Microstation VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio

Ychydig ddyddiau yn ôl fe ddangosais sut i gynhyrchu cynlluniau ar gyfer argraffu defnyddio Microstation. Cyn bod yr opsiwn hwn ar gyfer trin taflenni a modelau, roedd angen ei wneud yr hen ffordd trwy gynhyrchu blociau (celloedd) a chlipio cynnwys.

Yn ôl o'm munud sabothol, yr esiampl yr wyf yn ei ddangos i chi y tro hwn yw cais a ddatblygwyd ar Visual Basic Microstation, lle cynhyrchir map wedi'i ffinio, neu fel y mae rhai tystysgrifau stentaidd yn ei alw. Mae'n ddelfrydol ar gyfer adrannau cadastre, y mae'n rhaid iddynt gynhyrchu map ar gais, ar raddfa, gwasanaeth y maent yn codi tâl amdano ond sydd, os nad awtomataidd, yn cymryd amser hir.

Roedd Ante wedi cael fideo yr wyf yn ei symud dros dro, ond at ddibenion addysgol yma rwy'n gadael y ffordd y cafodd ei ddatblygu a'i addasu.

Y mewnbynnau.

  • A dgn, wedi'i gysylltu ar lefel fferm
  • Cronfa ddata Mynediad, a oedd yn cynnwys y golofn ardal, y perimedr, a chyfesurynnau amrediad. Yna unwch â chronfa ddata arall a oedd ag enwau'r trethdalwyr (pobl), o'r allwedd stentaidd.
  • Ffeil .cel sy'n cynnwys y gell ffrâm (bloc), graddfa 1: 100, symbol y gogledd, a nodau ar gyfer ychwanegu data o'r gronfa ddata. Rhaid rhoi hwn yn y man lle mae'r llyfrgelloedd cofrestredig yn cael eu storio (lle gwaith / cyfluniad / cell)

Yn y VBA gwnaed ffurflen ddal gyda fformat mwgwd yn ôl cod stentaidd y fwrdeistref a oedd yn mynd i'w defnyddio. Mae ganddo le i ychwanegu arsylwadau ac opsiynau i'w mewnosod fel anotiadau enwau'r perchnogion, yr allweddi cadastral neu rif yr eiddo yn unig.

Sut mae'n cael ei weithredu

Unwaith y bydd y nodweddion wedi'u dynodi, mae'r botwm "cynhyrchu tystysgrif" yn cael ei wasgu ac mae'r system yn perfformio gweithrediadau arferol a fyddai'n cael eu gwneud â llaw os nad yw'r cais ar gael.

map wedi'i ffinio

Gan ei fod yn rhedeg ar ffeil (gwaith) newydd, mae'r system yn gwneud y canlynol:

  • Cyfeiriwch fflamwch y map cysylltiedig sy'n cynnwys y plot
  • Cyfrifwch yr ystod o'r cyfesurynnau sy'n cynnwys y plot, i sefydlu'r raddfa briodol
  • Yna, creu ffens o amgylch yr eiddo, gyda'r maint sy'n cyfateb i chwe eiddo, er mwyn peidio â gorfod gweithio gyda'r map cyfan
  • Yna mae'n gwneud a clip sy'n cynnwys yr haenau angenrheidiol, ffiniau eiddo, niferoedd fferm, ffiniau afal ac enwau strydoedd yn unig. Yn y broses hon, mae'r oedi wrth i'r llawdriniaeth gyda'r enghraifft fod y meini prawf topolegol yn ddigonol iawn yn y mapiau hyn, yn hytrach na chlymu'r canolid eu bod yn rhwymo'r ffiniau, a oedd yn gorfod trosglwyddo cyswllt o'r ffin i'r canolid a'r ffaith bod mae rheoli un map yn hytrach na ffeiliau parthau neu quadrantiaid yn gwneud y dadansoddiad yn galed.
  • Yna cyfrifwch y raddfa, gan gyfeirio at faint y raddfa bloc (cell) 1: 100 i wybod a yw'n dal i'w wneud yn fwy neu'n llai ac yn gosod y gell.
  • Yna, cynhyrchu ffens yn y ffrâm sy'n cynnwys y map ffiniog, a thorri'r gormodedd.

Y canlyniad

Mae gennym ni, tystysgrif gwastad, y mae ein data wedi ei fewnosod yn y modiwl, fel sefydliad gweithredu'r prosiect, logo'r fwrdeistref, yr ardal gyfrifo, y raddfa, nifer y daflen a'r disgrifiad yr ydym yn ei nodi.

map wedi'i ffinio

Ar ail ddalen, cynhyrchwch y tabl o gyfesurynnau'r gwahanol orsafoedd, pellteroedd a Bearings a gynhyrchwyd ar y hedfan o ffens fewnol ar yr eiddo, gan osod pwynt a nifer o fertig i gyfeiriad clocwedd o'r man lle mae wedi'i leoli. ymhellach i'r gorllewin. Os oes angen, oherwydd bod gan y polygon lawer o fertigau, cynhyrchwch y dalennau angenrheidiol.

map wedi'i ffinio

Ar gyfer achosion eithafol, o barseli sy'n mynd yn rhy agos, sydd wrth ymyl stryd eang iawn, yna crëwyd yr opsiynau i orfodi'r raddfa ganlynol neu gynhyrchu graddfa 1: 125 y cyfrifodd y system ohoni. Mae achos yr enghraifft yn gofyn am wneud hyn, gan eu bod yn gweld nad yw'r cymdogion yr ochr arall i'r stryd yn dod allan ar y raddfa honno.

Mae'r cais yn gweithio ar Microstation Geographics V8, er dros amser gwnaed hyn a mil o bethau eraill ar gyfer y broses honno yr wyf yn gobeithio siarad un diwrnod.

3 Ymatebion i "Microstation VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio"

  1. Rwy'n credu ei fod yn cur pen, hoffwn hynny i allu gadael y map cywir gywirdeb gwirioneddol proses jajajjaja

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.