Archifau ar gyfer

Teithio

Ffotograffau a straeon teithio.

Gwyliau gwych mewn 10+ llun

Gyda phopeth a'r hyn yr oedd ei eisiau, daeth gwyliau'r Pasg i ben. Nid wyf yn gwybod a yw fy mhlant yn cofio'r teithiau hyn fel hynny, ond mae'n digwydd i mi mai'r hyn rwy'n ei gofio fwyaf am y dyddiau yr oedd fy nhad yn y tiroedd hyn yw pan ofynnodd imi bacio fy nghês, gyda sodlau uchel ...

Profi'r Kodak EasyShare M341

Ar ôl colli anadferadwy fy Benq, y mae rhywun doniol yn sicr yn ei fwynhau ar draul fy diofalwch, euthum am opsiwn rhatach i fynd allan o drafferth. Diddorol sut mae'r tegan hwn nad yw'n fwy na US $ 150 yn gwneud ei ryfeddodau. Yn gyffredinol, bron fel unrhyw gamera arall o'r amseroedd hyn, gyda ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Cyn imi ddweud wrthynt fy mod yn mynd i ddatblygu hyfforddiant ar ddefnyddio ArcGIS 9.3, gyda chymedroldeb canolig enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau ichi: Ar y fethodoleg: hoffwn pe bai popeth mor syml. Pe bai'n rhoi hyfforddiant, dysgwch gydag enghraifft a ddygwyd ...

Y gwyliau mewn +10 llun

O'r diwedd daw'r gwyliau i ben, yn fodlon fy mod i wedi bod gyda fy nheulu yn ddigon hir. Colled fawr fy nghamera Benq, y lluniau (y mwyafrif) fu ymdrech orau'r ffôn symudol. Mae'r ansawdd yn ddrwg, nid yw'r stori y tu ôl iddo, bydd amser i brynu un newydd. Gwirio fferm ...

Teithio, paratoi fideo

Rwyf wedi bod yn teithio am bron i wythnos, mewn gwaith cyflenwol i'r broses systematization sy'n cynnwys ffilmio fideo sy'n gorfod achub hanfod y broses fethodolegol gymhwysol. Mae'r ffilmio hwn yn fyd diddorol, y gêm oleuadau, hamdden senarios y gorffennol, dal digwyddiadau sy'n dal yn fyw, ...

... ble wyt ti'n ffrind ...

Dim llawer o atebion: Ar drip. Rydyn ni'n dewis yr hyn rydyn ni'n ei wneud, bron popeth, er fy mod i'n credu nad yw llawer o bethau'n fwy cymhleth oherwydd diffyg amser. Mae'n foddhaol gweld canlyniadau diddorol mewn bwrdeistrefi y gallant, gyda'u hewinedd ac ychydig o wthio, eu cyflawni o ran rheoli tir. Peidiwn â dweud gweld pa mor ifanc ...

Ffyrdd 10 o ddod o hyd i deithiau rhad

Ar hyn o bryd fy mod yn paratoi fy nhaith i Charlotte, rwyf am achub ar y cyfle i ddangos o leiaf 10 darparwr gwasanaeth cwmni hedfan ar y Rhyngrwyd. Dylai'r flaenoriaeth wrth chwilio am hediad fod y llinell yr ydym wedi arfer ei defnyddio, er mwyn manteisio ar filltiroedd hedfan neu gerdyn credyd yn aml. Ond efallai na fyddai hynny'n ...

Gwestai Silken, moethus a phersonoliaeth

Mae gwesty bob amser yn ceisio bodloni a rhoi'r gwasanaeth gorau; ond dim ond ychydig sy'n llwyddo i gael eu cydnabod fel y gorau, a dyma achos y gadwyn Gwestai Silken, sy'n gwbl ymroddedig i gynnig y gwasanaeth a'r ansawdd gorau i sicrhau arhosiad dymunol. Mae amser wedi llwyddo i wneud y gadwyn ...

Y Wii, y gorau o'm daith

Ar fy nhaith ddiweddar, byddai fy mab yn dod gyda mi, ond gan nad oedd y ffrindiau yn y llysgenhadaeth yn gyson dros amser, fe wnaethom benderfynu pe bai consol Wii ar gael am y pris hwnnw, yna byddwn yn ei gymharu. Yn bersonol, nid wyf yn ffan o lawer o gemau fideo i blant, ond mae gen i greaduriaid fel y rhain, sy'n parchu gwraig wallgof ...

Gorau Micro Center

Ddoe roeddwn yn siarad am ffoliglau MicroCenter, nawr rwyf am wneud rhestr o'r hyn yr wyf yn fwyaf adenilladwy. Yn gyffredinol, nid yw'r prisiau'n sylweddol isel o gymharu â'r rhai a geir mewn gwlad Sbaenaidd, ond mae'r amrywiaeth a'r newydd-deb. Nid yw llawer o'r pethau hyn yn cyrraedd, nac yn ...

Mae manylion pellach am Houston

  Gwahaniaeth y daith hon yw, ar wahân i'r hyfforddiant rydw i wedi'i gymryd sawl diwrnod yn gyfnewid am fy ngwyliau, mae hynny'n rhoi amser i mi ymweld â fy ffrind o Google Earth, sy'n byw ger pencadlys yr hyn oedd Compaq, sydd bellach yn HP. Dyma fi'n gadael rhywfaint o'r hyn oedd y gwynt i chi ...

Adeiladu ar ffurf Gringo, ton arall

Diwrnod diddorol, prif amcan hyn fu gwybod y technegau adeiladu ar gyfer cartrefi yn yr Unol Daleithiau. Mae'r cyfarwyddyd wedi bod yn dda, a gobeithiaf ysgrifennu ychydig ar ôl fy amser, yn yr achos hwn rwyf am ganolbwyntio ar fy nghanfyddiad o'r arddull gringo. Mae gan Sbaenaidd wahaniaethau diwylliannol gwych gyda ...

Yn washington

Peidiwch â meddwl fy mod i'n tynnu lluniau yn y capitol, dwi'n gobeithio bod United Airlines yn agor gwasanaethau i fynd i Houston, i gyd i fanteisio ar y hediadau hanner nos rhad. Mae'n ddoniol mai dim ond heddiw, ddwy flynedd yn ôl y gwnes i ysgrifennu fy swydd gyntaf ar Geofumadas. Hyd yn oed yn fwy chwilfrydig, na fyddai'r daith hon wedi bodoli, os na ...

Taith hir, mewn lluniau 10

Rwyf wedi bod yn teithio am sawl diwrnod, nid yw fy ymwybyddiaeth yn fy nghyffwrdd o hyd os wyf eisoes wedi dychwelyd. Ond dyma fi'n anfon rhai o'r goreuon o'r daith hon atoch sy'n cynnwys cymdeithasu cytundebau ar gyfer y cam olaf hwn o'r enw “cynaliadwyedd”. Ers i'r daith fod gyda chydweithwyr eraill, rwyf wedi cael amser i ymuno â themâu ...