Sut i wybod faint o bobl sydd mewn marchogaeth

... roedd gennym 50,000 o bobl
... Wnes i erioed weld cymaint o bobl
... rydym yn 300,000

Wel, wel, gadewch i ni roi rhai gwersi sylfaenol i hyn, gan ddefnyddio offer synnwyr cyffredin, fel ein bod yn cael hwyl wrth i'r argyfwng gwleidyddol. Dyma enghraifft, lle'r oedd y sgwâr canolog yn llawn, ceisiais edrych am ddelwedd well ond nid oedd yn bosibl i mi felly rwy'n dangos hyn:

parc canolog honduras

1. Sut i adnabod yr ardal

Y ffordd symlaf, yw defnyddio Google Earth, gyda'r teclyn mesur pinche sydd at y dibenion hyn tantiometrig mae'n ddilys Mae'r sgwâr llawn wedi mesurau 103 × 60 metr, sy'n rhoi i ni ardal fras o 6,180 metr sgwâr.

parc canolog honduras

Dyma gyfanswm arwynebedd y plaza, gan gynnwys ardaloedd nad ydynt yn hygyrch fel ardaloedd gwyrdd y mae pobl yn eu parchu neu'n eu henebion. Ond gadewch i ni dybio bod hyn yn gwneud iawn am yr ardaloedd cyfagos.

2. Sut i wybod nifer y bobl

Mae'r ddelfryd yn ddelwedd o'r awyr lle gellir gweld yr ardaloedd dan do, ond ar gyfer yr achos hwn, hyd yn oed gan dybio y byddai'r sgwâr cyfan yn llawn, nad yw'n wir, fyddai rhannu ardal y sgwâr rhwng yr ardal y mae person yn byw ynddi. crynodiad.

Yn yr achos hwn byddwn yn trin 0.36 metr sgwâr y person, yn amheus yn ôl yr ewfforia, naws nwyon coluddol neu faint baneri sydd angen lle, ond mae'n enghraifft ar gyfer yr ymarferiad hwn.

Felly cyfanswm y bobl fyddai:

6,180 m2 / 0.36 m2 = 17,166 o bobl. (Os yw'r lle cyfan yn llawn)

Dywedodd y cyfryngau fod 50,000 yno, bron i 3 yn cyfateb i'r sgwâr llawn

Ar y llaw arall, yr orymdaith a ddigwyddodd gan y Brifysgol Addysgol, o ystyried ei bod wedi cyrraedd Adnoddau Naturiol, ei bod yn gwbl lawn, gan gynnwys y ffosydd, draeniau heb eu carthu, neu gewyll nad yw'r maer wedi eu cynnwys. Rwy'n defnyddio'r cyfeiriad hwnnw i gymharu, oherwydd ar hyn o bryd mae'n digwydd a gallai fod y darn yn fwy (neu'n llai) yn ôl safbwynt ideolegol, mai dim ond yr hofrennydd sydd bellach yn hedfan dros fy nhŷ fydd yn gallu ei brofi.

parc canolog honduras

Hyd: 1,000 metr, Lled: 9.75 metr (oherwydd mai dim ond un ffordd ydyw), felly byddai gennym arwynebedd o 9,750 metr sgwâr.

9,750 / 0.36 = 27,083 o bobl.

Roedd y rhai a ddywedodd fod yna bobl 300,000, bron i un ar ddeg gwaith yn fwy na'r hyn a all ffitio yn yr ardal honno

3. Sut i wybod pwy sy'n gorwedd

Y gwleidyddion sydd ar fai eto, sydd fel arfer yn rhoi ffigurau o'u crynodiadau sy'n gweithredu fel cyfeiriad ffôl ac nad ydynt yn gyfwerth pan fyddwn yn cofio beth yw ystyr cael stadiwm llawn. Yna, mae gwleidyddion yn ein drysu (am yr amser ymgolli), ac mae pobl yn dilyn y llif i'r pwynt cyfeirio hwnnw.

Ffordd arall o'u cyfrifo fyddai cyfrif y traed a'i rannu rhwng dau; ond os nad ydych am gymhlethu defnyddio Google Earth, yw rhannu'r cyfanswm y mae'r cyfryngau yn ei ddweud rhwng cyfartaledd swm blynyddoedd eich plant ac efallai bod hynny'n ffaith sy'n agosach at realiti.

Gadewch i ni weld a yw'r argyfwng hwn yn dod i ben a gadael i ni weithio'n ddigynnwrf.

Ateb 2 i "Sut i wybod faint o bobl sydd mewn gorymdaith"

  1. Yr wyf yn eich llongyfarch am gymhwyso eich gwybodaeth mewn anablu pobl mewn gwirionedd, mae'r cyfryngau wedi bod eisiau syfrdanu pobl ond yn dda yn ôl un gwenoliaid, popeth yn swyno.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.