Rhyddhau fersiwn 8.0.10.0 o Manifold GIS

image Cyhoeddwyd y fersiwn hon o Manifold, gan fod y fersiwn 8.0 wedi bod 117 yn newid bod y mwyafrif wedi eu targedu i wella'r cyflymder wrth drin data. Mae'n rhaid inni gydnabod eu bod wedi clywed y mwyafrif o bygod sydd wedi adrodd ein bod wedi bod yn bet ar y cais hwn, felly rwy'n cymryd nawr i sôn am y rhai yr wyf yn eu cael yn werthfawr:

Mewn adeiladu data

 • image Mae'r consolau darllen data GPS wedi dod yn fwy goddefgar, fel ei fod yn aros i dderbynyddion sy'n gweithredu'n araf fel rhai UMPCs
 • Mewnforio data dwg bellach yn dyblygu data, weithiau'n cael ei basio
 • Mae geocodio yn gweithio'n well pan fo data anghyflawn
 • Gwell trin y splinellau a fewnforiwyd o'r ffeiliau dgn, a oedd yn dod â phroblemau nap yn flaenorol

Ymgyrch 3D

 • image Sefydlu gwall, a oedd weithiau'n anwybyddu'r disgrifiad a osodwyd ar gydrannau neu basnau cyfuchlin
 • Penderfynwyd gwallau wrth fewnforio dxf gyda data 3D, lle roedd rheswm rhyfedd weithiau yn y gwerthoedd Z yn ymddangos yn werthoedd crazy

Rheoli Delweddau

 • image Sefydlu problem gyda delweddau allforio i fformat .ecw gyda gwall pennawd wrth ei ddarllen gan raglenni eraill. Felly nawr gallwch chi gysylltu â Google / Virtual Earth ac allforio i. Ewch a mynd gyda georeference heb broblemau.
 • Cafodd y cyflymder o ran mewnforio arwynebau neu ddelweddau yn fformatau ERCAS IMG ei wella'n sylweddol
 • Cafodd gwall a achoswyd weithiau wrth allforio delweddau i Oracle 11g gan ddefnyddio technoleg GEORASTER ei ddileu

Rhagamcanion

 • image Mae mewnforio ffeiliau .shp yn cydnabod yr amcanestyniad presennol mewn prosiect ArcVies (.prj), gan gynnwys y gydnabyddiaeth amrywiad "un-gyfochrog" o'r rhagamcan "Lambert Conformal Conic". Gallwch hefyd allforio rhagamcaniad i .prj
 • Pan fydd mewnforio rhagamcaniad ffeil prj yn addasu'r raddfa a'r unedau i'r rhai sy'n cael eu defnyddio

Mewn integreiddio cronfa ddata

 • image Mae darllen ac ysgrifennu gwerthoedd daearyddol yn SQL Server 2008 yn defnyddio XY yn unol â newidiadau y fersiwn diweddaraf o SQL Server 2008
 • Wrth gysylltu â ffynonellau data, mae PostGreSQL yn gorfodi'r amgodiad UTF8 cyn gynted ag y bo modd er mwyn osgoi camddehongli cymeriadau nas defnyddir yn Saesneg fel ñ ac acenion.
 • image Nid yw ysgrifennu metadata i Oracle 9i bellach yn methu
 • Mae'r rhifyn o ddata sy'n gysylltiedig â chronfa ddata 2008 Server Server SQL bellach yn methu
 • image Mae cydrannau cysylltiedig PostGreSQL o'r un datgeliad yn rhannu'r un cysylltiad data
 • Gwnaethpwyd gwall yn achlysurol wrth gysylltu â Oracle yn aneglur yn canfod mynegeio gofodol
 • Diweddarir y gweinydd geocodio Rhithwir Rhithwir i ddefnyddio URLau newydd
 • Wrth allforio neu fewnforio data i ffeil excel neu oddi arno neu unrhyw ffynhonnell ddata arall a gyrchir trwy OLE DB nid yw'n cloi'r ffeil

Yn rheoli rhyngwyneb

 • image Cynhelir addasu bariau a bwydlenni mewn gwahanol sesiynau o Manifold
 • Wrth gau prosiect, nid yw arbed y newidiadau yn ceisio adnewyddu'r cydrannau cysylltiedig, felly mae'r cau'n gyflymach.

Byddwn yn parhau i weld beth arall sy'n dod â diwedd y flwyddyn.

Ymatebion 4 i "Ryddhau fersiwn 8.0.10.0 o Manifold GIS"

 1. Ydw, roeddwn i'n meddwl fy mod yn deall ond nid oeddwn yn siŵr ...
  Diolch yn fawr iawn am eich ymateb a diolch hefyd am arbrofi gyda Manifold a rhannu eich dysgu amdano, yma ar eich blog.

  Cyfarchion o'r Ariannin a gweld pryd y daw i'r rhannau hyn ....

 2. Nid oes raid i chi boeni, wrth ail-osod y system, byddwch yn cydnabod y drwydded a weithredwyd yn flaenorol, cyn belled nad yw'n gam trwydded o 7 i 8 neu o ddarnau 32 i 64.

  Yr hyn y mae'r ymadrodd yn ei ddweud yw bod "pob diweddariad yn mynnu bod trwydded System Maniffold 8.0 ar gael"

  cyfarchiad.

 3. Cwestiwn am hyn ... bod fy nghof yn cymylu ...
  Mae'r dudalen ddiweddaru yn argymell dadosod y fersiwn flaenorol. A yw'r diweddariad yn mynd i ddefnyddio rhif actifadu arall? Nid wyf yn credu, yn ôl yr hyn y mae'r dudalen hon yn ei ddweud, ond nid wyf yn siŵr. Mae'n dweud: "Mae angen trwydded weithio Manifold System 8.00 ar gyfer pob diweddariad". Mae gen i fersiwn 8 (Adeiladu 8.0.1.2316) yn weithredol (32 darn).
  Diolch yn fawr!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.