Trawsnewid ffeil DGN o ED50 i ETRS89

Yn aml mae defnyddwyr GIS yn dod i'r afael â'r her o drawsnewid data CAD a systemau cyfeirio. Dywedwn her oherwydd, mewn sawl achos, mae'r trawsnewid hwn yn rhagdybio gwaith manwl sy'n ein galluogi ni i ddiogelu cymaint o wybodaeth â phosib o'r data gwreiddiol.

Mae'n rhyfedd bod y swyddogaeth hon yn dod gyda Microstation, ond siawns na fydd y rhai sydd wedi'i wneud yno yn gwybod nad y greddfol yw eu harbenigedd. Y tro hwn rwyf am ddangos gan ddefnyddio'r cymorth gweledol hwn bod y Ystafell Geobide i esbonio sut i wneud hynny, fe wnaethom droi at Geoconverter, gan fod y trawsnewidydd fformat daearyddol hwn yn rhoi'r posibilrwydd i ni gyflawni'r broses hon mewn modd syml, syml, a rhad ac am ddim

Fel enghraifft, byddwn yn cymryd ffeil DGN gyda system gyfeirio ED50, a'i thrawsnewid i ETRS89. Er mwyn i drosedd sy'n cynnwys ffeil yn y fformat DGN gael ei wneud yn fwy manwl na'r hyn a gynigir yn ddiofyn, fe'ch cynghorir i ystyried yr agweddau canlynol:

1 Elfennau o gelloedd math

Geoconverter -> tab Mewnbwn -> Fformat DGN -> tab Eraill -> opsiwn

Yma rydyn ni'n cymryd lle'r elfen rhith-gell am ei ddiffiniad go iawn yn y llyfrgell gell

clip_image002

Mae'r opsiwn hwn yn caniatáu ichi ddewis y ffeil gell (neu a elwir hefyd yn gelloedd), sy'n debyg i'r blociau AutoCAD yn MicroStation lle mae'r diffiniad o'r elfennau yn cael ei storio i allu mynd ag ef i'r ffeil allbwn.

Er nad yw y llyfrgell hon yn cael ei ddyrannu, Geoconverter, yn absenoldeb y diffiniad o flociau / gelloedd, yn creu bloc cyfatebol gyda thestun gydag enw bloc / cell wreiddiol gan postprocessing os ydych am i gymryd lle.

Os caiff ei ddiffinio o'r dechrau, caiff y diffiniad sy'n dod yn y ffeil ei fewnosod.

Yn achos DGN, mae'r celloedd mewn ffeiliau math CELL er y gellir eu hagor fel ffeiliau arferol, gyda'r fersiynau V8i.

Yn achos DWG, mae yn yr hadau lle mae'n rhaid creu'r blociau.

2 Testunau

Yn y DGN ffeil trawsnewid rhaid i ni ystyried bod pan fydd y cyfiawnhad dros y testun gwreiddiol yn wahanol isod - chwith cyfluniad ychwanegol (DIM OND = LB ≈ 2) yn ofynnol a ddisgrifir isod, gan fod maint y ffont testun yn newid lleoliad y pwynt mewnosod hynny.

Mae Geoconverter yn cynnig dau bosibilrwydd wrth recordio testunau o ffeil DGN. Ar gyfer hyn, mae'n caniatáu ichi nodi sut yr ydym am iddo reoli pwynt mewnosod y testun yn ogystal â'r pwynt defnyddiwr.

Ar y naill law, rydym yn canfod yr opsiwn i ddefnyddio ffeiliau adnoddau (* .rsc). Mae hon yn fformat ffont-benodol MicroStation lle gall ffeil gynnwys gwahanol ffynonellau, a nodir pob un ohonynt gan nifer ac enw.

Geoconverter -> tab Mewnbwn -> Fformat DGN -> tab Adnoddau

clip_image004

Ar adeg trosi, mae Geoconverter yn chwilio am ffynonellau yn y ffeiliau (* .rsc) a nodir yn y ffenestr flaenorol. Os na allwch ddod o hyd i ffeil ffont diffiniedig, defnyddiwch y ffont a bennir yn ddiofyn yn y gosodiadau system weithredu. Gall hyn achosi i'r testunau gael eu disodli.

Os ydych chi'n diffinio'r ffeil ffont (* .rsc), bydd Geoconverter yn gwybod y math o lythyr y mae'n rhaid i chi ei arbed yn y ffeil cyrchfan fel bod sefyllfa'r testunau yr un fath â'r ffeil wreiddiol.

Ar y llaw arall, ceir yr opsiwn sy'n eich galluogi i ailddiffinio pwynt gosod y testun gan ddefnyddio MicroStation.

Geoconverter -> tab Mewnbwn -> Fformat DGN -> tab Eraill -> opsiwn, yma rydym yn ailddiffinio'r pwynt mewnosod testun

clip_image006

Mae'r opsiwn hwn yn esgor ar y rhaglen MicroStation a nodir yn y tabl Lleoliad MicroStatio"I gyfrifo maint gwirioneddol y ffont testun. Yr opsiwn hwn yw'r mwyaf cywir gan fod Geoconverter yn gallu dehongli'r ffurfweddiad MicroStation (gan ddechrau o'r llwybr a nodir) a defnyddio'r ffeil adnoddau a ddisgrifir ynddo.

3 Ffurfweddiad

Mae Geoconverter yn caniatáu i chi ddadelfennu gwahanol elfennau cymhleth yn endidau syml.

Ar y naill law, mae'n bosibl dadelfennu elfennau cell / bloc yn endidau syml ac annibynnol.

Geoconverter -> tab Mewnbwn -> Fformat DGN -> tab Ffurfweddu

clip_image008

Yn yr enghraifft ganlynol gellir ei wirio, ar ôl dadelfennu'r elfen a gynrychiolir yn y llun 1, y canlyniad yw sawl endid a gynrychiolir yn y llun 2.

       
  clip_image009   clip_image010

 

Ar y llaw arall, mae hefyd yn bosibl dadelfennu geometreg elfennau â chromliniau mewn segmentau syml.

clip_image012

Mae'r enghraifft ganlynol yn dangos yn y ffigwr 1 Delwedd y modd y dangosir elfen grwm mewn fformat CAD. Yn y ddelwedd 2, arsylwir y fertigau sy'n ffurfio cromlin y ffigur 1. Yn y llun 3, gellir gwirio bod Geoconverter yn cyflwyno'r nifer o fertigau sydd eu hangen i gynnal geometreg cromlin yr elfen wreiddiol.

           
  clip_image013   clip_image014   clip_image015

 

4 Lliwiau

Ar adeg creu ffeil CAD, mae'n bosibl nodi ffeil had i'w ddefnyddio yn y trawsnewidiad. Mae'r ffeil hon yn cynnwys gwybodaeth am baramedrau ffurfweddu megis unedau gwaith, graddio, ...

Rhaid inni gofio bod y diffiniad o balet lliw ffeiliau DGN yn cael ei ddiffinio yn y ffeil hadau, tra bod ffeiliau'r DWG yn sefydlog yn y ffeil hwn.

Geoconverter -> tab Allbwn -> Fformat DGN -> tab Ffurfweddu

clip_image017

Os na nodir ffeil had, mae Geoconverter yn defnyddio un cyffredinol sy'n integredig gyda'r cais. Y mwyaf priodol yw ei nodi i gael canlyniad wedi'i addasu i'r angen am bob sefyllfa.

mwy o wybodaeth www.geobide.es

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.