Cyhoeddi mapiau ar y Rhyngrwyd gyda GIS Manifold

Heddiw byddwn yn gweld sut i greu gwasanaeth cyhoeddi mapiau trwy IMS Manifold GIS. Os oes gennych ddarparwr storio, dylid gosod trwydded Rhedeg Menter Manifold.

Yn yr achos hwn byddaf yn defnyddio Mapio, gwefan sy'n darparu gwasanaeth cynnal a chyhoeddi ar gyfer data Manifold. Mae nifer dda o fapiau wedi'u storio yno, gan gynnwys rhai wedi'u cyfuno â Haenau Agored ac eraill gyda Flash.

1. Paratoi'r map.

Rwyf wedi paratoi map, sydd â rhai ffolderi lle mae cydrannau'n cael eu storio, Fframiau data lle mae rhai haenau a golygfeydd llwybr byr yn cael eu cyfuno.

manifold gis ims

2. Llwytho'r map cyhoeddedig i fyny.

Mae dwy ffordd o lanlwytho mapiau i Mapserving, un yn llwytho'r we asp cyhoeddedig, fel Esboniais hynny o'r blaen; mae un arall yn defnyddio dewin templed.

Yn yr achos cyntaf hwn, byddaf yn defnyddio'r ail un hon, dim ond y cydrannau sydd wedi'u cysylltu mewn un fformat .zip cywasgedig sydd ei angen arno, yna nodwch beth yw enw'r gydran yr ydym yn disgwyl iddi fod yn weladwy yn ddiofyn ... maint y ffrâm ac os ydych chi eisiau. chwedlau, safbwyntiau ac opsiynau cyhoeddi eraill.

Ac yn barod, dywedwch wrtho ei fod yn gyhoeddus fel bod eraill yn ei weld.

manifold gis ims

Yma gallwch chi gweler enghraifft debyg, y mae MapServe yn ei gadw yn weladwy.

3. Creu gwasanaethau OGC

Mewn achos o ddefnyddio'r cyhoeddiad a grëwyd gan ASP, mae'n llawer gwell oherwydd gallwch addasu'r templed, gan gynnwys creu gwasanaethau WMS a WFS sy'n gweithio rhyfeddodau. Yna mae'n bosibl ffurfweddu os ydych chi am i'r mynediad fod yn gyhoeddus neu ar gyfer grŵp o ddefnyddwyr rheoledig yn unig.

Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi lanlwytho'r ffolder a grëwyd yn Wwwroot, wedi'i gywasgu mewn fformat .zip a dim ond newid cyfeiriad y .map y mae'n rhaid i chi ei newid gan gyfeiriad y gweinydd sy'n cyhoeddi, «G: PrivateMaps686-641829333N5M-Prediosname o'r file.map»

manifold gis ims

Os cânt eu gosod, nid oes gan y templed hwn reolaeth dros binc, pinc mordwyol, mae'r chwedlau a'r golygfeydd yr un fath, ond nid yw'r haenau yma yn ymddangos mewn grwpiau ac mae'r chwiliadau yn fwy cyfyngedig.

Rhag ofn y byddwch am gadw at wasanaethau'r wms, byddai'r cyfeiriad yr un fath, dim ond y "default.asp" sy'n cael ei ddisodli gan "wms.asp"

Yn achos gwasanaethau'r wfs, caiff yr un peth ei ddisodli gan "wfs.asp", y gellir ei gyrchu gydag unrhyw raglen sy'n cefnogi safonau OGC.

4. Faint mae'n ei gostio

Pe baem yn ei wneud drwy ISP, byddai'n rhaid i ni ddarparu trwydded runa IMS sy'n mynd am $ 95, yn ogystal â chost cynnal. Mae Mapserving.com yn darparu'r gwasanaeth hwn o ffi fisol sylfaenol o $ 9.95 gyda chyfyngiad llwytho ffeiliau hyd at 25 MB a 1.5 GB o led band. Nid yw'n ddrwg i fwrdeistref sydd am gael ei data i fyny, gall hyd yn oed ryngweithio â chronfeydd data mwy cymhleth.

image Y gyfradd nesaf yw $ 29.95, sy'n caniatáu cyhoeddi trwy ddefnyddwyr rheoledig, ac mae'r $ 49.95 olaf yn caniatáu i chi lwytho'r gwasanaeth cyhoeddi ar wefan allanol. Er ei bod yn bosibl gofyn am estyniad i gyfleustra unrhyw un o'r cynlluniau.

Byddai ei wneud gydag ESRI yn costio braich a choes, hyd yn oed heb ddefnyddio GIS Server.

Mae yna hefyd yr opsiwn o gymryd y gwasanaeth atal dydd 30, felly os ydych chi'n mynd i weld y mapiau, gwnewch hynny cyn bo hir, rhag i mi gadw'r gwasanaeth am amser hir ... er bod gen i sawl syniad.

Dros amser, mae MapServe wedi integreiddio gwasanaethau cynnal eraill, gan gynnwys GeoServer, ond er mwyn ymgynghori ar gynnal data am Manifold GIS, mae'n rhaid i chi gysylltu â nhw.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.