GIS Manifold creu cynlluniau ar gyfer argraffu

Yn y swydd hon byddwn yn gweld sut i greu map allbwn neu'r hyn yr ydym yn ei alw'n gynllun gan ddefnyddio Manifold GIS.

Agweddau sylfaenol

Er mwyn creu cynllun, mae Manifold yn ei alluogi i aros yn nythu i ffeil ddata, neu fel map yn hysbys, er y gall fod y tu mewn i ffolder neu sy'n gysylltiedig â haen neu wrthrych arall a elwir yn Manifold yn rhiant. Mae hefyd angen ffurfweddu maint yr argraffydd a'r papur er mwyn i mi, yn dibynnu ar y cynllun hwn, ddewis dalen maint llythrennau mewn fformat llorweddol.

Y gwaith mwyaf yw cydosod y ffeil ddata, lle caiff ei diffinio pa haenau fydd yn mynd, gyda pha liw, symbolaeth, tryloywder, ac ati.

Yn ôl y graff isod, ar y dde yn y panel uchaf y mae'r ffynonellau data, yr ydym am eu cynnwys yn y ffeil ddata (map) yn cael eu llusgo i'r ffenestr ac wedi'u thematio'n unigol.

Yna, yn y panel ar y dde isaf mae cydffurfiad haenau (haenau) y ffeil ddata hon (map) ac yma gallwch ddangos y drefn y gallant ei chymryd, yn ogystal â thryloywder. Gellir gwneud yr un peth gyda'r tabiau islaw'r arddangosiad y gellir ei lusgo i newid y gorchymyn neu ei ddiffodd neu ymlaen gyda chlic dwbl.

print cynllun lluosog

Yna i greu cynllun newydd, ei farcio yn y panel cywir fel petaech yn gwneud unrhyw gydran a dewis gosodiad. Yna mae panel yn ymddangos o ba wrthrych fydd y gosodiad (rhiant), enw ac os ydym yn aros am dempled. Gallwch hefyd nodi nad oes gennych riant. Yn y Maniffold hwn mae'n fyr oherwydd nad oes ganddo ddigon o dempledi fel ArcGIS.

print cynllun lluosog

Addasu'r cynllun

Yna, i addasu, cliciwch ddwywaith ar y gosodiad a grëwyd, a chliciwch ar y dde ar y fframwaith. Yma mae'n bosibl ffurfweddu:

  • Yr ardal waith (cwmpas) y gellir ei seilio ar olygfa wedi'i chadw, ffrâm waith, ffrâm o bwynt a graddfa ganolog, haen, detholiad o wrthrychau neu gydran benodol.
  • Yn fy achos i, rydw i'n ei wneud yn seiliedig ar farn wedi'i chadw (golwg) sydd, yn y bôn, yn faes gweithredu a ddiffinnir fel llwybr byr fel gvSIG neu ArcGIS.
  • yna gallwch ddiffinio'r paging, oherwydd mae'n bosibl diffinio faint o dudalennau fydd yn dod allan fel matrics (teipiwch 2 × 3) a gallech chi nodi'n unigol pa rai rydych chi am eu gweld.
  • Gallwch hefyd ddiffinio os ydych chi eisiau i'r cefndir gwaith, y grid, y rhwyll geodesig, y ffin, y gogledd, graddfa graffig a miquis arall gael eu harddangos.

print cynllun lluosog

Ac yma mae gennym ni heb lawer o elw.

print cynllun lluosog

Addasu gwrthrychau

Mae'r chwedl wedi'i ffurfweddu o ran golwg / chwedl, ac fe ddiffinnir pa haenau fydd yn cael eu labelu ac os ydynt heb eu grwpio ai peidio. Gallwch hefyd olygu'r enwau ac os bydd y ffrâm chwedlonol yn cyd-fynd ag ymyl neu yn rhydd.

print cynllun lluosog

Yn yr un modd, caiff y symbol gogledd a'r raddfa graffig eu ffurfweddu.

I ychwaneguprint cynllun lluosogdelweddau garl, mae'r rhain yn cael eu cofnodi fel cydrannau sydd wedi'u cysylltu neu eu mewnforio ac yn cael eu llusgo i mewn i'r cynllun. I ychwanegu elfennau eraill, fe'u dewisir o'r panel uchaf sy'n cael eu harddangos pan fydd y cynllun ar agor, maent yn caniatáu ychwanegu llinellau llorweddol, llinellau fertigol, tablau, testunau, chwedlau, symbol gogleddol neu raddfa graffig.

Er mwyn rheoli'r sefyllfa mae yna offer i alinio, rhag ofn y byddant yn eu symud â llaw, maent yn cael eu cyffwrdd â'r allweddi ctrl + alt sydd wedi'u gwasgu ac mae hyn yn dangos nod y gallwch symud ohono â llaw.

Gosodiad allforio

I ei allforio, cliciwch y dde ar y cynllun a'r allforio. Bydd angen nodi datrysiad pwyntiau fesul modfedd (DPI) ac os caiff testunau eu trosi'n fectorau. Gellir ei allforio i Adobe Illustrator (.ai), pdf, emf ac ôl-nodyn.

Yma gallwch lawrlwytho allforiwyd y ffeil i pdf.

Ymarferol?

I'r llygad noeth, gwelir hanner wedi'i gymryd o'r gwallt gan yr ychydig gymorth sy'n bodoli yn y llawlyfr sy'n canolbwyntio ar “sut i'w wneud” ond mewn gwirionedd mae'n gadarn iawn. Roedd dryswch cyntaf a ddigwyddodd i mi yn meddwl ... "sut ydw i'n ychwanegu mwy o gyfrolau dentrod y cynllun"

Yn syml, mae unrhyw wrthrych sydd yn y panel prosiect yn cael ei lusgo, gall fod yn gydran fewnosodedig neu gysylltiedig. Er enghraifft, gall fod yn fwrdd excel, sydd wedi'i gysylltu yn unig, sy'n awgrymu y gellir ei addasu yn Excel i'r blas, yna dim ond ei gysylltu a'i lusgo i'r cynllun.

Mae gan bob un o'r gwrthrychau llusgo ei bersonoli ei hun fel yr eglurir uchod, ei ffrâm gydlynu ac ati.

O'i gymharu â Arcview 3x, mae hyn yn gadarn iawn, ond o'i gymharu â ArcGIS mae 9x yn brin o “gonfensiynoldeb” oherwydd mae'n rhaid i chi ddeall y ffordd wahanol o feddwl am ei ddylunwyr. Er bod ArcGIS yn gyfyngedig mewn rhai agweddau fel y nifer o gynlluniau y gellir eu creu sy'n gysylltiedig â chyfnod data ai peidio, mae ansawdd y cyflwyniad yn ddeniadol iawn, ar wahân i'w dempledi wedi'i rag-lunio a rhai corneli ychwanegol fel y mae Manifold yn fras.

Am y tro, gyda pha mor dda y mae Manifold mewn jyglo arall, wedi ei ohirio mewn ymarferoldeb.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.