Sut i Weithredu Trwydded GIS Manifold

Dros yno, rwy'n gweld y cwestiwn yn Google Analytics yn aml iawn, felly gadewch i ni siarad ychydig am hyn.

1 Lawrlwythwch Manifold

image Ni allwch lawrlwytho Manifold fel unrhyw frand arall oni bai eich bod yn talu gyda'ch cerdyn credyd (US $ 245) fersiwn person, yna cyn i chi roi gwybod am 30 diwrnod nad ydych yn fodlon ac yn dychwelyd yr arian.

Felly mae gennych chi'r rhaglen osod. Os ydych chi'n fodlon, yna byddwch chi wedi gwneud buddsoddiad da.

Ffordd arall i'w gaffael yw gyda'r rhai sydd wedi'i brynu, gan fod angen actifadu trwyddedau i'w defnyddio, ni welaf lawer o broblem bod rhywun yn rhannu'r rhaglen. Ond os ydych chi'n meddwl o ddifrif am ei gaffael, ni welaf pam eich bod yn gofyn imi ei anfon atoch.

2 Gweithredwch Manifold

Ar ôl i chi dalu, mae Manifold yn anfon dolen i chi i lawrlwytho'r rhaglen a rhif seryddol, yn debyg i'r un hwn:

B8384D8A1C6B-4942B549-2911DE16722F3727080800EE74RB274EC02CC5F1EA6025FECEAE

y mae gennych yr hawl i bum activation gyda hi, nid yw'n bwysig ym mha peiriant rydych chi'n ei wneud.

Mae'n golygu wedyn bod pob gweithrediad y fersiwn Personol yn costio $ 49 i chi, ac nid yw'n ddrwg gan ystyried y bydd meddalwedd o fewn 5 o flynyddoedd yn ddarfodedig ac yn ystyried bod Windows bastard  bydd yn gweithio i chi ond bydd yn eich gorfodi i fformatio'r peiriant o bryd i'w gilydd ... unwaith y flwyddyn fyddai'r gwellt olaf.

I weithredu estyniad, gosodir y rhaglen a phan fyddwch chi'n ei redeg am y tro cyntaf fe welwch y ffenestr hon.

gys manifold activation

Yn y gofod cyntaf rydych chi'n ysgrifennu'r "rhif cyfresol" y mae Manifold yn ei ddanfon yn y pryniant, mae'r ail yn rhif cableddus mai dim ond Manifold sy'n gwybod sut i gynhyrchu lle mae'r data offer yn cael ei nodi. Gweld y "help / am" Rwy'n gweld ei fod yn cynnwys y model CPU, y math o ffenestri sydd wedi'u gosod ac nid wyf yn gwybod beth arall.

Ar ôl nodi'r "rhif cyfresol", mae'r botwm "cael allwedd actifadu trwy'r we" yn cael ei wasgu ac mae hynny'n achosi i rif gael ei gynhyrchu yn y trydydd gofod. Gellir gwneud y broses hon hefyd ar y dudalen Manifold hon, gan nodi'r data â llaw, ac ar y dudalen hon gallwch weld faint o actifadu sydd ar gael.

Rhaid cofio, os na chaiff y rhaglen ei storio, nad yw'r activation yn cael ei golli, felly wrth ei osod eto mae'r system yn cydnabod bod gweithrediad sydd ar gael yn bodoli eisoes; fodd bynnag, mae'n ddoeth cadw'r tri data mewn ffeil.

Os caiff y peiriant ei fformatio a bod ffenestri'n cael eu hailosod, collir yr actifadu er fy mod wedi gwybod ei bod yn bosibl adennill yr actifadu hwnnw ...

Os ydych chi eisoes wedi colli'ch pum actifadiad, rwy'n argymell eich bod chi'n aros am fersiwn 9x o Manifold, sydd wedi'i drefnu ar gyfer diwedd 2008. Mae mudo o fersiwn yn costio $ 50 yn ystod 60 diwrnod cyntaf ei lansio a bydd hynny'n achosi i chi gael pum actifadu eto ... tacteg dda i lanhau trwyddedau darfodedig.

Os nad yw'r system yn ymateb o gais y cleient, mewn llawer o achosion mae'n digwydd oherwydd bod yna gyfeiriad Proxy rhwng neu drwy gyfyngiadau wal dân, gellir ei wneud o'r cais ar-lein, gan gynnwys y rhif cyfresol a'r ID System

 

 

3 Gweithredwch estyniadau

image Er mwyn rhoi'r estyniadau ar waith mewn "helpu / actifadu estyniad", yr un yw'r rhifau a dderbynnir pan fyddwch chi'n prynu estyniadau ar gyfer geoodio, cyrchu offer neu offer busnes.

Mae Manifold bob amser yn anfon rhif, ond os ydych chi eisiau CD gwreiddiol, gofynnwch amdano ac am $ 11 bydd yn cyrraedd eich cartref i beintio. Dim ond un dudalen o gyfarwyddiadau sydd gan y CD hwnnw, yn eironig, gyda thri ymadrodd coch yn dweud:

Gosodwch

Active

Dysgu

3 Manifold Môr-ladron

image Negyddol, nid yw hynny'n gwneud synnwyr. Os ydych chi'n mynd i wneud GIS, a chodi tâl am y cynnyrch neu os oes gan eich cwmni ddiddordeb yn Manifold i gynhyrchu elw, ni welaf beth am brynu trwydded sy'n yn costio $ 245, yn enwedig os ydych chi'n gweithio ar gyfrifiadur sy'n costio $ 500.

Felly i gael gwared ar yr arfer gwael hwnnw, nid wyf yn argymell hacio Manifold. Er mwyn osgoi'r broblem hon, gwnaeth crewyr gwallt hir y cais hwn sicrhau bod pwy bynnag sy'n rhannu eu "allwedd cyfresol" yn gwerthu eu henaid i'r diafol oherwydd bydd eu gweithrediadau yn cael eu dwyn. Rwy'n mynnu, fy mod i'n gwybod nad oes unrhyw un wedi gwneud keygen i hacio Manifold, a gobeithio nad ydyn nhw.

Os ydym yn parchu'r egwyddor hon, rydym i gyd yn sicrhau y bydd Manifold yn parhau i fod yn gost isel.

Ah ... mae'n ymddangos yn ddoleri $ 245 uchel iawn, yna'i ddefnyddio GvSIG Ni fydd yn costio unrhyw beth i chi ei osod, bydd yn rhaid ichi ddysgu sut i'w ddefnyddio.

17 Yn ymateb i "Sut i actifadu trwydded GIS Manifold"

 1. Helo Alveniz, Mae'r cysylltiad â Google Maps wedi'i rwystro, caeodd Google fynediad ac wrth imi ddarllen yn y fforymau nid oedd yn bosibl ei ddatrys. Os gallwch Open Street Maps, Yahoo Maps a gwasanaethau eraill ond nid Google.

  Nid yw'r estyniad hwnnw i gysylltu â Google o Manifold ond estyniad a ddatblygwyd gan gymuned Georeference.org

  Nid yw trwydded sylfaenol Manifold yn cynnwys dadansoddiad o ddadansoddiad rhwydwaith, ar gyfer hyn estyniad a elwir yn offer busnes, sy'n gwneud materion dadansoddi llwybrau optimization rhwydwaith. Nid yw llawer o'i gymharu â'r estyniad Arc GIS o'r enw Network Analysis.

 2. Cyfarchion.

  Yn yr actualzidad os byddaf yn prynu maninfold trwydded, gallwch gysylltu â Google Maps, gallwch hefyd ddweud am drin hyn meddal o gymharu â dadansoddwr Rhwydwaith i'w defnyddio, yn gwneud bron yr un peth?

 3. Diolch g!, Pe gallai Virtual Earth, yn y fforymau ddarllen rhywbeth fel hyn am Google Earth.

  Ac o ran ail-adrodd, roeddwn i'n gallu ei wneud.

  Diolch eto

 4. A wnaethoch chi gysylltu i Virtual Earth?
  Rwy'n deall bod problemau gyda Google Earth yn unig, oherwydd newidiodd Google rai pethau i osgoi'r hyn yr oedd Manifold yn ei wneud. Yn y fforwm mae pwnc cyfan ar hyn.

  Gyda'r ailadrodd:
  Rydych chi'n llwytho'r haen, ac rydych chi'n aseinio tafluniad a datwm gwreiddiol. Gwneir hynny trwy gyffwrdd â'r lluniad, cliciwch ar y dde a phennu tafluniad.

  Yna, cliciwch ar y dde ar y llun a dewis yr opsiwn “change projection” a dewis y datwm newydd.

  cyfarchiad

 5. Hi g!, Mae gen i ddau amheuon un yw ei fod wedi dod yn amhosibl i gysylltu â mi delweddau o google ddaear a google fapiau, Dilynais i'r llythyr yr hyn y mae'n ei ddweud yma ar eich tudalen fel fforymau arbenigol Manifold. Y peth arall na allwn i ddal sut i wneud yw gwneud reprojection a Datwm newid.

  Rwy'n gobeithio y gallwch chi ateb y cwestiynau hyn. Diolch o flaen llaw.

  Mauritius

 6. Rwyf eisoes yn ei ddatrys yn ôl y fforwm manifold, mae yna rai ffeiliau .dll yn y ffolder bin Postgres sy'n angenrheidiol i gopïo yn y cyfeiriadur gosod manifold.

  Diolch yn fawr!

 7. Rydych chi'n gwybod fy mod i'n cael problemau wrth gysylltu Manifold â postgres / postgis, rwy'n cael y neges ganlynol "Methu sefydlu cysylltiad â gronfa ddata".

  Mae gennych ryw syniad o'r hyn y gall fod. Rwyf eisoes wedi gwneud y math hwn o gysylltiad ag opensource pen-desg GIS (Udig, Gvsig, Qgis a Kosmos), ac nid wyf wedi cael unrhyw fath o broblem.

  Cyfarchion.

 8. Os gallwch chi.
  Yn sicr, gyda'r rhybudd, bod yr ymgyrchiad yn cael ei golli os ydych chi'n ffurfio'r peiriant.
  Os oes rhaid i chi fformatio mewn un o'ch peiriannau 5, cafodd y drwydded honno ei cholli ac os ydych am ei osod eto rhaid i chi brynu trwydded arall, a byddai gennych chi activiadau 5 eraill ar gael.

 9. Na, dim ond eich bod chi'n cael allwedd trwydded (nid dyma'r allwedd activation).

  Tan yna mae gennych activations 5, pan fyddwch yn gosod y rhaglen ac yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf y byddwch yn dilyn y broses yr ydych yn nodwyd uchod, cysylltu â'r Rhyngrwyd cewch rhif activation sy'n gysylltiedig â rhif eich peiriant.

  Ni allwch ei wneud hefyd o'r map ond o'r dudalen yr wyf yn ei nodi yno.

  Pan fyddwch chi'n mynd i wneud hynny gyda pheiriant arall, mae'n digwydd yr un peth.

 10. Diolch g!, Mae gennyf ymholiad arall, Sut mae cymhwyso'r gweithrediadau 4 eraill, gan mai dim ond un sy'n cyrraedd y post?

  Cyfarchion.

 11. Rwy'n credu ei fod bron yn syth, o un diwrnod i'r llall.

  Pob trwydded, gan gynnwys mentrau i 5 activations, hynny yw, gallech ddefnyddio dim ond un peiriant, ac mae ganddynt activations 5 ar gael os ydych yn cyffwrdd y fformat peiriant.

  Neu gallwch ei osod mewn peiriannau gwahanol 5, gan ddefnyddio gweithrediad ym mhob un ohonynt.

 12. Mae gennyf gwestiwn, am faint o amser mae'n ei gymryd rhwng un sy'n prynu'r rhaglen ar y rhyngrwyd nes bod yr allwedd activation yn cyrraedd trwy e-bost.

  Y llall, y fersiwn menter ar gyfer faint o beiriannau sy'n bosibl defnyddio'r drwydded?

  Regards,

  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.