Blociau Dwg AutoCAD - Dros 12,000

Ar y Rhyngrwyd mae yna wahanol safleoedd lle gallwch chi lawrlwytho blociau AutoCAD dwg. Portalbloques yw un o'n ffefrynnau.

blociau autocad dwg

Dylunio Blociau Porth yn syml ond yn ymarferol ar gyfer yr hyn y mae'r ymwelwyr yn ei feddwl:

«Ble mae'r blociau o AutoCAD dwg, i'w lawrlwytho»

Mae categori blociau yn ôl categorïau a dyma'r rhestr gyffredinol:

[Sociallocker]

Blociau AutoCAD dwgmanylion adeiladol inswleiddio, rheiliau a chau, gwaith coed a metel, CPI, gorchuddio, manylion o gladin, grisiau, strwythurau concrit, pren a metel, deunyddiau adeiladu, rhagffurfio, adsefydlu, adran ffasadau a screeds.
cyfleusterau codiwyr, gwresogi, aerdymheru, tân, trydan, plymio, nwy, moduron, amddiffyn mellt, glanweithdra, diogelwch, telathrebu, awyru a shunts.
blociau dodrefn a thoiledau celfi cegin, llefydd tân, addurno, ystafell wely, tablau gardd, ystafell gemau, lolfa ac iechyd, yn ogystal â dodrefn defnydd masnachol a diwydiannol megis: bar, seler win, bwffe, cegin, offer diwydiannol a meddygol, campfa, swyddfa, panificadora , trin gwallt, salon harddwch.
blociau trefoliaeth meysydd parcio, chwaraeon, manylion gwaith sifil, marciau ffyrdd, dodrefn trefol a phwll nofio
blociau diogelwch ac iechyd stocio, sgaffaldiau, caeadu a gwaith ffurf, dymchwel, trydan, malurion, amddiffyniadau ar y cyd a chastiau.
cludo aer, cychod, diwydiannol, milwrol a thir.
drysau a ffenestri drychiadau, cloeon diogelwch, ffitiadau, dolenni, fframiau, llawr a ffenestri: drychiadau, ffenestri llawr a tho.
Blociau dwg AutoCAD pobl ac anifeiliaid cyfuchliniau, athletwyr, grwpiau, dynion, menywod, plant, cyplau, ac ati, ac anifeiliaid fel adar, ceffylau, geifr, moch, cwningod, ac ati.
blociau llystyfiant coed, llwyni, gwrychoedd, potiau a chreigiau, planhigyn a drychiad.
cyflwyniadau blychau, lluniau, graddfeydd graffig, darianau a phlatiau
hygyrchedd cyrhaeddiadau, lifftiau, symudedd yn y tŷ, grisiau, rampiau, llwyfannau
mapiau a mapiau stryd mapiau o wledydd gwahanol rannau o'r byd a thrwy bobl o ddinasoedd strydoedd
señales tân, saethau, gwybodaeth, lefelau, gogledd, perygl, gwaharddiadau, arwyddion ffyrdd, symbolau
offer adeiladu gwydr, cymysgydd concrit, cymharol, craen, miniexcavadoras, llwythwr esgidiau a chymysgedd, backhoe
ategolion a gwrthrychau ategolion cegin, personol a swyddfa, carpedi, blwch llwch, addurno, offer, lampau, teleffoni, offer arolygu

Yn ogystal, mae pobl Portalbloques hefyd yn gwerthu dau CD gyda chasgliad o fwy na blociau 12,000 fesul 49.95 Ewro ... Er y gellir lawrlwytho'r blociau o'r safle, nid yw'r cynnig yn ddrwg, bron 250 fesul Ewro. [/ cloc cymdeithasol]

Ymatebion 29 i "Blociau Dwg AutoCAD - Mwy na 12,000"

 1. Bonjour, recherche les équipements ou les objets autocad 2D arllwys l'aménagement d'une boulangerie. Merci

 2. Helo pawb sut ydw i'n cael y casgliad bloc hwn

 3. Ydw, fe'i cafais, fe'i gwelaf pan ddychwelaf at wareiddiad ... Rwy'n gobeithio bod gennych amser

 4. Annwyl athro g! Fe'i hanfonais at yr olygydd e-bost (at) geofumadas.com mewn perthynas â'r cyfrifiad yn Excel o UTM o groes-adrannau a godwyd gyda thraffig a lefel tir i'w rhoi yn 3D Sifil yn ddiweddarach. Byddwn yn gwerthfawrogi fy helpu i eu deall, maen nhw'n defnyddio'r fformiwla gyfrifo

 5. Gallwch brynu hynny gyda cherdyn credyd o'ch gwlad neu gyda cherdyn debyd y mae eich banc wedi'i roi i chi ac sy'n cefnogi pryniannau rhyngwladol. Mae unrhyw fisa electron yn cefnogi hynny

 6. Yr wyf yn cefnogi sylwadau o pensaer carlos Escobar wrth i ni Venezuelans i brynu pecynnau hyn gan fod ddoleri Venezuela, ond ni allwn gael ccomprarlos mewn bolivars (cyfred Venezuela)

 7. helo Rwy'n gobeithio y byddant yn fy helpu i, mae angen i mi amlygu thema blociau ond dydw i ddim yn gwybod ble i eu llwytho i lawr!

 8. Hi, yn gyntaf oll yr oeddwn am eich llongyfarch ar y dudalen hon. Pryd bynnag y bydd gennyf unrhyw amheuon ynghylch sut i wneud bloc, yr wyf yn apelio atoch chi a ... amheuaeth wedi ei ddatrys.
  Y tro hwn roedd angen blociau telathrebu arnaf, yn benodol antenâu ac ni allaf ddod o hyd iddyn nhw. A allai'r rhywun fy helpu?
  diolch a llongyfarchiadau am eich gwaith.

 9. diolch i chi ... diolch yn fawr ... Cefais atebion boddhaol drwy'r porth hwn ... Rwy'n gwahodd defnyddwyr rhyngrwyd i ddefnyddio'r gofod hwn ... bydd yn eu helpu ...

 10. diolch i chi ... diolch yn fawr ... Cefais atebion boddhaol drwy'r porth hwn ... Rwy'n gwahodd defnyddwyr rhyngrwyd i ddefnyddio'r gofod hwn ..

 11. Ar y safle hwn yn bethau diddorol iawn, ond pan fydd yn rhaid i chi hacelos taliadau mewn doleri, ewros ac ati, yn fy ngwlad, mae'n anodd gwneud y math hwn o transacciones.- Dylent roi i ni y ffordd o agor, chi, cyfrif yn y wlad hon , felly yr wyf yn dweud, oherwydd wrth i mi weld y cynnwys diddorol, yr wyf yn dychmygu y llifogydd o bobl yn awyddus i uwchraddio y byddem yn eu enrolandonos Diolch filas.-

 12. Rwy'n geograffydd ac yn hoffi gwybod sut y gallaf ei wneud i gynnwys data y tu mewn i bibell; Mae angen i'r driniaeth ei wneud o bloc. Mae ar gyfer paratoi'r templed Dŵr Yfed.

 13. Nid wyf yn bensaer ond rydw i'n ddrafftwr ac yn topograffydd fel yr wyf yn ei wneud i ostwng y ddinesig ac rwy'n gwneud i mi dynwared y blociau hyn ymlaen llaw Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth

 14. Helo, yr wyf yn eich llongyfarch ar y blociau, hoffwn i un, yr wyf yn Bensaer ac rwy'n gobeithio gallu cydweithio gyda'r adran hon.

 15. mae popeth sydd yma wedi bod o gymorth mawr i mi, rwy'n gobeithio y byddant yn parhau i gael eu cyhoeddi a chānt eu cadw mewn cof

 16. Helo, hoffwn i lawrlwytho oriel o flociau ar gyfer autocad, byddwn yn wirioneddol ei werthfawrogi pe gallech chi helpu. Rwy'n cartwnydd dechreuwr.

 17. YR AMGYLCHIADAU AR Y SAFLE YN YR ARDAL AC YN EI WNEUD SY'N DYFODOL SY'N EFFEITHIO AR GYFER Y TÎM A WNEUD Y TUDALEN HWN Y WEB POSIBL

 18. helo Rwy'n fyfyriwr pensaernïaeth ac rydw i angen y blociau swyddfa mewn autocad, mor garedig i ddweud wrthyf a gallaf ddod o hyd iddyn nhw ar y dudalen hon diolch

 19. Helo, hoffwn i lawrlwytho oriel o flociau ar gyfer autocad, byddwn yn wirioneddol ei werthfawrogi pe gallech chi helpu.

 20. Hi, Im 'CHWILIO AM A BLOC O TILE (OS YN BOSIBL FFRANGEG) YN 3D, os gall rhywun fy helpu gyda hyn pwnc byddaf diolch iddo yn fawr iawn.

 21. Rwyf yn fyfyriwr meistr yn inganieria, rwyf bob amser yn ymweld â'r dudalen hon i chwilio am gymorth ac rwyf bob amser yn ei chael hi, llongyfarchiadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.