Peirianneg mewn Arolygu, sydd ar gael yn Guatemala

fausac guatemala 

Mae llawer o wledydd wedi llusgo ar ôl yn y maes hwn, er eu bod wedi mynd trwy wahanol brosesau o foderneiddio gweinyddiaeth tir, a gefnogir yn gyffredinol gan brosiectau cydweithredu rhyngwladol. Mae achos Guatemala yn ymarfer da sy'n caniatáu rhoi cynaliadwyedd i ymdrechion i gynnal banc o weithwyr proffesiynol a all gefnogi'r camau a weithredir.

Ar gyfer gwledydd Ewrop, sy'n dod â phroses hanesyddol rhwng moderneiddio gweinyddiaeth diriogaethol ac ardystio gweithwyr proffesiynol ... heb sôn am yrfaoedd swyddogion cyhoeddus.

Yn Guatemala, daw'r yrfa beirianneg yn Surveying law yn llaw â'r broses o foderneiddio'r Gofrestrfa Eiddo Real Estate a'r Gofrestrfa Cadastral, sydd â ffordd bell i fynd o hyd ond gyda chynnydd da drwy'r hyn a welwn; yn y model Cadarnre 2014 Mae rôl y syrfëwr yn hanfodol ar gyfer cynaladwyedd technegol a rhoi cyfrifoldebau ar gontractau allanol na ddylai sefydliadau cyhoeddus eu gweithredu ond eu rheoleiddio.

Amcanion y cwricwlwm academaidd ym Mhrifysgol San Carlos, sy'n cael ei reoli gan Gyfadran Agronomeg (FAUSAC) yw:

  • Hyfforddi a thechnegwyr arolygu graddedigion a pheirianwyr gweinyddu tir i ddiwallu anghenion gweithwyr proffesiynol sydd â'r gallu i reoli gwybodaeth ar wyneb y ddaear a'r ardal gyfagos.
  • Hyfforddi gweithwyr proffesiynol sy'n cyflenwi ac yn rheoli gwybodaeth graffig a gofodol, rhifiadol a llythrennol o ran o dir neu diriogaeth i'w defnyddio fel offeryn ar gyfer datblygu prosiectau economaidd-gymdeithasol ac archebu'r diriogaeth.
  • Ymgorffori mewn cymdeithas, gweithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi gyda thrylwyredd technegol a moesegol ym maes mesuriadau, casglu, prosesu data, rheoli gwybodaeth ofodol a dadansoddi canlyniadau, ar gyfer pennu siâp a dimensiynau'r Ddaear a chymhwyso polisïau o archebu tiriogaethol.
  • Hybu ffurfio unigolion myfyriol, creadigol, ymreolaethol ac ymrwymedig gyda chymdeithas.
  • Datblygu prosesau myfyrio ar wybodaeth ddisgyblaethol, ar adeg dysgu ac ar adeg yr addysgu.

gorsaf gyfanswm Mae cymaint o yrfa ar lefel ôl-raddedig ac ôl-raddedig, nid yw'n edrych yn ddrwg, gan fod y graddedigion (tybir) yn gadael gyda hyfforddiant mewn meysydd topograffeg, stentiau, geodesy, ffotogrametreg, synhwyro o bell, systemau gwybodaeth ddaearyddol a geomateg.

O ganlyniad i gyfyngiadau rhanbarth Canol America, mae gan y capeli her dda o hyd i greu amodau marchnad i'r graddedigion hyn, yn enwedig wrth foderneiddio gyrfa gyhoeddus, ardystio gweithwyr proffesiynol a rhagamcaniad tuag at y farchnad fyd-eang.

Ar y dechrau byddai'n dda pe baent yn cael eu gorfodi i agor blog yn Cartesians ... heh, felly bydd Tomás yn dioddef gyda thrafferth ei weinydd ymroddedig ond bydd mwy nag un yn ymddangos yn geoffwaraidd ar ôl pedair blynedd.

Un Ymateb i "Peirianneg mewn Arolygu, ar gael yn Guatemala"

  1. Rwyf am wybod: A- Prisiau fesul semester yn y Brifysgol ar gyfer estron. B- pa ddogfennau sydd eu hangen arnoch i gael fy nghofrestru; Ar hyn o bryd rwy'n astudio yn UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (Resinto de Santiago).

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.