Agor, labelu a Theming ffeil un .shp gyda MicroStation V8i

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i agor, themio a labelu ffeil shp gan ddefnyddio Microstation V8i, mae'r un peth yn gweithio gyda Bentley Map. Er eu bod yn ffeiliau hynafol 16-did, hen fel rhai -llawer- o fy ngwallt llwyd, mae'n anochel eu bod yn parhau i gael eu defnyddio yn ein cyd-destun geo-ofodol. Mae'n amlwg bod y meini prawf hyn yn berthnasol i wrthrychau fector sy'n gysylltiedig â ffynonellau data eraill.

Someday, soniais am sut, gan ddefnyddio Microstation V8, maent yn mewnforio, labelu nhw a hefyd sut i wneud thematig.  siâp powertiew microstationBryd hynny defnyddiais fersiwn 2004 Microstation Geographics, sy'n rhyfeddol fy mod i'n gweld bod llawer yn dal i'w ddefnyddio gyda boddhad mawr -neu ofn mudo-. Yn yr achos hwn, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio fersiwn Microstation PowerView Select Series 3, mae hyn fwy neu lai yn cyfateb i'r hyn oedd PowerMap, gyda phris o tua $ 1,500 am drwydded barhaus.

Agor ffeil shp

Gyda'r fersiynau hyn nid oes angen mewnforio'r ffeil shp, gan ei fod yn ei ddarllen yn uniongyrchol, naill ai fel ffeil mewn modd meistr neu fel cyfeiriad.
Ar gyfer hyn mae wedi'i wneud:

Ffeil> agor

Yna yn y math o ffeil, rydyn ni'n dewis y math .shp, fel mai dim ond y ffeiliau o'r math hwnnw sy'n cael eu rhestru. Fel y gwelwch yn y graffig, gall Microstation V8i agor heb fewnforio, ffeiliau o fath dgn, dwg, dxf, ffeiliau bloc (.cel), llyfrgelloedd (.dgnib), hefyd fersiynau Gwir dwg o AutoDesk (dwg a dxf), braslunio (.skp), ymhlith eraill, gan gynnwys dgn a all gael unrhyw estyniad ar ewyllys (.cat .hid .rie .adm, ac ati)

Gweler data'r dbf

siâp powertiew microstationMae gan y ffeil o fath shp y gwrthrychau gofodol, mae'n meddiannu o leiaf dwy ffeil ychwanegol: shx sef yr un wedi'i mynegeio a'r dbf sy'n cynnwys y gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'r gwrthrychau gofodol. Yn ogystal, mae'r .prj sy'n cynnwys y system daflunio a chyfeirio hefyd yn bwysig.

I weld priodweddau'r ffeil dbf, gwnewch y canlynol:

Offer> geo-ofodol> gweithrediadau cronfa ddata

O'r panel hwn, rydym yn dewis yr eicon 5 o'r enw "Adolygu priodoleddau XFM".

Dwyn i gof bod priodweddau xfm yn bodoli o Microstation Geographics 2004, pan gymhwysant gymdeithas xml o ddata tabl i wrthrychau fector fel esblygiad y ddolen enwebu traddodiadol.

siâp powertiew microstationErbyn hynny roedd yn berthnasol i briodoleddau a grëwyd gan y Gweinyddwr Geo-ofodol yn unig. Bellach mae'n bosibl darllen unrhyw wybodaeth o'r gronfa ddata sy'n gysylltiedig â gwrthrych.

 Creu'r Model

I greu labeli, theming, neu swyddogaethau gofodol eraill, yn gyntaf mae angen cynhyrchu model. Ni ellir gwneud hyn o'r gweithle ac mae'n edrych fel -er nad yw yr un peth- i gynllun AutoCAD.

Gwneir hyn fel a ganlyn:

Ffeil> Rheolwr map

Bydd yn gofyn i ni os ydym am i'r model gael ei greu, dewiswn yr opsiwn ie, ac y caiff ei ychwanegu fel cyfeiriad.

Gyda hyn, crëir panel ochr i'r chwith o'r gweithle, lle gallwch weld y data ar ffurf dosbarth nodwedd a lefelau. Mae'r model hwn yn cefnogi ei ffeiliau cyfeirio ei hun, gweld priodweddau a llawer o swyddogaethau dadansoddi gofodol eraill megis cynhyrchu byffer, geoprocessing (ymuno, croestorri, eithrio ...), rhestru data, lleoli ac wrth gwrs, yr hyn a eglurir isod: ar thema a labelu.

Thematize yn ôl meini prawf

Er mwyn themateiddio, dewiswch yr haen gyda'r botwm dde ar y llygoden a dewis "Symbology ...". Yn yr achos hwn, rwy'n defnyddio map stentaidd ysgubol llawn, mae'n golygu bod gan nwyddau defnydd cyhoeddus fel gwelyau afon a strydoedd allwedd stentaidd ac yn cael eu cynrychioli fel parseli.

Gadewch i ni dybio, yn fy map stentaidd, fy mod i eisiau paentio'r parseli math stryd yn llwyd, y parseli o fath eiddo mewn oren a'r parseli math afon yn las. Ar gyfer hyn, rhaid i mi greu tri dosbarth:

Dewisir yr opsiwn symboleiddio «Thematig», yna crëir y dosbarth cyntaf, gyda'r enw Streets, gyda chyflwr wedi'i ddewis yn y tabl LLE TIPOPARCEL = 1, fel y dangosir yn y graffig canlynol. Gellir diffinio'r dosbarth fel lliw, math o linell, trwch, tryloywder; yn yr achos hwn rydym yn dewis lliw llwyd. Yn yr un modd, rydym yn ymwneud â'r lleiniau tebyg i Afon mewn glas a'r math o Eiddo mewn melyn.

thematization gis microstation

Ar ôl i'r botwm «Gwneud Cais» gael ei ddewis, dyma'r canlyniad. Rwy'n argymell eich bod chi'n chwarae o gwmpas gyda'r swyddogaethau eraill, fel creu dosbarthiadau yn seiliedig ar rengoedd neu eraill rydyn ni wedi arfer eu gweld mewn rhaglenni GIS.

siâp powview microstation 1

 

Rhowch labeli (label) o'r dbf

Yn olaf, os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw bod gan y parseli label. Dewiswch yr haen gyda botwm dde'r llygoden, a dewiswch «Labelu ...», gyda hyn mae panel yn ymddangos lle byddwn yn dewis fel arddull labelu «By Layer», testun math Arial, lliw coch, o'r golofn sylfaen o'r enw IDPARCELA ac nad yw'r testun yn cael ei gylchdroi yn ôl siâp y parsel (Cyfeiriadedd Sefydlog).

Yno mae gennym ni, testun deinamig o'r dbf. Wrth gwrs, mae'n bosibl ychwanegu caeau awtomatig fel ardal wrthrych, sydd yn wahanol i ardal sydd wedi'i storio, yn ddeinamig ac yn diweddaru wrth olygu'r geometreg.

siâp powview microstation 1

Gellir arbed priodweddau arddull labelu a thema fel xml, gydag estyniad .theme, yn debyg i arddulliau SLD. Felly fe'u gelwir eto a'u cymhwyso i haenau eraill neu o fewn trefn arferol sydd wedi'i rhaglennu yn VBA.

Hyd yn hyn mae'r ffeil rydyn ni wedi gweithio gyda hi yn shp ac mae'n ddarllenadwy yn unig. Ond gyda'i arbed fel dgn, gellir ei olygu a bydd holl briodweddau'r gronfa ddata yn yr xml sydd wedi'i fewnosod mewn sgemâu sydd wedi'u cynnwys yn y dgn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.