Seminarau Sifil Mae 3D yn strategaeth dda o AutoDesk yn Sbaen

Cyhoeddwyd yn ddiweddar gan Txus ar ei flog, o leiaf y rhai a fydd yn Ser & Tec 14 May ym Malaga a 8 May yn Valencia. Bydd prif ddosbarthwyr AutoDesk yn Sbaen yn cynnig seminarau sy'n canolbwyntio ar reoli tir a thiriogaeth dan amgylchedd Sifil 3D; Dyma'r seminarau:

Datblygu'r Territory gyda AutoCAD Civil 3D / Rheoli Tir

  • Barcelona 6 de Mayo (Semiconductors a Systems, SA)
  • Erandio 21 de Mayo (Semiconductor a Systems, SA)
  • Málaga 14 de Mayo (Servitec Servicios Informática, SL)
  • Valencia, 8 de Mayo (Servitec Servicios Informática, SL)
  • Paterna, 15 de Mayo (APLICAD, Ceisiadau CAD, CAM a GIS, SL)
  • Sevilla, 15 de Mayo (CAD & LAN, SA)
  • Madrid, 16 de Mayo (CAD & LAN, SA)
  • Vigo, 29 o Fai (Asidek, SL)
  • Asua / Erandio 22 de Mayo (Sasidek, SL)
  • Sant Just Devern, 17 de Abril (CAD & LAN, SA)
  • Madrid, 13 de Mayo (Cad Max Systems, SL)

Integreiddio prosiect 3D sifil i mewn i System Gwybodaeth Ddaearyddol

  • Málaga, 14 de Mayo (Servitec Sercicios Informática, SL)

Er bod yr ymagwedd yn cymryd ei natur benodol gan ddibynnu ar y cwmni, yn y bôn mae AutoDesk yn ceisio hyrwyddo potensial AutoCAD Civil 3D, ac yn achos Servitec, mae hefyd yn cynnwys ymdrin â swyddogaeth Map3D, sydd bellach wedi'i integreiddio i'r un pecyn. Y swyddogaethau hyn yw:

Trosi data a gymerwyd yn y maes i ddata AutoCAD:

  • Mewnforio data topograffig yn awtomatig.
  • Creu cromliniau trawlin a thrygliant yn 2D a 3D yn awtomatig.
  • Dadansoddiad arwyneb a dadansoddiad topograffig.
  • Diweddariad awtomatig o'r MDT.

Dadansoddiad o wahanol ddewisiadau amgen safle,
Ffyrdd, cylchfanau:

  • Creu proffiliau hydredol, trawsrywiol a fertigol yn awtomatig.
  • Argraffiad a diweddariad awtomatig o broffiliau a gitâr.
  • Astudiwch ddewisiadau amgen a dewis y rhai mwyaf priodol.

Cyfrifiadau o waith daear a chiwbio:

  • Cyfrifo cyfansymiau torri a llenwi yn awtomatig.
  • Diweddariad awtomatig o'r esboniadau a'r cyfrolau.
  • Astudiaeth o wahanol senarios o fodelau tir sy'n addas ar gyfer gosodiad ffyrdd, graddau, safonau trefol, .etc.

Gorau oll, maent yn rhad ac am ddim. :), yma gallwch weld manylion llawn y cyrsiau a'r ffurflenni i'w defnyddio.

Ymatebion 4 i "Seminarau Sifil 3D yn strategaeth dda o AutoDesk yn Sbaen"

 1. g! neu rywun rwy'n gweithio ar lun o stryd, mae bron bob amser yn gwneud gyda chyfanswm orsaf ond erbyn hyn maent wedi dod â mi data traffig a lefel (traws-adrannau) Oes rhywun yn gwybod sut i drosi data hwn i UTM? Mae gen i echel diffiniedig ac adrannau darllen yn cael eu gadael pellteroedd hyd at + neu -, centerline, pellteroedd hyd at + neu - os bydd rhywun yn fy helpu ...... jcpescotosb@hotmail.com

 2. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Txus ef ar ei flog, o leiaf y rhai y bydd Ser & Tec yn eu rhannu ar Fai 8 ym Malaga a Mai 14 yn Valencia ………. Mae'r dyddiadau'n anghywir yn y paragraff hwn. Maent yn 8 o Fai yn Valencia a 14 o Fai ym Malaga… 😉

  Yn wir bwysigrwydd mawr y seminar yw dangos galluoedd 3D Sifil ynghylch trin fodelau digidol a thir yn gyffredinol, ond mae'r ychwanegiad pwysicaf a mwyaf deniadol i hyn, yw'r gallu i integreiddio pob cynllunio mewn 3D Sifil mewn data ar gyfer GIS trwy MAP.

  Tuedd y Weinyddiaeth ddylai fod gofyn i bob prosiect seilwaith gael ei dderbyn ynghyd â data'r prosiect ar ffurf "GIS", a dyna pam y gall yr un cymhwysiad drin y data hwn gyda'r absenoldeb o ganlyniad o golled. o ddata a gwella'r cynnyrch terfynol.

  Gyda llaw ... ... y seminar yn Malaga Byddaf yn rhoi partner gyda hi
  ????

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.