Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

The Sweet Taste of Cadastre

Dyma destun DVD a roddodd Diego Erba i mi ar ôl cyfweliad beth amser yn ôl yn ystod ei ymweliad â Honduras. Mae'r teitl ychydig yn amwys, ond mae'r cynnwys yn flasus i wrando arno, a'i weld gan eu bod yn fideos wedi'u paratoi'n dda iawn. Ymhlith ei gynnwys mae: The Territorial Cadastre; ...

NAD 27 neu WGS84 ???

Er bod y Sefydliadau Daearyddol yn America Ladin beth amser yn ôl wedi gwneud y newid i wGS84 yn swyddogol fel amcanestyniad safonol, mae'r newid ar lefel y defnydd ychydig yn araf. Mewn gwirionedd, mae'r amcanestyniad bob amser yn silindrog a go brin bod y newid yn awgrymu newid yn Datwm rhwng NAD27 a NAD83, ond y goblygiadau yw ...

Camau Rheoli Cadastral Trefol

Mae rheoli tiriogaethol yn gymhwysedd lleol, yn gyffredinol mae deddfau Bwrdeistrefi yn priodoli'r cyfrifoldeb hwn i lywodraethau lleol. Mae arallgyfeirio bwrdeistrefi neu gynghorau dinas, gyda'u gwahanol lefelau datblygu, dimensiwn tiriogaethol, meini prawf awdurdodaeth, topograffi a gallu rheoli yn gwneud i'r gweithgaredd stentaidd fynd trwy wahanol gylchoedd gweithredu. A. Sffêr Treth ...