Ni fydd yna ArcGIS 9.4

Yn un o fy rhagfynegiadau crazy am 2010 eleni, soniais fy mod yn amau ​​bod ESRI yn awyddus i wneud fersiwn gyda'r enw 9.4, ac mewn gwirionedd, dywedwyd mai ArcGIS 10 fydd enw'r fersiwn nesaf, ac y bydd ar gael yn yr ail semester o 2010.

arcgisx Mewn sawl lle mae wedi bod DywedoddYn ôl ESRI, byddai hyn yn newid sylweddol nid yn unig o ran swyddogaethau (enw) ond hefyd yn y rhyngwyneb defnyddiwr (wyneb). Rydyn ni'n credu bod rhai ohonyn nhw'n dda iawn, er siawns na fydd ffrindiau'r gystadleuaeth, y byd Agored a defnyddwyr rhagdueddol (y ddau) yn codi ofn gan ddweud:  Ac nid ydym yn gwneud hynny bellach?

Yna bydd defnyddwyr sy'n gyfarwydd â'i ddefnydd yn dweud Yn olaf! Bydd yn rhaid i'r rhai ohonom sy'n hyrwyddo eu poblogrwydd wneud carreg filltir (cyn ac ar ôl), gan wybod mai'r newid sy'n debyg i gam 3x i 8x fydd nes eu bod yn sicrhau 64 darn; wrth gwrs, bydd llawer o'r llawlyfrau presennol yn mynd i lawr mewn hanes mewn dim o dro. Ond gyda safle byd-eang ESRI, bydd hapusrwydd enfawr, er bod yr arloesedd (a) y byddwn yn ei briodoli i'w allu i arogli anfodlonrwydd defnyddwyr.

Mynediad gwell i offer. Mae'n debygol iawn, fel y gwelsom yn ArcExplorer, AutoCAD a Office, mae rhuban o'r enw Ribbon wedi'i integreiddio i roi'r offer mewn cyd-destun, cael gwared ar ormes blychau offer rhydd a'r silff offer fferm heb ei ail.

-Yn integreiddio â ArcCatalog.  Mae'r ffaith bod yr offeryn hwn yn rhedeg ar wahân i lawer wedi bod yn lusgo, weithiau mae'n cymryd amser i agor a phan mae'n llwytho nid oes ei angen arnom mwyach. Nawr bydd yn cael ei lwytho o fewn yr un rhyngwyneb gwaith, efallai fel bod yn AutoCAD Civil 3D a newid i ryngwyneb Map AutoCAD; Byddai hefyd yn angenrheidiol gweld a ellir gwella mynediad annifyr un defnyddiwr i'r data, fel y gellir gwneud newidiadau yn y gedoatabase heb orfod cau'r haenau wedi'u llwytho (hyd yn oed os nad ydynt gyda golygu wedi'i actifadu, na ddylai fod angen ArcSDE) .

- Gwella'r chwilio am fapiau.  Y gobaith yw cael ffordd well i chwilio am ddata gofodol neu dablau, gyda rhagolwg a galluoedd llwytho gwell. Efallai ar gyfer hyn eu bod yn taflu eu llygad ar ffyrdd i'w wneud gydag offer fel UDig gyda'i gatalog gwych a llusgo i'r bwystfil.

-Penderfynu prosesau.  Hyd yn hyn mae'n fath o annifyr, er bod y consol yn rhedeg proses mae'n rhaid i chi fynd i gael coffi oherwydd na ellir ei wneud yn y cefndir. I wneud hyn, efallai ystyried sut mae'n gwneud hyn qgis ac uDig, yna gallai fod yn haws awtomeiddio arferion heb ymyrryd â gwaith pen desg.

-Byddem i gyd yn gobeithio y byddai'r offer golygu yn gwella, er nad oes llawer wedi'i ddweud am hyn, dim ond y byddent yn seiliedig ar baletau botwm confensiynol ac nid ar y bwydlenni cyfredol. Byddai'r rhain yn gyffredin ar gyfer ArcMap, ArcScene, ac ArcGlobe.  GvSIG os gwelwch yn dda!

O ran cynhyrchion allbwn, soniwyd am welliannau yng nghydffurfiad Cynlluniau lluosi a thestunau deinamig. Mae'r posibilrwydd o gynhyrchu animeiddiadau sy'n adlewyrchu newidiadau dros amser hefyd wedi'i ystyried, rhywbeth fel pethau y mae Manifold GIS yn eu gwneud.

-Yn rheoli trwyddedau, ei bod yn bosibl trwyddedau talu a mewngofnodi, yn awgrymu y gellid trosglwyddo'r drwydded o'r bwrdd gwaith i'r gliniadur i'w defnyddio yn y maes. Fel yr hyn y mae Map Bentley yn ei wneud.

Yna maent yn siarad am welliannau eraill fel bod rhai prosesau'n cael eu defnyddio nid yn unig gan y rhai sy'n smygu'n fawr: symleiddio'r gweithdrefnau API a geoodio, yn fwy sythweledol (hawdd i'w defnyddio), cefnogaeth i 64 darn a phethau eraill. Ond ni fu unrhyw sôn am flaenoriaethu.

Yn bendant nid ArcGIS 9.4 mohono. Mae'n ymddangos eu bod i gyd yn newidiadau da iawn, gan eu bod yn dod gan ddefnyddwyr sy'n defnyddio offer eraill ac yr ymgynghorir â nhw:  Beth yw eich rhaglen fach nad ydym yn ei wneud?, gyda'r amrywiad, yn lle cyfiawnhau rhagoriaeth, gwrandawyd ar safbwynt y defnyddiwr. Yn amlwg, nid copïo yn unig yr hyn y mae rhywun arall yn ei wneud yn dda, siawns nad oes dau lawr adeilad yn torri'r cnau coco i weld a newidiwyd araith ei gynllun gweithredu blynyddol yn y Podlediad.

... mewn da bryd, maent yn aros am ddwy flynedd anodd o brofi cyn iddynt gyrraedd bodlonrwydd y salm.

A beth ydych chi'n ei ddisgwyl?

4 Yn ymateb i "Ni fydd ArcGIS 9.4"

 1. Pe bai ESRI yn gwella'r opsiynau golygu (pseudoCAD) yn fawr, byddai'n ennill llawer. Yn fy marn i, nid yw mor fach ag y mae, ynghyd â'r peth dan sylw.

 2. Rwy'n cytuno Y peth Linux rwy'n ei weld yn anodd yn y tymor byr, ond beth i'w wneud offer adeiladu a golygu fector yn yr arddull CAD Nid wyf yn gweld pam ar hyn o bryd mae'n rhaid i ni ei wneud y tu allan.

 3. ... Fe wnes i anghofio rhywbeth pwysig iawn, iawn ... gobeithio y gallwch chi redeg ArcGIS (a'i offer ESRI) ar LINUX ... heb orfod defnyddio efelychwyr. Oherwydd os ydw i'n defnyddio Güindous, dim ond oherwydd bod gen i 90% o fy amser yn ESRI.

  Hug a pharhau GEOFUMANDO !!!!!!

 4. Beth rwy'n gobeithio, yn anad dim,
  1.- Ei wneud yn fwy sefydlog
  2.- Bod ganddo reolwr cronfa ddata, mae'n ymddangos bod crwban wedi gwneud llawer o ymholiadau am ddewis hawdd iawn —- o ble—. Er iddynt wella cilometrau o'r fersiynau 8.x yn y 9.x, nid yw'n amlwg mewn detholiad syml o'i gymharu â'r hen 3.x ...
  3.- Soniasoch eisoes am yr aml-gynllun, sy'n ddefnyddiol i mi, ble bynnag yr edrychwch arno.
  4.- Offer glanhau glanhau topolegol (o fwrdd gwaith) Rwy'n canfod eu bod yn dal i fod â rhai ffurfweddau i wneud diwygiadau'n gyflymach ac nid, bron, un i un.

  Y gweddill rwy'n cytuno â'r holl asesiadau ... (wrth gwrs ... nid wyf wedi cyffwrdd ag UDig, felly nid oes gennyf unrhyw ffordd i'w gymharu)

  Yn fy achos i, yn amlwg nid wyf yn disgwyl disodli Autodesk (nac yn achos defnyddwyr Micrleyation Bentley.) Ar gyfer adolygiadau dylunio cymhleth ... ond byddai'n braf.

  Wel ... byddaf yn cadw fy fersiwn 9.3 tan 2012 ... os nad yw'r Mayans yn dweud wrthym fel arall

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.