Teithio, paratoi fideo

fideo cadastre 2 Rydw i wedi bod bron i wythnos yn teithio, mewn gwaith cyflenwol i'r broses o systemateiddio sy'n cynnwys ffilmio fideo sy'n gorfod achub hanfod y broses fethodolegol gymhwysol.

Mae'r saethu hwn yn fyd diddorol, y gêm o oleuadau, yn ail-greu senarios yn y gorffennol, yn dal digwyddiadau sy'n fyw o hyd, yn trin y cyfweliad, yn tynnu dŵr, yn grynhoad, yn fyr ... byd arall. Mae'n flinedig, daeth yr amserlen mor dynn nes ei bod yn brin iawn i wirio negeseuon e-bost yn y nos ar fonitorau sigledig o 15 inches. I golli bod fy mab pumed mlwydd oed wedi mentro i'w arholiad mathemateg heb fy arteithio tosturiol o'r noson flaenorol ... amser mewn car, ar y trên, ar y bws, i ddychwelyd mewn pryd i fynd â'm hedfan y bore wedyn i Charlotte ... !

Y cynnwys ...

Rhaid bod yna ffyrdd gwahanol o ymdrin â phroses fel hon, yn enwedig y prosiect hwn a estynnwyd i fwrdeistrefi 27, a wnaed o dan y cynsail bod gweithredu'r stentiau fel offeryn defnydd amlbwrpas mewn bwrdeistrefi o gyflwr anghyfartal, gellir ei ddosio ar gyfer mabwysiadu'r dulliau yn raddol: cyllidol, cyfreithiol, defnydd tir ac economaidd-gymdeithasol.

Gall y dechneg o gipio a chynnwys gwybodaeth fod yr un fath, ond er nad yw'r wybodaeth yn cael ei rhoi ar waith o fewn y rheoliadau yn y cyd-destun, dim ond rhestr eiddo fydd hi, mae'n well mynd gam wrth gam, am well neilltuo ac aeddfedrwydd. Hefyd, mae diffyg cydymffurfio â dangosyddion defnydd, yn diffinio canllaw i beidio â dechrau cam lle nad yw'r fwrdeistref yn bodloni amodau. Mae'r broses fethodolegol hon yn diffinio'r pedwar cam y bydd gan y ddogfen ddogfen:

  • Cam Adfer. Penderfynu ar gynnydd bwrdeistref, offer lleiaf a diffiniad o'r dull. Normaleiddio data o brosesau blaenorol, cymdeithasu cymheiriaid a phenderfyniadau gwleidyddol sy'n angenrheidiol ar gyfer y ffocws cyllidol.
  • Gwrthryfel enfawr Technegu'r arolwg stentiau trefol-gwledig trwy adnoddau dynol lleol, gweithredu technolegau yn y gwaith o reoli data gofodol, paratoi astudiaethau ar gyfer y gwerthusiad enfawr ac, o leiaf, sicrhau bod y stentiau yn cyrraedd y cyfleustodau yn y ffocws ariannol.
  • Digonolrwydd prosesau gweinyddol. Astudiaethau o werthoedd tir, cnydau parhaol, cyfyngiadau gweinyddol; i ategu'r ffocws cyllidol a chymryd y camau cyntaf tuag ato dull cyfreithiol. Yma, mae hefyd yn gofyn am addasu gweithdrefnau mewnol a allai gyfyngu ar y defnydd o bolisïau wrth reoli'r diriogaeth.
  • Prosesau cynaliadwyedd. Cysylltu ymdrechion gyda phrosiectau rhanbarthol sydd ag ymyriad yn yr ardal syfrdanol ar gyfer parhad prosesau, systemateiddio a chreu pencadlys rhanbarthol ar lefel y Gymanwlad sy'n gweithredu copi o'r model, y mae ei gefnogaeth yn darparu gwasanaethau, gan fanteisio ar yr adnodd siâp dynol Yn y cam hwn hefyd gyda'r tiriogaethau sy'n aeddfedu'r ymagweddau cychwynnol, hyrwyddo'r diffiniad o bolisïau tiriogaethol ar gyfer cymhwyso'r dull defnyddio tir a chreu canolfannau er mwyn i wybodaeth a phrosesau fod yn fewnbwn i ddatblygiad economaidd lleol (dull economaidd-gymdeithasol).

amrychedd y stentiau

Y bobl ...

Mae'n edifar ac yn feiddgar i dorri mwy na 11 awr o recordio i saethiad o 20 munud; Mae'n braf gwybod bod ymdrechion fy nhechnegwyr yn y maes wedi bod yn werth chweil, mwy na'u digollediad ariannol (nad yw wedi bod yn wych) neu gyflwr creulon hiwmor geuwedig (sydd hefyd wedi bod yn gymhleth ar adegau).

Mae hanner deigryn yn meindio i siglo pan glywch chi ddiolch naturiol meiri, landlordiaid, preswylwyr a grŵp o blant sydd bron yn ddim byd wedi dod yn genhedlaeth sy'n disodli ein gwallt llwyd. Gyda nhw mae wedi bod yn foddhaol i eistedd i lawr i fwyta tortillas ffres, gyda chicharrón wedi'i flasu â baw byw. Er ei fod ar y cam hwn o'r prosiect, mae ganddo fwy na blwyddyn ar ôl ... rwy'n gwybod y bydd rhai ohonoch yn eu gweld yn hyn o beth am flynyddoedd lawer, gan fod ganddynt y potensial i wneud gyrfa yn y pwnc hwn; i'r gweddill ... byddaf yn eu colli.

Ac yfory ... teithiwch eto, am newid. Daw'r swydd nesaf o'r Byddwch yn Ysbrydoli.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.