Profi cyfanswm Sokkia SET 630RK yr Orsaf

Rwyf newydd ddechrau gweld y model hwn, ar ddiwedd y mis rwy'n gobeithio gwneud hyfforddiant ffurfiol fel y gall y technegwyr evangelicen yn ei newyddion. estaciontotalsokkiark Hyd yn hyn roeddem wedi bod yn defnyddio'r Set520K, yr oeddwn wedi siarad â hi o'r blaen.

Byddwn yn rhoi'r gweithdy ar ddiwedd Mai 2010, naill ai yn Honduras neu El Salvador. Os yw rhywun yn yr amgylchedd ac eisiau cofrestru, bydd croeso iddynt.

Os na allwch chi wneud hynny, nid oes angen gadael y neges, oherwydd ein bod yn bwriadu gwneud un arall yn ddiweddarach.

Beth mae R yn ei olygu?

Deuthum o ddi-adlewyrchiad, sy'n awgrymu y gall gymryd darlleniadau fel mesurydd pellter ac nid â rhwymedigaeth gan ddefnyddio prism. Mae hyn yn ymarferol iawn, oherwydd mewn swydd sydd wedi'i chynllunio'n dda, mae'n bosibl arbed un o'r cadeneros, nid wyf yn dweud hynny gan fod yn rhaid i rywun ein helpu i lwytho'r trybedd. Mewn a arolwg cadastral Mae prosiect trefol neu beirianneg, gallu adlamu ar wrthrychau presennol yn fantais fawr.

Beth mae K yn ei olygu?

Mae'n dod bysellfwrdd, neu'r hyn a elwir yn fysellfwrdd estynedig. Caiff y llythyr hwnnw ei gario gan yr holl gyfrifiaduron hynny y mae'r bysellfwrdd ar wahân i'r allweddi swyddogaeth sylfaenol eisoes yn cynnwys panel ychwanegol o rifau a hefyd yn rhoi llythrennau. Yn sicr, mae'r Set 630RK hon yn dod â bysellfwrdd ar un ochr yn unig, yn wahanol i'r 520K, er bod y technegwyr yn dweud wrthyf nad ydynt yn gweld mantais fawr i'r bysellfwrdd dwbl oni bai eu bod yn hyfforddi.

Dyma amrywiadau'r model hwn:

 • Set230RK3
 • Set330RK3
 • Set530RK3
 • Set230RK
 • Set330RK
 • Set530RK
 • Set630RK

Y gwahaniaeth rhwng y grŵp cyntaf a'r ail (ymhlith eraill) yw'r 3, sy'n golygu laser 3R y gallwch gael hyd at 350 metr heb brism a hyd at 800 gyda miniprisma. Tra bod y llall yn laser dosbarth 2, nid yw adlewyrchiad o hyd at 200 metr yn ddim mwy. Mae hyn yn sylweddol er mwyn gwella cywirdeb, amser cipio mewn modd cyflym, er fy mod yn argymell i chi edrych ar y tabl cymharol o gyfanswm y gorsafoedd a ddangosais i chi y tro arall i chi.

Dywedir bod yr offer hwn (Cyfres 3) yn fwy cadarn ar lefel y caledwedd, er bod gwelliannau meddalwedd yn fwy amlwg, yn enwedig yn y mesurydd pellter. Mae gan y laser bwyntiwr mân, i'r graddau ei fod yn gallu cymryd pwyntiau gyda thrachywiredd fel ymyl trawst, cornel wal, hyd yn oed cael rhwystrau o flaen fel rhwyll wifren neu lwyn. Mae'r eiconograffeg ganlynol yn dangos swyddogaethau y mae'r tîm hwn yn eu cynnig, y byddaf yn esbonio o leiaf dau ohonynt:

estaciontotalsokkiark_3

estaciontotalsokkiark_4

Wedi'i osod gyda dau bwynt, yn achos cymryd pwynt yng nghornel tŷ (C), gallwch osod y staff yn dueddol, gan nodi y byddwn yn gwrthbwyso dau bwynt (A a B) a nodwch y pellter y mae'r ddau bwynt hyn a wyddom o'r ffon Felly, mae'r offer yn canfod lle mae pwynt C yn parhau.

image

Cyfrifiad ardal, gall y tîm hwn gyda 50 cyfesurynnau 3D, cyfrifo'r ardal. Mae hyn yn ddiddorol, rhag ofn y bydd mesuriadau rheiddiol neu pan fyddwn am gael syniad o'r ardal a gymerwyd cyn dod i'r cabinet i llwytho i lawr a thynnwch lun y polygon.

Pris:

Bydd hynny'n dibynnu ar y dosbarthwr lleol, fel cyfeiriad rwyf wedi ymgynghori â Froogle, ac mae'r gwerth sy'n ymddangos i mi yn agos at US $ 7,000. Ond mae clicio ar y ddolen yn rhoi gwerth uwch i mi, heb gynnwys ategolion.

estaciontotalsokkiark_5

Mae gan Sokkia ei ddosbarthwyr ym mhob gwlad, ond gyda ffyniant gwerthiant ar-lein, mae'r detholusrwydd yn cael ei wanhau. Yn fy marn i, gyda dau ffyn, dau brism a trybedd, Dylai ewch yno, yn y maes awyr. Rhaid i hyn gael ei ychwanegu at gostau clirio tollau (tua $ 150 efallai) a threth gwerthiant, yn dibynnu ar y wlad.

Nid yw ei brynu ar-lein gyda deliwr diawdurdod, talu llongau, ac etceteras mor ymarferol. Mae'n dod allan yn ddrutach ac mae'r warant yn gymhleth. Mae offer a ddefnyddir yn loteri sydd fel arfer yn dod i ben yn wael.

Tybir y dylai dosbarthwr lleol fod yn yr ystod prisiau hwnnw, efallai hyd at US $ 8,000. Mewn achos o fod yn ecsgliwsif bydd eu prisiau'n uwch oherwydd nad oes ganddynt gystadleuaeth. Am hynny mae (yn dda, nid oes llawer ond yno) dosbarthwyr sy'n gwerthu ar lefel ranbarthol, y tu allan i'w gwledydd lle mae ganddynt gynrychiolaeth, gyda'r holl warantau cyfreithiol a phrisiau llawer mwy cystadleuol.

Llawlyfr o defnydd o'r orsaf gyfan hon Cafodd ei weithio gan Leopoldo Hernández a'i dîm.

Atebion 33 i "Profi'r Sokkia Cyfanswm Gorsaf SET 630RK"

 1. Bore da!
  Efallai y bydd rhai yn fy helpu gyda'r orsaf set630rk gyfan hon.
  Ychydig iawn o amser a gefais ac rwy'n cael marc amser caled neu gabarito com ela, swyddogaeth dau gyfesuryn a wnaed i ymestyn y llinell honno a marcio dim gabarito na ponto dessa extensão.

  a oes unrhyw un wedi'i alluogi ??

  Diolch yn fawr

 2. Mae MINHA ESTAÇÃO YN YMDDANGOS UM E97, QUALSERIA NEU PROBLEM, MAIS ESSE ERRO SO YN CYMERADWYO'R FEZ CYNTAF SY'N MESUR, DEPOIS NAO YN YMDDANGOS MAIS, YN NORMALLY. ATEB AGUARDO. AM DDIM

 3. Mae gen i orsaf Cyfanswm Sokkia SET 630RK; ac mae angen i mi weithredu oset, oherwydd nid yw'n rhoi'r graddau i mi, ac mae angen help arna i, sut i wneud hynny.

 4. Mae gen i gyfanswm marciau sokkia a osodwyd gan yr orsaf i mi fel gwall (e650) ac nid yw'n darllen pellteroedd i mi, os byddaf yn darllen onglau llorweddol a fertigol. Beth y gallaf ei wneud i gael gwared ar y math hwnnw o wall nad yw'n ei grybwyll yn y llawlyfr a pheidio â rhoi sylwadau arno. gallai rhywun fy helpu os gwelwch yn dda, diolch!

 5. Nid wyf wedi gweld ar y Rhyngrwyd wefan sy'n nodi sut i wneud hynny. Y peth mwyaf cyfleus yw eich bod yn ymgynghori â chyflenwr yr offer hwnnw yn eich gwlad.

 6. RYDYM WEDI DAU SOKIA SET 630RK
  GOFYNNWCH SUT YDW I'N DIWEDDARU'R MEDDALWEDD MEWNOL NEU BLE Rwy'n DERBYN DIWEDDARIADAU I GOSOD NEU FFURFLEN
  DIOLCH I HELPU LOT

 7. Helo, hoffwn i rywun ddweud wrthyf beth sy'n digwydd pan fydd cyfanswm yr orsaf sokkia 530 yn dweud wrthyf beth sy'n digwydd pan fydd hynny'n digwydd

 8. Helo, prynhawn da.

  Rwy'n chwilio am dopograff, model sokkia 630 neu sokkiacx105 yw anfon allan o Sbaen. Mae'n rhaid i chi fod ar frys, dau fatri trybedd. Gofynnwch am ddyfynbris.

  cyfarchion

 9. Hoffwn wybod os ydyn nhw hefyd yn gwerthu rhannau sbâr, mae angen bysellfwrdd llawn ar gyfer gorsaf 630r.

 10. Mae gen i gyfanswm marciau sokkia a osodwyd gan yr orsaf i mi fel gwall (e650) ac nid yw'n darllen pellteroedd i mi, os byddaf yn darllen onglau llorweddol a fertigol. Beth y gallaf ei wneud i gael gwared ar y math hwnnw o wall nad yw'n ei grybwyll yn y llawlyfr a pheidio â rhoi sylwadau arno. gallai rhywun fy helpu os gwelwch yn dda, diolch!

 11. Helo, prynhawn da, fy nghwestiwn yw: Sut alla i newid y sgrîn i Sbaeneg fy ngorsaf i? SOKKIA SET 630 RK3 ymlaen llaw, diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth.

 12. Sut ydw i'n newid yr iaith ar sgrin yr orsaf sokkia 630rk?

 13. Wel, mae yna nifer o bethau i'w gweld yno:

  1 Os daethoch gyda CD wrth brynu'r addasydd, rhaid i chi osod y gyrrwr.
  2 Os na, a chan fod gennych Windows 7, dylai fod yn Plug & Play.
  3 Rhaid i chi wirio bod y porthladd yn gywir; Gwneir hynny gyda:

  Dechreuwch, panel rheoli, System ac yno rydych chi'n dewis rheolwr dyfais.

  Chwiliwch mewn Porthladdoedd (LPT & COM) am un sy'n dweud: USB toreithiog i Serial Comm

  Dewiswch mewn gosodiadau datblygedig, a gwnewch yn siŵr bod y cyflymder trosglwyddo ar 33600 bps a rhif porthladd COM 1

  Dylai hyn weithio, weithiau mae'n rhaid i chi glicio ar y dde ar y porthladd a dewis edrych am newidiadau. Fodd bynnag, gan ei fod yn Plug & Play, dylid cydnabod y newid ar unwaith.

 14. Mae gennyf gyfanswm gorsaf sokkia set610. prynu cebl sy'n cysylltu cyfresol â vga i gysylltu'r cyfrifiadur â'r orsaf. y peth yw nad yw'n ei adnabod. helpu i ddympio'r data mae fy system yn ffenestri 7

 15. Mae honno'n broblem weddol gyffredin, nid ar fai Sokkia ond o Windows oherwydd bod trin porthladdoedd mewn gliniaduron fel arfer yn gwrthdaro, yn wahanol i'r bwrdd gwaith.
  Nid wyf yn gwybod a yw rhywun wedi llwyddo i'w ddatrys.
  Mae'r Rk newydd yn dod â cherdyn SD, sy'n dileu'r broblem hon o gael ei lawrlwytho gyda chebl.

 16. Mae gen i gyfanswm sokkia rk gorsaf, ac rwyf wedi cymhlethu lawrlwytho data i liniadur gyda ffenestr 7, bydd rhywfaint o yrrwr neu ryw ffordd i alluogi lawrlwytho data yn gymhleth iawn i mi adael pob amser gwaith i'r ddinas i lawrlwytho data Rwy'n gwerthfawrogi unrhyw ddata. richard

 17. Hoffwn wybod lle gallaf fynd i gael llawlyfr defnydd sokkia gorsaf gyfan, model 630rk.de ymlaen llaw, diolch i chi

 18. Nid yw'r syniad yn ddrwg. Mae'r farchnad ar gyfer gwerthu offer ym Mecsico yn fonopolaidd ond mae gwerthu gwasanaethau hyfforddi, cymorth, atgyweirio a graddnodi yn gilfach eang nad yw'n cael ei chyflenwi gyda'r ychydig sy'n ei wneud.

 19. Mae honno'n broblem eithaf aml. Yn gyffredinol fe'i cyflwynir gan ddwy sefyllfa:

  1 A yw bod y cebl USB nid yn unig yn trosglwyddo data ond hefyd egni, a dyna pam ei bod yn hawdd iawn niweidio'r porthladd neu'r llong a all ddod â dyfais y cebl cysylltiad. Dylech bob amser weld a yw'n bosibl bod y cebl wedi'i ddifrodi, gan brofi ar beiriant arall.
  Yn achos ceblau cysylltiad cyfresol, gan mai dim ond trosglwyddo data ydynt, nid ydynt yn cyflwyno'r math hwn o broblemau.

  2 Y rheswm arall yw oherwydd bod y porthladd USB yn hawdd iawn mynd i wrthdaro, oherwydd mae yna sawl un, mae wedi esblygu i wahanol fodelau trosglwyddo a gyda phob fersiwn o ffenestri mae'n mynd yn gymhleth. Felly, mae'r gwrthdaro yn aml iawn yn y peiriannau sydd â Windows Vista neu Windows 7.
  Y ddelfryd yw gweithio ar y lawrlwytho ar gyfrifiaduron sydd â brodorol Windows XP, heb ei israddio o Win7.

  Mae'n ddrwg gen i na allaf wneud mwy nag esbonio'r broblem. Mae'n parhau i ddefnyddio cyfrifiadur pen desg i'w lawrlwytho oherwydd nad yw'r gliniadur newydd yn dod â phorth cyfresol mwyach. Ond o ystyried ei bod yn bosibl colli swydd oherwydd na allwch lawrlwytho data, mae'n well dychwelyd i ormes y cyfrifiadur personol, prynu cebl cyfresol neu barhau i ddefnyddio Windows XP.

 20. Helo fy annwyl, yr wyf ar hyn o bryd yn gwylio'r orsaf gyfan SOUTH 320NTS ... OND NAD YW'R PROBLEM YN CAEL EI NHWERTHU'R DATA I LAPTOP. BETH YW'N UNIG AR GYFER TIMAU CYFRIFIADUROL A WEDI'U DIOGELU ... WEDI OS OES NI ALLWCH HELPU ME ... NEU ANFONWCH FOD ...

  Rwy'n AM TOPOGRAFFYDD TECHNEGOL ... AYACUCHO-PERU

 21. Mr Arglwydd Neilltuol:
  Sut wyt ti? A yw'ch busnes yn dda nawr?

  Rwy'n gynrychiolydd America Ladin ar gyfer CWMNI AROLWG DE.
  Mae ein cwmni yn ymroddedig i weithgynhyrchu ac allforio offerynnau ac ategolion topograffig.
  Mae gwefan ein cwmni yn y canlynol: http://www.southinstrument.es/
  Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anawsterau.

  Cyfarchion astud
  Alexander

 22. Helo ffrindiau
  Mae gennyf y pryder i ddechrau wrth gynnal a chadw offer ar gyfer y dopograffeg ond nid wyf yn gwybod â phwy y dylwn gysylltu. Ar hyn o bryd mae gennyf gwmni bach sy'n ymroddedig i wasanaethau topograffi a phrosiectau peirianneg annatod, ond rwy'n awyddus i ehangu gyda'r bwriad o ddarparu gwasanaeth yr wyf yn ei ystyried yn angenrheidiol yn Cancun Quintana Roo, Mecsico.
  Gobeithio y gallwch chi fy arwain ... diolch yn fawr iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.