Model safonol ar gyfer y Castell

Mae gan yr enw hwn bapur a gyflwynir yn y Trydydd Gyngres ISDE, a gynhaliwyd yn y Weriniaeth Tsiec yn 2003.

Yr awduron, yr holl ITC ac Adran Geodesi Prifysgol Technoleg Delft, yr Iseldiroedd.
Er bod gan y ddolen rwy'n ei ddangos (yn Saesneg) rai addasiadau ychwanegol.

Christiaan Lemmen
Paul Van Der Molen
Peter Van Oosterom
Hendrik Ploeger
Wilko Quak
Jantien Stoter
Jaap Zevenbergen

model castell Mae'r ddogfen yn cynnig a gallai fod yn fodel stentiau, gan geisio osgoi dyblygu cynlluniau unigol; tra gall y rhyngweithio data rhwng pyrth fod yn llai poenus ... wps dod hynny ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar stentiau bapur cysyniad. Mae'r model hwn yn darparu set o ddata a elwir yn "lle cyffredin" heb gyfyngu ar nodweddion arbennig gyda'r rhagosodiad y gellid eu haddasu i'r gwahanol amrywiolion sy'n bodoli yn nhiriogaeth pob gwlad, gan gynnwys cydffurfiad sefydliadol, lefelau cywirdeb, galwedigaeth finaliter.

Mae'r ddogfen yn dda iawn, mwg mawr, yn ganlyniad i'r adolygiad o fodelau gwahanol mewn gwledydd fel yr Iseldiroedd, El Salvador, Bolivia, Denmarc, Sweden, Portiwgal, Gwlad Groeg, Awstralia, Nepal, yr Aifft, Gwlad yr Iâ, a nifer o wledydd Affrica ac Arabaidd . Yn ei adran ragarweiniol yn disgrifio'r amrywiol fentrau yn gyfrwymol, gan gynnwys OGC, INSPIRE, EULIS, safonau ISO, a safonau FIG Catastro 2014.

Model Domain Cadastral (CCDM)

pwnc pwnc yn gywir Mae'r ddogfen yn gweithio ar lefel diagramau UML gwahanol fathau o wrthrychau, gan ddechrau o'r tri phrif ffigurau gwastad:

  • Gwrthwynebu (gwrthrych eiddo tiriog)
  • Pwnc (Person)
  • De (Hawl neu addasiad)

Dyma egwyddor sylfaenol unrhyw wartheg, sy'n ceisio cadw'r wybodaeth ddiweddaraf rhwng pobl a hawliau eiddo tiriog yn cael eu diweddaru, boed yn gofrestredig neu'n wirioneddol. Yna, caiff dosbarthiadau arbennig eu gwneud yn fanwl ar gyfer pob un ohonynt, gyda lliwiau penodol sy'n cynnwys:

  • Dosbarthiadau topograffig
  • Geometreg a Topology
  • Dosbarthiadau Cyfreithiol a Gweinyddol
  • Rheoli newidiadau hanesyddol

pwnc pwnc yn gywir Yna, ar y diwedd maent yn ysmygu marijuana gan dybio sut y gellid trin gwrthrychau mewn tri dimensiwn a'r lle cyfreithiol. Yn anffodus, nid yw'r fersiwn Sbaeneg yn cynnwys lliwiau perthnasol y ddogfen wreiddiol, ac mae ansawdd picsel y delweddau yn ofnadwy, felly rwy'n argymell cael y fersiwn Saesneg wrth law. Hefyd, caiff y cynnwys yn Sbaeneg ei dynnu, ac nid yw'n cynnwys pynciau megis yr enghreifftiau a adeiladwyd mewn gml.

Mae'r model yn mynd am amser hir, oherwydd er gwaethaf y bwriad o gydymffurfio â datganiad Cadastre 2014 ynghylch marwolaeth i gartograffeg â llaw a bywyd hir i fodelu, mae'n uwch na chymryd y term cyfyngedig "cadastre" lle mai'r gwrthrychau yw'r lleiniau, i " gweinyddiaeth tir »gyda gwrthrychau tiriogaethol yn ganolbwynt.

Mae'r ffaith bod safonau TC211 yr OGC (Geometreg a Topology) wedi'u mewnforio yn rhoi pwysau i'r cyd-destun OpenGIS. Ond yn y pen draw, ei effaith yw cynnig sut i fanteisio ar y galw am e-lywodraeth a seilwaith data gofodol trwy fanteisio ar gysylltedd a thechnoleg gwybodaeth.

Dogfen wych, rwy'n argymell ei ddarllen a'i gadw yn eich casgliad o geofumadas oherwydd yn fuan neu'n hwyrach efallai y bydd ei angen arnoch chi.

Yma gallwch chi ei lwytho i lawr Fersiwn Sbaeneg o Weinyddiaeth Economi a Chyllid Sbaen.

Yma gallwch lawrlwytho'r fersiwn Saesneg o Eurocadastre, er bod rhai manylion mwy estynedig i'w gweld yn y llyfr "Cadastre 3D yn y cyd-destun rhyngwladol "

---

Mae'r ddogfen y cyfeirir ato yma yn fersiwn 6, a elwir yn Moscow '06. Mae'n cynnwys yr agregau a awgrymir yn y fersiwn 5 sy'n cynnwys adeiladau o fewn y dosbarth RRR ac mae'r dosbarth PartOfParcel yn fanwl ar wahân. Yr un cyntaf a gyflwynwyd ym mis Medi gan 2002, 5 mis ar ôl i Chrit Lemmen gymryd rhan mewn digwyddiad FIG yn Washington.

Gelwir y CCDM yn LADM ar gyfer 2012, ac mae'n safon ISO gofrestredig. Ystyrir bod y LADM yn esblygiad o'r Cadastre 2014.

Ymatebion 4 i "Model safonol ar gyfer y Castell"

  1. Rwyf yn cyflwyno fy hun i'r mater cadastral, gan fy mod yn derbyn cwrs Syrfëwr Proffesiynol yn ninas Guatemala, Guatemala, Canolbarth America. Os gallwch barhau i anfon gwybodaeth at fy post, diolch ichi bob amser, diolch.

  2. Er mwyn ei lawrlwytho'n llwyr, yng nghysylltiadau'r ddau baragraff olaf, cliciwch ar y dde ac yna dewiswch «save link as» a bydd gennych nhw yn pdf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.