Pwy sy'n cysylltu â Geofumadas

Mae lansio blog yn gofyn am ddisgyblaeth a phleser, ond nid yw unrhyw un o'r rhain yn gwneud synnwyr os nad yw'n well gan safleoedd eraill i chi osod eich hun yn eich blog neu wneud sylwadau i'ch darllenwyr am yr hyn yr ydych yn ei ysgrifennu.

Ar hyn o bryd, rwy'n adolygu beth yw'r diweddariad nesaf o'r cymdogaeth, dyma'r safleoedd sydd wedi dweud rhywbeth o Geofumadas, neu sydd wedi'u cysylltu â mi yn eu Blogroll, a hyd yn oed wedi eu llên-ladrata a'r lleiaf y gallaf ei wneud yw anfon rhai ymwelwyr a pharhau â'u cyflawniad.

Pwy sydd wedi siarad amdanom ni

image Blog Geomatig, O'r Saesneg, Sbaeneg a Phortiwgaleg gorau; Fe wnes i ennill ei glod am y ddisgyblaeth i ysgrifennu, er fy mod i'n cael fy nal mewn swydd gyhoeddusrwydd ... rydw i wedi anfon traffig da, yn enwedig o Sbaen.

image Gabriel Ortiz, Gyda llawer o hanes, llawer o draffig yn enwedig yn y fforwm. O fathau siarad-mwg ac arwyddion mewn pennill i eneidiau diniwed yn gofyn am gellyg yn Elm. Heb sbamio, mae wedi dod ag ymweliadau â mi a diolchodd yn bersonol i mi am ei arbed o waharddiad diogel AdSense ... someday rwy'n gobeithio bod yn ei flogio.

image GeoInformacaOnline, Mae wedi fy sōn sawl gwaith ac mae wedi dod â fi i ymweld â Brasil a Phortiwgaleg yn bennaf, gan ei fod yn ysgrifennu yn ei iaith ... ac rydym yn deall ein gilydd.

image Topografian (dau), blog topograffeg gyda chysylltiadau diddorol a ffotograffau da iawn, yn ymroddedig i swydd i hyrwyddo cymdogaeth geofumadas ac wedi ein gwneud yn enwog ar Flickr.

imageMundoGeoMae hon yn safle gwych gyda thraffig igmenso, yn enwedig o Dde America, ac mae wedi fy cysylltu â mi ddwy swydd, ac maent wedi gofyn am yr hawl i gyhoeddi un ohonynt yn y cylchgrawn InfoGeo.

image Cartesia Xtrema, blog merch felys a dreuliodd swydd gyfan i ddadansoddi ei chymdogion ... gwiriwch a ydych chi ddim yno oherwydd nad yw ei brand GPS Freud ar goll iawn ... ac rydw i'n mynnu ei gysylltu oherwydd rwy'n credu bod ganddo bren

imageCartesiaid, y lle y mae'r blog hwn yn cael ei storio, pan oeddwn yn siarad am sut i fonizeo gan ddefnyddio AdSense Deluxe, fe wnes i neilltuo ychydig o linellau ac wrth i mi ysgrifennu'n aml iawn, rwyf bob amser yn y rhes gyntaf.

image Peirianneg yn y rhwydwaith, dangosodd blog sy'n smygu'r gwyrdd gyda swyddi manwl iawn ... ein cymdogaeth. O, ac yn wahanol i'n rhai ni does dim sylw hysbysebu.

image Mae Cartesia, os byddwch yn ysgrifennu, yn sicr yn anfon traffig atoch am y sefyllfa freintiedig yn y panel cyffredinol, os byddant yn sôn amdanoch chi yn y fforwm bydd gennych ymweliadau arbenigol, er eu bod yn ddifrifol os yw'ch swyddi yn wan.

image Fforwm Llunio, ymgeisydd ar gyfer ein map nesaf o'r gymdogaeth oherwydd bod ganddo draffig da sy'n canolbwyntio ar bynciau CAD, ymhlith eraill.

Pwy sydd â ni yn y panel ochr

image Blog Txus, blog o dopograffeg a phynciau geodesi ... nid yw hynny'n eich dal â phost diog oherwydd ei fod yn onest iawn.

image Blog Peirianneg, mae ei enw yn ei ddweud, yn bynciau diddorol iawn. Cyhoeddais rai erthyglau yno pan ddechreuodd, rwy'n gobeithio cael amser ac o bryd i'w gilydd i gydweithio â hwy ar eu liwt eu hunain.

image Blographos, mae blog o flas da iawn, o'r gadwyn Geographos, ar gyfer y sefyllfa lle'r wyf yn y blog yn dod ag ymweliadau da â mi.

comp techno geo Geo techno comp, blog o gyn-fyfyrwyr ar gwrs technolegau Geo ... rhwng dot com a dim dot com yn cael hwyl yn siarad ac yn cysylltu.

image Byd mapiau, blog cartograffi sy'n mynd â rhai addasiadau i banel ymyl yr ochr ond gyda themâu dan resymeg blog

image Ardal Brain, dim byd i'w wneud â geomateg ond yn gyfnewid am Ewro am dri mis mae wedi anfon bonche de visitas ataf ... Rwy'n ei argymell!

Pwy sy'n ein sarhau

image Treuliodd Enicaragua Blog, salad o nifer o bethau, ychydig ddyddiau yn defnyddio eu gwybodaeth am gopïo / gludo, er ei bod yn ymddangos eu bod eisoes yn deall pa mor ddigalon y gall hyn fod i'r rhai sy'n ysgrifennu yn y nos.

image Peirianneg Ddaearyddol, Menter dda gan fachgen sydd ag awydd i ysgrifennu, ond heb y cwrteisi i ddweud ... Cefais fy ysbrydoli rywle yn y fan a'r lle nad wyf yn ei gofio yn union.

Yn fy nhir i, dywedwyd nad oedd yn dda cerdded yng ngheg pobl eraill, ond bod newidiadau yn y byd cysylltiedig hwn.

O, fe wnaethon ni anghofio'ch un chi 🙂

Mae fy mhanel Google Analytics yn argymell eich bod yn diolch iddynt am eu hymweliadau a'u sylwadau (nid y llên-ladrad) :), er bod eraill sydd, mae'n siŵr, yn eu blogio, os gallwch chi gwnewch hynny i ni gwybod

Atebion 10 i "Y rhai sy'n cysylltu â Geofumadas"

 1. Gwn hefyd nad ydych yn dod o rai sylwadau sy'n cael eu tywallt i mewn i'n blog.

  Mae ein blog yn agored, ac nid ydym yn cymedroli'r sylwadau (nid yw'n ein poeni ni ac nid yw'n ein poeni bod blogiau eraill yn ei wneud) ac yn ddiweddar mae yna rywun sy'n ymroddedig i lên-ladrad rhyngom.

  Er ei fod yn meddwl amdano, mae'n ailgyfeirio traffig ...

  Cyfarchion a pharhau gyda'r blog gwych hwn.

 2. Egluro, nid oedd Geomarketing Spain erioed yn llên-ladrad, yn hytrach roedd yn gyfeirnod diddorol lle'r oedd gwerth ychwanegol.

  Gallwn olygu neu ddileu'r sylw, ond ar hyn o bryd, gyda'r eglurhad hwn ac Iesu, mae'n ymddangos yn ddigon i'w adael yno.

  G!

 3. Mewn blynyddoedd 2, a mwy na swyddi 120, dim ond mewn un yr ydym wedi cyfeirio at GeoFumadas. Rydym yn ymddiheuro yn eich diwrnod am beidio â nodi ffynhonnell geofumadas yn y swydd honno, a golygu'r post i gynnwys y ffynhonnell.

  Felly os gwelwch yn dda, yr un sy'n credu bod GeomarketingSpain yn plagiarizes geofumadas sy'n ei wneud yn ei weld.

  O, a blogiau eraill yn fy nharo i, ac nid wyf yn poeni, dydw i ddim yn byw am adsense neu ddadansoddiadau.

  Cyfarchion o geomarketingspain.

 4. Rydych chi wedi fy mhlesio, nid yn unig o ran sut yr ydych chi wedi ei gythruddo, ond hefyd gan y cysylltiadau diddorol ac ymarferol yr ydych chi wedi'u rhoi i bob un ohonom a ddechreuodd yn y byd hwn ar gael i ni. Diolch yn fawr

  Gyda llaw, rydw i'n dal i chwilio ac ni allaf ddod o hyd i flociau da ar sgwteri, caeadau ffynhonnau, goleuwyr, ac elfennau o drefoli i dynnu arolwg.

  Ewch ymlaen, daliwch ati.

  Diolch eto.

 5. Gobeithiaf barhau â'r rhestr gyntaf ... heheheh

  Ar y safle hwn, mae modd i chi ddangos eich bod wedi ennill y safle. Mae Isso yn digwydd gyda mi hefyd.

  Sucesso Semper. 🙂

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.