System Camera Cymhwysol-Street View

Mae Offer a Systemau Streetview Cymhwysol yn gynnyrch blynyddoedd o brofiad gyda segment cwsmer. O'i gleientog cyntaf sy'n cynhyrchu cartograffeg georeferenced yn Bogotá, Colombia, maent wedi ehangu eu cwsmeriaid i holl gyfandiroedd y blaned, gan gyfrannu at amrywiaeth fawr o brosiectau a diwydiannau.

Mae cymwysiadau eu cyfarpar yn eang fel y gallwn ni ddychmygu, gan ystyried hynny ychydig bychan y tyfodd y galw o'r Streetview i ddatrys yr anghenion a gostwng costau prosiectau mawr. Yn yr achos hwn, mae hyrwyddwr y cynhyrchion hyn yn arbenigo mewn darparu offer a rhaglenni cyflawn ar gyfer recordio, prosesu a chyhoeddi Streetviews o ddatrysiad uchel, gydag ymreolaeth absoliwt ac awduriaeth.

Pa ddefnydd y gallwch chi ei roi i Street Street Cymhwysol?

 • Mapio
 • Adeiladu
 • hysbysebu
 • Eiddo tiriog
 • Addysg
 • Mwyngloddio
 • amddiffyn
 • diogelwch
 • Rheolaeth Eiddo Tiriog
 • Diwydiant Rheilffordd
 • Diwydiant Modurol
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Gwasanaethau Tywydd

Y Siambr

Y camera datrysiad uchel yw echel ganolog y systemau hyn, gyda digonedd o gapasiti data, gan gofnodi hyd at ddelweddau panoramig 7 yr eiliad. Mae'r data a'r metadata yn cael eu storio yn y camera mewn cof SSD cyfnewidiol, gan arbed hyd at ddelweddau 250.000 Streetview a hyd at oriau 9 o gipio parhaus.

Mae cyfres o fracedi amlbwrpas ar gael ar gyfer pob un o'r cynhyrchion View Street Applied. Mae pob un o dair llinell y system wedi eu cynllunio i weithredu'r broses o gasglu data mewn amrywiaeth eang o diroedd, a chyda chyfanswm ymreolaeth.

System Camera Car

Gellir cysylltu'r system ag unrhyw gar neu gerbyd safonol i gasglu data yn gyflym ar draws ffyrdd, priffyrdd, llwybrau baw a mwy.

Mae'r system yn cynnwys:

 • Mowntio magnetig ar gyfer nenfwd
 • Camera 30 Megapixel
 • Tabl Samsung Galaxy Tab S2 (8 ") fel WiFi Remote Control
 • Cais Android Remote Control
 • Cof SSD cyfnewidiol
 • Hidlyddion cyfnewidiol UV
 • Derbynnydd GNSS (4 GPS mewn un)
 • Antenna (dyfais lefelu)
 • Batri a charger
 • Connector Connect Quick} Monitro Batri Bluetooth
 • Trwydded blwyddyn ar gyfer Creator, ein rhaglen brosesu unigryw Streetview
 • Porwr Ar-lein
 • Tai camera cadarn
 • Ceblau a rhannau sbâr

Y Rhaglenni

GWRTHWYR

Fe'i cynhwysir gyda phrynu Tîm. Mae'r rhaglen hon yn prosesu 50.000 Streetviews yn 24 oriau ac yn creu porwr gwaith, gyda'r posibilrwydd o addasu'r offeryn rhyfeddol hwn at eich anghenion eich hun.

PHOTOGRAM

Mae'r meddalwedd ffotogrammetreg unigryw hwn yn ei gwneud hi'n hawdd creu ac integreiddio elfennau a / neu werthoedd georeferenced, sy'n ddefnyddiol i'r porwr. Gallwch ddefnyddio'r Photogram i labelu elfennau, nodi pwyntiau o ddiddordeb i hwyluso'r chwiliad; i fesur pellteroedd ac arwynebau.

RHEOLI REOL

Mae'r cais Android wedi'i osod ar y tabledi Samsung Galaxy S2 (8 ") sy'n dod gyda'r ddyfais. Mae Remote Control Gwyrdd yn eich galluogi i reoli a delweddu swyddogaethau camera a GPS wrth gynhyrchu Streetviews.

Mae Streetview Cymhwysol yn ateb cwbl gyflawn ar gyfer anghenion y cwmni

Os yw delwedd yn werth mil o eiriau, yna gallai Applied Streetview fod yn gyfwerth â nofel gyfan. Mae Streetview Cymhwysol yn cynnig y cyfle i gynhyrchu a chyhoeddi stori ei hun mewn graddau 360, fel ateb cyflawn, yn llawn opsiynau ac yn hyblyg i'w hychwanegu i wahanol fathau o fusnesau, diwydiannau a chymwysiadau.

Mae Streetview Gymhwysol ar flaen y gad mewn marchnad gynyddol. Mae ei atebion ar gael yn fyd-eang, gan gynnwys yr angen am ddiwydiannau, i greu Highviews cyfaint uchel mewn datrysiad uchel, i gynnal rheolaeth a diogelwch absoliwt bob amser. Yn fanwl, mae Streetview Gymhwysol yn system gywir iawn, syml, gyflawn ac ymreolaethol; o'r gorau yr wyf wedi'i weld yn y farchnad.

Nid oes cyfyngiadau i gymhwyso'r math hwn o ddelweddau datrysiad uchel. Mae hyn yn cynnwys ymgolli, arolygu a chartograffeg, yn ogystal â dogfennaeth isadeileddau ar raddfa fawr, megis llinellau pŵer, piblinellau, ceblau ffibr optig ac asedau presennol.

Y golygfa o Applied Streetview yw'r Crëwr, mae'r rhaglen brosesu intuitif a diddorol hon yn gallu trin 50,000 Streetviews mewn un diwrnod. Mae hyn yn darparu'r allwedd i gynnal holl drin data ac allbwn terfynol y Navigator Streetview, sy'n eich galluogi i benderfynu beth, pryd a phwy sy'n rhannu'r canlyniadau.

Mae tri thîm Modurol, Backpack a Railroad sylfaenol Streetview Cymwysedig yn cwmpasu'r rhan fwyaf o'r tir a'r daearyddiaeth sydd eu hangen i gynhyrchu Streetviews. Mae rhaglenni sy'n seiliedig ar Fformatau Agored yn gallu addasu cymhleth ar gyfer rhaglenwyr mwy datblygedig. Gyda phecynnau hyfforddi, mae llawer o anghenion technegol Caledwedd a Meddalwedd Streetview Cymhwysol wedi'u cwmpasu, gan ddileu'r angen i gontractoli gwasanaethau allanol wrth ddatrys anghenion llif gwaith.

"Mae ansawdd uchel ein Streetviews yn helpu i wneud penderfyniadau beirniadol o ddydd i ddydd unrhyw fusnes, naill ai i wybod gwir natur y safle adeiladu newydd, neu i ddangos i gleientiaid neu fuddsoddwyr lle mae wedi'i leoli. wedi lleoli pwynt diddordeb uchel. Ni all unrhyw gyfrwng arall wneud hyn yn well na chyfres o Golwg Strydoedd cyn, yn ystod ac ar ôl. Rydym wedi sicrhau bod ein system gyda'r cleient busnes mewn golwg, gan ei grymuso gyda datrysiad un contractwr i gipio, prosesu ac arddangos golygfeydd strydoedd yn llu. Cadwch yr holl lif gwaith mewnol, yn gyflym, yn hyblyg ac yn rhad, gan reoli'r broses gyfan.

Jan Mantkowski, Prif Swyddog Gweithredol Streetview Technology GmbH

Am ragor o wybodaeth, rydym yn argymell

www.applied-streetview.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.