Supermap - datrysiad GIS cynhwysfawr 2D a 3D cadarn

Mae Supermap GIS yn ddarparwr gwasanaeth GIS hirsefydlog sydd â hanes ers ei sefydlu mewn ystod eang o atebion yn y cyd-destun geo-ofodol. Fe’i sefydlwyd ym 1997, gan grŵp o arbenigwyr ac ymchwilwyr gyda chefnogaeth Academi Gwyddorau Tsieineaidd, mae ei sylfaen o weithrediadau wedi’i lleoli yn Beijing-China, a gellir dweud bod ei dwf wedi bod yn flaengar yn Asia, ond Er 2015 mae wedi cael cam ehangu diddorol diolch i'w arloesedd mewn technoleg GIS aml-blatfform, GIS yn y cwmwl, GIS 3D y genhedlaeth nesaf, a GIS cleient.

Yn ei fwth yn wythnos FIG yn Hanoi, cawsom amser i siarad am amrywiol bethau y mae'r feddalwedd hon yn eu gwneud, yn anhysbys i lawer o'r cyd-destun gorllewinol. Ar ôl sawl rhyngweithio, penderfynais ysgrifennu erthygl am yr hyn a’m trawodd fwyaf am Supermap GIS.

Mae SuperMap GIS yn cynnwys cyfres o dechnolegau allweddol -llwyfannau- sy'n cynnwys offer prosesu a rheoli data geo-ofodol. Ers 2017, mae defnyddwyr wedi gallu mwynhau ei ddiweddariad, Supermap GIS 8C, fodd bynnag, rhyddhawyd y SuperMap 2019D 9 hwn i'r cyhoedd, sy'n cynnwys pedair system dechnoleg: GIS yn y cwmwl, GIS aml-blatfform integredig, GIS 3D a BigData SIARAD.

Er mwyn deall yn well pam ei fod yn cael ei ystyried yn ateb annatod, rhaid i chi wybod sut mae'ch cynhyrchion wedi'u cyfansoddi, hynny yw, yr hyn y mae pob un ohonynt yn ei gynnig.

GIS aml-lwyfan

Mae'r GIS aml-blatfform yn ei gyfansoddi: yr iDesktop, Cydran GIS, a GIS Mobile. Mae'r cyntaf o'r iDesktop uchod, yn cael ei ddatblygu yn seiliedig ar ategion -atchwanegiadau-, mae'n gydnaws â gwahanol CPUs, fel ARM, IBM Power neu x86, ac mae'n gweithio'n effeithlon mewn unrhyw amgylchedd gweithredu sydd wedi'i osod, boed yn Windows, Linux ac yn integreiddio swyddogaethau 2D a 3D.

Gall unrhyw fath o ddefnyddiwr, unigolyn, busnes neu lywodraeth, ddefnyddio'r cymhwysiad bwrdd gwaith hwn, gan ei fod yn hawdd iawn i'w ddefnyddio ac wedi'i ddylunio yn arddull cymwysiadau Microsoft Office. Yn y cymhwysiad hwn, mae'r holl offer y gellir eu gweld yn gyffredin mewn unrhyw GIS bwrdd gwaith ar gyfer prosesau llwytho ac arddangos data, adeiladu endidau, neu ddadansoddi, y mae mynediad ychwanegol atynt at wasanaethau map gwe, hyrwyddo cydweithredu rhwng defnyddwyr. Ymhlith ei nodweddion gweithredol, mae'r canlynol yn sefyll allan: rheoli a delweddu delweddau ffotogrammetrig, BIM, a chymylau pwynt.

Yn achos GISMobile, gall weithio mewn amgylcheddau iOS neu Android, a gellir eu defnyddio all-lein ar gyfer data 2D a 3D. Mae'r cymwysiadau y mae Supermap Mobile yn eu cynnig (SuperMap Flex Mobile a Supermap iMobile), yn cynnwys arolygon maes, amaethyddiaeth fanwl gywir, cludo deallus neu archwilio cyfleusterau, gall y defnyddiwr addasu rhai o'r rhain.

GIS yn y cwmwl

Un o'r tueddiadau anochel ac anghildroadwy ar gyfer rheoli data geo-ofodol. Mae'n blatfform wedi'i gysylltu â therfynellau GIS lluosog fel y gall y defnyddiwr / cwsmer adeiladu cynhyrchion mewn ffordd effeithlon a sefydlog. Mae'n cynnwys y SuperMap iServer, SuperMap iManager a SuperMap iPortal, y manylir arnynt isod.

  • iServer SuperMap: sy'n blatfform perfformiad uchel, y gallwch berfformio gweithgareddau fel gweinyddu a grwpio gwasanaethau 2D a 3D, yn ogystal â darparu'r adnoddau i ddatblygu estyniadau. Gyda'r iMerver SuperMap, gallwch gael mynediad at wasanaethau catalogau data, delweddu data amser real neu adeiladu ceisiadau Data Mawr.
  • SuperMap iPortal: porth integredig ar gyfer gweinyddu adnoddau GIS a rennir - chwilio a lanlwytho-, cofrestru gwasanaeth, rheoli mynediad aml-ffynhonnell, ychwanegu technoleg ar gyfer creu mapiau gwe.
  • Supermap iExpress: Fe'i hadeiladwyd i wella profiadau mynediad y defnyddiwr i'r terfynellau, trwy wasanaethau dirprwy a thechnolegau cyflymu cache. Gyda iExpress mae'n bosibl adeiladu system ymgeisio WebGIS cost isel, aml-lwyfan. Yn ogystal, mae'n caniatáu cyhoeddi cynhyrchion yn gyflym, fel mosaigau 2D a 3D.
  • SuperMap iManager: a ddefnyddir ar gyfer rheoli a chynnal gwasanaethau, cymwysiadau a symiau mawr o ddata. Mae'n cefnogi'r datrysiad Docker - technoleg cynhwysydd - er mwyn sefydlu GIS yn effeithlon yn y cwmwl, a chreu Data Mawr, mae hyn yn caniatáu perfformiad uchel a defnydd isel o adnoddau. Mae'n addasu i lwyfannau lluosog yn y cwmwl, ac yn cynhyrchu dangosyddion monitro cyfoethog.
  • SuperMap iDataInsight: yn caniatáu mynediad i ddata geo-ofodol, o'r cyfrifiadur - lleol - ac ar y we, yn sicrhau y gall y defnyddiwr gael delweddiad deinamig o'r data, ar gyfer ei echdynnu'n ddiweddarach. Mae ganddo'r gefnogaeth i lwytho data mewn taenlenni, gwasanaethau gwe yn y cwmwl, graffeg gyfoethog.
  • SuperMap Ar-lein: Mae'r cynnyrch hwn yn gwneud rhywbeth sy'n gyfleus i lawer, gan rentu a chynnal data GIS ar-lein. Mae'r SuperMap Online yn darparu GIS i'r defnyddiwr sy'n cynnal yn y cwmwl fel y gallant adeiladu gweinyddwyr GIS cyhoeddus, lle gallant gynnal, adeiladu a rhannu data gofodol. Mae SuperMap Online, yn debyg i'r hyn y mae ArcGIS Online yn ei gynnig, mae swyddogaethau'n cydgyfarfod yno megis: prosesau dadansoddi (byfferau, rhyngosod, echdynnu gwybodaeth, cydlynu trosi neu gyfrifo llwybr a llywio), llwytho data 3D, cyhoeddi a ffyrdd o rannu data ar-lein, amrywiaeth o SDKs ar gyfer cleientiaid, mynediad at ddata thematig.

GIS 3D

Mae gan gynhyrchion SuperMap reolaeth ddata integredig 2D a 3D, gyda'i swyddogaethau a'i offer mae'n bosibl: modelu BIM, rheoli data ffotogrammetrig oblique, modelu data o sganwyr laser (cymylau pwynt), defnyddio elfennau fector neu Raster 2D y mae data uchder a gwead yn cael ei ychwanegu ato i greu gwrthrychau 3D.

Mae SuperMap, wedi ymdrechu i safoni data 3D, gyda hyn mae'n bosibl uno ac ychwanegu technolegau fel: rhith-realiti (VR), WebGL, realiti estynedig (AR), ac argraffu 3D. Yn cefnogi data fector (pwynt, polygon, llinell) yn ogystal ag endidau testun (anodiadau CAD), yn darllen data REVIT a Bentley, modelau drychiad digidol, a data GRID yn uniongyrchol; gallwch gynhyrchu data ar gyfer adeiladu rhwyllau gweadog, gweithrediadau gyda rasters voxel, cefnogaeth ar gyfer cyfrifiadau dimensiwn neu ychwanegu effeithiau at wrthrychau.

Dyma rai o'r cymwysiadau yn amgylchedd SuperMap 3D:

  • Cymhwyso efelychiadau cynllunio: adeiladu cynllun cynllunio trwy wireddu uchder hidlo deinamig a goleuo naturiol elfennau o ofod go iawn.
  • Dyluniad cynllunio gofodol: yn ôl ardal a nodweddion y model 3D, mae'r system yn llunio elfennau fel ffyrdd.
  • Ymgynghoriad 3D: mae posibilrwydd o fonitro adnoddau naturiol ac eiddo tiriog, i bennu eu lleoliad a chynhyrchu cynlluniau amddiffyn.

DATA MAWR GIS

Trwy dechnolegau SuperMap, gellir cyflawni prosesau delweddu, storio, prosesu data, dadansoddi gofodol a throsglwyddo data mewn amser real, sef arloesi ym maes GIS + Big Data.Mae'n darparu'r SuperMap iObjects ar gyfer Spark, platfform datblygu cydrannau GIS, sy'n rhoi'r galluoedd GIS i'r defnyddiwr sy'n angenrheidiol ar gyfer trin Data Mawr. Ar y llaw arall, gellir sôn ei fod yn darparu technoleg cynrychiolaeth ddeinamig perfformiad uchel trwy'r gefnogaeth ar gyfer addasiadau arddull map, diweddariadau a chynrychioliadau amser real, cynigir llyfrgelloedd ffynhonnell agored a thechnolegau delweddu data mawr gofodol hefyd. (diagramau gwasgariad, thermogramau, mapiau grid, neu fapiau taflwybr.

Defnyddir y swyddogaethau uchod i wella dealltwriaeth o'r amgylchedd, sy'n trosi i ddatblygiad a gwneud penderfyniadau ar bynciau fel: Dinas Smart, Gwasanaethau Cyhoeddus, Rheolaeth Drefol ac Adnoddau Naturiol. Delweddwyd yr astudiaethau achos, lle gwnaethant ddefnyddio'r defnydd o SuperMap a'i dechnolegau, y gellir sôn amdanynt: System reoli drefol Ardal Chogwen - Beijing, Fframwaith gofodol daearyddol y ddinas ddigidol yn y cwmwl. , Geoportal Trychineb Japan, System Wybodaeth ar gyfer Cyfleusterau Rheilffordd ar Raddfa Fawr Japan Yn Seiliedig ar SuperMap, a Llwyfan Rhagfynegiad Sychder.

Os cymerwn un o'r uchod, er enghraifft: System wybodaeth ar gyfer cyfleusterau rheilffordd ar raddfa fawr yn Japan yn seiliedig ar SuperMap, mae'n rhaid nodi bod SuperMap Gis, yn rheoli'r holl gyfleusterau rheilffordd yn Japan, felly mae'r cyfaint data yn helaeth a thrwm iawn, yn ogystal â gofyn am blatfform sy'n cwrdd â'r gofynion ansawdd a chysylltedd disgwyliedig.

Gweithredodd SuperMap wasanaeth Rhyngrwyd a Mewnrwyd, ynghyd â model rheoli data gyda SuperMap Gwrthrychau, lle mae ymholiadau gwybodaeth ofodol, diweddaru ystadegol, diweddaru gofodol (gosod labeli a nodweddion), copïo mapiau, dadansoddi byfferau, dylunio ac argraffu; hyn i gyd trwy wyliwr gwybodaeth benodol - a adeiladwyd yn SuperMap-, dim ond ar gyfer y data a gynhyrchir gan y cwmni hwn, y cyflawnwyd disgwyliadau grŵp JR East Japan sy'n rheoli'r system reilffordd.

Mae'n ddiddorol o'r datrysiad hwn, gall rhwyddineb ei ddefnyddio, llinell cynnyrch gyflawn ac amrywiol, integreiddio ei gynhyrchion, gweithredu ei swyddogaethau'n sefydlog a manteisio'n dda arno fod yn ddewis amgen da i gwmnïau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Mae'r cynhyrchion y maent yn eu cynnig nid yn unig ar gyfer daearyddwyr neu geomateg, ond maent hefyd wedi cael eu dwyn i achosion llywodraethol a busnes, a all, trwy ei ddefnyddio, wneud penderfyniadau wedi'u haddasu i'r realiti gofodol.

https://www.supermap.com/

http://supermap.jp/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.