwys y plot
  • Cyfrifwch yr ystod o'r cyfesurynnau sy'n cynnwys y plot, i sefydlu'r raddfa briodol
  • Yna, creu ffens o amgylch yr eiddo, gyda'r maint sy'n cyfateb i chwe eiddo, er mwyn peidio â gorfod gweithio gyda'r map cyfan
  • Yna mae'n gwneud a clip sy'n cynnwys yr haenau angenrheidiol, ffiniau eiddo, niferoedd fferm, ffiniau afal ac enwau strydoedd yn unig. Yn y broses hon, mae'r oedi wrth i'r llawdriniaeth gyda'r enghraifft fod y meini prawf topolegol yn ddigonol iawn yn y mapiau hyn, yn hytrach na chlymu'r canolid eu bod yn rhwymo'r ffiniau, a oedd yn gorfod trosglwyddo cyswllt o'r ffin i'r canolid a'r ffaith bod mae rheoli un map yn hytrach na ffeiliau parthau neu quadrantiaid yn gwneud y dadansoddiad yn galed.
  • Yna cyfrifwch y raddfa, gan gyfeirio at faint y raddfa bloc (cell) 1: 100 i wybod a yw'n dal i'w wneud yn fwy neu'n llai ac yn gosod y gell.
  • Yna, cynhyrchu ffens yn y ffrâm sy'n cynnwys y map ffiniog, a thorri'r gormodedd.

Y canlyniad

Mae gennym ni, tystysgrif gwastad, y mae ein data wedi ei fewnosod yn y modiwl, fel sefydliad gweithredu'r prosiect, logo'r fwrdeistref, yr ardal gyfrifo, y raddfa, nifer y daflen a'r disgrifiad yr ydym yn ei nodi.

map wedi'i ffinio

Mewn ail ddalen, mae'n cynhyrchu cyfesurynnau'r gwahanol orsafoedd, pellteroedd a chyrsiau a gynhyrchwyd ar yr hedfan o ffens fewnol yn yr eiddo, gan osod pwynt a rhif fertex i gyfeiriad y cloc y mae wedi'i leoli ohoni. mwy i'r gorllewin. Os oes angen, oherwydd bod gan y polygon lawer o fertigau, mae'n cynhyrchu'r dail angenrheidiol.

map wedi'i ffinio

Ar gyfer achosion eithafol, o leiniau sy'n dod yn rhy agos, sydd wrth ymyl stryd fawr iawn, yna crewyd yr opsiynau i orfodi'r raddfa nesaf neu gynhyrchu graddfa 1: 125 y cyfrifwyd y system ohoni. Mae achos yr enghraifft yn gofyn ichi wneud hyn iddo, gan eich bod yn gweld nad yw'r rhai cyfagos ar ochr arall y stryd yn mynd allan i'r raddfa honno.

Mae'r cais yn gweithio ar Microstation Geographics V8, er dros gyfnod o amser gwnaed hyn a mil o bethau eraill ar gyfer y broses honno y byddaf yn gobeithio siarad amdano un diwrnod.

Ymatebion 3 i "Microfosiad VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio"

  1. Rwy'n credu ei fod yn cur pen, hoffwn hynny i allu gadael y map cywir gywirdeb gwirioneddol proses jajajjaja

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.