Sut i weithio yng nghyfyngiad dau faes UTM

Yn aml mae gennym y broblem o weithio yng nghyffiniau'r parth UTM, ac rydym yn gweld ein hunain fel ffynion gan nad yw'r cydlynydd yno'n gweithio.

Oherwydd y broblem

Esboniais beth amser yn ôl sut mae cyfesurynnau UTM yn gweithio, dyma fi'n mynd i ganolbwyntio ar y broblem. Mae'r graff canlynol yn dangos sut mae newid rhwng parthau 16 a 17 rhwng Costa Rica, Honduras a Nicaragua; sy'n awgrymu bod y cyfesurynnau hynny sydd wedi'u marcio mewn cylchoedd gwyn yn cael eu hailadrodd. Pwynt a gymerwyd ym Mosquitia Honduran, os na ddywedir ei fod ym mharth 17, byddai'n cwympo yn Guatemala ym mharth 16, tra byddai'r un ar arfordir Môr yr Iwerydd Nicaraguan yn cwympo yn y Cefnfor Tawel, byddai'r un peth yn digwydd gydag un yn del Isla Caño yn Costa Rica.

gweithio mewn meysydd gwahanol utm

Mae hyn oherwydd bod y grid UTM yn cymryd Meridian canolog, gyda chyfesuryn x o 500,000 ac oddi yno mae'n parhau nes cyrraedd terfyn y parth. Fel hyn ni fyddant byth yn negyddol. Ond o ganlyniad, nid yw'r cyfesurynnau'n unigryw, fe'u hailadroddir ym mhob ardal ac ym mhob hemisffer.

Sut i'w ddatrys

Rydw i'n mynd i ddefnyddio'r enghraifft hon gan ddefnyddio Microstation Geographics nawr Bentley Map, dylai fod yn debyg i AutoCAD: rydw i eisiau georeference delwedd, gyda phedwar cyfesuryn ei gorneli. Yn UTM mae'n amhosibl, oherwydd wrth fynd i mewn i'r pwyntiau, bydd dau yn cwympo yn Guatemala.

1 Trosi cyfesurynnau UTM i gyfesurynnau daearyddol. Gellir gwneud hyn gydag unrhyw raglen sydd allan yna, o'r blaen Cyflwynais ddalen Excel sy'n gwneud yr amseroedd hyn. O ganlyniad, bydd gennym hyn:

85.1419,16.2190-
83.0558,16.1965-
83.0786,14.2661-
85.1649,14.2885-

2 Newid y system gydlynu yn Microstation. Mae hyn er mwyn i ni allu nodi'r pwyntiau yn y fformat hwnnw.

gweithio mewn meysydd gwahanol utmFe'i gwneir gyda:  Offer> systemau cydlynu> meistr

Yma rydym yn dewis yr eicon cyntaf (golygu meistr) ac rydym yn nodi bod y system gydlynu yn ddaearyddol. Cadwch y Datwm WGS84 bob amser.

Yna dewiswch y dewis hwn o'r panel hwn Meistr ac yr ydym yn arbed. Mae'r system yn mynd i ofyn rhai cwestiynau i ni, er mwyn sicrhau ein bod ni'n gwybod beth mae'n ei awgrymu, rydyn ni'n derbyn y tair gwaith. O hyn ymlaen, gallwn nodi'r cyfesurynnau mewn lledred / hydred.

gweithio mewn meysydd gwahanol utm3. Rhowch y cyfesurynnau.  Mae hyn, oherwydd bod ychydig o bwyntiau'n cael ei wneud trwy keyin; gan weithredu'r pwynt gorchymyn, yna o'r allwedd rydym yn ysgrifennu:

xy = -85.1419,16.2190

gweithio mewn meysydd gwahanol utmrydym yn gwneud yr un peth ar gyfer yr eraill:

 • xy = -83.0558,16.1965, cofnodwch
 • xy = -83.0786,14.2661, cofnodwch
 • xy = -85.1649,14.2885, cofnodwch

Os nad ydych am dorri'r cnau coco, gallwch eu cadw mewn txt a'u mewnforio gyda'r gorchymyn hynny wedi'i wneud ar gyfer hynny.

Georeferencing y ddelwedd.

gweithio mewn meysydd gwahanol utmMae canlyniad mynd i mewn i'r pwyntiau, ar ddwy ochr ffin y parth.

Y cyfan rydyn ni'n ei wneud nawr yw llwytho'r ddelwedd. Gwneir hyn gan reolwr y raster, gan nodi y bydd y ddelwedd yn cael ei llwytho'n rhyngweithiol ac yn nodi'r pwynt chwith uchaf ac yna'r dde isaf.

Mae yna nhw:

gweithio mewn meysydd gwahanol utm

 Beth am y lleiniau:

Byddai rhywbeth tebyg yn digwydd gyda'r eiddo sy'n cael eu rhannu â therfyn y parth; yr hyn sy'n cael ei wneud yw bod y fertigau'n cael eu trosi i leoliadau daearyddol i gael un arddangosfa. Mae delfryd yn yr ardal honno i godi pwyntiau trwy ffurfweddu'r GPS i ddal cyfesurynnau daearyddol.

17 Yn ymateb i "Sut i weithio o fewn terfyn dau barth UTM"

 1. Dydw i ddim yn siŵr fy mod yn deall yr hyn rydych chi'n ei feddiannu.
  Os yw'n syrthio rhwng dau barth byddai'n rhaid i chi ei ailfeddwl gan ddefnyddio cyfesurynnau daearyddol, math lledred / hydred.
  Sut ydych chi'n eu cael yn wreiddiol?

 2. MAE gen i BROBLEM OS GWELWCH YN DDA RHWNG DAU ARDAL: 17 18
  PEIDIWCH Â GWYBOD SUT I WRTHOD TG
  YN Y MAES, RYDYM YN DOD I FYND Â TG UG
  MAE'R CYDGYSYLLTIADAU AR GARTREF GOOGLE RYDYM YN EI WNEUD COPI I'R ARHOLIAD WEDI'I WNEUD YN LLAFUR BOD YN RHAI SY'N FWY YN GYFLYM FYDDWCH YN FAWR
  AAGRACIAS

 3. Un opsiwn yw eich bod yn eu hanfon i Google Earth ac yno rydych chi'n ei wirio trwy actifadu'r grid gradd. Cyfarchion i wlad llynnoedd a llosgfynyddoedd; pan fyddwn ni'n pasio yno rydyn ni'n bwyta rhost.

 4. Mae gennyf y broblem ganlynol
  Mae gen i gydlynu ar ffurf XY, mae rhai o'r rhain yn disgyn yn y 16 ZONE ond yr wyf yn amau ​​bod eraill yn disgyn yn y 17 ZONE, sut y gallaf wybod pa BOD y maent yn dod ohono?

 5. Mae gennyf bwyntiau mewn parth wgs84 17N ac rwyf am eu dangos mewn siâp o'r wlad gyfan sydd yn y parth 84 17 South, wrth wneud prosiect yn arcgis 10.2 Rwy'n cael gwall, diolch am eich help
  Cofion

 6. Mae ei addysgeg dechnegol ardderchog, rwy'n gobeithio parhau i ddysgu'r wybodaeth hon ac yna'n gweithredu trwy eu rhaglenni. Byddaf yn anfon yr ymgynghoriad angenrheidiol ac ymlaen llaw, rwy'n dymuno i chi lwyddo, mae eich technoleg uchel yn berthnasol i Geodesi a Topograffeg.

 7. Mae hynny'n anochel.
  Gallwch chi newid y dwyrain ffug, fel bod y Meridian canolog mewn hyd sy'n eich galluogi i gael popeth yn yr un stribed. Gyda'r anfantais bod eich cyfesurynnau'n newid.
  Y ffordd arall yw gweithio mewn latitudes a hyd.

 8. Ffrind Rydw i'n gweithio yn Arcgis 9.3, rydych chi'n gwybod sut alla i newid dim ond un ardal.

  Diolch yn fawr am eich help.

 9. Helo ffrind, a allech chi fy helpu, mae gen i wybodaeth siâp o fy ardal astudio mewn dwy ardal wahanol 17S a 18S, maen nhw yn yr un system gyfeirio WGS84. Mae hyn yn gwneud y wybodaeth yn bresennol yn ddadleoliad oherwydd ei bod mewn gwahanol ardaloedd ac mae arnaf eu hangen i fod yn 18S yn unig.

  Llongyfarchiadau ar eich blog

  Andrea-Ecuador

 10. Hen dda eich blog, ond cymaint o gyhoeddusrwydd mae pawb yn ofnus, mae'n ymddangos eich bod yn ysu, gwn nad ydych yn mynd i'm cymeradwyo, cyn iddo fod o ansawdd, ond newidiodd y biliau feichiogi eich «gwaith».

 11. Nid wyf yn gwybod Byddai angen profi, gall y delweddau gario eu rhagamcanion eu hunain, ond wrth greu map lleoli newydd gall fod mewn cyfesurynnau daearyddol ac felly dylid ei ail-argraffu ar y hedfan.

 12. Helo y gwir yw bod yr esboniad yn dda iawn, ond hoffwn q os gwelwch yn dda cyfansoddi erthygl am sut y gall gweithio mewn ardal o orgyffwrdd.

  Y broblem gen i yw q q fy ngwlad BOLIVIA hwn o dair parth y 19, 20 21 a ac rwy'n cydlynu rhan fwyaf o'r rhain yn yr amser 19, ond rhan ohono fynd i mewn i'r parth 20 (ardal gorgyffwrdd).

  Yr hyn rydw i eisiau ei ofyn yw gorfod gweithio ar y ddau ddewin neu dim ond ar y troell.

  Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad a'r gwirionedd bod y dudalen yn wych, ewch ymlaen a diolch eto am eich cydweithrediad.

 13. Rwy'n dyfalu eich bod chi'n siarad am ddata heb georeference. Yn yr un modd, rydych chi'n neilltuo pwynt cyfeirio iddyn nhw ac yn eu symud, mae'r rhai sy'n cwympo yn y parth arall yn eu trawsnewid i ledredau a hydoedd.

 14. Mae hon yn ffordd dda o weithio, OND YDYM YN MANYLION, wrth i chi addasu'r pwyntiau gorgyffwrdd pan fyddwch wedi ei wneud â theletaidd electronig

 15. Mae hon yn ffordd dda o weithio, OND YDYM YN MANYLION, wrth i chi addasu'r pwyntiau gorgyffwrdd pan fyddwch wedi ei wneud â theletaidd electronig

 16. Bod ffrind o’r fath wedi ei longyfarch ar ei flog, ychydig o bobl yn y bydysawd hon sy’n rhannu rhan o’u hamser i gefnogi’r cyd yn y gwahanol gymwysiadau arolygu a pheirianneg sifil, ac rwyf wedi bod yn dilyn y materion y gwnaethoch eu lledaenu drwy’r cyfrwng hwn ers ychydig fisoedd. , mae rhan ohonynt wedi fy ngwasanaethu fel offer am gyfnod byr, oherwydd mewn materion llafur rwy'n cael fy hun fel cadist ac fel fy agwedd annibynnol benodol mae gen i gyfanswm gorsaf SOKKIA 630RK, ac er oherwydd fy nghyflog llafur mae'n fy atal rhag cysegru fy hun i'r dopograffeg bob amser. Rwy'n edrych am bynciau sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi am yr holl gynhyrchion cartograffeg a pheirianneg sifil, yn dda am beidio ag estyn fy hun rwy'n ffarwelio.

  Atte: Emerson Marin
  Venezuela, Anaco Edo. Anzoategui.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.