Offer Datblygu CadCorp

007 image

Mewn swydd flaenorol buom yn siarad am y offer bwrdd gwaith o CadCorp, mewn model tebyg i ESRI. Yn yr achos hwn byddwn yn siarad am estyniadau neu atebion ychwanegol ar gyfer datblygu neu ehangu galluoedd.

Er yn yr ystyr hwn, nid yw cymharu'r offer hyn mor hawdd i ddiffinio cydraddoldeb â ArcGIS Engine ac ArcIMS oherwydd bod model busnes CadCorp yn llawer mwy deniadol.

1. Offer Datblygu ActiveX Runtime

Modiwlau Rheoli (CDM)

image Mae offer datblygu sylfaenol CadCorp yn dod yn yr hyn a elwir yn nodau rheoli (CDM), gyda'r fantais eu bod yn dod â rhyngwynebau defnyddwyr a dewiniaid a rhyngwynebau sythweledol defnyddwyr yn rhesymeg defnyddiwr y map. Felly mae gan y pecyn datblygu Modeller, er enghraifft, ryngwyneb tebyg i MapModeller at ddibenion rhaglenni yn unig. Mae'r teclynnau hyn yn gymar (ddim mor debyg) i ArcGIS Engine ac ArcSDE o deulu ESRI.

  • Mae gan yr offeryn MapViewer ei gydran Gwyliwr CDM
  • Mae gan yr offeryn MapManager ei gydran Rheolwr CDM
  • Mae gan yr offeryn MapModeller ei gydran CDM Modeller

Gellir ei ddatblygu gan ddefnyddio technoleg ActiveX a chyda ieithoedd fel Visual Basic, Delphi, C ++ a PowerBuilder.

Mae gan y CDMs hyn nodwedd ddiddorol a gallant fod yn drwyddedau am amser (amser rhedeg), fel y gellir caffael trwydded blwyddyn, er enghraifft, caniatáu i ddatblygwr gaffael y cynnyrch dim ond trwy gydol prosiect sydd datblygu Mae hyn yn gostwng costau yn fawr, er bod y cysyniad o "drwydded gan raglennydd" ychydig yn rhyfedd, ac nid gan PC.

Mae hyn hefyd yn gostwng y costau ar gyfer ceisiadau a ddatblygir i'w hailwerthu, gan mai dim ond cost y drwydded rhedeg sydd ei hangen ar ddefnyddwyr (fel arfer gwerth sy'n agos at 40% o'r gydran wreiddiol).

2. Offer ar gyfer datblygu'r we

delwedd [49] Mae hwn yn swyddogaeth sy'n caniatáu creu cymwysiadau i weithredu dan wasanaethau gwe (gwasanaethau Gwe), yn ogystal â chreu data o dan safonau darlledu ar y Fewnrwyd neu ar y Rhyngrwyd.

  • MapBrowser

Mae MapBrowser yn gynnyrch sy'n cael ei ddefnyddio'n rhad ac am ddim ar gyfer rheoli gwasanaethau data o dan safonau daearyddol OpenGIS, un o fanteision CadCorp i'r OGC. Yn y modd hwn gallwch ddatblygu cymwysiadau Gweinydd Map Gwe (WMS) sy'n canolbwyntio ar gyhoeddi mapiau, Gweinydd Gwe Nodwedd (WFS) sy'n canolbwyntio ar drosglwyddo geometreg mewn fformatau GML / XML a Gweinydd Cwmpas Gwe (WCS); pawb sydd â'r fantais o fod o fewn safon defnydd agored.

Mae hwn yn ateb posibl iawn, o'i gymharu â meddylfryd caeedig ESRI o dan ei gynhyrchion Gweinydd IMS / GIS.

  • GeognoSIS

Yn flaenorol, roedd ASC, neu Gydran Gweinydd Gweithredol, yn cael ei adael ac mae CadCorp yn cynnig GeognoSIS.NET sy'n ymestyn swyddogaethau'r cydrannau datblygu eraill i weithredu ceisiadau i'w defnyddio ar y Fewnrwyd neu'r Rhyngrwyd. Defnyddio'r amgylchedd datblygu .NET neu ieithoedd HTTP a SOAP eraill fel Java y gellir eu gweithredu ar weinyddion lluosog. Mae'r offeryn hwn yn debyg i ArcIMs yn y teulu ESRI.

Mae yna offer cyfieithu ar gyfer gwasanaethau a grëwyd o dan yr ASC blaenorol tuag at GeognoSIS.

3. Pecyn Datblygu Busnes (EDK)

image Mae hwn yn becyn o gynhyrchion datblygwyr sy'n dod mewn dwy ffurf:

  • Pecyn Datblygu Meddalwedd (SDK), ar gyfer creu cymwysiadau technoleg ActiveX
  • Pecyn Datblygu'r Rhyngrwyd (EDK), sy'n hwyluso datblygu data gofodol i'w ddosbarthu fel gwasanaethau gwe (gwasanaethau gwe) Mae'r teclyn hwn yn gymar (ddim mor debyg) â ArcGIS Server yn y teulu ESRI.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.