Cartitas

Ailgylchu fy nosweithiau unig yn Guatemala, dim ond nawr fy mod ar fin mynd yno rwy'n gadael rhywbeth i ddifyrru.

Rwy'n gwybod, nid yw'n llenwi'r obsesiwn â thechnoleg ... ond mae'n bodoli.

rwy'n colli uRoedd hi'n ferch melys llygaid du a gwallt yn syth at ei hysgwyddau, mae'r perthnasau breintiedig weithwyr y ysgol breswyl lle y gwnaeth y blynyddoedd hynny, a oedd yn byw yn yr adeilad gyda chyfanswm rhyddid; gallai fod yn y trysordy, lle mae Elisa trysorydd, ar ôl Nubia briodi Elvir a diflannu o'r map pentref, gallai hefyd fod yn yr ystafell fwyta, ar ôl mynd Dona Gladis, bwyta fel mewnol, ewch i'r llys ar ddydd Sadwrn y noson ac yn dal i fynd gyda'r grŵp o barotiaid pan aethant i'r dref a gafodd ei wario gan yr Athro Nancy.

Mae cefn haf, statws bach, yn gwisgo'r pumed gradd yn prin, dechreuodd ei rhannau benywaidd fel orennau bach, ond roedd ei llygaid yn fflysio â thestuniad y rheini a oedd yn prowled y ffens.

Rwyf bob amser yn dod o hyd iddi pan es i olchi llestri i'r ystafell fwyta, efallai cymerodd fwriadol rhai bwyta, cyfrifo adeg fy swildod naturiol yn cwrdd y grŵp o màs mewnol. Yn hytrach na mynd drwy'r gweithdy, mae hi'n croesi'r llwyfan aros am ei, heb edrych i fyny y gallai deimlo y wisg las a gwyn gyda phen-blwydd crys cysylltu â ni fel y nerfau yn tyfu mewn cyfrannedd gwrthdro i'r pellter, pan oeddem 3.215 metr ni buom yn edrych ar y llygaid, ac ar gyrraedd 1.837 gwahanu o alar a arswyd gwenu, yna rydym yn dweud yr un peth.

-Hefyd.
-Hefyd.

Yna fe wnaethom barhau i symud i gyfeiriadau eraill, hi at garchar ei modryb, yr wyf i hanner awr y dŵr poeth a Xedex.

Ers y cyfarfod 11, wedi penderfynu i ysgrifennu ychydig llythyr, mae'r testun ei ysgrifennu ag inc mewn cariad, ac yn y tri pharagraff a hanner gofyn i ni fod yn cariadon, rwy'n credu nad oedd yn gwybod, os ydych yn dweud ie.
Dim ond dau ohonom oedd yn gwybod amdano; Daniel, yr oeddwn wedi dod yn gyfeillgarwch da ag ef ar ôl mynd gydag ef i ysgubo’r ysgol yn fy hanner ysgoloriaeth flaenorol, roeddwn yn ei hadnabod hefyd, er fel y dywedodd un, byddwn wedi bod yn well gennyf wadu fy hun y pleser o’i wybod oherwydd ei bod mor gysegredig. Ac oherwydd dylanwad Daniel, y penderfynais ei roi iddo un diwrnod ar ôl plygu'r llythyr am yr umpfed tro ar bymtheg. Roedd hi'n un noson, roedd ffilm, arferiad rhyfedd o'r ysgol breswyl, lle aethpwyd â'r myfyrwyr i'r ystafell fwyta ar ddydd Sadwrn, a chymerodd Seño Margarita rai hen dapiau y gwnaeth eu troelli ar y taflunydd, weithiau roeddent yn adroddiadau syml o raglen ddogfen adnabyddus anarferedig. fel "Vision," cafodd y golygfeydd traeth eu sensro gyda'r bys mynegai ar y lens. Am newid, fe wnaethant arddangos La Cruz y el Puñal ac El Progreso del Peregrino am y tro olaf arall. Fodd bynnag, mwynhaodd y myfyrwyr, heblaw am Oliva, a wrthdystiodd unwaith, ynghyd â Purificación, ni ailadroddwyd yr olygfa ar ôl i'r ystafell dywyll o'r enw Manhatan gael ei hail-greu.

Mae fy merch melys bob amser yn eistedd yn ôl, lle'r oedd y cogyddion oedd, bequistas dro diwethaf ac rydym colábamos beiddgar allanol na ni yn y lloc â esgusodion neilltuo ar gyfer stori arall. Synhwyro rhywbeth aeth i'r gegin i yfed dŵr, felly yr wyf yn neidio, roedd yn dywyll, dim ond golau y ffilm, y mae ei thema nid yn onest ddim yn cofio. Es ar ei hôl hi, yr wyf yn mynd at pan cynnau ngoleuni yr oergell, gwelais ei wefusau tenau pwyso gwydr gwyrdd, edrych arnaf gyda llygaid nerfus, cymerodd ddewrder a roddodd ei llythyr bach chwyslyd.

- Yr wyf yn aros eich ateb- fe ddywedais, gyda'r arwriaeth a roddodd ei wên i mi, ond gyda'r galon yn gwneud gwiwer yn oes yr iâ.

Dwi dal ddim yn cofio os ydw i'n dweud ie, gallwn fod wedi dweud na, nid wyf yn cofio hynny. Am weddill y flwyddyn, rydym yn dilyn yr un drefn, yn cyfarfod ar yr un llwyfan gyda'r un nerfau, hi gyda'r euogrwydd o gael llythyr cadw yn ei blwch cyfrinachol, yr wyf yn gobeithio i un diwrnod ei dderbyn yn ôl.
Cyrhaeddodd diwedd y flwyddyn, a chafodd ei wastraffu un pryd, yr un teimlad sy'n cynhyrchu ein ymadawiad hen-edrych bws, y cysur y byddai bequistas aros tair wythnos, a byddem yn treulio ein dyddiau yn y nos rocedi indolent cysylltu.

Un noson, roedd hi'n ymddangos fel nos, a welais, gallaf weld ei hwyneb, hi'n brydferth, ei llygaid yn fywiog, a'i gwenu'n boenus. Cabal, gallaf deimlo ei anadlu nerfus, ar ôl un cusan fer, nid oedd unrhyw dafod, ni chawsom ein llygaid ni hyd yn oed. Nid oedd yn ysblennydd, dim ond i gofio'r blas gwlyb ac nid anghofio'r cyd-destun.

Deng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach ysgrifennodd fy enw arno google...

Pan fydd yn sugno ei wellt yn y blawd coffi, mae ei wefusau yn edrych yr un fath, fel y noson honno yn gwasgu'r gwydr gwyrdd ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.