Edrychwch ar ArcGIS 10

Erbyn Mehefin mae sylw wedi'i roi i 2010 a fydd ar gael ArcGIS 10, a welwn yn a carreg filltir bwysig cydnabod lefel lleoli ESRI yn y maes geo-ofodol.  arcgis_10_banner Eisoes foros ac mae llawer o leoedd eraill yn cael eu trafod, ac yn sicr o'r fan hon i'r Cynhadledd o fis Gorffennaf Defnyddwyr, gallwn wybod llawer mwy.

Ar lefel amheuon cyffredin, ychydig yn ôl y mae ESRI yn egluro pethau na ellir eu cael yn y tymor byr, ac yn gwneud manteision cymharol yn golygu newid mawr.

Mae ESRI eisoes wedi cadarnhau na fydd yn gallu cyd-fyw yn yr un peiriant ArcGIS 9.3 a ArcGIS 10, oni bai ei fod mewn uned rithwir VM Ware VM Gweithfan neu PC Rhithwir Microsoft.

Hefyd yn y cyferbyniadau soniwch na fyddant yn rhoi dilyniant i Ddadansoddwr yr Arolwg, sydd fel petai ar lefel fersiynau 9.3, dim ond Parcel Editor a fydd yn rhan o ArcEditor a ArcInfo.

Mae teclyn o'r enw ArcPy yn drawiadol, sy'n cyflawni geoprocesses ar Pyton. Ac y gall, gyda'r tegan hwn, fod yn hyfyw osgoi torri cysylltiadau, fel sy'n digwydd nawr gyda .mxd a .lyr, a all fod wedi cyfeirio ffeiliau, ond nid oes rheolaeth rhag ofn iddynt gael eu dileu neu eu symud. Gyda hyn, fe allech chi atgyweirio dolenni sydd wedi torri a chael adroddiadau am haenau y cyfeirir atynt yn yr mxd a'u priodoleddau arddangos.

Y gorau, y defnydd o geoprocesses yn y cefndir. Mae hyn yn caniatáu inni barhau i weithio ac yn ein hysbysu pan fydd y broses wedi'i gorffen.

arcgis 10

Ar lefel y gronfa ddata gofodRydym yn falch o glywed bod PostgreSQL yn cael ei gynnal. Er nad ydyn nhw'n ei gwneud hi'n glir iawn a ydyn nhw'n gwella'r gallu chwilio, gan egluro bod newydd-deb y chwiliad tuag at ychydig bach o fetadata, ond nid i wella'r mynegeio yn y chwiliad yn y data.

SQL Server 2008

Daearyddiaeth
geometreg

Oracle

ST_Geometreg
SDO_Geometry

PostgreSQL

ST_Geometreg
PostGIS

DB2

ST_Geometreg gyda'r Estynydd Gofodol
Informix ST_Geometreg gyda'r Datablade Gofodol

 

 

 

 

Ar lefel adeiladu data, Mae gwaith 3D yn rhagori. Yma maent yn addo y bydd golygu priodoleddau gofodol ar gael ar gyfer ArcGlobe ac ArcScene:arcgis 10

 • Dechreuwch olygu, stopio, cadw, dadwneud ac ail-wneud swyddogaethau. Cadarn, gyda CAD yn arddull platfform yn snapio nid yn unig am greu cywir ond ymarferol.
 • Creu priodoleddau unigol, sy'n cynnwys storio llinellau fertigol yn y geodatabase.
 • Posibilrwydd o ddod â modelau 3D, fel COLLADA, yn uniongyrchol i'r farn 3D, gydag opsiynau i gopïo, symud, cylchdroi, arddull CAD.
 • Yna maen nhw hefyd yn cynnig rheolaeth o setiau data tir, fel sy'n wir gyda chymylau LIDAR point a golygu setiau data TIN gan ArcMap.
 • Dyma'r ddolen i'r fideo arddangos gallu 3D. Mae'n edrych yn dda iawn

Beth arall?  I edrych, rwy'n argymell i chi yr help, er os ydych chi am weld newydd-deb y newid mewn ychydig funudau, mae'r fideos yn ymarferol iawn. Dyma rai dolenni.

Defnyddioldeb. Mae'r catalog yn edrych yn ymarferol iawn o ochr ArcMap, ar gyfer llusgo a gollwng syml.
Hefyd mae'r ffordd o leoli tabiau ochr yn llawer gwell.
arcgis 10
Gweinydd GIS.  Nid yw'n edrych yn ddrwg, i wneud Mashups neu byrth ar gyfer y Rhyngrwyd. arcgis 10
Llif cynnal a chadw dan reolaeth.  Mae hyn yn ddiddorol iawn, ar gyfer golygu data, gyda rheolaeth ar dopolegau a thrafodion aml-ddefnyddiwr. arcgis 10
Dadansoddiad data gyda ArcGIS 10. Mae'n ymddangos mai'r peth gorau y bydd ESRI yn ei ecsbloetio yw rheoli geoprocess. Ac mae'n ymddangos y bydd y cyfrifiadur yn gallu perfformio'n well ar lefel y data sydd wedi'i storio. Er nad oes unrhyw un yn gwybod yn sicr am gefnogaeth 64-bit eto. arcgis 10
Dadansoddiad o ddelweddau arcgis 10

Bydd seminarau am ddim hefyd, wedi'u trefnu ar gyfer y 29 ar gyfer mis Ebrill, 13 ar gyfer mis Mai, 20 ar gyfer mis Mai a 17 ym mis Mehefin.

10 Yn ymateb i "Golwg ar ArcGIS 10"

 1. Gosod ArcGis 10 ond nid yw'n gweithio pan fyddaf yn gysylltiedig â'r rhyngrwyd.
  Sut ydw i'n datrys hyn ??
  Diolch!

 2. Rwyf am gael llawlyfrau neu ymarferion ymarferol

 3. lle gallaf gael llawlyfrau neu ymarferion ymarferol i ecsbloetio'r feddalwedd hon, ei gosod hefyd ac mae yna lawer o offer nad ydyn nhw'n gweithio, mae'r un peth wedi digwydd iddyn nhw ...

 4. Rwy'n profi ArcGIS 10, nid wyf wedi dod i arfer ag ef eto ond mae wedi gwella llawer o'i ryngwyneb i'w swyddogaethau.

 5. Nid wyf wedi ei ddefnyddio eto fel y dylai fod, mae'n ymddangos ei fod yn garedig.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.