Trawsnewid ffeil DGN o ED50 i ETRS89

Yn aml mae defnyddwyr GIS yn dod i'r afael â'r her o drawsnewid data CAD a systemau cyfeirio. Dywedwn her oherwydd, mewn sawl achos, mae'r trawsnewid hwn yn rhagdybio gwaith manwl sy'n ein galluogi ni i ddiogelu cymaint o wybodaeth â phosib o'r data gwreiddiol.

Mae'n anhygoel bod y swyddogaeth hon yn dod â Microstation, ond i'r rheini sydd wedi gwneud hynny, byddant yn gwybod nad yw eu hyfrydedd yn arbenigedd. Rwyf am i'r amser hwn ddangos trwy ddefnyddio'r cymorth gweledol hwn sydd wedi hyrwyddo'r Ystafell Geobide i esbonio sut i wneud hynny, fe wnaethom droi at Geoconverter, gan fod y trawsnewidydd fformat daearyddol hwn yn rhoi'r posibilrwydd i ni gyflawni'r broses hon mewn modd syml, syml, a rhad ac am ddim

Fel enghraifft, byddwn yn cymryd ffeil DGN gyda system gyfeirio ED50, a'i thrawsnewid i ETRS89. Er mwyn i drosedd sy'n cynnwys ffeil yn y fformat DGN gael ei wneud yn fwy manwl na'r hyn a gynigir yn ddiofyn, fe'ch cynghorir i ystyried yr agweddau canlynol:

1 Elfennau o gelloedd math

Geoconverter -> Tab Mewnbwn -> fformat DGN -> Tab arall -> opsiwn

Yma rydyn ni'n cymryd lle'r elfen rhith-gell am ei ddiffiniad go iawn yn y llyfrgell gell

clip_image002

Mae'r opsiwn hwn yn eich galluogi i ddewis y gell ffeil (a elwir hefyd celloedd), sydd yn llun o flociau AutoCAD yn MicroStation lle yn cael ei storio y diffiniad o'r elfennau i fynd â hi at y ffeil allbwn.

Er nad yw y llyfrgell hon yn cael ei ddyrannu, Geoconverter, yn absenoldeb y diffiniad o flociau / gelloedd, yn creu bloc cyfatebol gyda thestun gydag enw bloc / cell wreiddiol gan postprocessing os ydych am i gymryd lle.

Os caiff ei ddiffinio o'r dechrau, caiff y diffiniad sy'n dod yn y ffeil ei fewnosod.

Yn achos DGN, mae'r celloedd mewn ffeiliau math CELL er y gellir eu hagor fel ffeiliau arferol, gyda'r fersiynau V8i.

Yn achos DWG, mae yn yr hadau lle mae'n rhaid creu'r blociau.

2 Testunau

Yn y DGN ffeil trawsnewid rhaid i ni ystyried bod pan fydd y cyfiawnhad dros y testun gwreiddiol yn wahanol isod - chwith cyfluniad ychwanegol (DIM OND = LB ≈ 2) yn ofynnol a ddisgrifir isod, gan fod maint y ffont testun yn newid lleoliad y pwynt mewnosod hynny.

Mae Geoconverter yn cynnig dau bosibilrwydd o ran recordio testunau o ffeil DGN. I wneud hyn, mae'n eich galluogi i nodi sut yr ydym am i chi reoli pwynt gosod y testun yn ogystal â'r pwynt defnyddiwr.

Ar y naill law, rydym yn canfod yr opsiwn i ddefnyddio ffeiliau adnoddau (* .rsc). Mae hon yn fformat ffont-benodol MicroStation lle gall ffeil gynnwys gwahanol ffynonellau, a nodir pob un ohonynt gan nifer ac enw.

Geoconverter -> Tab Mewnbwn -> Fformat DGN -> Tab Adnoddau

clip_image004

Ar adeg trosi, mae Geoconverter yn chwilio am ffynonellau yn y ffeiliau (* .rsc) a nodir yn y ffenestr flaenorol. Os na allwch ddod o hyd i ffeil ffont diffiniedig, defnyddiwch y ffont a bennir yn ddiofyn yn y gosodiadau system weithredu. Gall hyn achosi i'r testunau gael eu disodli.

Os ydych chi'n diffinio'r ffeil ffont (* .rsc), bydd Geoconverter yn gwybod y math o lythyr y mae'n rhaid i chi ei arbed yn y ffeil cyrchfan fel bod sefyllfa'r testunau yr un fath â'r ffeil wreiddiol.

Ar y llaw arall, ceir yr opsiwn sy'n eich galluogi i ailddiffinio pwynt gosod y testun gan ddefnyddio MicroStation.

Geoconverter -> Tab Mewnbwn -> fformat DGN -> Tab arall -> opsiwn, yma rydym yn ailddiffinio'r pwynt mewnosod testun

clip_image006

Mae'r opsiwn hwn yn esgor ar y rhaglen MicroStation a nodir yn y tabl Lleoliad MicroStatio"I gyfrifo maint gwirioneddol y ffont testun. Yr opsiwn hwn yw'r mwyaf cywir gan fod Geoconverter yn gallu dehongli'r ffurfweddiad MicroStation (gan ddechrau o'r llwybr a nodir) a defnyddio'r ffeil adnoddau a ddisgrifir ynddo.

3 Ffurfweddiad

Mae Geoconverter yn caniatáu i chi ddadelfennu gwahanol elfennau cymhleth yn endidau syml.

Ar y naill law, mae'n bosibl dadelfennu elfennau cell / bloc yn endidau syml ac annibynnol.

Geoconverter -> Tab Mewnbwn -> Fformat DGN -> Tab Gosodiadau

clip_image008

Yn yr enghraifft ganlynol gellir ei wirio, ar ôl dadelfennu'r elfen a gynrychiolir yn y llun 1, y canlyniad yw sawl endid a gynrychiolir yn y llun 2.

clip_image009 clip_image010

Ar y llaw arall, mae hefyd yn bosibl dadelfennu geometreg elfennau â chromliniau mewn segmentau syml.

clip_image012

Mae'r enghraifft ganlynol yn dangos yn y ffigwr 1 Delwedd y modd y dangosir elfen grwm mewn fformat CAD. Yn y ddelwedd 2, arsylwir y fertigau sy'n ffurfio cromlin y ffigur 1. Yn y llun 3, gellir gwirio bod Geoconverter yn cyflwyno'r nifer o fertigau sydd eu hangen i gynnal geometreg cromlin yr elfen wreiddiol.

clip_image013 clip_image014 clip_image015

4 Lliwiau

Ar adeg creu ffeil CAD, mae'n bosibl nodi ffeil had i'w ddefnyddio yn y trawsnewidiad. Mae'r ffeil hon yn cynnwys gwybodaeth am baramedrau ffurfweddu megis unedau gwaith, graddio, ...

Rhaid inni gofio bod y diffiniad o balet lliw ffeiliau DGN yn cael ei ddiffinio yn y ffeil hadau, tra bod ffeiliau'r DWG yn sefydlog yn y ffeil hwn.

Geoconverter -> Tab Allbwn -> Fformat DGN -> Tab Configuration

clip_image017

Os na nodir ffeil had, mae Geoconverter yn defnyddio un cyffredinol sy'n integredig gyda'r cais. Y mwyaf priodol yw ei nodi i gael canlyniad wedi'i addasu i'r angen am bob sefyllfa.

mwy o wybodaeth www.geobide.es

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.