Model safonol ar gyfer y Castell

Mae gan yr enw hwn bapur a gyflwynir yn y Trydydd Gyngres ISDE, a gynhaliwyd yn y Weriniaeth Tsiec yn 2003.

Yr awduron, yr holl ITC ac Adran Geodesi Prifysgol Technoleg Delft, yr Iseldiroedd.
Er bod gan y ddolen rwy'n ei ddangos (yn Saesneg) rai addasiadau ychwanegol.

Christiaan Lemmen
Paul Van Der Molen
Peter Van Oosterom
Hendrik Ploeger
Wilko Quak
Jantien Stoter
Jaap Zevenbergen

model castell Mae'r ddogfen yn gwneud cynnig o sut y gallai model cadastre fod, gan geisio osgoi dyblygu mentrau unigol; ar yr un pryd y gall y rhyngweithio data rhwng pyrth fod yn llai poenus ... mae'n dda i mi nawr fy mod i'n gweithio ar ddogfen gysyniadol o gadastre. Mae'r model hwn yn sefydlu cyfres o ddata o'r enw "gofod cyffredin" heb gyfyngu'r nodweddion penodol gyda'r rhagdybiaeth y gellid ei addasu i'r gwahanol amrywiadau sy'n bodoli ym mhob gwlad, tiriogaeth, sy'n cynnwys cyfansoddiad sefydliadol, lefelau manwl gywirdeb, a galwedigaeth derfynol.

Mae'r ddogfen yn dda iawn, yn fwg gwych, mae'n ganlyniad yr adolygiad o wahanol fodelau mewn gwledydd fel yr Iseldiroedd, El Salvador, Bolivia, Denmarc, Sweden, Portiwgal, Gwlad Groeg, Awstralia, Nepal, yr Aifft, Gwlad yr Iâ, a sawl gwlad yn Affrica ac Arabaidd . Yn ei adran ragarweiniol mae'n sôn am y gwahanol fentrau sy'n rhwymol, gan gynnwys safonau OGC, INSPIRE, EULIS, ISO Standards, Cadastre 2014 a FIG.

Model Domain Cadastral (CCDM)

pwnc pwnc yn gywir Mae'r ddogfen yn gweithio ar lefel diagramau UML gwahanol fathau o wrthrychau, gan ddechrau o'r tri phrif ffigurau gwastad:

  • Gwrthwynebu (gwrthrych eiddo tiriog)
  • Pwnc (Person)
  • De (Hawl neu addasiad)

Dyma egwyddor sylfaenol unrhyw gadastre, sy'n ceisio cadw'r berthynas rhwng pobl ac eiddo yn gyfoes trwy hawliau a gaffaelwyd, p'un a ydynt wedi'u cofrestru neu'n de facto. Yna gwneir dosbarthiadau arbennig manwl ar gyfer pob un ohonynt, gyda lliwiau penodol sy'n cynnwys:

  • Dosbarthiadau topograffig
  • Geometreg a Topology
  • Dosbarthiadau Cyfreithiol a Gweinyddol
  • Rheoli newidiadau hanesyddol

pwnc pwnc yn gywir Yna ar y diwedd maen nhw'n ysmygu marijuana, gan dybio sut y gellid trin gwrthrychau mewn tri dimensiwn a'r gofod cyfreithiol. Yn anffodus, nid yw'r fersiwn Sbaeneg yn cynnwys lliwiau priodol y ddogfen wreiddiol ac mae ansawdd pixelated y delweddau yn ofnadwy, felly rwy'n argymell cael y fersiwn Saesneg wrth law. Hefyd mae'r cynnwys yn Sbaeneg yn cael ei dynnu, ac nid yw'n cynnwys pynciau fel yr enghreifftiau sydd wedi'u hadeiladu mewn gml.

Mae'r model yn mynd yn bell, oherwydd er gwaethaf y bwriad i gydymffurfio â datganiad Cadastre 2014 ynghylch marwolaeth i gartograffeg â llaw a bywyd hir i fodelu, mae'n uwch na chymryd y term cyfyngedig «cadastre» lle mai'r gwrthrychau yw'r lleiniau, i « gweinyddiaeth tir »gyda gwrthrychau tir yn ganolbwynt.

Mae'r ffaith bod safonau TC211 yr OGC (Geometreg a Thopoleg) wedi'u mewnforio yn rhoi pwysau iddo gyda chyd-destun OpenGIS. Ond yn y bôn, ei effaith yw cynnig sut i fanteisio ar y galw am e-lywodraeth a seilweithiau data gofodol trwy fanteisio ar gysylltedd a thechnoleg gwybodaeth.

Dogfen wych, rwy'n argymell ei ddarllen a'i gadw yn eich casgliad o geofumadas oherwydd yn fuan neu'n hwyrach efallai y bydd ei angen arnoch chi.

Yma gallwch chi ei lwytho i lawr Fersiwn Sbaeneg o Weinyddiaeth Economi a Chyllid Sbaen.

Yma gallwch lawrlwytho'r fersiwn Saesneg o Eurocadastre, er bod rhai manylion mwy estynedig i'w gweld yn y llyfr "Cadastre 3D yn y cyd-destun rhyngwladol "

 

---

Mae'r ddogfen y cyfeirir ati yma yn fersiwn 6, o'r enw Moscow '06. Mae'n cynnwys yr ychwanegiadau a awgrymir yn fersiwn 5 sy'n cynnwys adeiladau yn y dosbarth RRR ac mae'r dosbarth PartOfParcel wedi'i nodi ar wahân. Yr un cyntaf a gyflwynwyd ym mis Medi 2002, 5 mis ar ôl i Chrit Lemmen gymryd rhan mewn digwyddiad FIG yn Washington.

Ar gyfer 2012 gelwir y CCDM yn LADM, ac mae'n safon ISO gofrestredig. Ystyrir bod y LADM yn esblygiad Cadastre 2014.

4 Yn ymateb i "Model safonol ar gyfer y Cadastre"

  1. Mae gen i ddiddordeb yn y pwnc os gallwch chi anfon gwybodaeth ataf.

  2. Rwyf yn cyflwyno fy hun i'r mater cadastral, gan fy mod yn derbyn cwrs Syrfëwr Proffesiynol yn ninas Guatemala, Guatemala, Canolbarth America. Os gallwch barhau i anfon gwybodaeth at fy post, diolch ichi bob amser, diolch.

  3. Er mwyn ei lawrlwytho'n llwyr, yng nghysylltiadau'r ddau baragraff olaf, cliciwch ar y dde ac yna dewiswch «save link as» a bydd gennych nhw yn pdf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.