Sut i newid map o NAD27 i WGS84 (NAD83) gyda AutoCAD

Cyn i ni siarad am pam yn ein hamgylchedd, y rhan fwyaf o'r hen cartograffi yn NAD 27, tra bod y duedd ryngwladol yn defnyddio NAD83, neu gymaint â'i alw WGS84; er bod y ddau yn yr un amcanestyniad, mae'r gwahaniaeth yn unig o Ddata (maent yn wahanol yn unig yn y grid UTM).

Mae llawer yn mynd i mewn i dryswch ofnadwy credu mai dim ond angen symud fector, yn achos Honduras mewn dail cartograffig y map yn dweud ei fod yn 202 6 metr i'r gogledd a metr i'r dwyrain; Mae'n amlwg y gall hyn eu cymhwyso i swyddi lleol, fodd bynnag, drwy wneud reprojection fel y dylai fod, mae'r meddalwedd yn gwneud cyfres o weithrediadau geodesic wrth newid ellipsoid yn map lle mae'r holl fertigau wedi cael eu symud i mewn i'r grid yn werth ddim yn gyson, fel na fyddwn i byth yn cysylltu â map "wedi symud yn syml"

Gellir ei wneud gyda Microstation Geographcis, ARCGis neu gyda Manifold; yn yr achos hwn, byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda AutoCAD Map3D. Byddaf yn defnyddio'r hyn sydd gennyf (Map3D) yn Saesneg felly byddwn yn ceisio cadw rhai enwau gan eu bod yn y bwydlenni a'r botymau ac fel y mae'r cyfaill CADGEEK wedi ei gynnig yn wreiddiol. Dylech wybod bod AutoCAD Land Desktop a AutoCAD Civil 3D, a oedd yn flaenorol yn map AutoCAD yn dod i ben yn y cais hwn bod AutoCAD yn galw Map3D, nid yw'r weithdrefn wedi newid ar gyfer gwahanol fersiynau.

Rydym yn dechrau trwy wneud hynny gyda map gwag:

Rhowch amcanestyniad i'r map gwreiddiol

1 Rydym yn dechrau arlunio gwag

2. Gan ddefnyddio'r gweithle “map clasurol”, ewch i fap / offer / aseinio system gydlynu fyd-eang. Yn y modd hwn mae gan ein dwg system gyfeirio eisoes, mae llawer yma yn anghywir oherwydd mai dim ond y system newydd y byddai'n ei rhoi, a fyddai'n achosi data gwallus. Yn y botwm "dewiswch system gydlynu" rydym yn dewis y system darddiad.

image

3. Yn yr enghraifft hon, mae gennyf fap yn NAD27, yna rydym yn dewis y system hon yn y botwm "dewis system gydlynu"; Rwyf am ei drosglwyddo i NAD83, rwy'n ei roi i fotwm nesaf yr un panel (lluniadu ffynhonnell). Gyda'r botwm "dewis lluniau", dewiswch yr un ffeil (neu'r ffeiliau) yr ydych am eu hailbrosesu.

4 Nawr bod gan ein map system gydlynol, rydym yn agor y panel tasg os na chaiff ei weithredu. Gellir ei wneud gyda bar gorchymyn MAPWSPACE, yna nodwch.

5. Nawr o'r "fforiwr map", rydym yn dde-glicio ar "darluniau" ac yn dewis "atodi"

6. Mae'r blwch deialog sy'n ymddangos yn caniatáu i ni chwilio'r ffeil wreiddiol yn y porwr, ar ôl i ni ei ddarganfod, rydym yn cymhwyso'r botwm "ychwanegu"

7. Gyda'r lluniad wedi'i ychwanegu, nawr rydym yn mynd i ffurfweddu ymholiad. I wneud hyn, cliciwch ar y dde ar "ymholiad cyfredol" o banel porwr y map, a dewiswch "define".

8. O ganlyniadau panel y Ymholiad, cliciwch ar "lleoliad", o dan "type", ac yna "iawn" i dderbyn "pob math o ffin". Mae hyn yn awgrymu, os ydym am ymgynghori â'r darlun gwreiddiol yn ei endidau, gyda'r diffiniad "type" wedi'i ddiffinio, ein bod yn dewis yr opsiwn "tynnu" fel y "modd ymholiad".

9. Ar ôl diffinio'r ymholiad, pwyswch y botwm "gweithredu". Unwaith y bydd Map AutoCAD 3D yn gorffen y broses, rydym yn chwyddo allan y darnau a gallwch weld y lluniad wedi'i ailbrosesu.

Mae'n werth sôn nad yw rhai gwrthrychau Sifil 3D yn hoffi symud hynny'n hawdd, gan mai lleiniau cymhleth (nifer o ffigurau, cofnod) neu'r rhai sy'n debyg i ynysoedd (lleiniau o fewn lleiniau) ydyw; y rhai sydd yn topolegol yn fudr fel y rhai a adeiladwyd gyda smartline ac aberrations eraill. Fel arfer maent yn blociau neu'n grwpiau y mae angen eu hecsbloetio cyn ailosod.

Trwy: Y Blog Geek CAD

15 Ymatebion i "Sut i newid map o NAD27 i WGS84 (NAD83) gyda AutoCAD"

 1. Helo pawb yn ddiweddar wedi dechrau gweithio yn AutoCAD Map 3D (sy'n dod yn y Cydymaith AutoCAD Sifil Desktop 3D Tir) ac mae angen i mi weithio ar orthophotos o fy ngwlad (Guatemala) y mater yw bod angen i mi greu fy rhagamcan Wel, yr wyf yn cael y diffiniadau angenrheidiol i ffurfweddu, oes rhywun yn gwybod sut i wneud hynny neu sydd â syniad eu bod yn fawr ei werthfawrogi, diolch yn fawr iawn ... ..

 2. Tiwtorial da iawn ... a'r ffordd arall? Os oes gen i wybodaeth yn WGS84 ac mae gen i baramedrau lleol i drawsnewid i ddatwm lleol.

  Yn y diffiniad o systemau cydlynu, dim ond paramedrau y gellir eu cofnodi o'r datwm lleol i WGS84. A oes unrhyw ffordd i'w wneud?

  Yn bersonol, rwyf wedi cyfrifo paramedrau o dan y model Bursa-Wolf, ond nid wyf yn gwybod a yw Map Autocad yn defnyddio'r un hafaliadau.

  Diolch yn fawr iawn.

 3. diolch am eich help g! Rwy'n mynd i berfformio rhai profion a gadewch i chi wybod y canlyniadau.

 4. Gyda Microstation:

  Yn gyntaf mae'n rhaid ichi neilltuo amcanestyniad i'ch dgn, gan ddewis parth UTM 16 North, a'r datwm y mae gennych y wybodaeth ynddi.

  Yna byddwch yn dewis y gorchymyn sydd eisoes yn cynnwys Microstation, i anfon at kmz, mae ef ei hun yn troi'n ddaearyddol ac yn dewis y data wgs84

  Rwy'n eich rhybuddio, nid yw hyn yn gweithio i chi yn unig Microstation XM, yn meddiannu Map Bentley neu Geographics Microstation

  Gyda AutoCAD:

  Cyn ymladd â'r fersiwn 3D Sifil, dylech edrych ar estyniad sydd ar ran AutoDesk i allforio modelau dwg i kml

  http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/

 5. Helo fy mod yn ddechreuwyr yn y maes yn gweithio gyda mapiau XY cyfesurynnau neu fod yn wastad os byddaf yn gweithio yn MicroStation MX neu AutoCad Map3d fel convierto lledred a longuitud, yna creu ffeil KML a gweld fy ffeil mewn Google Eart fy UTM ardal yn 16 Yr wyf o El Salvador, diolch am eich cefnogaeth.

 6. Mae angen i mi programilla i gynhyrchu'r Machine UTM rhwyll ar ffeil Autesk Map 3D, a oedd ar gyfer fersiwn cynharach yn cynhyrchu gwallau ac yn Gadael y cais

 7. Rwyf wedi defnyddio'r rhai y mae'r rhaglen yn eu dwyn yn ddiofyn; mae'r awgrym a roddir gan y sefydliad daearyddol leol yn ddadleoliad fector ond yn ymarferol nid yw'n weithredol iawn oherwydd gan fod y latitudes yn mynd yn agosach at y cyhydedd, mae'r newidiadau ar fector dadleoli.
  Yr hyn sy'n digwydd yw, yn achos Honduras, bod y wlad gyfan yn dod o fewn yr un parth (16) a dim ond ffracsiwn bach yn y parth 15.
  Yn y pen draw, wrth gymharu'r ddau ddull mae gwahaniaethau llai na deg centimedr yn y parth deheuol (wrth i'r latitudes fynd ymlaen i'r cyhydedd)

 8. Iawn, nawr mae'n amlwg.

  Yn achos penodol eich ardal chi, a ydych chi wedi cyfrifo'ch paramedrau trawsnewid eich hun, neu a ydych chi'n defnyddio'r rhai a ddarperir gan y Gwasanaeth Daearyddol cyfatebol neu a ydych chi'n defnyddio'r rhai y mae'r rhaglen wedi eu gosod yn ddiofyn?

  Hynny yw, mae canlyniadau'r trawsnewid yn fanwl gywir, ym mha drefn, neu ddim ond bras (sawl metr)?

 9. Ie, yr oeddwn ychydig yn ddryslyd, ceisiais ei egluro.
  Yn y graff cyntaf, ar yr un panel, y dewis cyntaf i ni ddewis y system ffynhonnell ac yn yr ail y gyrchfan sitema, yna cliciwch ar y botwm i ddewis y llun, yn cymryd y map rydym am reprojection.

 10. Yr hyn nad wyf yn ei ddeall neu ddim yn ei weld yw lle rydych chi'n diffinio'r system gychwyn NAD27.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.