Archifau ar gyfer

Teithio

Ffotograffau a straeon teithio.

SodelsCot, y gorau i drosi testun i sain

Rwyf wedi ei ddefnyddio ers amser maith, ac er imi wneud profion gydag eraill, dyma un o'r rhai mwyaf ymarferol a rhad a welais at ddibenion darllen llawer heb straenio'r llygaid. Testun i sain Pan fydd gennych destun hir a'ch bod am ei ddarllen, mae'n ateb gwych. Nid oes ond angen i chi ddewis y ...

Y peth pwysicaf heddiw, ac mewn 60 mlynedd

Rydw i'n mynd ar drip, y teithiau hynny sy'n hir iawn. Rwy’n eich gadael yng nghwmni Live Writer lle rwyf wedi rhaglennu rhywbeth er teyrngarwch y darllenwyr ond rwyf am fanteisio ar yr amser oherwydd ar y teithiau hyn dyma pryd y byddaf yn hiraethu am y drydedd alwad gan fy merch sy’n gofyn imi pryd y byddaf yn dychwelyd am ...

Llai na 10 llun, y gorau o fy ngwyliau

Rwy'n ôl adref, yn anodd crynhoi mewn post yr hyn a ddigwyddodd ar fy nhaith ond byddaf yn ceisio ei adlewyrchu mewn ychydig o ddelweddau. Dywedodd rhywun wrthyf un diwrnod bod mwy na 10 llun mewn post yn amharchus, roedd yn rhaid i mi dynnu o leiaf un un arwyddocaol a pharchu doethineb ...

Ail ddiwrnod, chwilio ac ysbrydoliaeth

Mae heddiw wedi bod yn ddydd Llun gwych, mae'r bore wedi ein synnu gyda llawer o adar yn canu. Gadawsom yn gynnar i lenwi â thanwydd a dechrau i fyny'r mynydd tuag at y trefi bach sy'n tyfu coffi i chwilio am deulu'r bachgen a noddodd fy ffrind, gan weithredu fel ditectif, yn yr achosion hyn efallai mai un posibilrwydd fyddai chwilio yng nghanolfannau sylfaenol ...