Profi cyfanswm Sokkia SET 630RK yr Orsaf

Rwyf newydd ddechrau gweld y model hwn, ar ddiwedd y mis rwy'n gobeithio gwneud hyfforddiant ffurfiol fel y gall y technegwyr evangelicen yn ei newyddion.  estaciontotalsokkiark Hyd yn hyn roeddem wedi bod yn defnyddio'r Set520K, yr oeddwn wedi siarad â hi o'r blaen.

Byddwn yn rhoi’r gweithdy ddiwedd mis Mai 2010, naill ai yn Honduras neu El Salvador. Os yw rhywun yn yr amgylchedd ac eisiau ymuno, bydd croeso iddo.

Os na allwch chi wneud hynny, nid oes angen gadael y neges, oherwydd ein bod yn bwriadu gwneud un arall yn ddiweddarach.

Beth mae R yn ei olygu?

Deuthum o ddi-adlewyrchydd, sy'n golygu y gallwch chi gymryd darlleniadau fel EDM a pheidio â defnyddio prism yn orfodol. Mae hyn yn ymarferol iawn, oherwydd mewn swydd sydd wedi'i chynllunio'n dda mae'n bosibl achub un o'r gweithwyr cadwyn, nid wyf yn dweud y ddau oherwydd bod yn rhaid i rywun ein helpu i lwytho'r trybedd. Mewn arolwg cadastral Mae prosiect trefol neu beirianneg, gallu adlamu ar wrthrychau presennol yn fantais fawr.

Beth mae K yn ei olygu?

Mae'n dod bysellfwrdd, neu'r hyn a elwir yn fysellfwrdd estynedig. Mae'r llythyr hwnnw'n cael ei gario gan yr holl gyfrifiaduron hynny bod y bysellfwrdd ar wahân i'r allweddi swyddogaeth sylfaenol eisoes yn cynnwys y panel rhifau ychwanegol ac sydd hefyd yn nodi llythrennau. Cadarn, dim ond bysellfwrdd ar un ochr y daw'r Set 630RK hwn, yn wahanol i'r 520K, er bod y techies yn dweud wrthyf nad ydyn nhw'n gweld llawer o fantais i'r bysellfwrdd deuol oni bai eu bod nhw'n hyfforddi.

Dyma amrywiadau'r model hwn:

 • Set230RK3
 • Set330RK3
 • Set530RK3
 • Set230RK
 • Set330RK
 • Set530RK
 • Set630RK

Y gwahaniaeth rhwng y grŵp cyntaf a'r ail (ymhlith eraill) yw 3, sy'n golygu laser 3R y gallwch chi gael hyd at 350 metr heb brism a hyd at 800 gyda miniprism. Tra bod y llall yn laser dosbarth 2, nid yw adlewyrchiad o hyd at 200 metr yn ddim mwy. Mae hyn yn arwyddocaol i wella cywirdeb, dal amser yn y modd cyflym, ond ar gyfer hynny rwy'n argymell edrych ar y tabl cymharol o gyfanswm y gorsafoedd a ddangosais i chi y tro arall i chi.

Dywedir bod yr offer hwn (Cyfres 3) yn gryfach ar y lefel caledwedd, er bod y gwelliannau ar lefel meddalwedd yn fwy amlwg, yn enwedig yn y mesurydd pellter. Mae gan y laser bwyntydd mwy manwl, i'r pwynt o allu cymryd pwyntiau yn fanwl gywir fel ymyl trawst, cornel wal, hyd yn oed gyda rhwystrau o'i flaen fel rhwyll wifrog neu lwyn. Mae'r eiconograffeg a ganlyn yn dangos swyddogaethau a ddaw yn sgil yr offer hwn, a byddaf yn egluro o leiaf dau ohonynt:

estaciontotalsokkiark_3

estaciontotalsokkiark_4

Wedi'i osod gyda dau bwynt, gwelwch, yn achos cymryd pwynt mewn cornel o dŷ (C), y gellir gosod y gansen ar oleddf, nodi y byddwn yn gwrthbwyso â dau bwynt (A a B) ac yn nodi'r pellter sydd gan y ddau bwynt hyn yr ydym yn ei wybod o'r ffon gerdded. Felly, mae'r offer yn canfod lle mae pwynt C.

image

Cyfrifiad ardal, gall yr offer hwn gyda hyd at 50 o gyfesurynnau 3D, gyfrifo'r arwynebedd. Mae hyn yn ddiddorol, rhag ofn mesuriadau rheiddiol neu pan fyddwn am gael syniad o'r ardal cyn dod i'r cabinet llwytho i lawr a thynnwch lun y polygon.

Pris:

Bydd hynny'n dibynnu ar y dosbarthwr lleol, fel cyfeirnod rwyf wedi ymgynghori â Froogle, ac mae'r gwerth sy'n ymddangos i mi yn agos at US $ 7,000. Ond pan fyddaf yn clicio ar y ddolen rwy'n cael gwerth uwch, heb gynnwys ategolion.

estaciontotalsokkiark_5

Mae gan Sokkia ei ddosbarthwyr ym mhob gwlad, ond gyda'r ffyniant mewn gwerthiannau ar-lein, mae detholusrwydd yn pylu. Yn fy marn i, gyda dau begwn, dwy garchar a thripod, Dylai ewch yno, ei roi yn y maes awyr. Rhaid ychwanegu at hyn y costau clirio tollau (tua $ 150 efallai) a'r dreth werthu, yn dibynnu ar y wlad.

Nid yw ei brynu ar-lein gyda deliwr diawdurdod, talu costau cludo, ac ati mor ymarferol. Mae'n ddrutach yn y pen draw ac mae'r warant yn gymhleth. Mae offer a ddefnyddir yn loteri sydd fel arfer yn gorffen yn wael.

Mae deliwr lleol i fod i fod yn yr ystod prisiau honno, hyd at $ 8,000 efallai. Mewn achos o fod yn unigryw, bydd eu prisiau'n uwch oherwydd nad oes ganddyn nhw gystadleuaeth. Am hynny mae (yn dda, nid oes llawer ond yno) dosbarthwyr sy'n gwerthu ar lefel ranbarthol, y tu allan i'w gwledydd lle mae ganddynt gynrychiolaeth, gyda'r holl warantau cyfreithiol a phrisiau llawer mwy cystadleuol.

Llawlyfr o defnydd o'r orsaf gyfan hon Cafodd ei weithio gan Leopoldo Hernández a'i dîm.

33 Ymatebion i “Profi Cyfanswm Gorsaf Sokkia SET 630RK”

 1. Bore da!
  Efallai y bydd rhai yn fy helpu gyda'r orsaf set630rk gyfan hon.
  Ychydig iawn o amser a gefais ac rwy'n cael marc amser caled neu gabarito com ela, swyddogaeth dau gyfesuryn a wnaed i ymestyn y llinell honno a marcio dim gabarito na ponto dessa extensão.

  a oes unrhyw un wedi'i alluogi ??

  Diolch yn fawr

 2. Mae MINHA ESTAÇÃO YN YMDDANGOS UM E97, QUALSERIA NEU PROBLEM, MAIS ESSE ERRO SO YN CYMERADWYO'R FEZ CYNTAF SY'N MESUR, DEPOIS NAO YN YMDDANGOS MAIS, YN NORMALLY. ATEB AGUARDO. AM DDIM

 3. Mae gen i orsaf Cyfanswm Sokkia SET 630RK; ac mae angen i mi weithredu oset, oherwydd nid yw'n rhoi'r graddau i mi, ac mae angen help arna i, sut i wneud hynny.

 4. Mae gen i gyfanswm marciau sokkia a osodwyd gan yr orsaf i mi fel gwall (e650) ac nid yw'n darllen pellteroedd i mi, os byddaf yn darllen onglau llorweddol a fertigol. Beth y gallaf ei wneud i gael gwared ar y math hwnnw o wall nad yw'n ei grybwyll yn y llawlyfr a pheidio â rhoi sylwadau arno. gallai rhywun fy helpu os gwelwch yn dda, diolch!

 5. Nid wyf wedi gweld ar y Rhyngrwyd wefan sy'n nodi sut i wneud hynny. Y peth mwyaf cyfleus yw eich bod yn ymgynghori â chyflenwr yr offer hwnnw yn eich gwlad.

 6. RYDYM WEDI DAU SOKIA SET 630RK
  GOFYNNWCH SUT YDW I'N DIWEDDARU'R MEDDALWEDD MEWNOL NEU BLE Rwy'n DERBYN DIWEDDARIADAU I GOSOD NEU FFURFLEN
  DIOLCH I HELPU LOT

 7. Helo, hoffwn i rywun ddweud wrthyf beth sy'n digwydd pan fydd cyfanswm yr orsaf sokkia 530 yn dweud wrthyf beth sy'n digwydd pan fydd hynny'n digwydd

 8. Helo, prynhawn da.

  Rwy'n chwilio am dopograff, model sokkia 630 neu sokkiacx105 yw anfon allan o Sbaen. Mae'n rhaid i chi fod ar frys, dau fatri trybedd. Gofynnwch am ddyfynbris.

  cyfarchion

 9. Hoffwn wybod os ydyn nhw hefyd yn gwerthu rhannau sbâr, mae angen bysellfwrdd llawn ar gyfer gorsaf 630r.

 10. Mae gen i gyfanswm marciau sokkia a osodwyd gan yr orsaf i mi fel gwall (e650) ac nid yw'n darllen pellteroedd i mi, os byddaf yn darllen onglau llorweddol a fertigol. Beth y gallaf ei wneud i gael gwared ar y math hwnnw o wall nad yw'n ei grybwyll yn y llawlyfr a pheidio â rhoi sylwadau arno. gallai rhywun fy helpu os gwelwch yn dda, diolch!

 11. Helo, prynhawn da, fy nghwestiwn yw: Sut alla i newid y sgrîn i Sbaeneg fy ngorsaf i? SOKKIA SET 630 RK3 ymlaen llaw, diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth.

 12. Sut ydw i'n newid yr iaith ar sgrin yr orsaf sokkia 630rk?

 13. Wel, mae yna nifer o bethau i'w gweld yno:

  1 Os daethoch gyda CD wrth brynu'r addasydd, rhaid i chi osod y gyrrwr.
  2. Os na, a chan fod gennych Windows 7, Plug & Play ddylai fod.
  3 Rhaid i chi wirio bod y porthladd yn gywir; Gwneir hynny gyda:

  Dechreuwch, panel rheoli, System ac yno rydych chi'n dewis rheolwr dyfais.

  Edrychwch o dan Porthladdoedd (LPT & COM) am un sy'n dweud: USB toreithiog i Serial Comm

  Dewiswch mewn gosodiadau datblygedig, a gwnewch yn siŵr bod y cyflymder trosglwyddo ar 33600 bps a rhif porthladd COM 1

  Dylai hyn weithio, weithiau mae angen i chi glicio ar y dde a dewis gwirio am newidiadau. Fodd bynnag, gan ei fod yn Plug & Play, dylid cydnabod y newid ar unwaith.

 14. Mae gennyf gyfanswm gorsaf sokkia set610. prynu cebl sy'n cysylltu cyfresol â vga i gysylltu'r cyfrifiadur â'r orsaf. y peth yw nad yw'n ei adnabod. helpu i ddympio'r data mae fy system yn ffenestri 7

 15. Mae honno'n broblem weddol gyffredin, nid ar fai Sokkia ond o Windows oherwydd bod trin porthladdoedd mewn gliniaduron fel arfer yn gwrthdaro, yn wahanol i'r bwrdd gwaith.
  Nid wyf yn gwybod a yw rhywun wedi llwyddo i'w ddatrys.
  Mae'r Rk newydd yn dod â cherdyn SD, sy'n dileu'r broblem hon o gael ei lawrlwytho gyda chebl.

 16. Mae gen i gyfanswm sokkia rk gorsaf, ac rwyf wedi cymhlethu lawrlwytho data i liniadur gyda ffenestr 7, bydd rhywfaint o yrrwr neu ryw ffordd i alluogi lawrlwytho data yn gymhleth iawn i mi adael pob amser gwaith i'r ddinas i lawrlwytho data Rwy'n gwerthfawrogi unrhyw ddata. richard

 17. Hoffwn wybod lle gallaf fynd i gael llawlyfr defnydd sokkia gorsaf gyfan, model 630rk.de ymlaen llaw, diolch i chi

 18. Nid yw'r syniad yn ddrwg. Mae'r farchnad ar gyfer gwerthu offer ym Mecsico yn fonopolaidd ond mae gwerthu gwasanaethau hyfforddi, cymorth, atgyweirio a graddnodi yn gilfach eang nad yw'n cael ei chyflenwi gyda'r ychydig sy'n ei wneud.

 19. Mae honno'n broblem eithaf aml. Yn gyffredinol fe'i cyflwynir gan ddwy sefyllfa:

  1 A yw bod y cebl USB nid yn unig yn trosglwyddo data ond hefyd egni, a dyna pam ei bod yn hawdd iawn niweidio'r porthladd neu'r llong a all ddod â dyfais y cebl cysylltiad. Dylech bob amser weld a yw'n bosibl bod y cebl wedi'i ddifrodi, gan brofi ar beiriant arall.
  Yn achos ceblau cysylltiad cyfresol, gan mai dim ond trosglwyddo data ydynt, nid ydynt yn cyflwyno'r math hwn o broblemau.

  2 Y rheswm arall yw oherwydd bod y porthladd USB yn hawdd iawn mynd i wrthdaro, oherwydd mae yna sawl un, mae wedi esblygu i wahanol fodelau trosglwyddo a gyda phob fersiwn o ffenestri mae'n mynd yn gymhleth. Felly, mae'r gwrthdaro yn aml iawn yn y peiriannau sydd â Windows Vista neu Windows 7.
  Y ddelfryd yw gweithio ar y lawrlwytho ar gyfrifiaduron sydd â brodorol Windows XP, heb ei israddio o Win7.

  Mae'n ddrwg gen i na allaf wneud mwy nag esbonio'r broblem. Mae'n parhau i ddefnyddio cyfrifiadur pen desg i'w lawrlwytho oherwydd nad yw'r gliniadur newydd yn dod â phorth cyfresol mwyach. Ond o ystyried ei bod yn bosibl colli swydd oherwydd na allwch lawrlwytho data, mae'n well dychwelyd i ormes y cyfrifiadur personol, prynu cebl cyfresol neu barhau i ddefnyddio Windows XP.

 20. Helo fy annwyl, edrychwch rydw i ar hyn o bryd gyda chyfanswm gorsaf DE 320NTS ... OND Y PROBLEM YW NA ALLWCH LAWRLWYTHO'R DATA I LAPTOP .. MAE'N SEFYLL NAD YW'R CABLE USB YN CYDNABOD ... MAE'N UNIG YN DERBYN Y PORT RECTANGULAR (GYDA HOLES), HWN YN SEEMS BOD YN UNIG AR GYFER OFFER HEN GYFRIFIADURON ... OS YDYCH CHI'N HELPU I ... NEU ANFON I MI ...

  Dwi'n DECHNEGYDD AROLWG ... AYACUCHO-PERÚ

 21. Mr Arglwydd Neilltuol:
  Sut wyt ti? A yw'ch busnes yn dda nawr?

  Rwy'n gynrychiolydd America Ladin ar gyfer CWMNI AROLWG DE.
  Mae ein cwmni yn ymroddedig i weithgynhyrchu ac allforio offerynnau ac ategolion topograffig.
  Mae gwefan ein cwmni yn y canlynol: http://www.southinstrument.es/
  Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anawsterau.

  Cyfarchion astud
  Alexander

 22. Helo ffrindiau
  Mae gennyf y pryder i ddechrau wrth gynnal a chadw offer ar gyfer y dopograffeg ond nid wyf yn gwybod â phwy y dylwn gysylltu. Ar hyn o bryd mae gennyf gwmni bach sy'n ymroddedig i wasanaethau topograffi a phrosiectau peirianneg annatod, ond rwy'n awyddus i ehangu gyda'r bwriad o ddarparu gwasanaeth yr wyf yn ei ystyried yn angenrheidiol yn Cancun Quintana Roo, Mecsico.
  Gobeithio y gallwch chi fy arwain ... diolch yn fawr iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.