Ni fydd yna ArcGIS 9.4

Yn un o fy rhagfynegiadau crazy am 2010 eleni, soniais fy mod yn amau ​​bod ESRI yn awyddus i wneud fersiwn gyda'r enw 9.4, ac mewn gwirionedd, dywedwyd mai ArcGIS 10 fydd enw'r fersiwn nesaf, ac y bydd ar gael yn yr ail semester o 2010.

arcgisx Mewn sawl lle mae wedi bod Dywedodd, a hynny yn ôl yr ESRI, byddai hyn yn newid sylweddol nid yn unig o ran swyddogaethau (enw) ond yn y rhyngwyneb defnyddiwr (wyneb). Rydym yn meddwl bod rhai ohonynt yn dda iawn, er na fydd cyfeillion y gystadleuaeth, y byd agored a defnyddwyr rhagweledig (y ddau) yn ffugio dweud: Ac nid ydym yn gwneud hynny bellach?

Yna bydd defnyddwyr sy'n gyfarwydd â'i ddefnydd yn dweud Yn olaf! bydd yn rhaid i'r rhai sy'n hyrwyddo eu poblogrwydd wneud carreg filltir (cyn ac ar ôl), gan wybod mai'r newid a oedd yn debyg i'r cam 3x i 8x fydd nes eu bod yn sicrhau'r darnau 64; Wrth gwrs, bydd llawer o'r llawlyfrau presennol yn mynd i lawr mewn hanes mewn amser byr. Ond gyda lleoliad ESRI yn fyd-eang, bydd yna hapusrwydd enfawr, er y bydd yr arloesedd (sy'n) yn cael ei briodoli i'w anallu i anwybyddu anfodlonrwydd y defnyddiwr.

Mynediad gwell i offer. Mae'n debygol iawn, fel y gwelsom ArcExplorer, AutoCAD a Office, mae rhuban o'r enw Ribbon wedi'i integreiddio i roi'r offer mewn cyd-destun, cael gwared ar ormes blychau offer rhydd a'r silff offer fferm heb ei ail.

-Yn integreiddio â ArcCatalog. Mae bod yr offeryn hwn yn rhedeg ar wahân i lawer wedi bod yn llusgo, weithiau mae'n cymryd amser i agor a phan fydd yn llwythi, nid oes ei angen arnom mwyach. Nawr bydd yn llwytho i mewn i'r un rhyngwyneb gweithio, efallai fel bod yn AutoCAD Civil 3D a newid i ryngwyneb Map AutoCAD; byddai hefyd angen gweld a ellir gwella'r mynediad un-defnyddiwr hwn at y data, fel y gellir gwneud newidiadau yn y gedoatabase heb orfod cau'r haenau wedi'u llwytho (hyd yn oed os nad ydynt ag argraffiad actifadu, na ddylai fod angen ArcSDE) .

- Gwella'r chwilio am fapiau. Disgwylir y bydd ganddo ffordd well o edrych am ddata gofodol neu ddata tablau, gyda delweddu blaenorol a swyddogaethau llwyth gwell. Efallai, am hyn, eu bod yn edrych ar ffyrdd o'i wneud o offer fel UDig gyda'i gatalog gwych a llusgo i'r bwystfil.

-Penderfynu prosesau. Hyd yn hyn mae'n hanner annifyr, er bod y consol yn rhedeg proses mae'n rhaid i chi edrych am goffi oherwydd ni ellir ei wneud yn y cefndir. Ar gyfer hyn, efallai eu bod yn ystyried sut mae hyn yn digwydd qgis ac uDig, yna gallai fod yn haws awtomeiddio arferion heb ymyrryd â gwaith pen desg.

-Roeddem i gyd yn disgwyl i'r offer golygu wella, er na ddywedwyd fawr ddim, dim ond y byddent yn seiliedig ar baletau botwm confensiynol ac nid y bwydlenni nawr. Byddai'r rhain yn gyffredin ar gyfer ArcMap, ArcScene ac ArcGlobe. GvSIG os gwelwch yn dda!

O ran cynhyrchion allbwn, soniwyd am welliannau yn y cydffurfiad o Gynlluniau aml-dudalen a thestunau deinamig. Ystyriwyd hefyd y posibilrwydd o greu animeiddiadau sy'n adlewyrchu newidiadau dros amser, rhywbeth fel pethau bach mae Manifold GIS yn ei wneud.

-Yn y modd y rheolir trwyddedau, ei bod yn bosibl trwyddedau talu a gwirio, mae hyn yn awgrymu y gellid trosglwyddo'r drwydded o'r ddesg i'r gliniadur i'w defnyddio yn y maes. Fel yr hyn y mae Bentley Map yn ei wneud.

Yna maent yn siarad am welliannau eraill fel bod rhai prosesau'n cael eu defnyddio nid yn unig gan y rhai sy'n smygu'n fawr: symleiddio'r gweithdrefnau API a geoodio, yn fwy sythweledol (hawdd i'w defnyddio), cefnogaeth i ddarnau 64 a phethau eraill. Ond ni fu unrhyw sôn am flaenoriaethu.

Yn bendant, nid yw'n ArcGIS 9.4. Ymddengys fod pob un yn newidiadau da iawn, fel y daw gan ddefnyddwyr sy'n defnyddio offer eraill a phwy yr ymgynghorir â hwy: Beth yw eich rhaglen fach nad ydym yn ei wneud?, gyda'r amrywiad, yn lle cyfiawnhau rhagoriaeth, eich bod wedi clywed safbwynt y defnyddiwr. Yn amlwg, nid yn unig y mae copïo'r hyn y mae rhywun arall yn ei wneud yn dda, sicrhewch fod dau lawr o adeilad yn torri'r cnau coco i weld a wnaeth y Podlediad ddim newid disgresiwn ei gynllun gweithredu blynyddol.

... mewn da bryd, maent yn aros am ddwy flynedd anodd o brofi cyn iddynt gyrraedd bodlonrwydd y salm.

A beth ydych chi'n ei ddisgwyl?

4 Atebion i "Ni fydd unrhyw ArcGIS 9.4"

 1. Pe bai ESRI yn gwella'r opsiynau golygu (pseudoCAD) yn fawr, byddai'n ennill llawer. Yn fy marn i, nid yw mor fach ag y mae, ynghyd â'r peth dan sylw.

 2. Rwy'n cytuno Y peth Linux rwy'n ei weld yn anodd yn y tymor byr, ond beth i'w wneud offer adeiladu a golygu fector yn yr arddull CAD Nid wyf yn gweld pam ar hyn o bryd mae'n rhaid i ni ei wneud y tu allan.

 3. ... Fe wnes i anghofio rhywbeth pwysig iawn ... rwy'n gobeithio y gallwch redeg ArcGIS (a'i offer ESRI) ar LINUX ... heb orfod defnyddio efelychwyr. Oherwydd os ydw i'n defnyddio Güindous dim ond oherwydd bod gen i 90% o'm hamser yn yr ESRI.

  Hug a pharhau GEOFUMANDO !!!!!!

 4. Beth rwy'n gobeithio, yn anad dim,
  1.- Ei wneud yn fwy sefydlog
  2.- Mae ganddo reolwr cronfa ddata, mae llawer o ymholiadau am ddewis hawdd iawn - o, yn ymddangos yn cael eu gwneud gan grwban. Er eu bod wedi gwella cilometrau o'r fersiynau 8.x yn y 9.x, nid yw'n amlwg mewn detholiad syml o'i gymharu â'r hen 3.x ...
  3.- Soniasoch eisoes am yr aml-gynllun, sy'n ddefnyddiol i mi, ble bynnag yr edrychwch arno.
  4.- Offer glanhau glanhau topolegol (o fwrdd gwaith) Rwy'n canfod eu bod yn dal i fod â rhai ffurfweddau i wneud diwygiadau'n gyflymach ac nid, bron, un i un.

  Y gweddill Rwy'n cytuno â'r holl werthfawrogiad ... (wrth gwrs ... dydw i ddim wedi cyffwrdd ag UDig, felly nid oes gennyf sut i'w gymharu)

  Yn fy achos i, mae'n amlwg nad wyf yn disgwyl disodli Autodesk (neu yn achos y rhai sy'n defnyddio Bentley, Microstation) ar gyfer adolygu dyluniadau cymhleth ... ond byddai'n braf.

  Wel ... byddaf yn cadw fy fersiwn 9.3 tan y 2012 ... os nad yw'r Mayans yn dweud wrthym fel arall

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.