Sut i georeference map wedi'i sganio

Yn flaenorol buom yn siarad am sut i wneud y weithdrefn hon defnyddio Microstation, ac er ei fod yn ddelwedd is o Google Earth, fe'i cymhwysir yn gyfartal â map gyda chyfesurynnau UTM diffiniedig.

Nawr, gadewch i ni weld sut i wneud yr un weithdrefn gan ddefnyddio Manifold.

1. Cael Cyfesurynnau Pwynt Rheoli

Mae angen o leiaf bedwar pwynt o'r map gyda chyfesurynnau hysbys ... llygad, a gyda thafluniad a allai fod yn dda NAD27, WGS84 neu arall. Yn gyffredinol mae'r cyfesurynnau hyn yn y corneli fel y ddelwedd isod.
cydlynu utm

Yn achos map nad oes ganddo gyfesurynnau, gellir cymryd y rhain yn y maes gyda GPS, gan ddefnyddio pwyntiau y gellir eu hadnabod yn glir. Yn yr achos hwn, rwyf wedi defnyddio Mapper Mobile Thales sylfaen ac un arall i ddal y pwyntiau, yna rwyf wedi gwneud y cywiriad gwahaniaethol gyda'r Mobile Mapper Office, felly mae cywirdeb y pwyntiau yn is-gymesur.
pwyntiau gps wedi'u codi

imageUnwaith y byddwn wedi cael y data, byddwn yn ei storio mewn ffeil excel, gyda dwy golofn, un ar gyfer x cyfesurynnau (hyd) ac un arall ar gyfer cyfesurynnau y (lledredau)

Mewnforio'r ddelwedd i Manifold de usa ffeil / mewnforio / darlunio ac rydym yn dewis y ddelwedd wedi'i sganio.
2. Mae Pwyntiau Rheoli Mewnforio yn Maniffold System

O Manifold fe ddewison ni ffeil / mewnforio / darlunio ac rydym yn dewis yr opsiwn o ffeiliau xls, yna byddwn yn dod o hyd i'r ffeil.
clip_image002 [4]Mae blwch deialog yn ymddangos, mae'n rhaid i chi ddewis y colofnau sy'n cynnwys y data o ddiddordeb.

colofnau: cadw'r siec yng ngholofnau X 'ac Y', yn y lleill tynnwch y siec.

X / Hydred: X '

Y / Lledred: Y '

Nawr pwyswch Open, ac yn awtomatig caiff y tabl ei fewnforio i'r ffeil maniffesto.

3. Neilltuo rhagamcan i'r data a fewnforiwyd

Yn ffenestr y Prosiect rydym yn clicio gyda'r botwm cywir ar y llun sydd newydd ei fewnforio (yn gorffen gyda *Tynnu lluniau) ac yn y ddewislen estynedig dewiswch Assign Projection. Ffurfweddu'r System Gydlynu yn yr achos hwn byddwn yn defnyddio parth UTM 16N, a datum WGS84.
image

4. Creu'r pwyntiau rheoli.

Mynediad i'r fwydlen "Offer / Addasu" a dangosir blwch deialog lle rydym yn dewis y blwch sy'n cyfateb i Pwyntiau Rheoli ac yna cau.

Ar ochr dde'r sgrin mae blwch o Pwyntiau Rheoli, un clic ar yr offeryn Pwynt Rheoli Newydd, a byddwn yn lleoli pob pwynt rheoli gyda chymorth y Snap i Bwyntiau, hyn yn achos y map y gwyddom ei gorneli.
image

Yn achos y map yr ydym wedi tynnu pwyntiau ohono gyda'r GPS, rydym yn mewnforio'r ffeil DXF gyda'r opsiwn Ffeil / mewnforio / darlunio ac rydym yn dewis y ffeiliau dxf categori. Mae'r gweddill yn debyg i'r cam blaenorol, bob amser yn aseinio tafluniad gyda chamau pwynt 3.

5. Geor-gyfeirio'r ddelwedd sydd wedi'i sganio

I fewnforio'r ddelwedd rydym yn dewis ffeil / mewnforio / lluniadu gan ddewis yr opsiwn ffeiliau jpg, neu'r fformat sydd gan ein delwedd. Yna rydym yn ychwanegu tafluniad gan ddilyn y camau ym mhwynt 3.
Nawr rydym yn agor y ddelwedd trwy glicio ddwywaith arni, a dewis yr offeryn Pwynt Rheoli Newydd, marcio pob pwynt yn yr un lleoliad â'r pwyntiau a nodir uchod, ac yn union yn yr un drefn ag y cawsant eu neilltuo ar y map.

clip_image002 [6]Nawr yn y blwch Pwyntiau Rheoli rydym yn ei ddewis Cofrestru, y yn y blwch arddangos rydym yn gwirio'r paramedrau canlynol:

 • Cyfeirnod: Mosaic
 • Dull: Affin (graddfa, symud, cylchdroi) yna rydym yn pwyso OK

  Er mwyn arbed y ddelwedd mewn fformat georeferenced, mae'n rhaid i chi glicio ar y dde, ac yna allforio. Gellir ei arbed ar ffurf .ecw sy'n eithaf ysgafn.

Wrth gwrs, y ffordd orau i georeference delwedd o Google Earth (neu Virtual Earth, neu fapiau Yahoo) gyda manwldeb yw glynwch yn uniongyrchol at Gwasanaeth delwedd ... ac rydych chi'n achub y frwydr gyfan hon.

11 Yn ymateb i "Sut i georeference map wedi'i sganio"

 1. Wrth fewnforio mwy na 50 pwynt i'r maniffold i gynhyrchu llinellau cyfuchlin, dim ond y pwyntiau a chylch o'u cwmpas sy'n cynrychioli'r gromlin y mae'r maniffold yn ei roi ac mae'r rhan fwyaf o'r awyren yn ei adael mewn un egwyl ...... mae'n rhaid i chi addasu rhywfaint o opsiwn i fy mod yn gallu cynhyrchu'r cromliniau mewn ffordd well a sut alla i newid yr uchderau uchaf ac isaf wrth gynhyrchu'r llinellau cyfuchlin ??????

 2. Rwy'n sganio mapiau stentaidd i'w georeference yn nes ymlaen, maent ar raddfeydd 5000 a 10000 a feddiannwyd gan MS Descartes ac ERDAS, ar adeg ail-fodelu ar y ddau ohonynt, mae opsiwn i osod y gwerth picsel, ar y graddfeydd hynny yr hyn y dylai fod, os oes gan unrhyw un fformiwla Wrth gwrs, diolch i chi,

 3. Diolch yn fawr am bostio hwn. Ond hoffwn ofyn cwestiwn i chi mewn gwirionedd, os ydych chi'n ddigon caredig i'w ateb, sut alla i "georeference" map ar ffurf pdf »gan wybod sawl pwynt mewn lledred a hydred

 4. Yr hyn sy'n digwydd yw y bydd yn anodd ichi ei hoffi, oherwydd crymedd y ddaear sydd ar y raddfa honno'n effeithio ar ddelwedd sydd â dim ond pedair cornel. Mae'n debyg eich bod am wneud iddo hela gyda map, a gafodd ei greu yn sicr gan ddefnyddio graddfa o fwy o gywirdeb, lle mae crymedd y ddaear yn cael ei ystyried.

  A yw'r ddelwedd yn pwyso'n drwm i edrych? Neu hyd yn oed anfon sgrin argraffu ataf o'r hyn sy'n digwydd i chi ar sgrin AutoCAD.

  golygydd (yn) geofumadas (dot) com

 5. DIOLCH AM Y SYLW G! BYDDWCH I'R DE A'R W, OND MAE'N DIGWYDD NAD YW DEFNYDDIO PEDWAR PWYNTIAU Y DELWEDD YN GOHIRIO Â'R CYD-GYSYLLTIADAU SEFYDLOG YN EI SEFYLLFA GWIR, MAE HYNNY'N DATGELU, GALLWCH FOD YN CAEL EU PENDERFYNU GAN BARN YN CYNNWYS DAU FERCHER YN Y MAP AUTOCAD RWYF YN GOLYGU EU DDAU DDAIN CYSYLLTIADAU PARALLEL, NAD YDW YN SEFYD YN GYWIR I MI (CYWIR MI OS YDW I'N ANGHYWIR) ... BYDDWN YN HOFFI DEALL SUT MAE MAP AUTOCAD YN GWEITHIO'R CYD-GYSYLLTIADAU DAEARYDDOL.
  Diolch yn fawr.

 6. Mewn cyfesurynnau daearyddol nid oes gwerthyd, felly nid yw hynny'n effeithio. Gallai'r cyfesurynnau fod ar ffurf: 87.7890, 15.654

  Yr hyn sy'n ofynnol yw bod fformat yr unedau gwaith mewn cyfesurynnau daearyddol.

 7. HELLO MAE ANGEN I MI WYBOD SUT Y GELLIR GEISIO DELWEDD MEWN CYD-GYSYLLTIADAU DAEARYDDOL, LLE MAE'R DELWEDD I GEOREFFERENCE YN CYNNWYS MWY NA UN DEFNYDD, HOFFWCH ACHOS PERU SYDD WEDI'R 17, 18 A 19 ZONES.
  CYFARCHION

 8. Helo Lorenz, dywedaf wrthych, yn fy achos i, ei bod yn well gen i ddefnyddio Microstation Descartes fel rheol i drin delweddau, oherwydd mae Manifold yn gyfyngedig iawn os ydych chi am wneud mwy na dim ond ymestyn delweddau

 9. Diolch yn gyntaf am yr erthygl ddiddorol rydych chi'n ei chyhoeddi, rwy'n credu ei bod yn ffynhonnell amgen bwysig i lawer o ddefnyddwyr Manifold (sy'n siarad rhywfaint o Sbaeneg).

  Rwyf wedi bod yn defnyddio Manifold am gyfnod cymharol fyr ac rwyf ychydig yn siomedig gyda'r broses georegistration delwedd oherwydd nid yw'n caniatáu dangos y gweddillion ar bob pwynt neu RMS y trawsnewid cyn ei gofrestru, sy'n aml yn ofynnol i wirio ansawdd pwyntiau rheolaeth ddethol (wel, yn y llawlyfr maen nhw'n dweud y gallwch chi wneud wyneb ac yna gydag uchderau trosglwyddo tynnwch y gweddillion ac yna cyfrifwch yr RMS â llaw ...).

  Sut ydych chi'n datrys y diffyg Maniffold hwnnw (ee yn y prosiect cadastre yn eich gwlad neu mewn eraill)?

  Cofion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.