technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i bwysigrwydd o fewn y strwythur TG yn yr Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geosodol. Wedi'i ddyfarnu fel cyfan y dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, gweledol a lledaenu'r data a'r wybodaeth y cyfeiriwyd ato lleoliad o wrthrych, wedi trawsnewid ei gysyniad cychwynnol o driad a gyfansoddwyd yn y bôn o GIS, GPS a Sensing Remote (RS yn Saesneg) gan ymgorffori'r technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio elfen ddaearyddol (ee, geofencio) mewn cyd-destun, ymhlith rhesymau eraill, "mae technolegau yn dod i ben yn integreiddio a'u terfynau yn fwy difrifol"

Yn wir, ar ôl y myfyrdodau a wnaed yn flaenorol am y esblygiad GIS, y termau sy'n gysylltiedig ag ef a'r angen gweithwyr proffesiynol yn yr ardal hon; Mae'n ymddangos yn amlwg y dylem nawr symud i'r "maes gweithredu" a thrafod sefyllfaoedd reales lle mae'r cysyniadau hynny'n cael eu cymhwyso.

Dychwelaf, wedyn, i ddarllen yr erthygl gan Bruce Aquila er mwyn tynnu'r geiriau allweddol y dylai'r erthygl ddechrau arnynt heddiw. Rwy'n tynnu tri (3) a gallaf ddechrau:

Evolution. Cyflwynodd WebGIS (y GIS sy'n defnyddio technolegau Gwe) fel patrwm newid GIS lle mae'r cydrannau o'r system (Hardware, Meddalwedd, data a defnyddwyr) ddim ei angen bellach yn gorfforol yn yr un lle yn hytrach, trwy'r datblygiad newydd hwn, mae'r wybodaeth a gyflwynir i'r defnyddiwr ar gael yn syml, yn gyflym ac yn economaidd gan ddefnyddio'r protocolau a'r safonau angenrheidiol sy'n caniatáu cysylltiad a chyfnewid y cydrannau. Y ffordd hon o "wasanaethu" yw'r wybodaeth sy'n caniatáu i'r WebGIS ysgogi ar y Rhyngrwyd ac fe'i gelwir yn Gwasanaethau Gwe

Heb anghofio y gellir gweithredu WebGIS mewn gwahanol ffyrdd: yn y cloud, yn lleol neu fel cyfuniad o'r ddau yn ôl yr achos, sydd, ar hyn o bryd, yn hanfodol ar gyfer ein gwaith.

Cyfleustra. Mewn endidau megis Adran Drafnidiaeth unrhyw endid llywodraeth, lle mae'r lleoliad yw prif ddeunydd crai gwaith, mae'n hanfodol cynhyrchu canlyniadau sy'n caniatáu gwneud penderfyniadau digonol mewn tasgau a phrosiectau sy'n gysylltiedig â gweithrediadau, llwybrau ffyrdd, diogelwch, peirianneg a chadwraeth, ymhlith meysydd eraill.

Rydym yn dod i'r casgliad bod technoleg geo-ofodol a ddefnyddir yn hollbwysig yn y broses hon. Ond, ac o ystyried hynny, mae creu Gwasanaethau Gwe a gweithrediad WebGIS mewn unrhyw un o'i ffurfiau yn cyfeirio at y defnydd o TG ("Techies" rhyngddynt) mae'n ddilys i ofyn pa adran o'r adran (DOT yn Saesneg) yn fwy priodol yn addas technoleg geo-ofodol i gynorthwyo wrth wneud y broses yn llwyddiannus ac effeithlon penderfyniad?

Aquila, yn ei artículo mae'r cwestiwn hwn yn codi oherwydd, fel y gwnawn ni'n nes ymlaen yn ddiweddarach, mae'n awgrymu a cambio ac yn defnyddio eu rhesymau drosto.

"Yn draddodiadol, roedd y dechnoleg hon yn byw yn yr adran gynllunio", ychwanegodd, gan ychwanegu bod hyn yn ddyledus, ymhlith rhesymau eraill, i'w rôl fel offeryn dadansoddi wrth wneud penderfyniadau a'i brif swyddogaeth wrth gwmpasu'r anghenion lluosog ar gyfer creu mapiau. .

Dadl gyntaf

Fodd bynnag, yn parhau Aquila, technoleg gofod esblygu, dechreuodd y rhain i integreiddio llawer at y DBMS. Felly, mae DBMS megis Oracle, SQL Server, DB2, a PostgreSQL yn cefnogi'r storfeydd data gofodol brodorol, sy'n culhau'r tueddiad i ymgorffori cysyniadau gofodol ym mhensaernïaeth TG DOT.

Ail ddadl

"Yn ogystal, mae'r dotiau yn defnyddio llawer o wasanaethau ar y we i trosoledd y data ei storio cronfeydd data gwerth" yn parhau yr awdur, ac yna yn dadlau bod "ystyried cyberattacks mor gyffredin heddiw, rhaid i adrannau TG gael rheolaeth gaeth dros y gwahanol fathau a defnyddiau o wasanaethau ar y we ar waith "felly mae'n dilyn y byddai hyn yn ffactor arall a fyddai'n ffafrio'r" newid "tuag at is-adran dOT iT.

Tynnwch sylw at bwynt eich dadansoddiad, y posibilrwydd o newid yn y llwyfannau bwrdd gwaith a ddefnyddir gan fod gostyngiad clir yn "ddibyniaeth ar dechnoleg gofod bwrdd gwaith"; oherwydd y llu o wasanaethau gwe sy'n lleihau cyllidebau, gan ganolbwyntio'r defnydd o feddalwedd bwrdd gwaith ar gyfer "swyddogaethau dadansoddi pwysau trwm".

Trydydd ddadl

Mae dyfodiad rhaglenni cwmwl hefyd yn dylanwadu ar integreiddio tuag at y strwythur TG. Mae hyn oherwydd bod DOTs yn dechrau ystyried adeiladu ceisiadau yn y cwmwl. Gan ystyried yma fel ffactor allweddol wrth reoli diogelwch sydd, yn amlwg, yn ymwneud â'r adran TG. Yn y cyd-destun hwn, meddai, mae angen dadansoddiad rhagarweiniol i benderfynu ble gwesteiwr y ceisiadau a gynhyrchwyd: yn fewnol neu'n defnyddio "gwasanaethau cyfrifiadurol cwmwl masnachol". Gadewch i ni ychwanegu mai rheswm dros hyn oedd y pwnc hwn cyflwyniad a wnaed gan Aquila ac arbenigwyr eraill yr ydym yn awgrymu eu bod yn darllen ar gyfer y rhai sy'n dymuno ymhelaethu ar y pwynt hwn.

Casgliad

Yr hyn y mae Aquila yn ei gynnig yn benodol yw "dadleoli" todo beth sy'n pryderu technoleg geosodol i'r ardal TG o DOT am y rhesymau a roddwyd uchod.

Yn ymwybodol y bydd y newid hwn yn creu gwrthsefyll a chael trafferthion i osgoi colli rheolaeth o'r pencadlys traddodiadol; bydd y newid, os yw'n digwydd, yn gofyn am gyfnod o dderbyniad gan yr endidau "yr effeithir arnynt". Felly, mae'n dod i'r casgliad bod "rhaid gwneud popeth er budd y dawn gyffredin gwych".

Rydyn ni'n gorffen y sylw hwn, yn agored, gan godi'r cwestiynau canlynol:

Ydyn ni'n cytuno â'r awdur?

Ydyn ni'n gwybod beth yw siart sefydliadol hierarchaidd DOT yn ein hardal?

Beth ydym ni'n ei feddwl amdano?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.