Problemau gyda'r drwydded ArcGIS

Yn aml, gweithrediad y drwydded ArcGIS yw cur pen, neu ar ôl ei ddefnyddio, caiff ei ddiweithdodi ac ymddengys ei fod yn ei gwneud yn ofynnol ei ail-osod oherwydd na all ei ddarllen. Dyma'r weithdrefn arferol i'w weithredu:

Gweithredwch y drwydded

Gellir gweithredu'r drwydded trwy ffeil ar wahân neu drwy wasanaeth, y ffordd symlaf o weithredu'r gwasanaeth yw:

1. Rhedeg yr offeryn trwyddedu
Ar gyfer hyn, rydych chi'n dechrau / rhaglenni / arcGIS / rheolwr trwydded / offer rheolwr trwydded

2. Yn y panel ffeil Gwasanaeth / trwydded rydych chi'n dewis yr opsiwn "defnyddio gwasanaethau"

trwydded arcgis

3. Yn y tab gwasanaethau ffurfweddu, dewch o hyd i gyrchfan y ffeiliau lmgrd.exe, license.dat, ac yna arbedwch yr opsiwn gyda'r botwm "save service" (Y ffeil .dat hon yw'r un sydd wedi'i ffurfweddu yn enw'r offer trwyddedig)

rheolwr trwydded arcnais

4. Actifadu'r gwasanaeth, ar gyfer hyn rydych chi'n mynd i'r label "cychwyn / stopio / ailddarllen", cliciwch ar "Arcgis manager manager", yna ar "start server". Ar ôl ychydig eiliadau dylai ymddangos fel actifadu.

trwydded arcgis9

Problemau aml

Mae llawer o weithiau yn yr opsiwn hwn ddim yn actifadu'r drwydded, mae'r neges "cychwyn wedi methu" yn ymddangos neu ar ôl ychydig fisoedd o'i ddefnyddio, rydych chi'n cael y neges y gableddus hwn:

«Rhowch y wybodaeth ganlynol i weinyddwr eich gweinydd trwydded:
Methu cysylltu â gweinydd trwydded, nid yw'r gweinydd (lmgrd) wedi dechrau eto, na'r anghywir porthladd @ host neu mae ffeil drwydded yn cael ei defnyddio, neu mae'r porthladd neu'r enw gwesteiwr yn ffeil y drwydded wedi ei newid. Nodwedd: ARC / INFO, enw gweinydd, llwybr trwydded, gwall flexIM: -15,10. Gwall system: 10061 winsock: cysylltiad wedi ei wrthod »

trwydded arcgis

Y ffordd hawsaf i'w weithredu yw trwy:

[Sociallocker]

cartref / panel rheoli / offer gweinyddol / gwasanaethau

activate arcview trwydded

yna rydych chi'n chwilio am wasanaeth o'r enw «rheolwr trwydded ArcGIS», dewiswch ef a'i actifadu gyda'r eicon «activate service», os yw'n ymddangos ei fod wedi'i actifadu rydych chi'n ei wneud gyda'r «gwasanaeth ailgychwyn» icon

[/ Sociallocker]

Ymatebion 75 i "Problemau gyda'r drwydded ArcGIS"

 1. Mae gen i broblem gyda ArcMap 10.3, rwy'n credu mai'r mwyafrif sy'n berchen ar y fersiwn hon, pa ateb sydd ar gael tuag at y broblem nad yw'n arddangos yr opsiwn GO TO XY, Regards.

 2. Iesu:

  Mae gen i broblem gyda gosod arcgis Mae 9.3 yn nodi gwall i mi yn y gwall enw gwesteiwr 11001. a all rhywun roi ateb i mi os gwelwch yn dda

 3. Mae gen i broblemau i ddinistrio'r Rheolwr Trwydded Arcgis 10, ond nid yw'n ei ganiatáu. Ceisiais ei wneud gan y panel rheoli ond mae'n dweud wrthyf nad oes gennyf awdurdodiad, rwyf hefyd wedi rhoi cynnig arno gyda Revo Unistaller a rhaglen y Rheolwr Trwydded ei hun i'w dadstostio. Oes gan unrhyw un unrhyw syniadau?

 4. helo pawb mae gen i broblem gyda arcgis 10 veran Rwyf am wneud map glawiad ar ôl gwneud y dull rhyngosod IDM bob amser yn dod allan yr un gwall am ddulliau eraill. Fel pe bawn i'n defnyddio geostatistics, rwy'n cael y model ond ni allaf ei gwneud hi'n gallu gwneud algebra map

 5. Iawn Helo bawb. Ffrindiau Mae gen i broblem ond yn gyntaf oll dweud mai'r fersiwn o Arcgis rydw i'n ei defnyddio yw'r 9.3. Y broblem yw pan fyddaf yn defnyddio teclyn yn y llyfr offer fy mod yn cael arwydd hyll iawn sy'n dweud fel pe na bai wedi ei actifadu yn fy nhrwydded, ond dim ond ar gyfer offer dadansoddi gofodol 3d ac eraill a osodais yn ddiweddarach ...
  diolch a gobeithio ateb

 6. Byddai'n dda iawn os yw rhywun yn ateb hyn, oherwydd mae'n digwydd i mi hefyd. Daeth y crac gyda thrwydded gydamserol ... ac nid oes gennyf unrhyw estyniadau trwyddedig !! Mae unrhyw un yn gwybod sut i'w atgyweirio?

 7. Rwy'n ceisio gwneud hyn i gyd a dim byd yn gweithio i mi, a phrofi a phrofi roeddwn yn gweithio rywsut wrth datgysylltu DI-WIFR, hy pryd i ddatgysylltu y rhyngrwyd fel pe drwy hud a lledrith wyf ddatrys y broblem a allai agor y rhaglen heb dim problem, mae fy nghwestiwn yn awr yw bod os oes unrhyw plugg-mewn neu ffeil ryfedd hon invandiendo fy nghyfrifiadur ???? Diolchaf iddynt

 8. Dylai hynny fod wedi'i gynhyrchu gan y system pan wnaethoch chi osod y rhaglen. Os ydych chi'n cael problemau gyda hyn, dylech ffonio'ch darparwr, oherwydd deallaf fod gennych drwydded gyfreithiol.
  Os ydych chi'n chwilio am drwydded pirated, ni allwn eich helpu'n ddrwg.

 9. Cyfraniad da iawn. Pan fyddaf yn chwilio am gyrchfan y ffeil "trwydded.dat", nid yw'n ymddangos ac nid wyf yn gwybod ble rwy'n dod o hyd iddo. Mae hyn yn eich atal rhag actifadu'r arcgis eto.
  Diolch am eich help.

  Cyfarchion.

 10. Mae gen i broblem, dadwneud arcgis 9.3 oherwydd, wrth ddefnyddio arctoolbox, ni wnes i ddod o hyd i'r offeryn i drosi raster yn bolygon, a wiriais yn yr offeryn dewislen / estyniadau, ac roedd ar goll, roeddwn i eisiau gosod yr estyniad, ond roedd yn ymddwyn yr un peth. , yna penderfynais ddadbacio arcgis, a hefyd y drwydded nad wyf wedi gallu ei datrys trwy ddadosodwyr, os yw rhywun wedi pasio'r un peth, dywedwch wrthyf sut y gallwn ei wneud, roeddwn i eisiau dileu'r ffolder ESRI, lle dyna'r drwydded crac. gyda'r enw 9.xlic ond ni allaf ei ddileu, pan fyddaf yn ei ddadwneud o'r panel rheoli mae'n rhoi neges gyflym imi sy'n dweud yn ffenestr unistall Wise; yn annilys, gobeithio bod y cydweithwyr sy'n gweithio gydag arcgis yn fy helpu. Diolch a chyfarchion i bawb.

 11. Mae gen i'r 10 ArcGIS, mae popeth yn gweithio yn berffaith ac eithrio pan fyddaf yn allforio neu geodatabases importo, mae'n cynhyrchu camgymeriad ac sy'n fy dangos nad fy nhrwydded yn wreiddiol, fel y gallaf ddatrys y broblem hon, nid os bydd rhywun tiwb broblem hon ac Rwy'n atgyweiria.

 12. Mae gen i broblemau pan fyddaf yn rheolwr trwydded y gweinyddwr, i weithredu fy ngwasanaethydd. Cefais neges gwall: nid yw'r cyfrifiadur a ddewiswyd gennych yn weinydd trwydded ddilys neu'n rhedeg fersiwn hŷn o reolwr y drwydded, rwyf am i chi fy arwain yn hyn o beth

 13. Diolch am y cyfraniad gwych hwn. Rwyf am i chi wybod bod y llinellau syml hynny'n datrys pen pen

 14. bore da
  Mae gen i broblem:
  Mae gen i drwydded ddilys o ArcGIS a'i estyniadau ac mewn egwyddor rwyf wedi gwneud popeth y dylid ei wneud ar gyfer gosod, ond pan fyddwch yn agor y ArcMap ac yn darparu gleientiaid gyda offer ac estyniadau nad ydynt yn gweld chwaith. gallai rhywun fy helpu i ddatrys fy broblem

  diolch yn fawr iawn

 15. Helo, noson dda, rwy'n gyntaf ddiolch am weithio ar y dudalen hon oherwydd ei fod yn dda iawn.
  Mae gen i broblem gydag Arcgis 10. Ac rydw i'n anghywir gyda'r offeryn GO TO XY. Rwy'n gosod y pecyn servi fel y gellir ei osod ac mae rhai offer blwch Arctool, fel llethr, yn rhoi'r gorau i weithio ar unwaith. Os ydw i'n trwsio'r gwall "llethr", mae GO TO XY yn stopio gweithio.
  Os gallai rhywun fy helpu, os gwelwch yn dda, mae'n rhaid i mi wneud sawl swydd i'r brifysgol ac ni allaf weithio.
  Diolch yn fawr iawn.

 16. Wel, does gen i ddim syniad beth allai fod yn digwydd. Os yw'ch gosodiad yn gyfreithlon, cysylltwch â chefnogaeth ESRI yn eich gwlad.

 17. Byddaf yn ceisio rhoi sylwadau ar yr hyn sy'n digwydd.

  Mae'n rhyfedd hefyd, oherwydd bod y ArcGis yn ffeiliau, mae'r cyfrifiadur yn eu cydnabod i agor gyda ArcMap, ond nid yw clicio ar y rhaglen yn agor ddwywaith.

  Mae'n gamgymeriad sy'n debyg i'r hyn a grybwyllwyd gan berson yn y fforwm cartesaidd: http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?t=12778

  Ond, yn yr achos hwn, nid wyf yn defnyddio peiriant rhithwir, os nad cyfrifiadur syml.

  Diolch yn fawr.

 18. Rwy'n golygu'r ffenestr cychwyn sydd gennych lawer o raglenni pan fyddwch chi'n eu agor wrth lwytho'r rhyngwyneb.

  Mae'r rheolwr trwydded yn rhoi'r holl drwyddedau i mi, ac mae'n ymddangos bod popeth yn gywir.

  Mae'n union fel pe na bai'r rhaglen newydd agor.

 19. Nid wyf yn deall pan ddywedwch fod y ffenestr nodweddiadol yn agor.
  Dylech weld pa estyniadau sydd gennych yn weithredol yn eich trwydded.

 20. Helo

  Mae gen i broblem gyda ArcGis 9.2. Rwyf wedi gosod yn gywir, mae'r rheolwr drwydded yn dweud wrthyf bopeth ok ond rwy'n cael i agor unrhyw un o'i raglenni, megis ArcMap, ac yr wyf yn agor dim ond y ffenestr nodweddiadol pan fydd rhaglen yn cael ei agor: ei ddyluniad, fersiwn, ac ati . A does dim byd arall yn agor. Nid yw'n rhoi unrhyw fath o walla i mi. Beth allai fod? Defnyddiwch Windows XP, am ragor o wybodaeth.

  I weld a all unrhyw un roi ateb i mi, diolch ymlaen llaw.

 21. os gwelwch yn dda, rwyf am osod yr estyniadau Mae angen help arnaf, anfonwch llawlyfr i mi diolch ............ ..

 22. Helo

  Rwy'n gosod ArcGis ac rwy'n ychydig yn wir am hyn ... Mae camgymeriad yn dod i gyd drwy'r amser, mae'n debyg ei fod yn wirion, ond ni allaf ei basio.

  Nid wyf yn gwybod sut i osod na ble y dylwn newid y "pan-ail-lwytho" ar gyfer enw fy PC ... Ydych chi'n gwybod sut mae'n cael ei wneud? DIOLCH YN FAWR

  Nodwedd: ARC / INFO
  Enw gwesteiwr: pan-ail-lwytho
  Llwybr trwydded: C: \ Program Files \ ESRI \ License \ arcgis9x \ ArcGIS9.lic;
  Gwall trwyddedu FLEXnet: -96,7. Gwall System: 11004 «WinSock: Enw dilys, ond dim cofnod (NO_ADDRESS)»

 23. Rwy'n credu mai'r peth mwyaf priodol yw cysylltu â'ch darparwr ESRI lleol, oherwydd pe baech wedi prynu trwydded gyfreithiol, ni ddylech chi gael problemau.

 24. os gwelwch yn dda, mae angen help arcgis 9.2 wedi gweithio i mi ychydig yn ôl nawr, ac yr wyf yn ei agor eto yn rhoi camgymeriad i mi, dilynais yr holl gamau ond nid yw'n gweithio i mi. Helpwch fi os gwelwch yn dda.

 25. Rwy'n cael hyn oherwydd fy mod i eisiau gwybod Rhowch y wybodaeth ganlynol i'ch gweinyddwr trwydded:
  Mae peiriant gweinydd trwydded yn gwrthod ymateb neu beidio.
  Gweler gweinyddwr y system am ddechrau'r system gweinydd trwydded, neu
  gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfeirio at y gwesteiwr cywir (gweler LM_LICENSE_FILE).
  Nodwedd: ARC / INFO
  Enw Gwesteiwr: Not_Set
  Llwybr trwydded: © Not_Set;
  Erron-96,7 Trwyddedu FLEXnet. Gwall System: 11004 «WinSock: Dilyswch fi, ond na
  cofnod (NO.ADDRESS) »

 26. Hi, mae gennyf y broblem na allaf ailenwi'r drwydded eisoes yn yr un a reolir, rwyf wedi llwytho'r ffeiliau ond mae'n dweud wrthyf fod angen caniatâd arnaf gan y gweinyddwr. diolch

 27. Wel, mae'n debyg bod y ddolen drwydded wedi'i cholli. O bosib ichi osod rhaglen a oedd yn glanhau'r gofrestrfa, ac os oedd yn anghyfreithlon, fe gyrhaeddodd yno.
  Y pethau hyn, at ddibenion proffesiynol, mae'n well eu prynu'n gyfreithlon neu i ddefnyddio rhaglenni eraill yn llai costus.

 28. Helo.
  resuilta i osod y 9.3 ArcGIS a phopeth a gadael ond pan fyddaf yn mynd i Inio / rhaglenni / ArcGIS / desktoplicence blaen .. rhoi ar rheolwr drwydded, incwm yr enw cyfrifiadur, ac rwy'n cael gwall am yr hen drwydded yn rhywbeth fel . Rwy'n mynd i'r drwydded compuruebo ac mae'r enw yn gywir. Rwyf angen help ar frys oherwydd fy mod yn gyfrifol am brosiect ac yr wyf yn rhedeg bechgyn 2 sy'n sefyll o ran hynny ... gan faaaaaaaaaaa

 29. helo ffrind o flaen llaw diolch am y gefnogaeth.
  mae gan fy peiriant ffenestr 7, ac roeddwn i'n cael yr arcnais 9.3 yn gweithio nes na allaf fynd i mewn a daeth neges anhygoel allan.
  Dilynais eich camau ond mae gen i broblem wrth arbed yr opsiwn gyda'r botwm “arbed gwasanaeth”, mae'n nodi bod y newid gwasanaeth gwasanaeth FLEXIm wedi methu, oherwydd mae angen i mi fod yn weinyddwr i gyflawni'r swyddogaeth hon, fel y gwnaf i gyflawni'r cam hwn, ers hynny Rwy'n dal i gael y neges yn gableddus hon.
  Diolch yn fawr.

 30. helo ffrind o flaen llaw diolch am y gefnogaeth.
  Dilynais eich camau ond mae gen i broblem wrth arbed yr opsiwn gyda'r botwm “arbed gwasanaeth”, mae'n nodi bod y newid gwasanaeth gwasanaeth FLEXIm wedi methu, oherwydd mae angen i mi fod yn weinyddwr i gyflawni'r swyddogaeth hon, fel y gwnaf i gyflawni'r cam hwn, ers hynny Rwy'n dal i gael y neges yn gableddus hon.
  Diolch yn fawr.

 31. Yr hyn sy'n digwydd yw eich bod o bosibl wedi gosod trwydded anghyfreithlon. Wrth osod y pecyn Gwasanaeth 1, glanhawyd y gofrestrfa, a dyna pam ei bod yn gofyn ichi brynu'r drwydded.
  Ni allaf eich helpu yn hyn o beth, oherwydd mae ein polisïau'n ein hatal rhag hyrwyddo arferion sy'n torri hawliau eiddo deallusol.

  A cyfarch.

 32. helo pe gallech fy helpu i osod yr arcgis 10 gosod popeth yn gywir ond nid yw swyddogaeth blwch arctolol / rheoli data ac offeryn dadansoddwr gofodol yn sôn am wall yn dweud nad yw'r offeryn hwn wedi'i drwyddedu; Wrth osod y pecyn gwasanaeth 1, rhoddodd y rhaglen y gorau i weithio.

 33. hi pe gallech fy helpu i osod y ArcGIS 10 osod popeth yn gywir, ond nid swyddogaeth arctolol blwch managament data / ac offeryn dadansoddwr gofodol yn sôn camgymeriad dweud nad offeryn hwn yn ei wneud Licentius; wrth osod y pecyn gwasanaeth 1, stopiodd y rhaglen weithio

 34. Mewn llawer o achosion, wrth osod y gweinydd trwydded yn aros 88%, ac nid yw'n pasio.
  Dylech wirio a yw'n rhedeg gyda chaniatâd gweinyddwr.

 35. Helo, pleser da, wyddoch chi, yn fy ArcGis 9.3 nid wyf yn gweld sawl un o'r arctools, yn eu plith, yr offeryn trosi ... sydd ei angen arnaf yn awr ... wel pe gallech fy helpu, byddwn yn ddiolchgar yn dragwyddol. Diolch yn fawr iawn yr un peth.
  =)
  Diolch!

 36. Hi, mae gen i broblem y dywed y drwydded nad oes gennyf y drwydded i ddefnyddio'r offeryn dadansoddi geosestatistigal y gallwn ei wneud?

 37. Annwyl Kevin:
  Y broblem yw bod rhaid gweld y wybodaeth y mae'r prosiectau'n ei chadw, yn amlwg y siapiau sydd yn y golwg, yn y ffolder y cysylltodd y prosiect â hwy. Mae hynny'n golygu os yw eich siapiau yn C: \ Practice, dylai'r ffolder fod yno. Os felly, mae'n fwyaf tebygol bod y ffeiliau siâp yn cael eu llygru adeg yr adferiad.
  Dewis arall yw i'r dde chlecia pob eitem yn y tabl cynnwys ac yn mynd i'r Opsiwn Data / Data ... opsiwn Atgyweirio i chwilio'r siâp yn ymddangos yn y ffolder lle mae wedi'i leoli ar hyn o bryd.
  Hefyd, gellir llunio prosiectau (* .mxd) ar hyn o bryd o'u harbed, fel bod y rhaglen yn edrych am y siapiau waeth beth yw'r ddisg lle maen nhw, cyhyd â bod y llwybr yr un fath.
  Cofion

 38. helo rydw i eisiau gwneud ymholiad Fe wnes i rai mapiau gydag 9.3 arcgis ond yn anffodus cafodd y peiriant ei ddifrodi. Adferais y ffeiliau Fe wnes i osod yr arcgis mewn peiriant arall ond ar hyn o bryd agor y ffeiliau yn y peiriant arall, fe wnes i lwytho'r ffeil ond ni allaf wneud addasiadau oherwydd fy mod yn cael arwyddion o edmygedd sy'n gwneud i'r eiconau ymddangos fel na chânt eu actifadu ag y gallaf eu gwneud i'w hagor.

  atentamente

  Kevin Reyes

 39. Diolch yn fawr iawn, os yw'n gweithio ac nid wyf bellach yn gweld ffenestr problemau gyda'r drwydded wrth gychwyn yr arcgis ????

 40. Llongyfarchiadau ar eich tudalen yn rhagorol.
  Helo pawb
  Mae gen i'r ArcGIS 8.0 rwy'n gosod ar PC gyda Windows 7 o 32 bit, Im 'yn ceisio i lwytho'r offer, ond mae pob wyf yn dewis Customize i'n graddio y progam gyda neges yn dweud bod ArcMap wedi stopio gweithio, roeddwn i wedi gosod yn flaenorol ar Windows XP a bu'n gweithio heb unrhyw broblem

  Cyfarchion.

 41. Helo pawb,
  Yr wyf wedi cael yr un broblem â llawer o bobl yn gwallu 15,570, sy'n dweud na all rheolwr y drwydded gysylltu.
  Wel, daw'r broblem o wal dân y ffenestri, analluoga'r rhaglen honno, ailddechrau ac mae'n dechrau gweithio. Rwyf wedi ei osod yn Windows 7 ac mae'n mynd i berffeithrwydd.

  Cyfarchion.

 42. helo g Diolch, am eich cymorth, wrth gwrs, rwyf eisoes wedi cymhwyso pob math o fformiwlâu, ymysg eraill yr ydych wedi ein hargymell, heb ganlyniadau, rwy'n credu y bydd yn well dechrau gweithio gyda sig.

  Cofiwch a diolch yn fawr iawn

 43. Rwy'n dyfalu bod Jhunior a Teresa yn siarad am fersiwn heb fôr-ladron o ArcGIS 9. Os felly, yna'r peth mwyaf ymarferol yw ffonio'ch cynrychiolydd sydd wedi gwerthu'r feddalwedd iddynt, oherwydd ar gyfer yr hyn y maent wedi'i dalu dylech eu cefnogi.

  Os ydynt yn sôn am fersiwn anghyfreithlon ... mmm yn anodd, nid yw rheolau'r blog hon yn caniatáu i gefnogi'r arferion hyn.

  Mae trefn resymegol hyn yn:
  -Instwythiwch reolwr y drwydded
  - Rhedeg y gweinydd trwydded.
  -Instwythwch yr ArcGIS

  Yr ail gam yw na allaf eich cefnogi, oherwydd mae'n rhaid bod gennych ffeil .dat neu .lic estyniad lle mae'r trwyddedau rydych chi wedi'u prynu (neu eu cael yno) wedi'u cofrestru. O'r lle y gwnaethoch chi lawrlwytho'r tric, dylech fod wedi lawrlwytho cyfarwyddyd i ddweud wrthych gam wrth gam sut i wneud hynny, ar gyfer xp a Vista, mae'n wahanol.

 44. Helo, mae'n wych darllen y dudalen hon a derbyn gobaith. Ar ôl tymor hir yn gweithio gydag arcGIS, penderfynais osod rhywfaint mwy wedi'i ddiweddaru, rwy'n golygu'r 9.2 neu'r 9.3 ond nid oes unrhyw ffordd, rwyf hyd yn oed wedi ceisio gosod yr hen un eto ond heb ganlyniadau, rwyf wedi rhoi cynnig ar gynifer bod gen i gasgliad o wallau sy'n dychryn. Y gwall cyntaf a gefais ar ôl ceisio gosod yr 9.2 oedd bod y "LMGRD wedi canfod problem ac wedi gorfod cau", un arall o'r gwallau arferol yw'r un sy'n ymddangos "diags gweinydd" yn dweud bod y ffeil drwydded yn dod o Autodesk Map 2004 a yn ogystal â'ch bod chi'n gweld repertoire cyfan o broblemau; Rwy'n deall bod yr achosion yn y drwydded, a allech chi roi cebl i mi?, Rwy'n anobeithiol braidd.

  Cyfarchiad cyson

 45. Helo, sut wyt ti? Mae gen i broblemau gyda'r argis 9.2, roedd yn gweithio'n iawn ond dwi ddim yn gwybod beth ddigwyddodd na ddarllenais i ARC MAP pan rydw i eisiau ei agor, does dim yn dod allan ac yn dda beth wnes i yw ei ddadsipio ond pan fyddaf yn dadwneud y drwydded, ni allaf wybod sut i'w wneud, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud.

 46. Dywedodd rhywun wrthyf fod rheswm arall pam y gall y broblem ddigwydd, bod y gwasanaeth yn ymddangos yn cael ei golli yw newid rhif IP y peiriant.

  Ar gyfer hyn, gallwch wirio'r lmtools, y tab gosodiadau system, os yw'r cyfeiriad IP yn cydweddu â'r un a neilltuwyd i'r peiriant.

  Nid wyf wedi gallu ei wirio, ond rwy'n ei adael i'w wirio.

 47. Helo, yr wyf wedi arnix 9.3 yn rhedeg, dywedir wrthyf, os byddaf yn agor y rhaglen gyda rhyngrwyd agored, byddaf yn blocio dadlau. A yw'n wir

 48. Mae hon yn ffeil sy'n cynnwys y data trwydded y gwnaethoch chi ei brynu a'ch cyfrifiadur, fel arfer mae'n cael ei actifadu pan fyddwch chi'n gosod y rhaglen gyntaf a'i chofrestru. Os na allwch ddod o hyd iddo, dewch o hyd i'r cynrychiolydd ESRI a werthodd y rhaglen i chi.

 49. Friend diolch i chi am y cyfraniad, ond nid yw'n gweithio .. yn dda Nid wyf yn deall bod y ffeiliau .DAT yn y rhan sy'n dweud mae q incertarlo lwybr lincense at y ffeil: ... ond nid wyf yn dewis .. ffeil gan nad oes unrhyw ffeil .DAT yn y ffolder C: \ ffeiliau rhaglen \ ESRI \ arcgis9x Trwydded \ gwerthfawrogi pe ydych yn ateb fy nghwestiwn .. diolch

 50. I'ch helpu chi, hoffwn ichi egluro os yw'ch trwydded yn wreiddiol neu wedi'i pirateiddio, oherwydd efallai nad yw eich enw cyfrifiadur yn cydweddu'r un a gofrestrwyd ar y drwydded.

 51. Helo, quiciera fi pudieces helpu 8.01 ArcView instatle a Segui activate 'r indicas grisiau a sylwi ar rywbeth heblaw ffaith eich bod wedi, pan dwi yn y Dechrau / Stop / label Darllenwch dros yr wyf i fod i ddewis rheolwr trwydded ArcGIS ond yn fy ffenestr yn dweud Nid yw rheolwr trwydded ESRI a chwyldro dechreuol yn cael ei weithredu. Pwynt arall yw ue i am ddechrau rhaglen gaf yn cyhoeddi mensionas o wall system: 10061 Winsock: cysylltiad yna wrthodwyd dilynwch y camau at activate ac eto gyda enw ArcGIS lic ... nid yw'n ymddangos a dim ond y ESRI lic ... dwi ddim yn deall sydd ddim yn cyfateb i'r data y mae eich samplau gen i â hwy a faint effeithio ar hyn, nid yn awr fy mod yn anghywir yn y broses. Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu, diolch ymlaen llaw.

 52. Yn Windows Vista, i fynd i mewn i'r panel gwasanaethau rydych chi'n gwneud hyn:

  Botwm Cychwyn / R. Mae hyn yn cyfateb i Start, run

  yna yno rydych chi'n ysgrifennu gwasanaethau.msc

  Gyda'r llall ... Does gen i ddim syniad

 53. Helo.

  Da iawn eich tudalen. Diolch!
  Roeddwn i eisiau gofyn i chi am ddau fanylion. Y cyntaf yw bod gen i Vista ac nid yw hynny'n gweithio'r llwybr rydych chi'n ei roi i ail-greu'r drwydded. Pan gyrhaeddaf "Offer / Gwasanaethau Gweinyddol" nid yw'n caniatáu imi gael mynediad. Roeddwn i eisiau gwybod a yw hynny'n broblem gyffredinol bod gennym Vista ai peidio.

  Roeddwn hefyd eisiau gofyn ichi am ArcGlobe. Ni allaf wneud iddo weithio. Rwy'n cael y neges ganlynol «Cynhyrchu Modiwl ArCID». Ac mae'n aros yn sownd. Yn y tiwtorial y gwnes i ei lawrlwytho, eglurir bod hyn oherwydd (i'r rhai ohonom sydd â phrosesydd craidd deuol) mae un o'r creiddiau'n gweithio'n galed ac yn egluro sut i'w drwsio. Dyma'r ddolen rhag ofn eich bod am ei lawrlwytho:

  Ond nid yw'r ateb yn gweithio yn Vista. Wrth edrych ar y fideo, a ydych chi'n meddwl y gallwch ddod o hyd i'r ateb yn Vista?

  diolch

 54. ac a allwch chi ddadosod yr estyniad hwnnw? ni chefnogir y cyfanswm

 55. Diolch, rwy'n sylweddoli fy mod, ond mae gen i broblem arall, mae'n troi allan fy mod wedi gosod offer archidro, mae'n ymddangos i mi osod fersiwn arall nad yw'n gydnaws nawr na fydd y cais yn gadael imi arcmap

 56. Edrychwch ar y tab "diagnosteg gweinydd" a gwirio a yw'r drwydded ar gyfer Dadansoddwr 3D wedi'i chofrestru yno

 57. Mae problem gennyf, dwi ddim yn gwybod a allwch fy helpu, pan fyddaf yn ceisio defnyddio'r dadansoddwr bar 3D ond ni fydd yn gadael i mi ddweud wrthyf nad oes gennyf drwydded ar gyfer y llawdriniaeth honno, beth fyddai'r ateb?

 58. Os gwnaethoch chi fformatio'r peiriant, mae'n bosibl bod gan y ddyfais enw arall. Rydych chi'n clicio ar y dde ar fy pc, yna rydych chi'n gweld yr eiddo ac yn gwirio'r enw sydd ganddo yn "enw'r tîm"

  rhaid i'r un enw fod yn y ffeil trwydded, edrychwch ar .lic a .dat

 59. Hi

  Mae'n ymddangos bod y llynedd yn llwyddiannus osod 9.2 ArcGIS yn fy rhaglenni rhannu maquina.Formatee eleni a bydd yn gosod XP ac yna aeth ymlaen i osod cerciorándome ArcGIS eto nad oeddent yn realcionados ffeiliau o'r hen ArcGIS ond y cyfleuster newydd hwn wedi bod yn methiant oherwydd pan wyf yn rhedeg y lmtools y gweinydd yn cael ei ganiatáu i stopio ac yna cychwyn ailddarllen y drwydded ond dim gwall yn ymddangos fel ffeil lmgrd.exe nid yw'n dechrau ac nid yw'n gadael i mi ar ôl yn gorseddu ArcGIS Desktop yn llwyddiannus

 60. helo ... yn dda y gwir, fe wnes i ddilyn y camau hynny ac rwy'n gweithio'n gywir ... roedd gennyf yr un broblem a chydweithredu'r gwasanaeth yn gweithio, ond cyn i mi eisoes wirio bod y tubiera .dat neu .lic enw fy makina ... Rwy'n llongyfarch chi dynion ... grax am y cyfraniad ...

 61. Yn ôl y sgrin rydych chi'n ei dangos, nid yw'r gweinydd trwydded wedi'i actifadu hyd yn oed. Dylech wirio a yw'ch ffeil drwydded gydag estyniad .dat yn gywir neu a yw'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch dyfais

 62. helo Mae gen i arcnais 9.2 a dilynais eich cam, yr oeddwn ond rwy'n dal i ddod allan neges = blasus fel y dywedwch, rhywfaint o ateb rydych chi'n ei wybod, diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.