Peirianneg mewn Arolygu, sydd ar gael yn Guatemala

fausac guatemala

Mae llawer o wledydd wedi dod i'r tu ôl yn y maes hwn, er eu bod wedi mynd trwy brosesau moderneiddio gwahanol gweinyddu tir, a gefnogir yn gyffredinol gan brosiectau cydweithredu rhyngwladol. Mae achos Guatemala yn ymarfer da sy'n rhoi cynaliadwyedd i ymdrechion i gynnal banc o weithwyr proffesiynol sy'n gallu cefnogi'r gweithredoedd a weithredir.

Ar gyfer gwledydd Ewropeaidd, sy'n dod â phroses hanesyddol rhwng moderneiddio gweinyddiaeth tiriogaethol ac ardystio gweithwyr proffesiynol ... ni ddywedwn ni am yrfaoedd gwasanaeth cyhoeddus.

Yn Guatemala, mae gyrfa Peirianneg mewn Arolygon yn deillio o broses y broses o foderneiddio'r Gofrestrfa Eiddo a'r Gofrestr Cadastral, sydd â llawer i'w fynd o hyd ond gyda chyflymder da i'r hyn a welwn; yn y model o Cadarnre 2014 mae rôl y syrfëwr yn hanfodol ar gyfer cynaladwyedd technegol a chyrff allanol o gyfrifoldebau na ddylai'r sefydliadau cyhoeddus eu gweithredu ond eu rheoleiddio.

Amcanion yr astudiaeth academaidd ym Mhrifysgol San Carlos, a reolir drwy'r Gyfadran Agronomig (FAUSAC) yw:

  • Technegwyr arolwg tir a graddedigion tir a pheirianwyr gweinyddu tir i ddiwallu anghenion gweithwyr proffesiynol gyda'r gallu i reoli gwybodaeth am arwyneb y tir a'r amgylchedd o'i amgylch.
  • Hyfforddi gweithwyr proffesiynol sy'n cyflenwi a rheoli gwybodaeth graffigol a gofodol, rhifiadol a llythrennol darn o dir neu diriogaeth i'w ddefnyddio fel offeryn ar gyfer datblygu prosiectau economaidd-gymdeithasol a rheoli tir.
  • Ymgorffori cymdeithas, gweithwyr proffesiynol hyfforddedig gyda trylwyredd technegol a moesegol ym maes mesur, casglu, prosesu data, rheoli gwybodaeth a dadansoddiad o ganlyniadau gofodol, ar gyfer penderfynu siâp a dimensiynau y Ddaear a gweithredu polisïau cynllunio defnydd tir.
  • Hyrwyddo ffurfio unigolion sy'n adfyfyriol, yn greadigol, yn ymreolaethol ac yn ymrwymedig i gymdeithas.
  • Datblygu prosesau o fyfyrio ar y wybodaeth ddisgyblu, ar adeg dysgu ac ar hyn o bryd o addysgu.

gorsaf gyfanswm Mae lefel gyrfa a graddedig, nid yw'n edrych yn ddrwg, gan fod graddedigion (yn ôl pob tebyg) yn dod gyda hyfforddiant mewn meysydd arolygu, stentiau, geodesy, ffotogrametreg, synhwyro o bell, GIS a gwybodaeth geomateg.

Oherwydd y cyfyngiadau sydd gan ranbarth Canol America, mae'n her dda i'r cappines greu amodau'r farchnad ar gyfer y graddedigion hyn, yn enwedig wrth foderneiddio'r gyrfa gyhoeddus, ardystio gweithwyr proffesiynol ac amcanestyniad tuag at y farchnad fyd-eang.

Ar y dechrau byddai'n dda pe baent yn cael eu gorfodi i agor blog yn Cartesians ... heh, felly bydd Tomás yn dioddef gyda thrafferth ei weinydd ymroddedig ond bydd mwy nag un yn ymddangos yn geoffwaraidd ar ôl pedair blynedd.

Un Ateb i "Beirianneg mewn Arolygu, sydd ar gael yn Guatemala"

  1. Rwyf am wybod: A- Prisiau fesul semester yn y Brifysgol ar gyfer estron. B- pa ddogfennau sydd eu hangen arnoch i gael fy nghofrestru; Ar hyn o bryd rwy'n astudio yn UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (Resinto de Santiago).

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.