Cwrs da o 2013 rhad ac am ddim AutoCAD

Pwy sydd ddim eisiau cwrs AutoCAD ar-lein am ddim ...

Yn fyr, does dim byd tebyg i ddilyn cwrs ffurfiol gyda hyfforddwr da i ddysgu AutoCAD. Ond mae'r opsiwn rydw i'n mynd i'w ddangos i chi wedi fy synnu rhywfaint, o ystyried bod AutoCAD 2012 wedi cyrraedd heb fod yn bell yn ôl. Dyma gwrs AutoCAD 2012 a hyrwyddwyd gan awdur Guides Inmediatas.com, sydd wedi cael yr ewyllys i addasu cwrs a oedd yn bodoli a yn dal i fod ar gyfer AutoCAD 2008 ond nawr o dan y rhyngwyneb newydd a'r diweddaraf  Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012.

AutoCAD-2012Mantais fwyaf y cwrs hwn yw ei fod mewn fideo gyda sain yn egluro gam wrth gam, gyda rhai cymhorthion ôl-gynhyrchu ychwanegol sy'n rhoi blas a gras wedi'i bersonoli iddo. Mae dysgu fel hyn yn ymarferol iawn, yn enwedig i ddefnyddwyr sydd eisoes yn adnabod AutoCAD, ond sydd ar goll rhywfaint gyda nodweddion newydd y rhyngwyneb gweledol, yn enwedig gan mai hwn yw'r defnyddiwr nad yw'n dilyn cwrs ond sy'n dysgu mewn ffordd hunanddysgedig. Rwyf hefyd yn gweld y cwrs yn wych i ddefnyddwyr newydd, gan fod yr arferion yn canolbwyntio ar waith ymarferol; er y gallai wneud gydag ymarfer ar y diwedd sy'n datblygu swydd gyflawn, fel trefoli neu gynllun tŷ, gan gyfeirio pob gorchymyn at y bennod lle maen nhw.

Gweler pa mor ymarferol yw ymarferoldeb y Rhuban, ar ôl i rywun ei esbonio gyda mwy o optimistiaeth na'n sioc ychydig flynyddoedd yn ôl.

Rhaid cydnabod nad oes gan bawb yr ewyllys i waredu deunydd fel hwn yn rhydd; Mae'r Rhyngrwyd wedi caniatáu i lawer o wybodaeth gael ei democrateiddio bob dydd yn fwy ac felly llai o esgusodion i ddysgu'r rhaglen. Estynnwn ein diolch i Luis Manuel González Nava, awdur y cynnyrch hwn. Dyma enghraifft, ac islaw'r crynodeb o'r pynciau sydd eisoes ar gael, mwy na 400 o fideos sydd eisoes ar gael i'w prynu hefyd, gan gynnwys pecyn o Blociau ar gyfer AutoCAD a rhai adnoddau ychwanegol.

[Sociallocker]

 


Adran Gyntaf: Cysyniadau Sylfaenol AutoCAD

 • Pennod 1: Beth yw AutoCAD?
 • Pennod 2: Rhyngwyneb sgrin AutoCAD 2012
 • Pennod 3: Unedau a Chydlynau
 • Pennod 4: Paramedrau Arlunio Sylfaenol

Ail Adran

 • Pennod 5: Geometreg Gwrthrychau Sylfaenol
 • Pennod 6: Gwrthrychau Cyfansawdd
 • Pennod 7: Eiddo Gwrthwynebu
 • Pennod 8: Testun

Trydydd Adran

 • Pennod 9: Cyfeiriadau Gwrthwynebu
 • Pennod 10: Olrhain Cyfeirio Gwrthrychau
 • Pennod 11: Olrhain Polar
 • Pennod 12: Cyfyngiadau Parametrig
 • Pennod 13: Navigation 2D
 • Pennod 14: Rheoli Gweld
 • Pennod 15: Y System Cydlynu Personol

Y pedwerydd Adran, Adeiladu Syml o wrthrychau

 • Pennod 16: Dulliau Dewis
 • Pennod 17: Argraffiad Syml
 • Pennod 18: Golygu Uwch
 • Pennod 19: Clampiau
 • Pennod 20: Siedio, Graddfeydd, a Chyfandiroedd
 • Pennod 21: The Properties Palette

Y pumed adran, Trefniadaeth y lluniadau

 • Pennod 22: Yn cwmpasu
 • Pennod 23: Blociau
 • Pennod 24: Cyfeiriadau Allanol
 • Pennod 25: Adnoddau mewn Darluniau
 • Pennod 26: Ymholiadau

Y chweched adran, Sizing

 • Pennod 27 Dimensiynu
 • Pennod 28 CAD Safonau

Y seithfed adran, y cynllun a'r cyhoeddiad

 • Pennod 29 Print Design
 • Pennod 30 Ffurfweddu Argraffu
 • Pennod 31 Autocad a Rhyngrwyd
 • Pennod 32 Set o gynlluniau

Yr wythfed adran, darlun tri dimensiwn

 • Pennod 33 Y Gofod Modelu 3D
 • Pennod 34 SCP yn 3D
 • Pennod 35 Edrych ar 3D
 • Gwrthrychau 36 Pennod 3D
 • Pennod 37 Solidau
 • Arwynebau Pennod 38
 • Mesur Pennod 39
 • Pennod 40 Modelu

Mae'r cwrs yn cael ei gymryd ar-lein, yn rhad ac am ddim.

Dechreuwch y cwrs ar-lein AutoCAD 2012 yma

Y cwrs hefyd gallwch brynu am US $ 34.99 i'w weld heb gysylltiad Rhyngrwyd

 • Cwrs llawn o AutoCAD 2D a 3D gyda Fideos 477
 • Porwr Symlach ar gyfer Themâu Pori
 • Mae pob ffeiliau samplwrth gwrs
 • Dyluniadau 17,000 dwg de blociau a modelau 3D
 • Tudalennau llyfr digidol 255 gyda phenodau 40
 • Costau llongau wedi'u cynnwys i'ch cartref, i unrhyw wlad yn America ac Ewrop.
 • Gellir ei brynu gan PayPal, Cerdyn Credyd a Throsglwyddo Banc.

 

BRYNU NAWR

 

Ar ôl i'r cwpon disgownt gael ei ddarparu dros dro gan Z! Cwponau, telir y cwrs gan ddefnyddio'r gwasanaeth FastSpring, i warantu y gellir ei dalu trwy wahanol ddulliau y mae pobl wedi gofyn amdanynt ac yn cyfateb i arian lleol.

 1. Y ffordd gyntaf yw trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.
 2. Yr ail yw trwy gyfrif PayPal
 3. Y trydydd yw trwy drosglwyddiad banc ACH, ar gyfer y rhai sydd â changen ar-lein. Ddim yn berthnasol ym mhob gwlad.
 4. Mae'r olaf trwy drosglwyddiad rhyngwladol. Ar gyfer hyn rhaid i chi ddewis «Gorchymyn Prynu», i dderbyn yn y post ddata'r banc gohebydd gyda'r banc o'ch dewis yn eich dinas eich hun.

Ffurflenni talu o gwrs AutoCAD 3D wrth eich drws, am $ 34.99

BRYNU NAWR

 • Os oes gennych chi cwpon disgownt blaenorol, neu os hyrwyddir y dudalen hon trwyCefnogwyr Facebook, gallwch chi fynd i mewn.
 • Y llwyth yw trwy gyfrwng negeseuon mynegi, sy'n cymryd o 3 i 5 wythnos, yn dibynnu ar y pellter; mae'r llwyth yn gadael Mecsico, pam na all y tu mewn i'r wlad hon gymryd ychydig wythnos. Rydyn ni'n rhoi cod i chi i'w olrhain ar-lein.
 • Gwneir y llwyth dau ddiwrnod busnes ar ôl derbyn y taliad, a gwneir hyn gan Ganllawiau Heb eu Cyhoeddi o Fecsico.
 • Er ei fod yn cyrraedd eich tŷ, gallwch chi ymgynghori â'r cwrs ar-lein.

 

Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â ni.

editor@geofumadas.com

Os ydych chi am fod yn ymwybodol o hyrwyddiadau arbennig, dilynwch ni Facebook o Twitter

[/ Sociallocker]

156 Yn ymateb i “Cwrs AutoCAD 2013 da am ddim”

 1. Rhoddais wybod iddynt fy mod wedi ymddeol yn ddiweddar fel peiriannydd, rwy'n byw yn Guayaquil, Ecuador, a hoffwn gymryd cwrs AUTOCAP SYLFAENOL

  Cyfarchion a diolch yn fawr am eich ateb

 2. Wel, yr wyf am adael sylw cryno ar eich cyfer chi
  safle fel y gallwch weld a oes pobl sy'n darllen.

  O leiaf mae'n beth yr wyf wedi'i weld. Rwy'n gobeithio y byddwch yn cadw ati i ysgrifennu
  Rydych wedi gwneud hyd yn hyn ac, os bydd rhywbeth y gallwn ni gydweithio yn y dyfodol, rydych chi'n fy nghefnogi.
  Mae hyn yn wir hoffwn.

 3. Helo, diolch i chi am gymryd rhan mewn cwrs fel autocad, a fydd yn caniatáu datblygiad personol i mi

 4. Mae gennyf ddiddordeb mewn cymryd y cwrs autocad gan ei bod yn bwysig iawn datblygu fy ngwaith

 5. Rwyf am gymryd y cwrs bws rhithwir diolch i chi gan y gallwch chi fy helpu a phan fydd y dosbarthiadau'n dechrau diolch

 6. Hi! Hoffwn ddysgu Autocad gyda'i gwrs. Oherwydd nad yw gwybod sut i'w ddefnyddio yn fy atal rhag gwneud cais am swydd well yn fy swydd. Hoffwn i mi ddweud wrthych sut i'w gael. Diolch ichi

 7. Hoffwn fanteisio'n fawr ar y cwrs hwn, rwyf am astudio peirianneg sifil a gwn fod hwn yn offeryn sylfaenol

 8. Dydw i ddim yn gwybod unrhyw beth am autocad ac maent yn mynnu y gallai'r gangen o beirianneg anfon y cursom am ddim i ddechreuwyr os gwelwch yn dda.

 9. Rwy'n berchen ar yr autocad 2011, mae gennych y cwrs dysgu hwn.
  Rydw i mewn Colombia, beth yw gwerth y cwrs.
  Gallwch anfon eich e-bost ataf i gysylltu â mi.
  diolch

 10. Hoffwn dderbyn y cwrs awtocad am ddim i'w ddysgu o 0 diolch !!

 11. Rwy'n byw yn ninas Zitacuaro Michoacan, pa mor hir y mae'n ei gymryd i gyrraedd yno. ac ym mha banc y gellir gwneud y taliad. cyfarchion

 12. Rwy'n credu ei bod yn wych bod cyrsiau mor bwysig yn cael eu democratoli ac maent ar gael i lawer o fyfyrwyr a phobl sydd ag awydd i ddysgu.

 13. DAWCH YN ÔL!
  YDYCH CHI'N BOD EICH RHIF I GYFATHREBU Ā ME?
  Rydw i'n AM DDIDDORDEB YN Y CWRS!
  DIOLCH!

 14. Helo.
  Mae Perü yn cymryd tua 3 yr wythnos a hanner.
  Os ydych yn prynu'r fersiwn 2013, mae'n costio dim ond 29.99 y gallwch ei lawrlwytho a'r un diwrnod.

 15. Wrth gwrs nid yw wedi'i gynnwys, mae AutoCAD yn costio mwy na doleri 1,000 yn ei fersiwn LT. Ni ddisgwylir y bydd yn cael ei gynnwys mewn cwrs sy'n costio 34.99

  Fodd bynnag, at ddibenion dysgu, gallwch lawrlwytho'r fersiwn lawn o
  http://students.autodesk.com
  Mae'n gweithio fel fersiwn arferol, dim ond dyfrnod sydd ganddo ar adeg argraffu sy'n dweud ei fod yn fersiwn addysgol.

 16. Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol ond mae gennyf amheuaeth bod y rhaglen autocad wedi'i chynnwys neu mae'n rhaid imi ei brynu

 17. Mae nifer o bobl wedi prynu'r cwrs o Sbaen, pan gyrhaeddir yno mae oddeutu wythnosau 4, gan ei fod yn gadael Mecsico.
  Hyd yn hyn, nid yw cwrs erioed wedi'i golli ac nid ydym wedi cael unrhyw gwynion.

 18. Mae gennyf ddiddordeb mewn prynu'r cwrs ond pa mor ddiogel yw'r llongau unwaith y bydd y pryniant yn cael ei wneud yn fy achos i, rwy'n Sbaen. Hoffwn wybod yr amser y byddai'n ei gymryd i fynd i'm cartref diolch

 19. Beth am! Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y cwrs, ond fel y plentyn a grybwyllir uchod, hoffwn wybod faint y gallaf ei ddefnyddio fel dechreuwr?

 20. Mae'r cyrsiau hyn yn wirioneddol yr hyn yr ydych yn edrych amdano, a allech anfon y cyfrif talu ataf

 21. Helo mae'r cwrs yn cynnwys cyngor neu diwtora ar gyfer yr achosion mwyaf cymhleth ?, Pa un sy'n ei argymell i rywun sy'n dechrau 100%.

 22. Ydw, fel y dywed yr erthygl, cynhwysir pro post.
  Rydych chi'n talu gyda cherdyn credyd neu drosglwyddiad banc.

 23. Rydw i eisiau prynu'r crwrs fel taliad am ddorau 35 y cwrs, roedd hyn i gyd yn cynnwys

 24. Mae angen mwy o wybodaeth arnaf am y cwrs awtocad, y pris a dull llongau, mae'n ddiddorol

 25. Rwy'n dod o hyd i'r holl waith a gyflwynir yma yn bwysig iawn oherwydd mae'n ddefnyddiol iawn
  Atte.

  Ing. Cesar Romero

 26. Hoffwn gael mwy o wybodaeth gan fod gen i ddiddordeb mawr mewn caffael cyfarchion a diolch y cwrs

 27. Helo, mae gennyf ddiddordeb yn y cwrs hwn ac mae angen i chi anfon y wybodaeth. at fy e-bost, mae angen i mi wybod pa mor ddibynadwy yw diolch.

 28. Helo Rydw i wedi prynu'r cwrs 2 wythnos yn ôl ac nid yw wedi cyrraedd eto rwyf yn yr UDA ac roeddwn i eisiau gwybod pa ddyddiad y bydd yn cyrraedd.

 29. Hoffwn ddysgu'r autocad 2012 am ddim os gwelwch yn dda, gobeithio y byddwch chi'n anfon y cyfarwyddiadau at fy e-bost.

 30. Helo, mae gen i ddiddordeb mewn dysgu'r cwrs AUTOCAD 2012 am ddim, anfonwch at fy post yr hyn y mae'n rhaid i mi ei wneud i'w wneud.
  Rwy'n byw yn Cali Colombia, diolch.

 31. Os ydych chi yn Mexico City, mae'r llwyth yn cyrraedd llai nag wythnos.
  Os ydych chi'n bwriadu ei godi, rydym yn disgownt o ddoleri 5, hynny yw, byddech chi'n talu'r un cyfatebol i ddoleri 29.99 yr Unol Daleithiau.
  Rhaid i chi anfon e-bost at editor@geofumadas.com i roi'r cod disgownt a'r cyfeiriad lle y dylech ei dynnu.

 32. Helo, unwaith eto yn poeni nhw, nid wyf yn cael yr e-bost Dwi ddim yn gwybod a ydw i'n eu gadael yn anghywir â'm e-bost lilivar2@hotmail.com. a hoffwn wybod yn y CD o Fecsico os yw'n bosibl mynd yn uniongyrchol i'w rannu â chyfeiriad.

 33. Helo, hoffwn gymryd y cwrs autocad am ddim, anfonwch y wybodaeth i mi i'w wneud.

  Diolch yn fawr.

 34. Byddai'r cwrs i'ch cyfeiriad corfforol yn cyrraedd llai na wythnos, gan ei fod yn gadael Mecsico.
  Mae gwybodaeth y cwrs yn yr erthygl, nid oes llawer mwy i'w esbonio drwy'r post.

  Cofion

 35. Helo, prynhawn da, does gen i ddim diddordeb mewn dilyn y cwrs awtocad, gallwch chi anfon y wybodaeth at fy e-bost rwy'n byw yn Saltillo, coahuila, Mex.

 36. Ydw, mewn dylunio mecanyddol mae yna lawer o gymhwysedd o AutoCAD.
  Mae gan y cwrs yr un pris, waeth beth yw'r gyrchfan cyn belled ag y mae'n mynd. Mae'n US $ 34.99 y gallwch ei dalu mewn banc lleol trwy drosglwyddiad banc.

 37. Rwy'n mecanydd diwydiannol ac rwyf angen llawer i mi ddysgu i dynnu car cad. Hoffwn wybod a oes gennyf gyfle da o wneud cais i fecaneg. ac os gallech anfon gwybodaeth y cwrs yn Sbaeneg i mi a chost hyn. Rwyf o'r tu mewn i Ecwador. Diolch yn fawr iawn Rwy'n aros am eich ymateb

 38. Y pris yw $ 34.95.

  Yr oedd mewn dyrchafiad am gyfnod, ond dim ond mewn taliadau PayPal, gan gynnwys llongau.

 39. Gallwch hefyd trwy drosglwyddiad banc.

  Yn y ddolen "Prynu nawr"

  Defnyddiwch yr opsiwn "Gorchymyn prynu", a phan ychwanegwch eich data, bydd y manylion banc sydd eu hangen arnoch yn cael eu hanfon atoch trwy drosglwyddiad banc.

 40. Dim ond Pay-Pal? Y talir y taliad. Nid wyf yn gwybod sut i wneud taliadau fel hyn .. = (
  Rwyf am brynu'r cwrs. rhywfaint o gyfrif mewn rhai banc ...
  Y llwyth yw i Periw.

 41. Dewiswch yr opsiwn Gorchymyn Prynu. Ar ôl i chi nodi'ch gwybodaeth, anfonir data'r banc gohebydd atoch trwy'r post. Gyda hynny rydych chi'n mynd i'r banc a gallwch chi wneud y trosglwyddiad. Mae'r pris yn cynnwys cludo i'ch cyfeiriad, trwy'r post.

 42. Hi, Tito.
  Mae'r cwrs yn costio doleri 34.99 yr UD. Mae'n cynnwys cost cludo.
  Nid yw'n cynnwys llyfr printiedig, ond mae'r DVD yn cynnwys y fideos, llyfr digidol esboniadol.

 43. RYDYM YN AM DDIDDORDEB YN Y CWRS BYW YN VENEZUELA NESCESARIO YN COST Y CWRS CWBLHAU AC OS YDYM YN CYDYMFFURFIO Â PHOBOS (LLYFR A DVD)

 44. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn prynu'r cwrs; Gallwch anfon y wybodaeth angenrheidiol i mi i wneud fy archeb, rwy'n ysgrifennu o Morelia, Mich

 45. Hi, Rwyf am ddysgu AutoCAD, rwyf yn byw yn Venezuela a 100 km. O'r Dictate byw wneud y cwrs, byddwn yn hoffi gwybod sy'n iawn i mi, os byddwch yn prynu y cwrs neu yn teithio bob wythnos.

 46. Hello Roque.
  Nid ydym yn gwerthu y rhaglen AutoCAD, ond gallwch chi ei lawrlwytho http://students.autodesk.com
  Mae'r hyn rydyn ni'n ei werthu yn gwrs i ddysgu sut i'w ddefnyddio, y pris yw doleri 34.99 yr UD, mae'n cynnwys cludo i'ch cyfeiriad. Rhaid i chi wneud y taliad trwy PayPal neu gerdyn credyd sy'n gysylltiedig â PayPal.
  Gellir ei wneud hefyd trwy drosglwyddiad banc, gyda'r gwasanaeth FastSpring

 47. Rwyf am wybod pris autocad 2012, y ffurflen daliad yn Colombia, lle i lofnodi'r ffurflen longau a sut i ddysgu sut i'w ddefnyddio i wneud fy nghynlluniau fy hun, rwyf yn bensaer

 48. Helo Marcela.
  Cymerir y cwrs ar-lein, yn eich amser eich hun ac yn dilyn y fideos.
  Nid yw achrediad wedi'i ymestyn.

  Os ydych chi'n archebu'r DVD trwy'r post, mae'r ymarferion cwrs, blociau ar gyfer AutoCAD a'r holl fideos rydych chi'n eu gwylio ar-lein hefyd yn cael eu hanfon atoch chi. Mae'r gost yn symbolaidd, os ydych chi'n ystyried bod y gwerth yn cynnwys cludo i'ch cartref ... ni waeth ble rydych chi.

  Nid yw'r achrediad a ddarperir yn yr un o'r achosion.

 49. Hi, Im 'o'r Ariannin, hoffwn gael mwy o wybodaeth am y cwrs, sy'n ymwneud â darparu a thariffau ohonynt, rhyw fath o dystysgrif yn ymestyn i gwblhau'r gwaith? o ddiddordeb i mi wneud hynny, felly yn disgwyl am eich ymateb.

 50. Derbyn fy ngharau. Rydw i'n bensaer, yn ddechreuwr ar Autocad ac mae gennyf ddiddordeb mewn cwrs awtomatig 2012 ar-lein. Anfonwch ddolen at fy e-bost i fynd â'r cwrs am ddim, Diolch!

 51. Rwy'n o Santiago del Estero, yr Ariannin ac mae arnaf angen cwrs 3D 2012 Sifil AutoCAD yn Sbaeneg. Diolch ichi

 52. Rwy'n byw yn Toronto Canada ac rwyf am wybod a allwch chi anfon y cwrs hwnnw ataf neu os oes gennych yr Autocad 2013 eisoes oherwydd dyna'r rhaglen rwyf wedi ei osod!
  Diolch gyda nhw

 53. CWRS GYMRYD ME DIDDORDEB CYSYLLTWCH Â HYN FFONAU ****** A / ******* â Ms NATALY NEU WYBODAETH MAIL anfon diolch ac o ran

 54. Rydw i eisiau dysgu hyfforddwr rydw i o Banfield Rydw i'n mynd i ysgol 18: 30 i 23 Gallaf cyn hynny ddiolch.

 55. Mae'n awyddus i wneud cwrs civilcad, mae angen i mi wybod am y gost a lle y maent yn pennu

 56. Mae'n costio ddoleri 34.99, yn cynnwys llongau.
  Y modd talu yw PayPal neu gerdyn credyd sy'n gysylltiedig â PayPal a hefyd trwy drosglwyddiad banc.

 57. Mae gennyf ddiddordeb yn ystod autocad yn Colombia sy'n werth y saw, a sut yr wyf yn gwneud y trafodiad

 58. Rydym yn derbyn cerdyn credyd, PayPal a throsglwyddiad banc hefyd.

  Y pris yw doler yr Unol Daleithiau 34.99 neu ei gyfwerth mewn arian lleol.

 59. Helo…
  Cyn gynted ag y byddaf yn cael y cwrs yma yn Venezuela, gan ei dalu yn Bolivares? Sut y gellid y trafodiad masnachol, gan ba banc?

  Byddwn yn gwerthfawrogi eich help, cyfarchion …….

 60. Mae gennyf ddiddordeb yn eich cwrs AutoCAD, fy arbenigedd yn tynnu waliau i argraffu i wir contruirlas, yn benodol nesecito wybod yr offer yn AutoCAD i dynnu ac adeiladu yn unig gorymdeithiau.

  Diolch yn fawr iawn am eich help.

 61. Rwy'n amatur o'r rquitectura, rwyf am ddysgu autocad 2012 diwethaf.

 62. Oes, gallwch chi gael eich hanfon i'r Eidal am y pris hwnnw.
  Does dim ots os oes gennych y fersiwn honno o AutoCAD, mae'r gorchmynion yr un fath, gyda'r gwahaniaeth nad yw'r cwrs yn cynnwys y drefn Bensaernïaeth sydd gan eich fersiwn.

 63. Rwy'n byw yn yr Eidal, gallwch ei anfon yma, mae gen i yr Autocad Architectura 2009, beth allaf ei wneud?

 64. BLE YDYM YN GYNNWYS ATEBION Y FFORWM?

 65. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y ddolen daliad, gallwch ddewis arian eich gwlad a bydd yr un cyfatebol yn ymddangos.

 66. hello Manuel Hoffwn wybod am bris y cwrs y gwerth mewn pesos colombiaidd o flaen llaw diolch

 67. cyfarchiad ymdriniaf i chi am y 13 / 3 / 2012 diwethaf, yr wyf yn archebu cwrs AutoCAD 2012, hoffwn wybod sut mae olrhain y gorchymyn ar-lein drwy, fel nad ydynt yn mynd i mewn i'r cyfrinair a gefais.

  diolch yn fawr iawn, Carlos Herraez

 68. Helo Carlos.
  Os ydych chi'n byw ym Mecsico, gallwch wneud blaendal i Bancomer, y cyfwerth yw pesiau 319.
  Unwaith y gwneir y blaendal, anfonwch gopi wedi'i sganio atoch neu ffotograff darllenadwy o'r blaendal a byddwn yn ei anfon atoch chi.
  Mae holl gynnwys y cwrs mewn un DVD

 69. afternoon've da bod yn gwylio rhai capiulos AutoCAD ar-lein ac roeddwn i'n hoffi llawer, ac rwy'n llongyfarch y cwrs hwnnw hiso gyfer y rhai sydd eisiau dysgu a wybodaeth ddiweddaraf inni am y rhaglen honno.

  Rwy'n amserlen gyntaf yn y rhaglen hon ac rydw i mor ofidus fy mod yn meddwl am ei gael.

  a dim ond ychydig o gwestiynau sydd gennyf:

  mae'r gwasanaeth llongau yn cyrraedd tan cd. chihuahua juarez ??

  a faint sydd gyfwerth â phris y cwrs mewn pesos Mecsicanaidd?

  a faint o DVD y mae'r cwrs yn ei gynnwys?

  byddai hynny'n beth ymlaen llaw diolch yn fawr iawn am y cwrs a llongyfarchiadau.

  diolch!

 70. Mae gennyf ddiddordeb yn y cwrs 2012 AutoCad. Rwyf am wybod a ellir talu'r cwrs am drosglwyddiadau.

 71. Cyfarchion Manuel Medina Mae gennyf ddiddordeb yn y cwrs awtocad 2011 ond nid wyf yn gweld eich post, dwi'n anfon fy mhwll fel ein bod ni'n cyfathrebu

 72. Mae Naviskork hefyd yn rhaglen o AutoDesk, nid oes rhaid i chi ei allforio i fformat arall, gan fod y rhaglen honno'n darllen ffeiliau dwg

 73. Mae angen i mi wybod sut y gallaf weld ffeil awtocad yn y rhaglen navisworks .. sut i'w allforio fel y gall y rhaglen hon ei darllen ... ??

 74. diolch am y cyfraniad enfawr at Mr. Nava, ychydig o bobl desinterasada y ffordd honno yn darparu cyfleusterau ar gyfer y cyrsiau astudio am ddim fel yn ddefnyddiol gan ei fod yn y AutoCAD.

 75. Hoffwn ddysgu cyrsiau am ddim a addysgir gennym ni; gallu meistroli beth yw autocad 2D a 3D, ynglŷn â pharatoi cynlluniau (yn gyffredinol); Ar frys, rwy'n tynnu'n ôl oddi wrthym. eich gweld yn fuan

 76. Annwyl chyfaill:

  Rwy'n ysgrifennu i ddweud wrthych fod cwrs Autocad 2012, o'r Sgrin i realiti, wedi'i orffen. Heddiw rwyf wedi llwytho i fyny'r 40 a'r pennod olaf i'r dudalen. Yn hyn o beth hoffwn wneud rhai sylwadau:

  - Rwy'n gwerthfawrogi'n benodol y sôn am y cwrs ar eich gwefan. Mae'r ymweliadau a gefais ar y dudalen o'ch gwefan wedi bod yn bwysig iawn i mi.

  - Rwy'n ymwybodol y gellir gwella'r cwrs mewn sawl ffordd. Yn ei fersiwn nesaf, cymeraf y cyfle i ychwanegu enghreifftiau a threiddio i bynciau amrywiol. Beth bynnag, roedd yn y fath fodd y bydd ei diweddariad yn gyflym iawn cyn gynted ag y bydd fersiwn 2013 o'r rhaglen ar gael ac nid fel nawr, a gymerodd 10 mis i mi ei chwblhau, 3 yn fwy na'r hyn a gynlluniwyd.

  - Yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf, bydd gen i fersiwn disg o'r un cwrs yn barod, i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd ei gweld ar-lein a gofyn i'w lawrlwytho. Bydd ganddo ychydig o bethau ychwanegol a bydd ei gost yn fforddiadwy iawn, a bydd y cwrs am ddim yn parhau i fod ar gael.

  - Hefyd mewn ychydig ddyddiau bydd ar gael yn yr hyn sydd, o leiaf i mi, yn safle rhif 1 ar gyfer cyrsiau cyfrifiadurol am ddim ar y Rhyngrwyd: http://www.aulaclic.es

  Rwy'n cymryd y cyfle hwn i ddymuno'r gorau i chi yn y gwyliau nesaf.

  Gorau o ran.

  Luis Manuel González Nava

 77. Rwy'n ei hoffi, mae gen i ddiddordeb mewn derbyn y cwrs Hoffwn i fod yn rhad ac am ddim. Rhagorol

 78. Mae mynediad i'r fideos yn rhad ac am ddim, mae'n rhaid ichi ddilyn y ddolen i Ganllawiau Heb eu Cyhoeddi.

 79. Mae angen i mi wybod sut rwy'n cofrestru, a faint y mae'r cwrs yn werth, ac amser y cwrs, diolch.

 80. helo, os gwelwch yn dda fy helpu, mae angen y cwrs rhad ac am ddim, grasias

 81. Os ydych chi'n gofyn am y cwrs, mae'n rhad ac am ddim cyhyd â'ch bod yn gwylio'r fideos ar-lein.

  Os gofynnwch am AutoCAD, nid yw hyn am ddim. AutoDesk sy'n berchen arno ac mae angen ei brynu, mae fersiwn LT o AutoCAD 2012 yn costio tua mil o ddoleri'r UD.

 82. SUT I GYRRAEDD WYBOD ME FEL HYN RHAGLEN YN RHAD AC AM DDIM I DDYSGU OS BYDDAF YN GWYBOD UNPOC ODE AutoCAD 2011 OND DIM OND Y PETHAU SYLFAENOL gwybod i mi OS GWELWCH YN DDA !!!

 83. i wyf yn newydd i'r ddefnyddio AutoCAD, ac rwyf am ddiolch i'r cyfraniad y cwrs hwn ac rwy'n meddwl os gallaf ei lwytho i lawr ac yn gymaint y maent yn ddiolchgar

 84. Mae newyddbethau AutoCAD 2012 bod bariau a gorchmynion newydd yn cynnig fersiwn newydd Meddalwedd AUTODESK, a gymhwyswyd mewn Peirianneg Sifil ynghyd ag Adeiladu Sifil a Ffyrdd.

 85. Am ddim.
  Mae rhai cwmnïau ar y Rhyngrwyd sy'n gwasanaethu cyrsiau yn y ffurflen hon ar gyfer Microstation, ond telir hwy.

  Rwy'n gadael cyswllt:
  Dywedwch wrthyn nhw am roi'r cod disgownt "geofumadas" i chi

  🙂

  http://axiomint.com/microstation-training/

 86. Hoffwn wybod a oes cyrsiau o'r fath ar gyfer y Microstation v8i?

 87. Cyfraniad da iawn. Rydw i'n ei ystyried yn wirioneddol gyfleus i ddysgu trin y rhaglen hon, yn hanfodol mewn llawer o broffesiynau. Mae hyblygrwydd ei offer lluosog, ei hawdd i'w ddefnyddio ac eglurder ei ryngwyneb yn gwneud y rhaglen hon yn un o ffefrynnau penseiri, dylunwyr, dylunwyr graffig, addurnwyr, ac ati.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.