O Ddinasoedd 3D a Tueddiadau 2011 GIS

Mae'r trydydd rhifyn o'r cylchgrawn Geoinformatics wedi cyrraedd, gyda rhai pynciau eithaf diddorol. Mae Eric Van Rees yn ein synnu mewn golygyddol mynediad byr, ar ôl ei argraffiadau yn y Globalgeo o Modelau ddinas 3d Barcelona, ​​lle mae'n dweud ei fod wedi ei gymell i ysgrifennu erthygl arbennig -yn sicr yn fuan yn gweld- ar leoliad meddalwedd ffynhonnell agored yn y farchnad geo-ofodol. Yna ar dudalennau 22-23 mae'n egluro'n fwy manwl, er ein bod wedi gweld ei ddiddordeb mewn technolegau agored a'i agwedd at fentrau Sbaenaidd ers cryn amser, mae cael argraffiadau o'i lefel yn bwysig i greu mwy o ymwybyddiaeth o'r hyn rydyn ni'n ei wybod, ond beth mae'n rhaid i ni gynnal yn yr ymosodiad y mae prosiectau fel FOSS4G wedi'i gael. Nid yw mor bwysig bod y rhai ohonom sydd eisoes yn ymwneud â hyn yn ei glywed, ond yn hytrach y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar lefel cwmnïau preifat, llywodraethau a chwmnïau sy'n marchnata offer perchnogol a meddalwedd brandiau cydnabyddedig.

Tueddiadau 3D

Mae erthygl gyfan am y tueddiadau Gobeithio bod Bentley yn gobeithio bod yn rhan o BentleyMap ac ymelwa ar Rwy'n-modelau. Tair tudalen lawn sy'n ymroddedig i'r hyn a allai fod yn weledigaeth sydd gan gwmnïau meddalwedd geo-ofodol mawr yn y gilfach sy'n golygu integreiddio dinasoedd mawr i fodelau tri dimensiwn lle maent, yn hytrach na gweadu paralelogramau, yn ceisio cysylltu'r gwahanol newidynnau o gynaliadwyedd a chynllunio defnydd tir â'r rhwydwaith seilwaith. .

Modelau ddinas 3d

Rwy’n cofio’r pwnc o Baltimore, gyda’r pwyslais wedi’i roi i isadeileddau, y cyswllt hwnnw a grëwyd gan ddyn i ryngweithio â natur. Ond nid dadansoddi'r gwrthrychau yn unigol yw'r ysbryd -yr hyn sydd eisoes wedi'i wneud- ond yn ei gyfanrwydd a cheisio troi'n berthynas yn algorithmau sy'n bodoli ledled ei rwydwaith a newidynnau'r pedwerydd dimensiwn: amser a'i berthynas â gwerth.

Mae'n bwnc syfrdanol i'n gwledydd Sbaenaidd, lle mae'r blaenoriaethau'n wahanol, bron i gyd oherwydd arferion ein gwleidyddion -oherwydd bod gan rywun fai-. Ond bydd gweld yr hyn y bydd Helsinki yn y Ffindir, Montreal yng Nghanada a Rotterdam yn yr Iseldiroedd yn ei adeiladu yn ddefnyddiol i brofi a systemateiddio'r hyn y byddwn yn ei hyrwyddo ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach gyda llawer llai o arian, gyda chyd-destun arall. Mae'r ennill yn y tueddiadau, modelau systematig neu o leiaf yn seiliedig ar safonau OGC a fydd yn parchu rhaglenni Ffynhonnell Agored a'r rhai perchnogol hynny nad ydynt yn drahaus pan fyddant yn cyfeirio at gysyniad BIM.

Ond rhaid i ni beidio â'u diswyddo fel materion nad ydyn nhw'n berthnasol i'n cyd-destunau. Dylai dinasoedd ystyried cynllunio tiriogaethol gyda blaenoriaeth uwch, daw defnydd tir yn bwysig nid yn unig i arddangos map hardd wedi'i baentio. Rhaid ystyried yr effaith y mae'r ffrwydrad demograffig yn ei gynhyrchu ar lygredd amgylcheddol ac allyriadau nwy, ei berthynas â newid yn yr hinsawdd, trychinebau naturiol ac, adnoddau naturiol cynaliadwy cynyddol gyfyngedig.

Geomarketing a Google ar gyfer GIS

Dyma erthygl ddiddorol arall yn seiliedig ar duedd anghildroadwy sy'n cario'r hyn a elwid i ddechrau fel y Clearinghouse, sydd bellach yn fwy aeddfed gyda dull eang IDEs. Datrysiad yw Voyager sy'n ceisio datrys y ffordd y mae data gofodol yn cael ei drin trwy hwyluso mynediad trwy chwiliadau hawdd a gweithrediadau rhyngweithio ar gyfer gwahanol lefelau o ddefnyddwyr CAD / GIS.

Modelau ddinas 3d

Rwy'n argymell eich bod chi'n edrych, oherwydd mae'n sicr y gallai Google fod yn cerdded yno. Am y tro mae Google Maps a Google Earth yno, ond dim ond gwylwyr data gofodol ydyn nhw; Mae pob tudalen we, blog a dogfen yn parhau i gael eu chwilio mewn ffordd haniaethol o ffurflen Google, gyda chofnodi rhwydweithiau cymdeithasol ychwanegwyd banc data arall, sef pobl. Ond mae'r syniad o chwilio am bethau mewn perthynas â chwadrant daearyddol penodol yn dal i fod yn anghenraid mawr a Voyager yw un o'r rhai sy'n ceisio cynnig rhywbeth y tu hwnt i hyn.

A fydd y lloerennau'n marw yn 2012?

Rhai amser yn ôl, rwy'n argymell gwylio'r ffilm GwybodFfuglen wyddonol ychydig yn hurt, ond yn seiliedig ar astudiaethau gwyddonol sy'n rhagweld mai 2012 fydd y flwyddyn lle bydd y cylch sunspot yn cyrraedd ei anterth uchaf yn yr oes pan fydd gennym le wedi'i orchuddio â lloerennau. Ychwanegir ffilm 2012 gyda dull llai creadigol arall ac ar y llaw arall mae'r dehongliadau o gyfrifiadau Maya na allai hyd yn oed ragweld ei dinistrio bellach yn adennill cryfder ac yn ychwanegu at y blas gwael hwnnw o sinema gringo ar gyfer cadw pobl mewn straen am marwolaethau.

eich man Wel, fel y gwyddys, mae ffrwydradau solar wedi difrodi llawer o loerennau sydd bellach yn sothach gofod. Ac mae'r marwolaeth wedi cymryd gwallt sawl un, sy'n sôn erbyn 2012 y gallai'r cytser gyfan o loerennau sydd bellach yn caniatáu inni ddefnyddio GPS gael ei niweidio. Y2K arall na fydd yn rhoi llawer o straen inni, ond meddyliwch am fordwyo awyr, y cais i lanio, morwrol, cludo arfau ... beth bynnag. Os ydyn nhw'n mynd â'r mater ymhellach ac yn dweud bod y lloerennau sy'n gwneud i'r Rhyngrwyd weithio, os ydyn nhw'n troi ein perfeddion i bawb ... dychmygwch wythnos heb fynediad at bopeth sydd gennym mewn e-bost, uf! Dwi ddim hyd yn oed yn meddwl am y peth.

Mae'n debyg iawn i'r cynllwyn a briodir i'r Rhaglen HAARP. Ond rwy'n argymell eich bod yn edrych ar yr erthygl lle mae'n siarad am ddatblygiadau'r System Lloeren Llywio Byd-eang (GNSS).

Pynciau eraill

Rwy'n argymell mynd i'r wefan a darllen y rhifyn; gorau oll, ei lawrlwytho fel PDF ar gyfer eich casgliad, rhag iddo fod yn hygyrch trwy'r Rhyngrwyd erbyn Mai 17, 2012, XD. Yn ddiweddarach mae yna fwgiau eraill sy'n cynnwys ESRI, Intergraph, Leica a Bentley.

Edrychwch ar y Cylchgrawn

Ewch i Geoinffurfiaeth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.