GIS Manifold creu cynlluniau ar gyfer argraffu

Yn y swydd hon byddwn yn gweld sut i greu map allbwn neu'r hyn yr ydym yn ei alw'n gynllun gan ddefnyddio Manifold GIS.

Agweddau sylfaenol

I greu cynllun, mae Manifold yn caniatáu nythu set ddata, neu fel y gelwir map, er y gall fod y tu mewn i ffolder neu'n gysylltiedig â haen neu wrthrych arall a elwir yn Manifold yn rhiant. Mae hefyd angen ffurfweddu'r argraffydd a maint y papur fel fy mod yn dibynnu ar hyn, yn yr achos hwn rwyf wedi dewis taflen maint llythyren mewn fformat llorweddol.

Y gwaith mwyaf yw cydosod y ffeil ddata, lle caiff ei diffinio pa haenau fydd yn mynd, gyda pha liw, symbolaeth, tryloywder, ac ati. 

Yn ôl y graff isod, ar y dde yn y panel uchaf y mae'r ffynonellau data, yr ydym am eu cynnwys yn y ffeil ddata (map) yn cael eu llusgo i'r ffenestr ac wedi'u thematio'n unigol.

Yna yn y panel ar y dde isaf mae ffurfio haenau (haenau) o'r set ddata hon (map) ac yma gallwch chi nodi'r drefn y gallant ei chymryd, yn ogystal â'r tryloywder. Gellir gwneud yr un peth â'r tabiau o dan yr arddangosfa y gellir eu llusgo i newid y drefn neu eu diffodd neu ymlaen gyda chlic dwbl.

print cynllun lluosog

Yna i greu cynllun newydd, marciwch ef yn y panel cywir fel petaech yn gwneud unrhyw gydran a dewis cynllun. Yna mae panel yn ymddangos o ba wrthrych fydd y cynllun (rhiant), enw ac os ydym yn disgwyl templed. Gellir nodi hefyd nad oes ganddo riant. Yn y Maniffold hwn yn brin oherwydd nid oes ganddo ddigon o dempledi fel ArcGIS.

print cynllun lluosog

Addasu'r cynllun

Yna, i addasu, cliciwch ddwywaith ar y cynllun a grëwyd, a chliciwch ar y dde ar y fframwaith. Yma mae'n bosibl ffurfweddu:

  • Yr ardal waith (cwmpas) y gellir ei seilio ar olygfa wedi'i chadw, ffrâm waith, ffrâm o bwynt a graddfa ganolog, haen, detholiad o wrthrychau neu gydran benodol.
  • Yn fy achos i, rydw i'n ei wneud yn seiliedig ar farn wedi'i chadw (golwg) sydd, yn y bôn, yn faes gweithredu a ddiffinnir fel llwybr byr fel gvSIG neu ArcGIS.
  • yna gallwch chi ddiffinio'r paging, gan ei bod hi'n bosibl diffinio faint o dudalennau fydd yn ymddangos fel matrics (math 2 × 3) a gallech chi nodi'n unigol pa rai rydyn ni am eu gweld.
  • Gallwch hefyd ddiffinio os ydych chi eisiau i'r cefndir gwaith, y grid, y rhwyll geodesig, y ffin, y gogledd, graddfa graffig a miquis arall gael eu harddangos.

print cynllun lluosog

Ac yma mae gennym ni heb lawer o elw.

print cynllun lluosog

Addasu gwrthrychau

Mae'r chwedl wedi'i ffurfweddu o ran golygfa / chwedl, ac yno rydych chi'n diffinio pa haenau fydd yn cael eu labelu ac os ydych chi am iddyn nhw gael eu grwpio ai peidio. Gallwch hefyd olygu'r enwau ac a fydd ffrâm y chwedl wedi'i alinio ag ymyl neu'n rhydd.

print cynllun lluosog

Yn yr un modd, caiff y symbol gogledd a'r raddfa graffig eu ffurfweddu.

I ychwaneguprint cynllun lluosogYchwanegwch ddelweddau, mae'r rhain yn cael eu nodi fel cydrannau sydd naill ai wedi'u cysylltu neu eu mewnforio a'u llusgo i'r cynllun. I ychwanegu elfennau eraill, cânt eu dewis o'r panel uchaf sy'n cael eu harddangos pan fydd y cynllun ar agor, maent yn caniatáu ychwanegu llinellau llorweddol, fertigol, blychau, testunau, chwedlau, symbol gogleddol neu raddfa graffig.

Er mwyn rheoli'r sefyllfa mae yna offer i alinio, rhag ofn y byddant yn eu symud â llaw, maent yn cael eu cyffwrdd â'r allweddi ctrl + alt sydd wedi'u gwasgu ac mae hyn yn dangos nod y gallwch symud ohono â llaw.

Gosodiad allforio

I'w allforio, cliciwch ar y dde ar y cynllun a'i allforio. Bydd angen nodi datrysiad dotiau fesul modfedd (DPI) ac a yw testunau'n cael eu trosi'n fectorau. Gellir ei allforio i Adobe Illustrator (.ai), pdf, emf, a ôl-nodyn.

Yma gallwch lawrlwytho allforiwyd y ffeil i pdf.

Ymarferol?

Ar yr olwg gyntaf mae'n edrych yn hanner cymryd am reid oherwydd yr ychydig help sy'n bodoli yn y llawlyfr sy'n canolbwyntio ar “sut i wneud hynny” ond mewn gwirionedd mae'n gadarn iawn. Y dryswch cyntaf a ddigwyddodd i mi oedd meddwl ... "sut mae ychwanegu mwy o setiau data y tu mewn i'r cynllun?"

Yn syml, mae unrhyw wrthrych sydd ym mhanel y prosiect yn cael ei lusgo, gall fod yn unrhyw gydran wedi'i fewnosod neu ei gysylltu. Er enghraifft, gall fod yn dabl excel, sydd wedi'i gysylltu yn unig, sy'n awgrymu y gellir ei addasu yn Excel i flasu, yna dim ond ei gysylltu a'i lusgo i'r cynllun ydyw.

Mae gan bob un o'r gwrthrychau llusgo ei bersonoli ei hun fel yr eglurir uchod, ei ffrâm gydlynu ac ati.

O'i gymharu ag Arcview 3x, mae hyn yn gadarn iawn, ond o'i gymharu ag ArcGIS 9x mae'n brin o "gonfensiwn" oherwydd mae'n rhaid i chi ddeall y ffordd wahanol o feddwl am ei ddylunwyr. Er bod ArcGIS yn gyfyngedig mewn rhai agweddau megis nifer y cynlluniau y gellir eu creu yn gysylltiedig neu ddim yn gysylltiedig â set ddata, mae ansawdd y cyflwyniad yn ddeniadol iawn, ar wahân i'w dempledi a ddyluniwyd ymlaen llaw a rhai pethau ychwanegol fel corneli crwn yn yr hyn y mae Manifold yn amrwd.

Am y tro, gyda pha mor dda y mae Manifold mewn jyglo arall, wedi ei ohirio mewn ymarferoldeb.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.