Wedi lansio'r Bentley Descartes newydd v8i

Mae fersiwn newydd XLEUMX 3 o Bentley Descartes wedi'i chyhoeddi. roeddem wedi rhagweld ychydig ddyddiau yn ôl. Felly fe wnaethom ddarlledu datganiad swyddogol y wasg o Bentley Systems.

HOUSTON - SPAR International - Ebrill 16, 2012 - Bentley Systems, Incorporated, y cwmni blaenllaw sy'n ymroddedig i ddarparu atebion meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer cynnal seilwaith, heddiw cyhoeddodd ddiwydiant yn gyntaf gyda rhyddhau Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) - Modelu 3D sy'n cyfuno cymylau pwynt, delweddau raster, a geometreg. Mae'r modelau sy'n deillio o hyn yn ehangu defnyddioldeb cymylau pwynt drwy gefnogi llifau gwaith hybrid sy'n darparu modelau 3D "a weithredir" i wasanaethu anghenion gweithrediadau a chynnal a chadw perchen-weithredwyr. Trwy alluogi hymodmodelu yn unigryw - y ffordd y caiff modelau a weithredir yn reddfol eu llywio mewn cyd-destun sy'n cynnwys gwybodaeth beirianneg ar unrhyw ffurf - mae Bentley wedi ymrwymo i wella diogelwch a gwytnwch seilwaith tra'n cynyddu dychweliadau perchnogion-gweithredwyr ar eu buddsoddiadau peirianneg.

gwaredu

Gosododd Bentley y llwyfan ar gyfer yr arloesi hwn drwy ymgorffori modelau tir y gellir eu graddio (STMs) ac, yn fuan wedyn, pwyntio cymylau fel mathau data sylfaenol ar draws ei geisiadau modelu gwybodaeth a gwasanaethau rheoli gwybodaeth peirianneg. Yn gyntaf, cyflwynodd gymylau pwynt i'w bortffolio drwy ymgorffori'r injan Vortex perfformiad uchel yn MicroStation, ac yn fwy diweddar caffael Pointools Ltd, y darparwr caledwedd niwtral blaenllaw sy'n niwtral o ran caledwedd.

Trwy ei ryddhau o Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3), Bentley yn lansio cynnyrch modelu gwybodaeth ar gyfer prosesu pwynt-cwmwl uwch - a thrin STMs - sy'n mynd i'r afael â bron pob un o anghenion prosesu delweddau 3D gweithwyr proffesiynol seilwaith. Gyda'r cynnyrch hwn, gall timau prosiect fanteisio ar gymylau pwynt mewn llifau peirianneg ar gyfer pob categori o seilwaith. Ar ben hynny, byddant yn gallu gweithio gydag unrhyw fath o ddata pwynt-cwmwl, gan gynnwys LiDAR o'r awyr a daearol a radar sy'n treiddio i'r ddaear.

Mae dod yn fuan yn gynnig newydd gan Bentley sy'n goresgyn y cymylau pwynt anhydrin sydd wedi cyfyngu ar eu hyblygrwydd o ran llif gwaith modelu gwybodaeth ers amser maith. Yn cael eu galw'n ProjectWise Point-cloud Services, dim ond y rhan o gwmwl pwynt sy'n cael ei ystyried neu ei holi, gan hwyluso'r gwaith cydweithredol gan rannu a datgloi gwerth terabeitiau data pwynt-cwmwl yn unig y mae'r ffrydiau hyn yn eu galw.

Mae'r cyfuniad o wylio, prosesu a rheoli pwynt-cwmwl ar draws cynhyrchion Bentley - gan gynnwys MicroStation, Bentley Descartes, Bentley Pointools, a ProjectWise - yn darparu meddalwedd peirianneg mwyaf pwerus, cynhwysfawr a chynhyrchiol y farchnad ar gyfer defnyddio data pwynt-cwmwl drwy'r cylch oes seilwaith. Bentley Pointools ar gyfer llif gwaith annibynnol a dau Bentley Pointools ar gyfer Bentley Pointools, Bentley Pointools View a Bentley Pointools PODcreator.

Advanced_point_cloud_data_management

Dywedodd Richard Zambuni, cyfarwyddwr marchnata byd-eang Bentley,

"Blynyddoedd yn ôl, llwyddodd ein cynnyrch Bentley Descartes i dorri tir newydd ar gyfer modelu 2D a oedd yn grymuso ein defnyddwyr i gyfuno delweddau â geometreg yn gyfleus ac mewn amser real, a hwyluswyd gan dechnoleg warping arloesol Bentley. Heddiw, mae'r Bentley Descartes newydd yn cyflawni'r llwyddiant cyfatebol ar gyfer modelu gwybodaeth 3D, gan rymuso ein defnyddwyr i drin STM a gwead yn gyflym gydag orthoimagery i gyflawni topograffi cywir iawn o'r tir. Gallant wneud yr un peth â model dinas 3D, gan gyfuno delweddau a modelau geometrig i gyflawni cywirdeb a manwl gywirdeb peirianyddol gweithwyr proffesiynol seilwaith. "

Parhaodd, "Ac yn awr ar gyfer cymylau pwynt, mae'r fersiwn newydd o Bentley Descartes yn cyfuno'r math data sylfaenol hwn yn unigryw gyda delweddaeth a geometreg raster mewn modelau gwybodaeth 3D trwy alluoedd prosesu fel golygu dosbarthiad pwynt-cwmwl; draping a chipio elfennau fector i gwmwl pwynt; nodwedd "flashlight" newydd sy'n gadael i ddefnyddwyr ddychmygu'n ddeinamig arwynebau yn y pwynt cwmwl ar gyfer llywio a deall yn haws; nodwedd snap smart sy'n awtomeiddio'r dasg sy'n cymryd amser i ddod o hyd i'r pwynt uchaf, isaf, neu ganol ar hyd llwybr wedi'i ddiffinio gan y defnyddiwr; a'r gallu i allforio mewn fformatau ffeiliau LAS a POD i'w hailddefnyddio mewn cymwysiadau eraill. Mae pob un o'r gwelliannau hyn yn gwneud defnyddio cymylau pwynt yn llawer mwy sythweledol a chynhyrchiol, gan rymuso gweithwyr proffesiynol GIS a CAD, syrfewyr, cynllunwyr trefol, a pheirianwyr i ddefnyddio modelau hybrid yn hawdd wrth greu seilwaith deallus, sy'n perfformio'n well. "

Rhoi sylwadau ar y datganiad newydd o Bentley Descartes V8iDywedodd Matthew McCarter, technegydd CAD, Cyfarwyddiaeth Rhaglenni Cyfalaf, Underground Llundain, "Fel defnyddiwr data pwynt-cwmwl mewn amrywiol becynnau CAD am flynyddoedd 12, rwyf wedi fy mhlesio gan yr offer prosesu pwynt-cwmwl yn Bentley Descartes. Edrychaf ymlaen at ddefnyddio'r croestoriad, 'flashlight' a swyddogaethau eraill ar gyfer echdynnu geometreg i wella effeithlonrwydd Tîm Arolwg Tir Underground Llundain ymhellach. "

Dywedodd Stephane Poitras, cyfarwyddwr Adnoddau Gwybodaeth, Ville de Saguenay, Quebec, Canada,

"Mae Dinas Saguenay yn cwmpasu tua 1136 cilomedr sgwâr, ac rydym bob amser wedi cael problemau yn ceisio creu modelau tir sy'n cwmpasu ein tiriogaeth gyfan. Gyda'r technolegau model model tir daearol newydd gyda Bentley Descartes V8i(SELECTseries 3), mae'r broblem hon yn cael ei datrys. Rydym wedi creu STM, wedi drapio mwy na 1.5 gigabytes o ddelweddau raster ar ben y tir, ac wedi gweld perfformiad arddangos anhygoel. "

Dywedodd Morten M. Sørensen, arweinydd y prosiect, NIRAS BlomInfo,

"Gyda rhyddhau Bentley Descartes V8i(SELECTseries 3) mae gwelliant cryf o ran delweddu data ein harolwg yn bosibl, oherwydd yn y fersiwn newydd hwn gallwn drin modelau tir mawr iawn a gorchuddio orthophotos cydraniad uchel arnynt. Mae'r swyddogaethau newydd hyn wedi symleiddio ein llifoedd gwaith ac wedi gwella'r allbynnau, felly rydym bellach yn gallu cyfleu ein canlyniadau i'n cleientiaid yn gyflymach, yn well, ac mewn modd mwy argyhoeddiadol. "

Bentley Descartes V8i (DETHOLWYR 3) yn rhedeg ar MicroStation V8i (SELECTseries 3) yn datblygu modelu gwybodaeth, yn enwedig ar gyfer asedau seilwaith a dinasoedd 3D, trwy:

  • prosesu pwynt-cwmwl uwch
  • y gallu i drin modelau tir y gellir eu gwasgaru'n eithriadol o fawr
  • Ymarferoldeb modelu 3D

Am wybodaeth ychwanegol am Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3), ymweliad www.bentley.com/descartesAIM.

Am Bentley Systems, Incorporated

Bentley yw'r arweinydd byd-eang sy'n ymroddedig i ddarparu datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer cynnal seilwaith i benseiri, peirianwyr, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a pherchnogion-weithredwyr. Cenhadaeth Bentley yw grymuso ei ddefnyddwyr i ysgogi modelu gwybodaeth drwy prosiectau integredig ar gyfer perfformiad uchel seilwaith deallus. Mae ei atebion yn cwmpasu'r llwyfan MicroStation ar gyfer dylunio a modelu seilwaith, y platfform ProjectWise ar gyfer cydweithio ar brosiectau seilwaith a rhannu gwaith, a llwyfan AssetWise ar gyfer gweithrediadau asedau seilwaith - i gyd yn cefnogi portffolio eang o gymwysiadau rhyngweithredol ac wedi'u hategu gan wasanaethau proffesiynol ledled y byd. Wedi'i sefydlu yn 1984, mae Bentley wedi tyfu i gydweithwyr 3,000 mewn mwy na gwledydd 45 a thros $ 500 miliwn mewn refeniw blynyddol. Ers 2003, mae'r cwmni wedi buddsoddi mwy na $ 1 biliwn mewn ymchwil, datblygu, a chaffaeliadau.

Mae gwybodaeth ychwanegol am Bentley ar gael yn www.bentley.com ac mewn Adroddiad blynyddol Bentley. Ar gyfer newyddion Bentley fel mae'n digwydd, tanysgrifiwch Porthiant RSS o ddatganiadau i'r wasg Bentley a rhybuddion newyddion. I weld casgliad chwiliadwy o brosiectau seilwaith arloesol o'r flwyddyn Gwobrau Ysbrydoli, cael mynediad i Bentley's Blwyddyn mewn Seilwaithcyhoeddiadau I gael mynediad i safle rhwydweithio proffesiynol sy'n galluogi aelodau o'r gymuned seilwaith i ymweld, ymweld, a dysgu oddi wrth ei gilydd, ymweld Bod Cymunedau.

I lawrlwytho'r Seilwaith Bentley 500 Top Owners ranking, compendiwm byd-eang unigryw o'r prif berchnogion seilwaith sector cyhoeddus a phreifat yn seiliedig ar werth eu buddsoddiadau seilwaith cronnus, ewch iwww.bentley.com/500.

Un Ateb i "Rhyddhawyd y Bentley Descartes v8i newydd"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.