Trosi delweddau i fector

Ers peth amser, mae'r tablau allbwn Digido argraffwyd mapiau i olrhain, yna daeth y sganiwr, ond nid yw'r dasg yn unig yn berthnasol i fapiau sganio ond roedd eraill yn cael eu trosi i ddelwedd neu PDF ac nid oes ganddynt y fformat fector.

Y weithdrefn rwy'n mynd i ddangos yw defnyddio Microstation Descartes, ond gellir gwneud yr un peth ar gyfer unrhyw raglen arall: Dylunio Raster AutoDesk (Cyn Trosglwyddo CAD), ArcScan, GIS manifold (Offer Busnes), rwy'n cofio, ers amser maith, wnes i gyda Corel Draw.

1. Y ddelwedd

Mae yna rai ffactorau sy'n dylanwadu ar vectorization bosibl heb mân cur pen. Bydd y rhain yn fformat delwedd, png neu TIFF yn rhoi canlyniadau gwell, tra bod jpg Mae bron yn amhosibl; hefyd yn dylanwadu ar benderfyniad a allforio, fel pe bai'n cael ei drosi o'r modiwl argraffu neu allforio fel arfer wedi raddfa sy'n gysylltiedig â maint y papur, y mwyaf yw'r maint y papur y byddech yn disgwyl gwell penderfyniad neu amodau o leiaf well na screen print syml.

map wedi'i sganio i fector

Mae'r enghraifft byddaf yn defnyddio yn 1 map stentaidd: 1,000 sy'n cael ei allforio o'r MicroStation modiwl argraffu, mae 24 "x36" TIFF ddalen.

2. Georeference

Mae map fel hyn yn hawdd i'w gefndir gan ei fod wedi cydlynu yn yr ymyl. Rwyf wedi tynnu'r pwyntiau gan ddefnyddio'r gorchymyn "pwynt lle", Ac yn mynd i mewn i'r keyin y cydlyniad yn y ffurflen "xy = X-cydlynu, Y-cydlynu", Dyna'r dotiau glas o'r ddelwedd waelod.

Yna galwais y ddelwedd gyfeirio, gan ei roi ychydig y tu allan i'r pwyntiau hynny. Yna rwyf wedi gosod yr un pwyntiau mewn gwahanol liwiau, gan groesi trwy'r llinellau gwyrdd, gan ddefnyddio trwch yn ormodol bob amser i fod yn weladwy. Ac yn olaf, gan ddefnyddio "golygu, warp" oddi wrth y rheolwr raster, cymerais y pedwar pwynt rheoli fel y dangosir yn y ffigur. Nawr dylech allu feicio i raddfa.

map wedi'i sganio i fector

Er bod Microstation V8i yn cefnogi ffonio ffeil pdf fel delwedd a gall hyn gael ei georeferenced gyda'r weithdrefn flaenorol, nid yw'r broses fectoru yn berthnasol oherwydd ei fod yn ofynnol bod gennych hawliau ysgrifennu. Bydd angen ei lwytho, a'i achub fel delwedd (botwm dde, arbed fel...).

3. Y fectoru

map wedi'i sganio i fectorRwy'n defnyddio Microstation Descartes V8i. Er bod hyn yn gweithio yr un peth â fersiynau blaenorol.

Activate offer Descartes. map wedi'i sganio i fectorAm hyn, rydym yn ei wneud "offer, raster, golygu raster"Ac mae hynny'n dangos bar i ni sy'n cynnwys yr offer sylfaenol ar gyfer prosesu delweddau.

Gadewch i ni wneud yr ymarfer ar yr afal 15 i esbonio scribbles beth i'w wneud:

Dewiswch y mwgwd. Mae'r eicon cyntaf yn caniatáu creu masgiau, yn seiliedig ar feini prawf, yn yr achos hwn, byddaf yn defnyddio'r lliwiau, gan nodi fy mod am ychwanegu'r oren i'r mwgwd. Rhaid i chi fynd at ganol y llinell, a dewiswch flwch yn yr ardal y mae'r lliw yn edrych yn wastad. I ffurfweddu'r lliw rydych chi am ei arddangos i'r mwgwd, fe'i gwneir gyda'r opsiwn "dialog masg lliw"Yn fy achos i, rwyf wedi dewis gwyrdd. Mae hefyd yn bosibl creu sawl masg ac arbed y cyfluniad yn fformat .msk

map wedi'i sganio i fector

Ar unwaith, mae'r dewis yn y mwgwd yn newid i'r lliw a nodir (gwyrdd). Gallwch hefyd ychwanegu mwy o liwiau i'r un mwgwd, neu eu tynnu.

map wedi'i sganio i fectorVectorize cylchoedd. Gadewch i ni adeiladu'r cylchoedd a welir yn rhifo afalau, ar gyfer hyn rydym yn gofyn am radio ac yna'n cyffwrdd â llinell pob un o'r cylchoedd. Yn syml, defnyddiais lliw a digon o drwch ar gyfer materion gweledol. Rhaid nodi uchafswm lled llinell, gwneir hyn trwy fesur pellter sy'n fwy na'r lled llinell yn y ddelwedd. Er mwyn rheoli'n well, mae'n briodol ei gyfarwyddo i ddileu'r ddelwedd fectorol.

Y Normaliad. Er mwyn osgoi gwneud mwy o fertigau oherwydd pixilated, rhoddir ffactor normaleiddio. Mae'r enghraifft yn un anarferol, gweler sut mae'r pyllau wedi'u heffeithio gan y llinellau.

map wedi'i sganio i fector

Vectorize ffiniau â topology. Nawr rwyf am ddigido'r ffiniau, pe bawn i'n mwgwd ar wahân ar gyfer ffiniau afal, byddai gennyf y broblem na fyddai ganddynt lanhau topolegol yn nodau ffiniau mewnol. Am hyn, yr wyf yn ychwanegu'r lliw oren a'r lliw du i'r mwgwd, yna rwy'n cyffwrdd â'r fectorau ar wahân. Y signal yw y bydd popeth yn cael ei roi yng nghanol y mwgwd, yna dim ond cyffwrdd gan ddefnyddio'r opsiwn "trosi llinellau"

map wedi'i sganio i fector

Syml, dyna'r peth. Gweler y manylion estynedig, bod y nodau wedi cael eu cydnabod trwy gynnal paru topolegol ar y fertigau, gellir storio'r nodau fel ffeil therm. Gallwch ddewis y newid lliw neu lefel pan fyddwch chi eisiau, dyma'r hyn yr wyf wedi'i wneud i wahanu ffin afal yr eiddo hyd yn oed yn gweithio gyda mwgwd sengl.

Trosi testun. Ar gyfer hyn mae offer eraill, sy'n eich galluogi i ddewis testun llorweddol, cylchdro, lluosog, ymhlith eraill, trwy wneud cais OCR. Yn iawn mae yna drosi blociau (celloedd).

map wedi'i sganio i fector

map wedi'i sganio i fector Opsiynau fector eraill. Unwaith y caiff masg ei gymhwyso, ymhlith y tasgau y gellir eu cymhwyso yw:

4. Trosi llinellau yn unigol
5. Trosi ardal fframedig gyfan i mewn i ffrâm
6. Trosi pob gwrthrychau cysylltiedig ar y map
7. Wrth adeiladu cyfuchliniau Contour, mae'n ofynnol bod mewn ffeil hadau 3D.
8. Adeiladu Cylchoedd
9. Symleiddiwch fectorau, mae hyn ar gyfer lllinellau llinell sydd â gormod o segmentau

Y manwl gywirdeb. Rwy'n fesur y pellter o flaen yr eiddo rhif 2, ac mae wedi rhoi i mi metr 28.9611, y gwreiddiol oedd 29.00, byddai cerdded vectorizarlo wedi rhoi yr un fath ond yn arafach, byddai tabl digideiddio wedi bod yn waeth. Yn y manylder hwn mae'n rhaid i nifer o ffactorau yn cael eu hystyried, megis Calida
d o'r sgan, pe na bai'r daflen yn dirywio, graddfa'r map, ansawdd y picell ac yn enwedig georeferensio 2 y swydd hon.

Vectorization enfawr.

Os oes gennych ddelwedd ddwy-liw, neu os ydych ar frys, mae'n bosib gwneud fectoroli enfawr, er bod rhaid ichi ystyried rhai agweddau ar hyn:

  • Os yw'r map yn cynnwys ffiniau yn unig, unwaith y gwnaed y gellir gwneud profion normaloli mewn ffordd syml.
  • Os oes gan y map destunau, y delfrydol yw trosi'r rhain yn gyntaf, yna gyda'r offer glanhau delweddau yn tynnu'r gweddillion budr
  • Os sganio mewn lliw, gyda sgan derbyniol, fel 1 dalen map: 50,000, gallwch wneud lliw, a gwneud masgiau gydag enwau defnyddiol (cyfuchliniau, adeiladau, ffyrdd, grid, ac ati) er mwyn gwneud cais mor gwahanol ddelweddau unffurf.
  • Pan mae ganddo taflenni parhaus, yn well y ddau alwad, gwneud addasiadau posibl y ddewis lleoliad a vectorize cael taflenni a ddewiswyd yn wahanol.
  • Mae'n ddoeth monitro dilynol, yn enwedig yn y cymalau a meysydd agosatrwydd mawr o linellau.

Un Ateb i "Trosi delweddau i fector"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.