Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gwnewch arolwg gwastad gyda gorsaf gyfanswm, ar wahân i gael cywirdeb milimedr, gall hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, o gofio bod drychiad pob pwynt yn cael ei gyfrif. Gadewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i greu cromliniau lefel, a welwyd gennym eisoes gyda AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, hefyd ...

CAD, GIS, yn gwneud y ddau?

... mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd cosb (môr-ladrad) felly nid yw'n gwneud meddalwedd drud. Yn ddiweddar, mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Bentley Map, gan ddefnyddio fel dadl, nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

SIG o Cáceres

Dyma un o'r prosiectau a oedd yn rownd derfynol ar gyfer dyfarniad y 2009 Be Inspired yn y categori Cadastral a Datblygu Tiriogaethol. Fe wnaethant hefyd arddangosfa sy'n gyfrifol am Luis Antonio Álvarez a Faustino Cordero, gyda PowerPoint, fideos da iawn a map argraffedig hefyd. Diwrnod y wobr ...

Teithio, paratoi fideo

Rwyf wedi bod bron i wythnos yn teithio, mewn gwaith cyflenwol, i'r broses o systemateiddio sy'n cynnwys ffilmio fideo sy'n gorfod achub hanfod y broses fethodolegol gymhwysol. Mae'r saethu hwn yn fyd diddorol, y gêm oleuo, hamdden sefyllfaoedd blaenorol, cipio digwyddiadau sy'n dal yn fyw, ...

Fi, Cadastre a Google Earth

Deuthum i ddychwelyd o'm daith, rhwng prydau Creole, pwysau cymwysedigion Cwpan y Byd a boddhad gwaith, dwi'n gadael darn o ymadroddion bythgofiadwy o'r fasnach. Yr ymgynghorwyr: - Apurrense! -dialog glanhau! Y cartwnwyr: -Di! Pryd maen nhw'n talu? Y gwerthuswyr: -Ni'n fy atgoffa ... Y rheolwr: -Print sgrin! Y rhai o ...

Trosi delweddau i fector

Ers peth amser, mae'r tablau allbwn Digido argraffwyd mapiau i olrhain, yna daeth y sganiwr, ond nid yw'r dasg yn unig yn berthnasol i fapiau sganio ond roedd eraill yn cael eu trosi i ddelwedd neu PDF ac nid oes ganddynt y fformat fector. Y weithdrefn rydw i'n ei ddangos yw defnyddio Microstation Descartes, ond ...

Ariannu Datblygu Trefol

Enw'r fforwm rhyngwladol fydd yn cael ei gynnal yn Tijuana, Mecsico, o'r 24 i 26 o Fedi 2009. Credwn ei fod yn fater pwysig iawn ar gyfer yr amgylchedd Ladin America, yn enwedig oherwydd ei fod yn seiliedig ar brofiadau o'r gwledydd hyn. A dyna bod y rhai ohonom sydd wedi gweld ymagweddau at gynllunio tiriogaethol yn cael eu hystyried yn ...

Y gwerthusiad cestrol

Beth yw'r Gwerthusiad Cadastral Fel y soniais yn gynharach, gellir ystyried yr arfarniad fel trafodiad i'r gwrthrych yn hytrach na ffaith, sy'n ceisio dod o hyd i werth cyfeirnod marchnad a elwir yn werth stentaidd. Gall eiddo gael sawl arfarniad, gyda gwahanol fethodolegau a dyddiadau. Yn gyffredinol mae'n is na'r gwerth masnachol (ger y 80%), ...

Y data yn y stondin

Mae'r maen prawf o luosogrwydd yn y stentiau yn amheus iawn, nid y rheswm yw ei ddefnyddioldeb ond hefyd cynaliadwyedd y data. Pe baem yn gwneud ymarfer eithafol (yn ogystal â'r capon crwn :)), gallai fod yn "ddefnyddiol" i bob data fod yn hwyr neu'n hwyrach, ond at ddibenion ymarferol, mae llawer o'r data hwnnw'n ...

Model safonol ar gyfer y Castell

Mae gan yr enw hwn bapur a gyflwynwyd yn y Trydydd Gyngres ISDE, a gynhaliwyd yn y Weriniaeth Tsiec yn 2003. Yr awduron, pob un o ITC ac Adran Geodesy o Brifysgol Dechnoleg Delft, yr Iseldiroedd. Er bod gan y cyswllt yr wyf yn ei ddangos (yn Saesneg) rai addasiadau ychwanegol. Christiaan Lemmen Paul Van Der Molen Peter Van Oosterom Hendrik ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthynt fy mod yn profi'r MobileMapper 6, bydd yr wythnos hon cae prawf, ond yn darllen ar y Rhyngrwyd gwelais fod yn gynharach eleni yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o ddau offeryn hyn Ysgrifennwyd yr erthygl, yma rwyf yn dangos i chi y peth mwyaf pwysig gall y gymhariaeth hon lawrlwytho'r llawn o hyn ...

MobileMapper 6, argraffiadau cyntaf

Ar ôl bod yn gweithio gyda'r MobileMapper Pro, y mae gennym rai boddhad (nid pob un), eleni byddwn yn gweithio gyda'r model esblygu (0 hailgynllunio) Enw'r Magellan MobileMapper 6. Gadewch i ni weld yr argraffiadau cyntaf: Beth sy'n ei gwneud yn wahanol i'r prif Pro, yw ei fod eisoes yn dod â Windows Mobile 6, sy'n ...

Rwy'n teithio

Ydw, fel y dywedais o'r blaen, rwy'n dal i deithio ac yn bell o gysylltiad derbyniol. Dyma'r llun mwyaf arwyddocaol o gyfanswm cwrs yr orsaf yr ydym yn ei ddysgu. Yn y blaendir, y myfyriwr gorau, a'r ymgeisydd i'w hurio am chwe mis yn arwain y tîm sy'n arwain y Sokkia, yn y cefndir mae hen ddyn nad yw'n ...

Systematization arferion da

Flwyddyn yn ôl, cawsom radd systematization flinedig a barhaodd fwy na 120 awr, datblygwyd fersiwn mwy golau wedi'i ganoli'n fwy at arferion da. Dyma un o'r ffurfiau symlaf o systematization, a allai gynnwys profiadau fel prosesau yn dda, ond lle mae arferion perthnasol yn cael eu dewis ar gyfer y rhai sy'n ...

Cwrs o drych, y diwrnod cyntaf

Ddoe, fe wnaethom ddechrau ar achredu darparwyr gwasanaethau ar gyfer Cadastre, a dywedais ychydig ddyddiau yn ôl. Ar hyn o bryd mae gennym bron i ymgeiswyr 30, rhai gyda rhai gwynion llwyd wedi'u hen ennill ac eraill sydd â phrofiad mewn cestyll trefol. Er bod yr wythnos gyntaf hon yn canolbwyntio ar yr hyfforddiant wrth godi trwy ddulliau ...