O Ddinasoedd 3D a Tueddiadau 2011 GIS

Mae trydydd rhifyn y cylchgrawn Geoinformatics wedi cyrraedd, gyda phynciau diddorol. Mae Eric Van Rees yn ein synnu mewn mynediad golygyddol byr, ar ôl ei argraffiadau yn y Globalgeo Modelau ddinas 3d Barcelona, ​​lle mae'n dweud ei fod wedi ei gymell i ysgrifennu erthygl arbennig -yn sicr yn fuan yn gweld- ar leoli Meddalwedd Ffynhonnell Agored yn y farchnad geo-ofodol. Yna, yn y tudalennau 22-23 yn egluro'n fanylach, er ein bod yn gweld eich diddordeb mewn technolegau agored ac ymagwedd at fentrau Sbaenaidd beth amser yn ôl, mae argraffiadau o'u lefel yn bwysig i greu mwy o ymwybyddiaeth o'r hyn rydym yn ei wybod, ond hynny mae'n rhaid i ni gynnal yn y cyrch y mae prosiectau fel y FOSS4G wedi ei gael. Nid yw mor bwysig ein bod yn gwrando ar y rhai sydd eisoes yn ymwneud â hyn, ond y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar lefel cwmnïau preifat, llywodraethau a chwmnïau sy'n marchnata offer a meddalwedd perchnogol brandiau cydnabyddedig.

Tueddiadau 3D

Mae erthygl gyfan am y tueddiadau Gobeithio bod Bentley yn gobeithio bod yn rhan o BentleyMap ac ymelwa ar Rwy'n-modelau. Tair tudalen llawn ffyddlon hyn a allai fod y weledigaeth bod y cwmnïau mawr o feddalwedd geo-ofodol yn y gilfach sy'n golygu integreiddio dinasoedd mawr i fodelau tri-dimensiwn lle mae mwy na paralelogramau texturing yn ceisio cysylltu'r newidynnau gwahanol o gynllunio cynaliadwyedd a defnydd tir i rwydweithio seilwaith .

Modelau ddinas 3d

Rwy'n cofio'r pwnc o Baltimore, gyda'r pwyslais ar seilwaith, y cysylltiad hwnnw a grëwyd gan ddyn i ryngweithio â natur. Ond nid yr ysbryd yw dadansoddi'r gwrthrychau yn unigol -yr hyn sydd eisoes wedi'i wneud- ond yn gyffredinol, a cheisio trosi yn algorithmau y perthnasoedd cymhleth sy'n bodoli yn ei holl rwydwaith a newidynnau'r pedwerydd dimensiwn: amser a'i berthynas â gwerth.

Mae'n bwnc astral i'n gwledydd Sbaenaidd, lle mae'r blaenoriaethau'n rhai eraill, bron i gyd oherwydd arferion ein gwleidyddion -oherwydd bod gan rywun fai-. Ond bydd gweld yr hyn y bydd Helsinki yn ei adeiladu yn y Ffindir, Montreal yn Canada a Rotterdam yn yr Iseldiroedd yn ddefnyddiol i brofi a systematize yr hyn y byddwn yn ei wthio ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach gyda llawer llai o arian, mewn cyd-destun arall. Mae'r enillion yn y tueddiadau, modelau systematized neu o leiaf yn seiliedig ar safonau OGC a fydd yn parchu'r rhaglenni Ffynhonnell Agored a'r rheini sy'n broffesiynol nad ydynt yn peidio â gwneud syfrdan pan fyddant yn cyfeirio at y cysyniad BIM.

Ond ni ddylem eu diswyddo fel materion nad ydynt yn berthnasol i'n cyd-destunau. Rhaid i ddinasoedd ystyried defnydd tir gyda mwy o flaenoriaeth, mae'r defnydd o dir yn dod yn bwysig nid yn unig i arddangos map peintiedig hardd. Rhaid ystyried effaith ffrwydrad y boblogaeth ar lygredd amgylcheddol ac allyriadau nwy, ei berthynas â newidiadau yn yr hinsawdd, trychinebau naturiol ac adnoddau naturiol cynyddol cyfyngedig.

Geomarketing a Google ar gyfer GIS

Mae hon yn erthygl ddiddorol arall yn seiliedig ar duedd anadferadwy sy'n cymryd yr hyn a elwid i ddechrau yn Clearinghouse, sydd bellach yn fwy aeddfed ag ymagwedd eang SDIs. Mae Voyager yn ateb sy'n ceisio datrys rheoli data gofodol trwy hwyluso mynediad trwy chwiliadau hawdd a gweithrediadau rhyngweithio ar gyfer lefelau gwahanol o ddefnyddwyr CAD / GIS.

Modelau ddinas 3d

Rwy'n argymell eich bod yn edrych, oherwydd mae'n bosib y byddai Google yn cerdded yno. Ar hyn o bryd mae Google Maps a Google Earth yno, ond dim ond gwylwyr data gofodol ydynt; mae'r holl dudalennau gwe, blogiau a dogfennau yn dal i chwilio amdanynt mewn ffurf haniaethol o'r ffurflen Google, gyda mewnbwn rhwydweithiau cymdeithasol yn ychwanegu banc data arall sy'n bobl. Ond mae'r syniad o edrych am bethau mewn perthynas â chwadrant daearyddol penodol yn dal i fod yn angen mawr ac Voyager yw un o'r rhai sy'n ceisio cynnig rhywbeth y tu hwnt i hyn.

A fydd y lloerennau'n marw yn 2012?

Rhai amser yn ôl, rwy'n argymell gwylio'r ffilm Gwybod, Rhywbeth ffuglen wyddonol hurt, ond yn seiliedig ar astudiaethau gwyddonol rhagweld y bydd 2012 yn y flwyddyn lle y cylch sunspot gyrraedd ei anterth yn y cyfnod pan fyddwn yn cornelu lloerennau gofod. Ni allai'r ffilm 2012 yn ychwanegu gydag ymagwedd llai creadigol ar y dehongliadau llaw arall y cyfrifiadau Mayan hyd yn oed ragweld eu dinistrio yn awr yn ailddechrau nerth ac yn ychwanegu at y blas drwg o sinema gringo i gadw pobl mewn straen drwy marwolaethau.

eich man Wel, fel y gwyddys, mae llawer o loerennau sydd bellach yn sothach gofod wedi'u difrodi gan ffrwydradau solar. Ac mae'r marwolaethau wedi cymryd gwallt nifer o bobl, sy'n sôn am y gallai 2012 niweidio cyfansawdd cyfan lloerennau sydd bellach yn ein galluogi i ddefnyddio GPS. Y2K arall y bydd ychydig yn ei bwysleisio, ond yn meddwl am lywio awyr, y cais i gludo tir, arforol, arfau ... yn fyr. Os bydd y pwnc yn mynd â hi ymhellach ac maen nhw'n dweud bod y lloerennau sy'n gwneud y Rhyngrwyd yn gweithio, os ydym yn troi at y dynion ar bawb ... dychmygwch wythnos heb gael gafael ar bopeth sydd gennym yn yr e-bost, uf! yn well, ni chredaf felly.

Mae'n debyg iawn i'r cynllwyn a briodir i'r Rhaglen HAARP. Ond rwy'n argymell eich bod yn edrych ar yr erthygl lle trafodir datblygiadau System Lloeren Global Navigation (GNSS).

Pynciau eraill

Rwy'n argymell mynd i'r safle a darllen y rhifyn; yn ddelfrydol, ei lawrlwytho fel PDF ar gyfer eich casgliad, rhag na fydd 17 o 2012 ar gael trwy'r Rhyngrwyd, XD. Yn ddiweddarach mae ysmygu eraill sy'n cynnwys ESRI, Intergraph, Leica a Bentley.

Edrychwch ar y Cylchgrawn

Ewch i Geoinffurfiaeth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.