Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Camau Rheoli Cadastral Trefol

Mae rheoli tiriogaethol yn gymhwysedd lleol, ac mae deddfau trefol yn gyffredinol yn priodoli'r cyfrifoldeb hwn i lywodraethau lleol. Arallgyfeirio bwrdeistrefi neu bwrdeistrefi, gyda'u gwahanol lefelau o ddatblygiad, dimensiwn tiriogaethol, meini prawf awdurdodaethol, topograffi a hydrinedd yn gwneud y gweithgaredd stentaidd yn mynd drwy wahanol cylchoedd o weithredu. A. Sail Treth ...