Rhyddhau fersiwn 8.0.10.0 o Manifold GIS

image Cyhoeddwyd y fersiwn hon o Manifold, ers y fersiwn 8.0 y buont 117 yn newid bod y mwyafrif wedi'u gogwyddo i wella'r cyflymder wrth drin data. Rhaid cyfaddef, maent wedi clywed y rhan fwyaf o'r chwilod a adroddwyd gan y rhai sydd wedi betio ar unwaith am y cais hwn, felly manteisiaf ar y cyfle hwn i sôn am y rhai sy'n werthfawr yn fy marn i:

Wrth adeiladu data

 • image Mae'r consol darllen data GPS wedi dod yn fwy goddefgar, felly arhoswch am dderbynyddion sy'n gweithio'n araf fel rhai UMPCs
 • Nid yw mewnforio data dwg bellach yn dyblygu data, digwyddodd weithiau
 • Mae geogodio yn gweithio orau pan fydd data anghyflawn
 • Ymdrin yn well â gorlifau a fewnforiwyd o ffeiliau dgn, a arferai ddod â phroblemau snap

Ymgyrch 3D

 • image Wedi gosod nam, a oedd weithiau'n anwybyddu'r disgrifiad a roddir mewn cydrannau o gyfuchliniau neu fasnau
 • Gwallau wedi'u datrys wrth fewnforio dxf gyda data 3D, ac am resymau rhyfedd weithiau roedd gwerthoedd Z yn ymddangos yn werthoedd gwallgof

 

Rheoli Delweddau

 • image Wedi datrys problem gydag allforio delweddau i fformat .ecw gyda gwall pennawd wrth ei ddarllen gan raglenni eraill. Felly nawr gallwch chi gysylltu â Google / Virtual Earth ac allforio i .ecw a mynd yn georeferenced heb unrhyw broblemau.
 • Mae cyflymder mewnforio arwynebau neu ddelweddau mewn fformatau ERDAS IMG wedi gwella'n sylweddol
 • Cafodd gwall a achosodd weithiau wrth allforio delweddau i Oracle 11g gan ddefnyddio technoleg GEORASTER ei ddileu

 

Rhagamcanion

 • image Mae mewnforio ffeiliau .shp yn cydnabod yr amcanestyniad presennol mewn prosiect ArcVies (.prj), gan gynnwys cydnabyddiaeth amrywiad "un-gyfochrog" o amcanestyniad "Lambert Conformal Conic". Gallwch hefyd allforio tafluniad i .prj
 • Wrth fewnforio tafluniad ffeil prj, mae'n addasu'r raddfa a'r unedau i'r rhai sy'n cael eu defnyddio

Wrth integreiddio cronfa ddata

 • image Mae darllen ac ysgrifennu gwerthoedd daearyddol yn SQL Server 2008 yn defnyddio trefn XY yn ôl newidiadau yn fersiwn ddiweddaraf SQL Server 2008
 • Cysylltu â ffynonellau data Mae PostGreSQL yn gorfodi amgodio UTF8 cymaint â phosibl er mwyn osgoi camddehongli cymeriadau Saesneg nas defnyddiwyd fel ñ ac acenion.
 • image Nid yw ysgrifennu metadata i Oracle 9i bellach yn methu
 • Nid yw golygu data sy'n gysylltiedig â chronfa ddata SQL Server 2008 yn methu mwyach
 • image Mae cydrannau cysylltiedig PostGreSQL o'r un gronfa ddata yn rhannu'r un cysylltiad data
 • Aeth gwall sefydlog wrth gysylltu ag Oracle yn wallgof wrth ganfod mynegeio gofodol
 • Diweddarir y gweinydd geocodio Rhithwir Rhithwir i ddefnyddio URLau newydd
 • Wrth allforio neu fewnforio data i ac o ffeil Excel neu unrhyw ffynhonnell ddata arall a gyrchir trwy OLE DB, nid yw'n cloi'r ffeil

Yn rheoli rhyngwyneb

 • image Mae addasu bar a bwydlen yn cael ei gynnal mewn gwahanol sesiynau Manifold
 • Wrth gau prosiect, nid yw arbed y newidiadau yn ceisio adnewyddu'r cydrannau cysylltiedig, felly mae'r cau yn gyflymach.

Byddwn yn parhau i weld beth arall a ddaw â diwedd y flwyddyn.

4 Atebion i "Manifold GIS fersiwn 8.0.10.0 wedi'i ryddhau"

 1. Do, roeddwn i'n meddwl fy mod i'n deall hynny ond doeddwn i ddim yn siŵr ...
  Diolch yn fawr iawn am eich ymateb a diolch hefyd am arbrofi gyda Manifold a rhannu eich dysgu amdano, yma ar eich blog.

  Cyfarchion o'r Ariannin a gweld pryd y dewch chi i'r rhannau hyn….

 2. Nid oes raid i chi boeni, wrth ail-osod y system, byddwch yn cydnabod y drwydded a weithredwyd yn flaenorol, cyn belled nad yw'n gam trwydded o 7 i 8 neu o ddarnau 32 i 64.

  Yr hyn y mae'r ymadrodd yn ei ddweud yw bod "pob diweddariad yn mynnu bod trwydded System Maniffold 8.0 ar gael"

  cyfarchiad.

 3. Cwestiwn am hyn ... cymylodd fy nghof ...
  Mae'r dudalen ddiweddaru yn argymell dadosod y fersiwn flaenorol. A yw'r diweddariad yn mynd i ddefnyddio rhif actifadu arall? Nid wyf yn credu, yn ôl yr hyn y mae'r dudalen hon yn ei ddweud, ond nid wyf yn siŵr. Mae'n dweud: "Mae angen trwydded weithio Manifold System 8.00 ar gyfer pob diweddariad". Mae gen i fersiwn 8 (Adeiladu 8.0.1.2316) yn weithredol (32 darn).
  Diolch yn fawr!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.