Teithio, paratoi fideo

fideo cadastre 2 Rydw i wedi bod bron i wythnos yn teithio, mewn gwaith cyflenwol i'r broses o systemateiddio sy'n cynnwys ffilmio fideo sy'n gorfod achub hanfod y broses fethodolegol gymhwysol.

Mae'r ffilmio hwn yn fyd diddorol, y gêm oleuadau, hamdden senarios y gorffennol, dal digwyddiadau sy'n dal yn fyw, trin y cyfweliad, tynnu, crynhoi, yn fyr ... byd arall. Mae'n flinedig, aeth yr amserlen mor dynn fel mai prin y gall wirio e-byst gyda'r nos ar fonitorau 15 modfedd sigledig. I fethu bod fy mab ym mhumed flwyddyn yr ysgol wedi mentro i'w brawf mathemateg heb fy artaith ddiflas o'r noson cynt ... eiliadau yn y car, yn y trên, yn y bws, i fynd yn ôl mewn amser i ddal fy hediad y bore wedyn i Charlotte ... uf !

Y cynnwys ...

Rhaid bod yna ffyrdd gwahanol o ymdrin â phroses fel hon, yn enwedig y prosiect hwn a estynnwyd i fwrdeistrefi 27, a wnaed o dan y cynsail bod gweithredu'r stentiau fel offeryn defnydd amlbwrpas mewn bwrdeistrefi o gyflwr anghyfartal, gellir ei ddosio ar gyfer mabwysiadu'r dulliau yn raddol: cyllidol, cyfreithiol, defnydd tir ac economaidd-gymdeithasol.

Efallai y bydd y dechneg dal gwybodaeth a chynnwys yr un peth, ond cyn belled nad yw'r wybodaeth yn cael ei chymhwyso o fewn rheoliadau'r cyd-destun, dim ond rhestr eiddo fydd hi, mae'n well mynd gam wrth gam, er mwyn priodoli ac aeddfedrwydd yn well. Hefyd, mae diffyg cydymffurfio â dangosyddion defnydd yn diffinio canllaw ar gyfer peidio â dechrau cam nad yw'r fwrdeistref yn cwrdd â'r amodau ar ei gyfer. Mae'r broses fethodolegol hon yn diffinio'r pedwar cam a fydd gan y rhaglen ddogfen:

  • Cam Adfer.  Penderfynu ar y cynnydd sydd gan fwrdeistref, darparu lleiafswm o offer a diffiniad o'r dull gweithredu. Safoni data o brosesau blaenorol, cymdeithasu cymheiriaid a phenderfyniadau gwleidyddol sy'n angenrheidiol ar gyfer y dull cyllidol.
  • Gwrthryfel enfawr  Technegu'r arolwg stentiau trefol-gwledig trwy adnoddau dynol lleol, gweithredu technolegau yn y gwaith o reoli data gofodol, paratoi astudiaethau ar gyfer y gwerthusiad enfawr ac, o leiaf, sicrhau bod y stentiau yn cyrraedd y cyfleustodau yn y ffocws ariannol.
  • Digonolrwydd prosesau gweinyddol.  Astudiaethau o werthoedd tir, cnydau parhaol, cyfyngiadau gweinyddol; i ategu'r ffocws cyllidol a chymryd y camau cyntaf tuag ato dull cyfreithiol. Yma mae hefyd angen addasu gweithdrefnau mewnol a all gyfyngu ar gymhwyso polisïau wrth reoli'r diriogaeth.
  • Prosesau cynaliadwyedd.  Cysylltu ymdrechion â phrosiectau rhanbarthol sydd ag ymyrraeth yn yr ardal stentaidd ar gyfer parhad prosesau, systemateiddio a chreu pencadlys rhanbarthol ar lefel gymunedol sy'n gweithredu replica o'r model, y mae ei gefnogaeth wrth ddarparu gwasanaethau, gan fanteisio ar yr adnodd. ffurfio dynol. Yn y cam hwn, hefyd gyda'r tiriogaethau sy'n aeddfedu'r dulliau cychwynnol, yn hyrwyddo'r diffiniad o bolisïau tiriogaethol ar gyfer cymhwyso'r dull defnyddio tir a chreu canolfannau er mwyn i wybodaeth a phrosesau fod yn fewnbwn i ddatblygiad economaidd lleol (dull economaidd-gymdeithasol).

amrychedd y stentiau

Y bobl ...

Mae'n edifar ac yn feiddgar i dorri mwy na 11 awr o recordio i saethiad o 20 munud; Mae'n braf gwybod bod ymdrechion fy nhechnegwyr yn y maes wedi bod yn werth chweil, mwy na'u digollediad ariannol (nad yw wedi bod yn wych) neu gyflwr creulon hiwmor geuwedig (sydd hefyd wedi bod yn gymhleth ar adegau).

Mae hanner deigryn yn meiddio siglo pan glywant ddiolch naturiol gan feiri, penaethiaid cofrestrfa tir, preswylwyr, a grŵp o fechgyn sydd bron allan o unman wedi dod yn genhedlaeth i gymryd lle ein gwallt llwyd. Gyda nhw, mae wedi bod yn foddhaol eistedd i lawr i fwyta tortillas gwe ffres, gyda chribau porc wedi'u sesno â budreddi byw. Er bod gan y cam hwn o’r prosiect fwy na blwyddyn ar ôl… gwn y byddaf yn gweld rhai ohonynt yn hyn am nifer o flynyddoedd, gan fod ganddynt y potensial i wneud gyrfa yn y maes hwn; y lleill ... rydw i'n mynd i'w colli.

Ac yfory ... teithio eto, am newid. Bydd y swydd nesaf o'r Byddwch yn Ysbrydoli.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.