Pam mae rhai blogiau Cartesaidd yn cael eu gadael

Mae creu'r gymuned Cartesaidd yn ddiweddar, mae rhai sydd wedi ceisio esgus bod ganddynt eu blogiau eu hunain yn Blogger neu WordPress.

Wrth i mi weld rhai, dim ond creu'r blog gyda'i “fyd helo”, ond doeddwn i ddim yn teimlo fel mynd i mewn, rwy'n tybio mai'r gwendidau mwyaf sydd gan Cartesiaid hyd yn hyn:

 • dim ond un templed sydd ar gael (... nawr mae yna nifer)
 • Ychwanegwch arteffactau i'r panel ar y dde y cyfrwng hwn a gymerir o'r gwallt (... mae hynny'n dal i gael ei wneud ar droed)
 • Yr unig ategion sy'n bodoli wedi'u hintegreiddio yw Adsense Deluxe. (... nawr mae yna nifer, gan gynnwys mapiau Google, Analytics a Flickr)
 • Nid yw WordPress yn opsiwn i ddechreuwyr, ond BloggerPoro iddyn nhw nawr, efallai y byddwn yn parhau i weld blogiau newydd, ond ychydig o gynnwys; byddai hynny'n dda ar gyfer safoni'r rhai a greodd eu tudalen gyntaf yn unig ond sydd wedi'u gadael. Yn fy achos i, cymerodd ychydig o amser imi ddod o hyd i ymarferoldeb ategyn Adsense Deluxe, i roi'r cod AdSense a'i integreiddio i'r cofnodion; Naill ffordd neu'r llall, nid oes neb yn talu i ysgrifennu ar gyfer y we oni bai eich bod yn gwneud elw trwy ddefnyddio'r math hwn o hysbysebu cyd-destunol.

(... gwnaed rhai diweddariadau)

Atebion 6 i "Pam mae rhai blogiau Cartesaidd wedi eu gadael"

 1. Diolch am eich mewnbwn Nancy, hefyd mae nifer fawr o flogiau sy'n agor eu "byd helo" yn sbam, y mae ein ffrind Tomas yn byw yn ei ddileu bob dydd o'i fywyd. Beth bynnag, rydym yn gwerthfawrogi eich ymdrech i agor y gofod hwn ac am yr amynedd wrth gymedroli'r rhai sy'n agor bob dydd gan gynnig viagra.

  🙂

  cyfarchiad

 2. Helo, mae'n ddrwg gen i am fynd i mewn i'r ddadl mor hwyr. Rwy'n un o'r rhai a adawodd fy Blog heb agor 🙁 am ychydig. Pan fyddaf yn mynd i mewn i'm post cyntaf, arsylwch gyda syndod faint o "Helo Byd" a gynhyrchir, felly credaf yn yr amseroedd hyn fod cael blog yn dod yn wrthrych cwlt personoliaethol i rai. Fel pe bai'n sydyn trwy'r blog, rydych chi'n gadael anhysbysrwydd ac yn neidio i'r gofod ... un url arall ar ddiwedd eich e-bost neu efallai yn eich cyflwyniad "cerdyn".

  Tybed wedyn a oedd cymaint o bobl eisiau siarad am geomateg neu amdanyn nhw eu hunain. Oherwydd bod y weithred o ysgrifennu swydd yn gadael stamp personol iawn sy'n ein hadnabod.

  Pwrpas blog mewn Cartesia yw i mi yn glir iawn ac fel y dywedwch chi yn eich swydd fel tad, mae angen amser a gwaith da arnoch chi. Ychydig yn unig ar ei ben ei hun bydd y rhai na allant wireddu eu bwriad yn mynd.
  Rwy'n cytuno â chi:
  Nid yw WordPress mor hawdd i'w reoli.
  Byddaf yn creu gwefannau a'u hoffer. Ond mae angen darllen y gwersi WordPress i addasu'r dyluniad Kubrick. Ond ni allwn ei wneud os gallem! Pa rwystredigaeth! I alaru'r afon.
  Erbyn hyn mae mwy o ategion i'w defnyddio

  Ac i beidio ag ymestyn y sylw hwn, rwy'n ychwanegu fy mod yn colli'r sylw gan Pedrol. Credaf fod Cartesia wedi ennill ei le ac nid yn union oherwydd ei fod yn lle ar gyfer copïau.
  Cyfarchion o Peru
  Nancy

 3. Diolch am addewid Tfsevilla, y gwir a ddewiswyd ganddynt yn dda wrth ddefnyddio WordPress, oherwydd ei fod yn llawer mwy cadarn na blogiwr, ond mae yna lawer o gyfyngiad yn ei addasu os nad yw'n cael ei storio ar gyfrifiadur cleient. Un peth y dylai pawb fod eisiau ei wneud yw nodi cod Google Analytics, er mwyn gweld ystadegau'r blog ...

  byddwn yn aros am welliannau, a diolch am hyrwyddo'r gofod hwn.

 4. Rydych chi'n cam-drin yn anghywir, nid yw Cartesia yn perthyn i unrhyw brifysgol. Yn syml, prosiect anhunanol grŵp o bobl sy'n neilltuo eu hamser i lunio a chyhoeddi gwybodaeth sy'n ymwneud â maes geomateg, ac eraill sy'n cydweithio i rannu gwybodaeth yn y fforymau.

  Rwyf hefyd am ddweud wrthych fod cynnwys porth Cartesia, yn eu mwyafrif, yn gyfraniadau gan unigolion sy'n cyhoeddi erthyglau mewn ffordd ddi-ddiddordeb.

  Nid wyf yn gwybod beth rydych chi'n ei olygu pan ddywedwch: "... mae copi o rai arbenigol a mwy proffesiynol eraill ...", pan mae Cartesia yn arloeswr yn y rhwydwaith, sy'n siarad Sbaeneg, o ran cynnwys a gwasanaethau ym maes geomateg.

 5. mae pobl yn cael hwyl yn ei agor ond does ganddyn nhw ddim byd i'w ddweud; Rwy'n cael yr argraff bod yn rhaid i'r fforwm hwn o gartesia berthyn i ryw gyfadran a'r myfyrwyr fydd yn ei gynnal; Wrth yr enw maen nhw'n rhoi mor hawdd dyfalu iddyn nhw eu hunain. Weithiau mae yna gyfraniadau diddorol, ond mae'r rhan fwyaf o'r dudalen yn gopi o rai arbenigol a mwy proffesiynol eraill

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.