Beth sydd y tu ôl i ymddiswyddiad y Pab Benedict

Heddiw, mae'r byd sydd wedi dieithrio wedi dychryn y tu ôl i newyddion sydd ond yn dangos i ni gyfranogiad yr Eglwys Gatholig yn y cyd-destun byd-eang.

Byddai heddiw wedi bod yn gyffredin ddydd Llun 11 Chwefror gydag ephemeris na fyddai wedi mynd y tu hwnt i'r pentrefi y mae ei noddwr yn Forwyn Lourdes, i wres ffair sy'n dechrau heddiw, gyda bwyd lleol yn champas o gwmpas sgwâr, rodeo ddydd Iau , pencampwriaeth pêl-droed yn y prynhawniau ac ymwelwyr sy'n dod o drefi eraill i adael rhywfaint o arian tramor ac edrych am ferched â gwên anodd yn y parc.

Ond i roi enghraifft, yng nghyd-destun Venezuelan mae Twitter, 6 o'r hashgs 10 yn troi o gwmpas y digwyddiad hwn:

Felly, mae'r newyddion wedi peri syndod i'r cyfryngau ar wawr cyfandir America; o'r hysbysiadau mwyaf ceidwadol i'r cynllwynion eithafol, disgwylir iddo gael ei alw'n ddiweddar gyda Rhyngrwyd. Mae ffilmiau fel Angels a Demons yn troi'r teimlad nad oes dim yn digwydd yn y bywyd hwn heb beth cudd tu ôl.

Y Pab Benedict yn ymddiswyddo

Mae hyn, a'r hamdden sy'n cynhyrchu digwyddiad o urddo dosbarthiadau o fy mab wedi fy gorfodi i fuddsoddi 755 o eiriau ar bwnc y byddwn wedi ei feddiannu yn y dyddiau 45.7 nesaf, er mai dim ond un a theitl yr erthygl yn unig yw'r cwestiwn ar hyn o bryd, mae hynny'n mynd allan o'n dull technolegol, ond nid ein cyd-destun diwylliannol.

Disgwylid, oherwydd ei oedran

Dyma'r ymateb mwyaf ceidwadol. Mae gan berson 85 flynyddoedd lawer o gyfyngiadau ffisegol ar gyfer yr agenda sy'n gofyn am deithiau pell, cyfarfodydd hir, a bod y tu ôl i deithlen sy'n golygu diffinio polisïau yn hytrach na datrys problemau y llynedd a gafodd 1,196 o filiynau o fechgyn; dim llai na 17% o boblogaeth y byd.

Yr hyn sy'n tynnu oddi wrth yr ymateb cyntaf hwn yw syndod y newyddion; heb ragymadrodd, heb rybudd ymlaen llaw, a dim ond gyda 18 diwrnod ymlaen llaw; Gadael y sefyllfa'n iawn yn ystod y cyfnod o frwdfrydedd mwyaf yn ystod y flwyddyn. Er bod ymddiswyddiadau 3 wedi bod o'r blaen, digwyddodd yr un olaf bron i 600 o flynyddoedd yn ôl ac roedd yng nghanol gwrthdaro cydnabyddiaeth neu beidio â gwrthdaro, gwrth-gyffuriau ac anawsterau eraill a oedd bron â dod i ben ar ôl blynyddoedd 40.

Pwysau'r amseroedd presennol.

Rydym yn byw mewn cyfnod pan fo pwysau cymdeithasol, moesol a moesegol yn trafod yn gryf y sefyllfa y bu Benedict yn radical iawn â hi; Er bod ei draethawd ymchwil cyntaf ar San Buenaventura wedi ei ddychwelyd iddo yn 1954 gyda beirniadaeth ddifrifol o'r Athro Michael Schmaus; gydag ystumiau a ddechreuodd dorri cynlluniau traddodiadol y cyfnod.

Erthyliad, priodas cyfunrywiol, rheoli genedigaethau, ewthanasia, trin genetig, rhoi organau, i sôn am rai materion sydd â grwpiau cryf sy'n pwyso ledled y byd. Ac mae'r rhain yn agweddau y bydd yn anodd cytuno arnynt. Yn anad dim, os byddwn yn ystyried pa swyddi unigol yn erbyn swyddi cyfunol o ymagwedd ddramatig.

Gallai fod yn unigol ein bod yn credu mai ymwrthod yw'r ffordd orau o atal beichiogrwydd ... ond i gredu mai dyma'r peth gorau i'm dau blentyn, ac ystyried ei fod yn datrys problem beichiogrwydd ymysg pobl ifanc yn eu harddegau a mamau sengl yn fy ngwlad ... pellter mawr.

Ceir tystiolaeth o'i swyddi yn y Llythyr a gyfeiriodd at Cardinal Theodore McCarrick, archesgob Washington DC

Efallai y bydd amrywiaeth gyfiawn o farn ymysg Catholigion ynghylch mynd i ryfel a chymhwyso'r gosb eithaf, ond nid, fodd bynnag, ynghylch erthylu ac ewthanasia.

Felly, er nad pwysau yr adegau hyn yw'r rheswm dros ymddiswyddo; Yn gwbl ddiogel, bydd y pwysau ar bwy bynnag sy'n ei olynu.

Mae'r cwestiwn nesaf yn fwy cymhleth

Tra'r wythnos hon bydd y cyfryngau yn troi'r cwestiwn cyntaf hwn, bydd y tro yn mynd ar ôl eiliad

Pwy fydd y Pab newydd?

Ni fyddai'n rhyfedd pe bai senario America Ladin yn dod yn ddiddorol yn hyn o beth. Mae gwahaniaeth mawr rhwng yr ysfa sy'n cynrychioli'r ffydd hon yn America a'r lefel draddodiadol sydd gan Ewrop ar ôl ei goblygiadau hanesyddol a'r traul y mae cenhedlaeth yn ei gynhyrchu lle mae deallusrwydd a datblygiad yn gadael yr agwedd ysbrydol mewn persbectif "penodol". Ar wahân i fod yn ystum urddasol ar gyfer cyd-destun sy'n dod i'r amlwg mewn agweddau crefyddol, byddai hefyd yn ddiddorol ystyried yr heriau polisi sy'n ymuno ag ymdrechion tuag at ddatblygiad cymdeithasol, sydd rhagori ar y ffigurau yn yr Ariannin, Brasil, Honduras a Mecsico.

Felly ni fyddai'n rhyfedd, bod ymgeiswyr o'r cyfandir hwn wedi cael eu crybwyll ... bod ffordd o drawsnewid mewn sawl agwedd, yn eu plith sosialaeth sydd am adael y populism o ogof i gynnig deniadol cyn heriau'r hawl.

Beth bynnag, rydym i gyd yn gobeithio y bydd pwy bynnag sy'n dod, yn ystyried yr her a gynrychiolir gan enwad crefyddol sydd â chanran uchel o boblogaeth y byd ... gobeithio mewn trawsnewidiadau sy'n dod â gwell amodau byw yn y dyfodol ... wrth ei baratoi ar gyfer y tu hwnt.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.