Mae hynny'n dod â chi AutoCAD 2009 da

autocad 2009

Yn bell yn ôl buom yn siarad am y Gwelliannau AutoCAD 2008 ac mae AutoDesk eisoes wedi lansio rhai o'r gwelliannau y bydd y fersiwn 2009 o'r enw AutoCAD Raptor wedi'u cael ... er ar ôl gwybod ei hanes mewn blynyddoedd 25 Gwyddom nad yw hyn yn flwyddyn o newidiadau y tu hwnt i gyfansoddiad.

1. O ran Gweithredu â systemau eraill

Gyda Windows Vista

ffenestri vista Mae AutoCAD 2009 yn honni ei fod wedi'i ardystio i weithio gyda Windows Vista (hynny yw, mae gan y blwch y logo sy'n gydnaws â…)

A phwy sydd wedi ardystio Windows Vista i weithio'n rheolaidd yn dda? ... a gyda llaw dechreuodd roi anobaith inni faint o adnodd y bydd y cyfrifiadur yn ei ddisgwyl, os caiff y Windows Vista heb graidd deuol ei ddinistrio. Dim ond ar Windows XP Home Edition y mae'n gweithio ymlaen.

Gyda Microstation

autocad 2009 Ni allwch ddarllen ffeil DGN, dim ond ei mewnforio, nid oes llawer o welliant o'i gymharu ag AutoCAD 2008, dim ond bod trin eiddo haen yn fwy cyfeillgar rhag ofn eu bod yn ffeiliau sy'n dod o DGN ... AH, a gall fod yn V7 neu V8. Byddwn yn gweld a fydd yn gwneud ei gystadleuaeth (Microstation) un diwrnod, a fabwysiadodd ei fformat dwg fel brodorol.

2. Newidiadau yn y rhyngwyneb.

Mae'r rhyngwyneb bellach yn debyg iawn i Office 2007, strategaeth sy'n amheus gan rai ond sydd yn y meini prawf defnyddioldeb yn dda wrth geisio cynnal tebygrwydd ag amgylcheddau defnydd poblogaidd ... cyn belled nad yw'n cael ei gario allan gan newidiadau gorliwiedig yn rhyngwyneb defnyddiwr

Er mai dim ond colur ydyw, mae rhai pethau da yn hyn:

Y bariau offer ar ffurf Ribbon

Dyma un o'r newidiadau gorau, yn yr ystyr bod y sefydliad gorchymyn yn mynd o'r bariau darfodedig i banel ar y cyd sy'n storio'r eiconau ac y gellir eu haddasu'n hawdd. Wrth gwrs, bydd yn costio i ni ar y dechrau i'r rhai ohonom a oedd eisoes â ffordd i grwpio'r gorchmynion a ddefnyddir fwyaf.

autocad 2009 Nawr maen nhw mewn panel llorweddol, bob amser wedi'u grwpio mewn gorchmynion creu (tynnu), argraffiad (addasu), dimensiwn (dimmensions) ... er nawr mae yna hefyd haenau (haenau) a'r paneli eraill hynny a alwyd dim ond pan oedd eu hangen ond a ddylanwadodd yn y gwastraff amser fel un sy'n agor droriau'r bwrdd lluniadu bob tro y mae'n meddiannu'r rhwbiwr. Hefyd nawr, fel yn y Swyddfa, maen nhw'n cael eu blaenoriaethu yn nhrefn eu defnyddio yn lled-awtomatig.

Mae gwerth hyn yn cael ei gydnabod gan ddefnyddwyr Microstation, sy'n caru'r rhesymeg honno o beidio â gorfod bod yn agor paneli pop-up i reoli haenau neu eu dewis yn y cwmwl ... i roi enghraifft.

autocad 2009

autocad 2009 Mae newidiadau eraill i'r rhyngwyneb yn cynnwys «porwr bwydlen«, Sy'n arddangos ffenestr ochr gyda'r gallu i archwilio ffeiliau, gorchmynion ac adnoddau eraill ... cawn weld a yw'n dod mor ddefnyddiol.

autocad 2009 Bar offer mynediad cyflym, yr hyn a wnaethant yw dod o hyd i ble i osod y gorchmynion cyffredinol (newydd, cadw, argraffu, copïo, pastio ...)

Infocenter, mmm, mmm, dim ond yr help, gyda pheiriant chwilio integredig a'r posibilrwydd o osod nodau tudalen er mai ychydig o ddefnyddwyr Autocad sy'n defnyddio'r help yn ymarferol gan nad yw erioed wedi bod mor gyfeillgar.autocad 2009

Bar Statws, dyma'r labeli ortho, grid, osnap, lwt sydd bellach yn cael eu rhoi mewn bar is i rwystro llai ... mae'n ddiddorol bod rhai mynediad pwysig i baramedrau wrth ddefnyddio arddulliau, unedau a phethau na chawsant eu gweithredu drwyddynt o'r blaen. o'r llinell orchymyn.

3. Newidiadau mewn gweithrediad gorchymyn

Mae AutoCAD 2009 yn ceisio datrys problem yr artist yn ei fwrdd, ble i osod cymaint o offer ac mewn ffordd benodol wedi cyflawni rhai agweddau gwerthfawr, yn eu plith:

Mae'r bar eiddo yn mynd i eiddo Quick

autocad 2009 Roedd bob amser yn ddefnyddiol iawn ond yn annifyr yn y gofod yr oedd yn ei orchuddio, nawr wrth hofran dros wrthrychau neu gymhwyso gorchymyn y mae'n ei actifadu. Gobeithio ac nid yw'n tynnu sylw sy'n gwneud inni golli cof gweithio, o'r cychwyn cyntaf mae'n edrych yn dda; Byddwn yn gweld a yw'n llwyddo i ennill y frwydr yn erbyn bwydlenni cyd-destunol ei chystadleuaeth.

Mae pethau eraill yn dod yn "Gyflym"

autocad 2009

Bellach mae newid rhwng y gweithle a'r golygfeydd (golygfeydd a chynlluniau) yn dod gyda ffyrdd eraill i'w galw yn null gweddi nos da (y labeli gwaelod neu'r ddewislen uchaf). Mae'n dal i gymryd peth i ddod i arfer, gan eu bod wedi ei roi ar y bysellfwrdd gyda tab ctrl +, ar fotwm dde'r llygoden neu ar rai eiconau yn y bar statws.

autocad 2009

Gall hyd yn oed "golygfeydd a enwir" fod ag eiddo lleoli (dim ond tri) a thrawsnewidiadau ar ffurf PowerPoint (cynnig golygfa / llun).

Chwilio i arbed prosesau ailadroddus

Mae hyn wedi costio llawer i AutoCAD, gan fod y gorchmynion yn llinol iawn a phethau fel: gorchymyn gwrthbwyso, mynd i mewn, pellter gwrthbwyso, mynd i mewn, gwrthbwyso synnwyr, diwedd gorchymyn ... os ydych chi am ei wneud eto, gweithredwch y 5 cam . Gwnaeth y defnyddioldeb gwael hwn ein harbenigwyr gyda llwybrau byr bysellfwrdd, y llaw dde gyda'r llygoden a'r chwith i ddewis llythrennau neu'r allwedd «esc» anochel.

autocad 2009 Yn yr achos hwn, mae AutoCAD 2009 yn chwilio am rywbeth a elwir «Recordydd gweithredu», yn debyg i arbed macros, mae'n bosibl er mwyn gwneud inni anghofio'r bysellfwrdd a'r gorchmynion testun ... Rwy'n credu'n onest y bydd yn costio llawer oherwydd ein bod yn dod i arfer ag ef ac roeddem hyd yn oed yn ei hoffi. Byddwn yn betio bod AutoCAD yn edrych am y syniad o "y gorchymyn bob amser yn weithredol" a dewislen gyd-destunol, dim ond wedyn y gallem anghofio'r bysellfwrdd.

autocad 2009 Fodd bynnag, rwy'n cydnabod y bydd y newidiadau hyn yn dda i'r cenedlaethau newydd, ac iddynt swyddogaeth a elwir yn «Offeryn» os rhowch y llygoden ar linell mae'n dweud wrthych «rydych chi wedi rhoi eich pwyntydd ar wrthrych o'r enw linell, gall yr help esbonio sut i wneud llinell, hefyd ar y Rhyngrwyd gallwch ddod o hyd i sut i wneud llinell, a pheidiwch ag anghofio edrych yn ein blog am 25,456 o ffyrdd i wneud llinell«... defnyddiol? efallai ond nid wyf yn credu y bydd yn para'n hir oni bai eu bod yn rhoi gwell ymarferoldeb iddo.

4 Gorchmynion gwell ... ychydig

Mwnc. Nawr gallwch chi wneud gwiriad sillafu wrth i chi deipio, rydyn ni'n deall bod Sbaeneg wedi'i chynnwys.

Chwilio a disodli. Nawr mae chwiliad yn cynhyrchu rhestr y gallwch chi wneud sŵau uniongyrchol ynddi a'i disodli ... nid testunau yn unig.

autocad 2009 Goleuadau a 3D. Er eu bod yn ychwanegu mantais fach at VSLIGHTINGQUALITY, ychydig a geir o hynny oherwydd ar gyfer modelu 3D mae llawer o bobl yn defnyddio cymwysiadau AutoDesk eraill ... fodd bynnag mae yna rai sy'n gwnânt ryfeddodau. Maent yn gweithredu'r ViewCube, sy'n ymdrin â gwrthrychau dan reolaeth mewn tri dimensiwn, mae'n ymddangos fel petai'n helpu i wneud rhai tasgau sylfaenol neu o leiaf yn hwyluso'r dewis a SteeringWheels yn caniatáu i chi hedfan dros le 3D neu greu dilyniannau sgrolio.

Georeference. O'r gorau a ddaw yn sgil y fersiwn hon, er nad ydym yn cynhyrfu'n fawr; Nid yw'n rheoli amcanestyniadau, mae hynny'n cael ei wneud gan AutoCAD Map3D, ond o leiaf mae AutoCAD 2009 wedi ychwanegu'r opsiwn i drin cyfesurynnau lledred / hydred a'r posibilrwydd o greu rhwyllau o'r lleoliad daearyddol hwnnw. Er na allech chi greu grid y ddau i mewn UTM fel gyda chyfesurynnau daearyddol.

image Mwy?, Does dim mwy am nawr, dyna beth Dywedodd Heidi, dynes sy'n edrych fel gwraig tŷ ragorol ond sy'n rhoi darlithoedd godidog mewn digwyddiadau blynyddol ... gyda Saesneg mwy peiriant-gwn na dealltwriaeth Sbaenaidd ... a gyda ffigur sy'n ein gadael ni'n ddwys fel y bydd hi pan gymerodd ei dosbarthiadau AutoCAD cyntaf yn 1986 .

Roeddem yn disgwyl gwelliannau yn yr integreiddio gyda Google EarthDisgwylir y bydd yn parhau i ddweud mwy wrthym yng ngweddill y flwyddyn, fel arfer ar gyfer mis Ebrill mae AutoDesk yn lansio ei gynhyrchion. Ar hyn o bryd mae AutoCAD 2009 Raptor yn fersiwn beta, a gellir ei lawrlwytho os ydych chi wedi'ch cofrestru fel profwr beta.

image Gallwch wylio fideo o rai gwelliannau yn y blog Donnie Gladfelter

image Gallwch hefyd weld adolygiadau defnyddwyr ar Todo Arquitectura ynghylch sut y bydd yn AutoCAD 2009

52 Yn ymateb i “Beth sydd mor dda am AutoCAD 2009”

 1. Mae hefyd yn gofyn imi eto am y cod actifadu ar ôl ei fewnosod unwaith yn llwyddiannus ...

 2. Mae rhywun yn fy helpu Mae gen i autocad 2009 wedi'i osod ac yn awr mae'n gofyn imi eto am god actifadu Rwy'n defnyddio'r keygen eto ac mae'n cynhyrchu cod newydd rydw i'n ei nodi ond mae'n dod allan fy mod wedi ei actifadu'n llwyddiannus ond pan fyddaf yn agor awtocad mae'n gofyn imi eto am actifadu gall rhywun roi a help gyda'r broblem hon…. diolch

 3. Mae'n ymddangos yn crap i mi ...
  Llawer haws a haws i'w defnyddio yw'r autocad 2004 neu'r 2006, maent yn defnyddio llawer llai o adnoddau ac yn gyflymach ac yn fwy ystwyth; Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr yn symlach ac yn fwy uniongyrchol. Yr unig beth mae 2009 yn ei wneud yw cymysgu'r holl offer, newid popeth, cymhlethu'r rhyngwyneb a bod yn gur pen i'r rhai ohonom sy'n weithwyr proffesiynol yn fersiwn 2006, ers cyflawni'r un canlyniadau mae'n rhaid i ni dreulio oriau yn ymchwilio « lle »roeddent am roi'r un teclyn a« pa enw newydd »y gwnaethant feddwl amdano.
  Mae Autocad 2006 yn llawer mwy uniongyrchol ac ystwyth.

 4. Cyn belled ag y gwn, ni allwch, pe baent yn gwneud archwiliad o gyfreithlondeb, byddent yn gofyn i chi am y dystysgrif dilysrwydd sy'n dod yn y blwch, lle mae rhif cyfresol y cynnyrch.

  Rwy'n deall y dylai cymorth / am y gyfres ymddangos, os byddwch chi'n dod o hyd iddo a'ch bod yn galw eich dosbarthwr AutoDesk lleol, gallai hyn ddod o hyd i wybodaeth i chi os yw'n gyfreithlon ac yn ei enw y caiff ei gaffael.

 5. Hei gydweithwyr, hoffwn wybod sut y gallaf ofyn ichi wybod a yw'r awtocad sydd wedi'i osod ar gyfrifiadur yn piata ers i mi gael gwybod ei fod yn wreiddiol ac nid wyf yn dod o hyd i'r ddisg na'r llawlyfr defnyddiwr yn unman a'r unig beth oedd aye yn ddisg autocad môr-leidr ar ben-desg os gwelwch yn dda os yw rhywun yn gwybod ac yn gallu dweud wrthyf ...... anfon meil ataf i fy e-bost berna.cr@hotmail.com
  diolch

 6. Hyd yn oed os yw rhywun wedi ei gael, nodaf y gall y gosodwr bwyso mwy na 900 MB, nid oes post sy'n derbyn ffeil o'r maint hwnnw fel atodiad neu rywun sy'n meiddio gwneud hynny.

 7. Mae gen i ychydig o broblem .... Nid wyf wedi gallu lawrlwytho unrhyw awtocad o unrhyw fersiwn ac mae ei angen arnaf ar frys .. os oes gan rywun hynny, trosglwyddwch ef ataf fy e-bost yw anairam_923@hotail.com diolch

 8. Os mai eich dymuniad yw bod eich bwydlenni yn Saesneg, nid yw hynny'n bosibl, rhaid i chi osod fersiwn Saesneg. Mae rhai meddalwedd rhydd fel gvSIG yn caniatáu hynny, ond nid yw AutoCAD yn gwneud hynny.

  Os ydych chi am ddefnyddio'ch gorchmynion yn Saesneg, rhaid i chi ychwanegu tanlinell, er enghraifft:

  Yn Sbaeneg dylech ysgrifennu llinell orchymyn
  ac os ysgrifennwch linell nid yw'n ei dderbyn oherwydd ei fod yn fersiwn Sbaeneg
  felly rydych chi'n ysgrifennu _line

 9. Helo, fy mhryder yw'r canlynol rydw i wedi gosod autocad 2009 yn Sbaeneg. Tybed a oes unrhyw orchymyn a all ei gyfieithu i'r Saesneg, dim ond y diolch hwnnw ...

 10. Ni allaf lawrlwytho autocad2009.-
  pam ???
  gall rhywun aros
  diolch

 11. Os gall rhywun greu'r cod hwn, hoffwn ddiolch i chi, mae'n rhaid iddo fod mewn system weithredu o ddarnau 64. diolch
  os yw mewn un o 32 nid yw'n gweithio'r un sy'n taflu.
  YCNK Q7RE TEP7 SYUE QASY

 12. helo, mae gen i'r autocad 2009 wedi'i osod mewn system weithredu did 64, mae'n araf, a bod gen i 4gb, craidd cwad ffenon, a bwrdd geforce 9800 gtx +, mae'r pwyntydd yn cloi popeth pan fydd yn mynd trwy linellau a / neu ddimensiynau. , ewch am unrhyw beth, mae'n well gweithio fel hyn. Roedd yn rhaid i mi ei osod oherwydd ni allaf ddod o hyd i'r 2008 64 bitgen keygen sydd gennyf ar fy system weithredu. Os oes gan unrhyw un, anfonwch fi at fy e-bost o hyn, hoffwn ddiolch ichi. flacolava@hotmail.com

 13. Nid wyf yn hoffi'r menera o gwbl gan ei fod wedi'i fodelu yn 3d yn 2009 y peth hwn sy'n ceisio dynwared braslun ac fe wnes i lanast am y modelu hawdd unwaith y byddaf yn taflu ciwb mae'r rhaglen hon yn ceisio gweithio ar wynebau cyn ei bod yn well ac yn llai dryslyd a byth byddant yn gallu edrych fel sktchup dyma ua mierdaaaaaaaaa.

 14. helo !!!!!!!
  fy nghwestiwn yw sut ydych chi'n mewnforio rhyngwyneb fersiwn cynharach?
  A all rhywun fy helpu ...

 15. Rwy'n defnyddio Autocad o'r fersiwn 12 i godi cyfrolau 3D, mae'r profiad yn dweud wrthyf mai KAKA yw'r fersiynau hyn, a chadarnheais hyn gyda'r fersiwn 2009 mai'r unig welliant a ddaw yn sgîl hynny yw fy mod i eisiau addaswyd yr awtocad gyda'r bysellfwrdd ac nid oes gennyf eicon na bar offer ar y sgrin (fel unrhyw weithiwr proffesiynol sy'n ymffrostio). Rwy'n mynd i ddadosod y 2009 ac aros am y fersiwn 10. Gyda llaw mae gen i beiriant gyda hwrdd 8 xeon a 32 Gb, i wneud ffeithluniau.

 16. wa rhaglen rydw i'n ei defnyddio o 14 i 2008 gyda chanlyniadau rhagorol diolch

 17. Foneddigion, er bod llawer yn dweud ymlaen llaw ei fod yn ddrwg ac yna'n gofyn sut i gael y TABS, rwy'n credu eu bod, yn yr achos hwnnw yn siarad am fwy, wedi bod yn defnyddio awtocad ers amser maith, o R13, tan nawr 2009, mae gen i cyfrifiadur 3.0 Gb Xeon, 3 Gb o RAM a'r Win XP chwedlonol ... heddiw ceisiais lwytho proffil topograffig o 12 dalen ac roedd yn damwain bob tro ar ddalen 8, roedd y ffenestri'n cael eu llwytho mewn storfa ac roeddwn i wir yn ei chael hi'n Rhaglen ffiaidd, mae'n cymryd amser hir, yn wahanol i'r 2006 rydw i hefyd wedi'i gosod ac mae'n hedfan, nid wyf wedi dod o hyd i ffordd i lwytho'r tudalennau o RAM, ond mae'n wirioneddol ddrwg, mae'n defnyddio llawer o adnoddau nad ydym yn eu defnyddio ... fy Barn bersonol yw, os oes gennych chi'r posibilrwydd i'w osod, mae'n well ichi beidio â'i wneud a gweithio gyda fersiynau cyn yr un hon sy'n gweithio'n llawer gwell ...

 18. cyfarchion na allwch eu gwneud sylwadau negyddol am AutoCAD 2009 os nad ydych chi wedi trin y rhaglenni bob dydd yn well

 19. Credaf mai dewisiadau eraill yn hytrach na chwmnïau na allant brynu AutoCAD am y pris ac nad ydynt yn dymuno môr-leidr yw rhai'r llinell IntelliCAD, maent yn gweithio yr un fath â AutoCAD ond maent yn costio tua $ 300.
  Os yw cwmni neu weithiwr proffesiynol yn talu $ 700 am gyfrifiadur, dylech allu prynu un o'r trwyddedau hyn heb droi at hacio.

 20. Mae'r hyn a ddywedwch yn wir, maent yn ddiwrnodau prawf 30 ac yna mae'n rhaid i chi ei brynu, y broblem yw bod y rhaglenni hyn yn ddrud iawn. Hyd yn hyn mae 250 MB o RAM yn cefnogi Windowa Vista, ond rwy'n meddwl o ddifrif am gynyddu'r gallu hwn io leiaf 350 MB. Diolch am y data!.

 21. Rhaglenni sydd â diwrnodau terfyn 30 yw oherwydd bod rhaid eu prynu o'r dyddiad hwnnw. Nid ydynt yn rhad ac am ddim.

  Dim ond allan o chwilfrydedd, cefnogaeth 250 MB o RAM a Windows Vista?

 22. Helo! Yn ddiweddar prynais liniadur Toshiba o 4 Gb a 250 RAM, daw â Windows Home Vista Premiun, mae'n gadael i mi osod AutoCAD 2008 a / neu 2009 yn hawdd, ond NID wyf wedi gallu GWEITHGARU unrhyw un o'r ddwy raglen (mae gwall yn dod allan bob amser !!! ) ac fel y dywedodd rhywun yn flaenorol, mae'n creu terfyn amser (diwrnodau 30) i ysgogi unrhyw raglen neu fel arall byddai'n cael ei rwystro (er mwyn osgoi hyn y peth gorau fyddai dadosod y rhaglen cyn cyrraedd y dyddiad cau, oherwydd wedyn nid yw'n ei ganiatáu gwneud). CWESTIWN: Sut ydw i'n GWEITHGARU unrhyw un o'r ddau fersiwn hyn o AutoCAD (yn enwedig y 2008) ar y cyfrifiadur hwn ???

 23. ymddiheurwn yr hoffwn wybod a oes lle i fynd o Saesneg i Sbaeneg yn autocad 2009, gan fy mod wedi ei osod yn Saesneg; ond mae'n anodd i mi ddiolch

 24. Yn y delweddau sy'n dangos bod cefndir yr ardal ddarlunio yn wyn lle mae istale yn llwyd ac nad wyf yn ei hoffi, gallaf newid lliw'r cefndir ?????

 25. Helo bawb, rydw i wedi bod yn ddylunydd ers amser maith ac rydw i wedi defnyddio awtocad am fwy na blynyddoedd 8, rydw i wedi trin bron pob fersiwn o R13 tan nawr yr un orau i mi yw'r 2008. Rwy'n argymell eich bod chi'n rhoi cynnig ar SketchUp yn hawdd iawn i'w drin ac mae yna lawer o adnoddau ar y rhyngrwyd ar gyfer eich dysgu. 2D, 3D, Modelu tirwedd (ni allwch ddychmygu popeth y gellir ei wneud), ar gyfer peirianneg sifil, pensaernïaeth, dylunio graffig, dylunio diwydiannol, dylunio mecanyddol, ffeithluniau, ac ati. Yn bersonol, dwi'n meddwl mai hon yw'r rhaglen orau maen nhw wedi'i gwneud. Mae ganddo hyd yn oed ategion i gynhyrchu adroddiadau cost a meintiau gwaith. Rwy'n ei argymell.

 26. Dewch o hyd i'ch cynrychiolydd AutoDesk yng Ngholombia, fel arfer mae cyrsiau ar gael i fyfyrwyr am gost isel a gall fod ysgoloriaethau hyd yn oed

 27. Y GWIR, RWY'N GALW GYDA'R XWUMX NEU'R RHIFYN, PAM MAE'R XWMX YN CAEL EI FOD YN NAD YDYNT YN DILYN YR OFFER YN LLAW, CYN MYND Â'R RHAGLEN SEMAU SYDD YN ÔL.

 28. Mae Autocad 2009 yn dda iawn ac yn ymarferol i'w ddefnyddio oherwydd mae'n arbed llawer o amser inni gan fod ganddo'r holl offer sy'n haws eu defnyddio mewn paneli uniongyrchol. Ond faint o Brydain Fawr sy'n rhaid i mi fod ar gael ar fy nghyfrifiadur i allu ei ddefnyddio cyn gynted â phosibl, gan ei fod yn hongian llawer pan fyddaf yn ei ddefnyddio ...

 29. mae'r autocad 2009 yn dda iawn mae'n brifo bod yn rhaid i chi gael cof sy'n fwy na chof i gb oherwydd ei fod yn cloi ac mae'n torri i mi mai dim ond am fis y gallwch ei ddefnyddio
  oherwydd ei fod yn gofyn i mi am y codogo actifadu ac nid wyf yn ei gael yn unrhyw le! Os gallwch chi fy helpu, byddwn yn ei werthfawrogi.

 30. Mae'n ymddangos i mi fod y cad newydd hwn yn wastraff amser ac arian, gan ei fod yn mynd â gormod o alwadau ar godau a phethau eraill, am yr eiliad mae'r 2008 yn well ac nid wyf yn gweld unrhyw wahaniaeth yn y defnydd o'r rhaglenni hyn.

 31. yw'r adroddiad gorau i mi ei ddarllen am autocad 2009, y mwyaf cyflawn a gwrthrychol, DIOLCH

 32. Dau beth yn unig yw pawb sy'n crio am sut mae awtocad 2009 yn gweithio, un nad yw'n gwybod unrhyw beth am gyfrifiaduron ac nad yw'n gwybod sut i ffurfweddu'r amgylchedd awtocad, os yw'n ****** yn ogystal â'r rhaglenwyr sy'n rhoi'r tabiau »Os ydych hefyd yn caniatáu inni eu tynnu, os nad ydych yn hoffi'r bariau offer newydd yna mewnforiwch ryngwyneb o awtocad blaenorol arall neu'r un yr ydych yn ei hoffi neu ei addasu yn syml. Nawr os yw'n defnyddio llawer o adnoddau mae'n arferol gan ei fod i werthu offer newydd yn farchnata pur, ond hefyd peidiwch â'i ddefnyddio gyda phentiwm 3 a chyda hwrdd 256, a gwyddoch ei fod yn amgylchedd graffig cof fideo pwrpasol 48 Nid yw -64 megas yn ddigon Mae gen i p4 3.0 gyda 2g mewn hwrdd a nvidia8600 o 512 ac mae gen i ddigon o beiriant i ddefnyddio'r 2009. Peidiwch â siarad am gynnyrch os nad ydych chi'n gwybod beth sy'n gorfod bod y tu ôl.

 33. Os yw'ch fersiwn yn gweithio i chi, peidiwch â'i newid er ei fod yn anghildroadwy, ni fydd Autodesk yn newid ein barn

  Os ydych chi'n mynd i symud i 2009, gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o gof hwrdd, dysgwch wneud yr hyn y gallwch ei wneud eisoes ychydig o oriau

 34. Mae gennyf AutoCad 2008, argymhellaf roi'r 2009, oherwydd oherwydd yr holl sylwadau uchod, rwy'n credu ei fod yn ddrwg iawn, yn well gadael y 2008 .. ??

 35. Rwyf wedi bod yn ddefnyddiwr autocad 2009 ers peth amser; mae'r rhaglen hon wedi bod yn dda iawn, fodd bynnag yn y fersiwn hwn, byddaf yn rhoi'r gorau i'w ddefnyddio, dyma'r peth mwyaf creulon a grëwyd erioed. Ni allaf gredu eu bod wedi gwneud fersiwn na ellid ei rheoli. Mae'n anhygoel faint o adnoddau y mae'n eu defnyddio i ymgorffori'r TABS dwp nad ydynt yn gweithio ar gyfer peth damn. Yn ddrwg, yn ddrwg iawn, byddwn i'n ei ddweud, oherwydd pe na baent yn gwerthu'n gyfreithiol, nawr byddant yn gwneud llai, oherwydd bydd llawer o ddefnyddwyr, neu mewn ffordd ddychrynllyd, yn ei brynu.

 36. damn autocad 2009, nomas Mae wedi ei osod oherwydd bod y cd 2008 yn fellt, ac eithrio'r unig beth da yw mamau y bariau offer ar ffurf Ribbon, mae'r cardotyn yn fy ngorfodi bob tro, ac yn fy marcio â gwallau

  os oes gan rywun ffordd i'w gywiro neu basio rhyw ddolen i mi lawrlwytho'r 2008 eto

  Cofion

 37. helo look Mae gen i eisoes yr autocad 2009 ond y broblem yw bod y system sydd eisoes wedi ei gosod yn gofyn am god actifadu ond mae yna fanylion pan fyddaf yn mynd at y crac i 'roi y darn yn anfon gwall a ddim yn cynhyrchu unrhyw beth y mae'r keygen yn dda rwy'n gobeithio cael eich dwylo allan yno

 38. Mae'r Autocad 2009 yn defnyddio mwy o amser 5 neu 6 o adnoddau na'r 2008, ac mae ganddo lawer o broblemau gyda deorfeydd. Mae'n gyson yn cau ac yn cynhyrchu gwallau, yn fy atgoffa o'r fersiwn 2000

 39. ps os yw q yn iawn ond yn achos map cadwyn awto 2009, beth fydd y gwelliannau, bydd peth diwrnod yn cael ei gynnwys yn cynhyrchu'r crychgronau yn seiliedig ar eich cyfesurynnau fel mewn arcview clir gan fewnosod delweddau ecwiti a rhyngwynebau newydd i greu ffeiliau gwahanol

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.