Teulu cynhyrchion CadCorp

Yn ddiweddar, roeddem wedi dangos cynnyrch teuluol y diwydiant ESRI, y ddau ArcGIS ar gyfer bwrdd gwaith fel y extensiones yn fwy cyffredin.

Yn yr achos hwn, byddwn yn siarad am deulu cynhyrchion CadCorp, yn yr achos hwn cymwysiadau bwrdd gwaith. image

Un o brif ddatganiadau CadCorp yw ei fod yn mynnu cefnogi safonau Consortiwm Open Gis (OGC) sy'n fenter ryngwladol sy'n canolbwyntio ar ddiffinio casgliad helaeth o fanylebau rhyngwyneb agored ar gyfer GIS.

Agwedd arall y mae CadCorp yn rhoi llawer o bwyslais arni yw argaeledd ategion gallu darllen, mewnforio, allforio neu ryngweithio â data o ddiwydiannau CAD / GIS eraill fel ArcGIS, AutoCAD, Microstation, Mapinfo, Oracle, SQL ac eraill.

Mae hefyd yn ddiddorol yr ategion i gyrchu data rhannu mewn amrywiol ffynonellau megis GeognoSIS.NET (OpenStreetMap, Google Earth KML, NASA a data SIA), yn ogystal â GeoRSS, GPX, ArcIMS.

Mae ffordd CadCorp o drin data yn wahanol iawn i resymeg resymol ArcGIS ac mae'n debyg iawn i un Manifold, er y gellir ymdrin â chronfeydd data allanol, gellir trin y gronfa ddata a'r map hefyd. ffeil unigol. Yn flaenorol, y fformatau a ddefnyddiwyd oedd .bds, y fformat ar hyn o bryd. Defnyddir ss, mae hyn yn caniatáu sawl defnyddiwr cydamserol mewn un ffeil.

imageMae gan gynhyrchion sylfaenol CadCorp yr un peth model busnes yr ESRI, yn yr ystyr bod yr offer sy'n mynd o MapViewer i Map Modeller yn cyfateb i offer ESRI sy'n mynd o ArcReader i ArcInfo. Er bod y gymhariaeth hon yn unig yn y model busnes "scalable", mae gan CadCorp rai galluoedd nad oes gan ArcGIS. Y fantais yw nad yw'r estyniadau wedi'u gwasgaru ymhlith cannoedd o estyniadau ESRI, er ei bod yn ymddangos nad yw ansawdd y defnydd a wneir a'r cynhyrchion terfynol yn cyrraedd yr un mor agos â'r cynhyrchion a gynhyrchir ag ArcGIS neu Manifold.

Offer Bwrdd Gwaith

1. Gwyliwr Mapiau

Darllenydd map yw hwn, yn gyfwerth â'r ESRI ArcReader, yn caniatáu i weld mwy o fformatau data 160 GIS / BD yn eu plith a gynhyrchir gyda ArcView shp, Arolwg Ordnans NTF a Mastermap, MIDInfo MID / MIF / TAB, AutoCAD dwg a dxf, Microstation dgn, ecw, GeoTiFF, FME, XML, GML, MrSID, Oracle Gofodol ac eraill. Mae'n cynnwys swyddogaethau sylfaenol arddangos haenau, arddangos thematig, arddangos tablau, argraffu a rhai swyddogaethau elfennol eraill.

Yn flaenorol Gwyliwr Mapiau Roedd yn rhad ac am ddim, ar hyn o bryd nid yw, ac fe aethon nhw ag ef i'r farchnad am ddim Darllenydd Map er mai dim ond ar ffurf pwd y gallwch weld ffeiliau a gynhyrchir gyda chynhyrchion Cadcorp.

2. Rheolwr Map

Gelwir hyn yn rheolwr map, sy'n gyfwerth â'r ESRI ArcView ac mae'n caniatáu casglu, golygu, trin, delweddu, dadansoddi ac allforio data gofodol. Nodwedd ddiddorol o Reolwr Map CadCorp yw bod bron i unrhyw dasg wedi dewin i'w rhedeg, yn bennaf y chwiliad gofodol, mae cyflwyniad thematig ac argraffu yn werthfawr. Mae ganddo systemau cydlynu agos at 250 ar gyfer ail-gylchdroi mapiau, y gellir eu gwneud ar y plu a'u harddangos ar yr un haenau map â gwahanol amcanestyniadau.

Agwedd ddiddorol arall yw'r ffaith bod trosi map wedi'i gynhyrchu o ddadansoddiad thematig yn fap newydd, gydag un clic ... cynnal perthynas â'r gwreiddiol!

3. Golygydd Map

Gelwir hyn yn Olygydd Map, ac mae'n cynnig offer Rheolwr Map, gan ychwanegu offer golygu estynedig ac offer golygu "arddull CAD", er eu bod bob amser yn gadael llawer i fod yn ddymunol, ychydig yn fwy cadarn nag ArcView ac nid cymaint â o Manifold. Mae ganddo hefyd rai arfau datblygedig o ddadansoddi gofodol, creu cronfeydd data a dadansoddi topolegol. Mae'n cyfateb i ArcEditor yn y teulu ESRI.

Mae ganddo hefyd alluoedd nad oes gan Olygydd Mapiau, fel y posibilrwydd o storio data mewn Gwrthrychau Mawr Deuaidd (Blobs), Iformix Spás Datablade, OpenGIS SQL a mynediad i gronfeydd data drwy Active X Data Objects (ADO).

image 4. Model Map

Gelwir hyn yn gymedrolydd map, ac yn ychwanegu'r dadansoddiad uwch, nodweddion rheoli tri-dimensiwn, gan gynnwys cynhyrchu arwyneb, allwthio, cefnogi modelau tir digidol (DTM), gallwch hefyd hela delwedd raster ar y Arwyneb modelu ac mae ganddo alluoedd delweddu OpenGL. Mae'n ddiamwys i ArcInfo yn y teulu ESRI.

Mewn swydd arall byddwn yn gweld ei estyniadau ar gyfer datblygu.
Gwefan swyddogol CadCorp: http://www.cadcorp.com
Lawrlwythiadau defnyddiol CadCorp:

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.