... o'ch anadl, a mwy.

100_0681missu

Fe wnes i gofleidio handlen y drws yn feddal, heb ofni y byddai fy arwyddion digidol yn ymgolli yng ngwendid yr efydd, wedi'i fygu yn yr arddull drefedigaethol, yn cael ei dramgwyddo gan fraster fy ngwaith dan geir 5 nad wyf yn ei gofio, y rhai prin y gwelais i mewn llorweddol anadweithiol. Fe wnes i droi at y chwith y graddau 83 sydd eu hangen ar gyfer y wasgfa werddol yn y pin, a oedd yn diarddel halo ffres o'r amgylchedd mewnol ar unwaith, yn cyferbynnu â gwres marwol Dyffryn Afon Rímac, y collwyd y gwesty newydd yn ei dywyllwch, yn hen i'r dewr gyda hanner canrif wedi'i fwriadu'n ddiarwybod mewn arddull adeiladu gwreiddiol.

Roedd graddau agor 27 yn ddigon ar gyfer y golau mewnol di-flewyn ar dafod i oleuo fy asgwrn cefn pryderus, i roi mwy na'r trwyn y tu mewn i'r ystafell honno a oedd yn chwysu â chwysu, fel mare a ddatblygwyd ar ffermydd palmwydd Affricanaidd ifanc. Fe wnes i agor hanner ffordd i raddau 49, 52, 58.5 a bron â mynd heibio, fe wnes i ostwng fy het lwyd pysgotwr, roeddwn i'n teimlo'r iâ mewnol yn fy temlau chwyslyd, yn fy ngwallt gwlyb o oriau 16 o waith llythrennol yn forza.

Yn y cefndir, gallwn weld y clustiau ysbeidiol o'ch cyrliau, eiliadau euraid, eiliadau brown, tynnu coch, litmws. Dim ond hynny, y gweddill dim ond y silwét o forforwyn go iawn o dan ddalen wen y mae ei model digidol wedi troi eich cerflun, gan gydbwyso'r graddau 18 o gyflyru digon o 8 BTU. Yn ysgafn, fe wnes i selio'r drws y tu ôl i mi, a gadael y cês Targus heb drugaredd ar y ddaear, ysbeiliwyd y gyriant caled allanol a oedd, yn sicr, yn y cefndir, ychydig neu ddim yn bwysig. O hynny ymlaen, roeddwn i'n teimlo fel eich oerfel yn gwastadu fy ngwres, yn fy ngalw i heb ddweud unrhyw beth, yn fy ngwthio i ddweud, dewch ymlaen! Gallwn deimlo bron eich geiriau ym mhob mandwll o'm croen. 5 metr, pedwar, tri, yn syrthio fel dillad fy gormodedd.

Yna, roedd fy llygaid yn gyfarwydd â phenumbra eich strôc, gallwn weld y bodis hwnnw mewn llwydfelyn llachar, gan amgáu dau gymhelliad digon i'r enaid, mewn braslun meddal fel pensil 4H wedi'i farcio i lawr i'r gwrthnysig. Gyda gwelliant amlwg, roedd y cwpanau canol-trofannol yn ymwthio allan mewn protuberances bach, wedi'u halinio â phlanedau ar hyn o bryd, hanner awr olaf aros, o'r negeseuon logarithmig 23, mewn cyfrannedd gwrthdro â'r pellter. Roedd chwarter y taldra, y ddalen yn gorchuddio'r gweddill, gan adael i'r dychymyg a oedd yn troi asgwrn sy'n ffurfio'ch canol, a'ch coesau mewn caead ar ddiwedd y traed mewn un.

Cerddais, roeddwn i'n teimlo bod eich anadl yn cau pan aethoch â'm bochau, crafu fy barf pigfain, pan aethoch â'm crys a thynnu nes i mi agosáu nes i mi dyngu fy mod wedi gweld carbuncle mewn disgleirdeb. Roedd blas eich cymysgedd mintys yn sownd wrth fy ngwefusau, ac roeddwn i'n teimlo yn fy enaid anadl eich arogl, wedi'i gymysgu â blas digymell eich disgyblion a oedd yn cuddio y tu ôl i lenni tendrau.

Fe wnes i ddychmygu yn fy adleisiau, disgyniad graddol eich persawr, am eich cefn, am eich bol, am eich bywyd. Fe wnes i ddychmygu curiad cryf eich gwaed, ar eich gwefusau, ar eich llygaid, ar fy nhemlau. Roeddwn i'n teimlo'n go iawn fel poen mêr y tu mewn, fel yr awydd i wylo, i chwerthin, i farw. Fe wnes i ddychmygu eich anadl, eich wyneb, eich silwét, o'r drws, pe bai'n agor ...

Fe wnes i gyffwrdd â'r handlen eto, cyffwrdd â'r coed eto, mynd yn ôl i fy ystafell, a rhoi fy nhraed ar y llawr am y trydydd tro a'r tro diwethaf.

Roeddwn i'n ymwybodol o'r gwirionedd tragwyddol a'r unig wirionedd. Ni chyrhaeddoch chi

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.